19 Σεπ 2022

Ἡ Ἑλλάδα μέ τήν Ρωσία δέν εἶναι σέ «πόλεμο» - Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση μέ τούς πολῖτες, εἶναι !

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ μόνος «πόλεμος» πού ὑφίσταται προσώρας στήν Ἑλλάδα, εἶναι αὐτός πού ἔχει «κηρύξει» ἡ κυβέρνηση πρός τόν ἑλληνικό λαό ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖται στήν ἀπόλυτη φτωχοποίηση.
Μέσα στήν ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ περιβάλλοντος τοῦ πρωθυπουργοῦ νά διώξει τή δυσωδία πού ἀναδύει τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, ἐντύπωση προκαλεῖ πώς ἕνα σημαῖνον στέλεχος στήν κυβέρνηση, ὅπως ἡ Ντόρα Μπακογιάννη, ἔφτασε ἀκόμα καί στό σημεῖο νά κηρύττει δημόσια τόν «πόλεμο» στή Ρωσία, προκειμένου νά ὑπάρξει ἀντιπερισπασμός καί ἀπόσπαση προσοχῆς τῆς... κοινῆς γνώμης.

Ἀπό τό βῆμα τῆς τηλεόρασης ἡ ἀδελφή τοῦ πρωθυπουργοῦ μας ἐνημέρωσε πώς βρισκόμαστε σέ «ἐμπόλεμη» κατάσταση, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τά λόγια της «εἴμαστε σέ μιά χώρα πού ἔχει συγκεκριμένη ἀπειλή ἐξ ἀνατολῶν, σέ μιά χώρα πού εἶναι σέ πόλεμο μέ τήν Ρωσία λόγῳ τῆς στάσης της μέ τήν Οὐκρανία, ὅπως ὅλη ἡ Εὐρώπη».

Αὐτά εἶναι λόγια τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, πού ἀποδεικνύουν πόσο (δέν) ἀντιπροσωπεύει τόν λαό πού ὑποτίθεται πώς ψηφίστηκε γιά νά ὑπηρετεῖ.

Ντόρα Μπακογιάννη: Mίλησε ἐκ μέρους μιᾶς χώρας πού δέν εἶναι ἡ Ἑλλάδα
Πολύ ὀρθά ἡ κ. Μπακογιάννη χρησιμοποίησε τή φράση «εἴμαστε σέ μιά χώρα» χωρίς νά ἀναφέρει τό ὄνομα τῆς Ἑλλάδας. Διότι πολύ ἁπλά ἡ «Μητσοτακική» ΝΔ οὐδέποτε συμπεριφέρθηκε σά νά ζεῖ στήν Ἑλλάδα, ἄλλα λειτουργεῖ μονίμως σά νά βρίσκεται σέ κάποια ἄλλη χώρα, σέ ἄλλον πλανήτη ἤ καί σέ ἄλλη διάσταση, θά ἔλεγε κάποιος.

Ἀπό τή μιά πλευρά ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῆς πραγματικῆς Ἑλλάδας καί τῶν πολιτῶν πού ἀντιμετωπίζουν μιά πληθώρα ἀπό πραγματικές (καί ὄχι φαντασιακές) προκλήσεις, καί ἀπό τήν ἄλλη ὑπάρχει τό νεοφιλελεύθερο «ἄβατο» τοῦ Μητσοτακισμοῦ, πού παρουσιάζει ρωσικά «φαντάσματα» καί μέ εὐκολία ἀποκαλεῖ «ψεκασμένους, ρωσόφιλους καί ἀντιεμβολιαστές» ὅσους δέν συμπορεύονται μέ τό ἀπολυταρχικό ὅραμα τῆς κυβέρνησης.

Τό κυβερνητικό ἀφήγημα τῆς ρωσικῆς «ἀπειλῆς» εἶναι ἡ νέα κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, προκειμένου νά μετριαστεῖ ἡ ἐπικοινωνιακή καταστροφή πού ἔχει προκαλέσει ἡ ὑπόθεση τῶν παρακολουθήσεων.

Στήν πραγματικότητα τό περιβάλλον τοῦ πρωθυπουργοῦ σέ μιά ὕστατη προσπάθεια νά διασώσει τήν στραπατσαρισμένη (διεθνῶς) εἰκόνα του, ἐξάγει τά ἐσωκομματικά προβλήματα τοῦ Μαξίμου ἐκτός συνόρων, καί δέν διστάζει ἀκόμα καί νά βάζει στό μάτι τοῦ κυκλῶνα ἕναν ὁλόκληρο λαό, προκειμένου νά ἐμφανίσει τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὡς τόν τελευταῖο τῶν «πατριωτῶν», πού στέκεται ἐμπόδιο στόν «ρωσικό δάκτυλο».

Ἄραγε ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς ἡ πολιτική ἀνευθυνότητα ἔχει φτάσει σέ τέτοιο ἱστορικό ρεκόρ, πού πλέον κηρύσσουμε καί... πολέμους ἀπό τηλεοπτικά παράθυρα, καί θεωρίες συνωμοσίας γίνονται ἐπίσημη κυβερνητική γραμμή;

Οἱ τυχοδιωκτικές καί ἀπονενοημένες δηλώσεις τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, προκάλεσαν τήν ἐπίσημη ἀντίδραση τῆς Ρωσικῆς πρεσβείας, μέ ἕνα ὑπαινικτικό σχόλιο: «Ἡ Ρωσία δέν ἔχει κηρύξει τόν πόλεμο στήν Ἑλλάδα».

Τελικά ποιός ἔχει κηρύξει τόν «πόλεμο» σέ ποιόν; Ἡ Ρωσία στήν Ἑλλάδα; Ἡ Ἑλλάδα στήν Ρωσία; Ἤ μήπως ὁ «Μητσοτακισμός» στήν Ρωσία; Καί τί νά ποῦμε γιά τόν πόλεμο πού ἔχει κηρύξει ἡ ἑλληνική κυβέρνηση στούς ἴδιους τούς Ἕλληνες;

Ἄν ὑποθέσουμε πώς στήν παροῦσα φάση πραγματοποιούταν μιά δημοσκόπηση μέ τό ἐρώτημα ἄν ὁ μέσος πολίτης αἰσθάνεται πώς βρίσκεται σέ... πόλεμο μέ τήν Ρωσία, ἔστω καί μέ ἔμμεσο τρόπο, τί πιθανότητα θά ὑπῆρχε ἡ πλειοψηφία τοῦ κόσμου νά ἀπαντοῦσε θετικά; Αὐτό πού ἰσχυρίστηκε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἐκφράζει τήν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἤ μόνο τήν ἴδια καί τό στενό πολιτικό περιβάλλον της; Προφανῶς τό δεύτερο.

Ποιός εἶναι ὁ πραγματικός πόλεμος πού μαίνεται στήν Ἑλλάδα;
Οἱ πολῖτες ἀντιλαμβάνονται πώς βρίσκονται ὄντως σέ μιά «ἐμπόλεμη» κατάσταση, καί πώς εἶναι ὄντως θύματα «πολέμου», ἄλλα ὄχι σέ σχέση μέ τή Ρωσία.

Καταρχάς, ἐπί δυόμισι ἔτη ὁ λαός δέχθηκε ἕναν πόλεμο ἀπολυταρχισμοῦ, εἶδε νά καθιερώνονται νομικά πλαίσια γιά ὑγειονομικά «ἀπαρτχάϊντ» καί ὑπέμεινε «πυρά» ἀπό περιλάμβαναν παραβιάσεις συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν, αὐταρχικά περιοριστικά μέτρα, ἐργασιακούς ἐκβιασμούς, τηλεοπτική πλύση ἐγκεφάλου, διχαστικές πρακτικές.

Ἄλλα ὁ πόλεμος ἐπεκτείνεται καί σέ πολλά ἄλλα μέτωπα.

Ἔχουμε πόλεμο μέ τό «ὅπλο» τῆς «ἀτομικῆς εὐθύνης» πού ὁ πολίτης «φορτώνεται» κάθε ἀποτυχημένη πολιτική τῆς κυβέρνησης.

Πόλεμο στή δημόσια Ὑγεία, μέ ἕνα ΕΣΥ νά βρίσκεται ὑπό ἐλεγχόμενη κατάρρευση καί χιλιάδες νεκρούς ὡς παράπλευρες ἀπώλειες μιᾶς ἀποτυχημένης διαχείρισης τῆς πανδημίας.

Πόλεμο στήν ἰδιωτικότητα, μέ ἕνα σκάνδαλο παρακολουθήσεων νά ἀποκαλύπτει πώς κάθε πολίτης βρισκόταν στό ἔλεος τῆς ΕΥΠ, χωρίς κανένα πλαίσιο διαφάνειας, χωρίς θεσμικά «ἀντίβαρα» συνταγματικότητας, ὁ καθένας μποροῦσε νά παρακολουθεῖται χωρίς νά ἔχει δικαίωμα νά τό μάθει.

Πόλεμο αστυνὁμοκρατίας, βίαιης καταστολῆς πού ἐπιστεγάζει τήν καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων.

Πόλεμο στήν ἐργασία, μέ τά ἐργασιακά δικαιώματα νά κατεδαφίζονται καί τήν κοινωνική ἀσφάλιση νά διαλύεται βῆμα μέ τό βῆμα.

Πόλεμο στήν ἐλευθεροτυπία, τήν ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν, τήν ἐπιστημονική πολυφωνία καί τήν ἀντικειμενική ἐνημέρωση.

Πόλεμο μέ σαμποτάζ πρός τήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ, μέ «λύσεις» ἐθνικῆς αὐτοχειρίας, καί ἀντικατάσταση πληθυσμοῦ ἀντί γιά γεννήσεις.

Πόλεμο προπαγάνδας πρός τήν Ἐκκλησία, ὁποτεδήποτε οἱ πιστοί στέκονται ἐμπόδιο στό ἑκάστοτε κυβερνητικό ἀφήγημα καί «ἐνοχλοῦν».

Πόλεμο ἰδεολογικό στήν πατριωτική σκέψη, τήν ἐθνική ταυτότητα καί τά ὑψηλά ἰδανικά τῆς Ἑλλάδας, μέ προώθηση τοῦ «ἀντινατιβισμοῦ», τῆς νεοεποχίτικης ἰσοπέδωσης καί τῆς πολυπολιτισμικῆς «σούπας».

Πόλεμο πρός τούς ὑγειονομικούς, τούς στρατιωτικούς, τούς πυροσβέστες, τούς ἐκπαιδευτικούς, τούς συνταξιούχους, τούς ἀγρότες, τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καί ἄλλους κλάδους πού δέχτηκαν καταιγισμό κυβερνητικῶν «πυρῶν».

Πόλεμο λεηλασίας στήν ἰδιωτική περιουσία. Πότε μέ ἀπελευθέρωση τῶν πλειστηριασμῶν καί πότε μέ τούς πολῖτες νά παραμένουν ἕρμαια τῶν φυσικῶν καταστροφῶν. Μέ τραγική ἀνυπαρξία τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας καί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, οἱ περιουσίες τῶν ἀνθρώπων ἄλλοτε καίγονται, ἄλλοτε πλημμυρίζουν καί ἄλλοτε παγώνουν καί μένουν στό σκοτάδι.

Πόλεμο φθορᾶς στά δημόσια σχολεῖα, τά πανεπιστήμια, τούς δημόσιους φορεῖς ἀσφάλισης καί τούς ὀργανισμούς, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν τά συμφέροντα τῶν ἰδιωτῶν.

Πόλεμο ἀποψίλωσης τῶν δημόσιων ταμείων, μέ ἐπιδοματική πολιτική φτώχειας γιά μικροκομματικούς σκοπούς, πού ἀφήνουν ἀνέπαφες τίς πραγματικές αἰτίες τῆς ἀκρίβειας.

Πόλεμο στίς οἰκονομίες καί τίς καταθέσεις τῶν Ἑλλήνων, μέ μιά ἐργαλειοποιημένη ἐνεργειακή κρίση καί μιά κυβέρνηση νά ἐπιτρέπει στούς παρόχους νά αἰσχροκερδοῦν σέ βάρος νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων, ἐπιδοτῶντας συνεχῶς τίς αὐξήσεις τοῦ ρεύματος μέ πακτωλό δημόσιου χρήματος.

Πόλεμος ἀκόμα καί στόν πυρῆνα τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν πολιτῶν, μέ «κουπονοποίηση» τῆς οἰκονομίας καί ἐξάρτηση ἀπό «Fuel Pass», «Energy Pass», «Food Pass», «Freedom Pass», «Covid Pass» καί ὁσονούπω ἀκόμα καί δελτία ρεύματος, πού θά μᾶς ὁδηγήσουν καί ἐπίσημα σέ ἐποχές Μεσοπολέμου.

Ὅλα αὐτά καί πολλά περισσότερα, ἀντιλαμβάνονται ὡς καθημερινό «πόλεμο» οἱ Ἕλληνες πολῖτες. Ρωτῆστε τους ἄν τολμᾶτε. Αὐτά εἶναι τά «μέτωπα» πού τούς ἀφοροῦν ἄμεσα καί ὄχι τά ἐσωκομματικά ἀφηγήματα τοῦ περιβάλλοντος τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε ἕναν «πόλεμο» πού δέν ἀφορᾶ τούς πολῖτες, ἄλλα τό νεοταξικό καθεστώς πού ὑπηρετεῖ ἡ ἰδεολογική «γραμμή» της.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.