13 Αυγ 2022

Νά σταματήσουν κάποιοι ἀποτειχισμένοι νά ἀμφισβητοῦν τούς Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας.

Μοῦ ἔστειλαν κάποια βίντεο μέ κάποιον «Γέροντα» καί μέ κάποιον «δημοσιογράφο» οἱ ὁποῖοι πιάνουν συστηματικά στό στόμα τούς σύγχρονους Ἁγίους, ἰδιαιτέρως τόν Ἅγιο Παΐσιο, καί ἀμφισβητοῦν τήν ἁγιότητά τους. Ὁ «δημοσιογράφος» τό κάνει πιό ἀνοιχτά, ἐμφανίζοντας μεμονωμένα, ἀμφισβητήσιμα καί ὑποκειμενικά «στοιχεῖα» (κοινῶς τῆς πλάκας) γιά νά ἀποδομήσει κάποιον Ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας, ἐνῶ ὁ «Γέρων» τό κάνει πλάγια, δῆθεν ὑπερασπιζόμενος τόν Ἅγιο, ἐνῶ φαίνεται ἀπό τά... συμφραζόμενά του ὅτι μετά βίας ἀποδέχεται τήν ἁγιότητά του καί αὐτό μόνο μπροστά στήν κάμερα.

Ἀλήθεια, ἀφοῦ ὁ «Γέρων» ξέρει ὅτι ὁ συγκεκριμένος «δημοσιογράφος» ἔχει «λόξα» μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο καί ἄλλους Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας, γιατί ἐπανέρχεται στό κανάλι του; Θά τό ἔκανε αὐτό ἄν ὁ «δημοσιογράφος» πετοῦσε συστηματικά «βρωμιές» στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, στόν Μέγα Βασίλειο καί σέ ἄλλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας;

Τό τραγικό εἶναι ὅτι μέσα ἀπό αὐτό τό... «πίνκγ πόνγκ»! πού παίζουν αὐτοί οἱ δύο, περνοῦν ὅλα τά δηλητηριώδη μηνύματα. Ἔχουμε δηλαδή σήμερα ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μαθαίνουν νά ἀμφισβητοῦν Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τρομερό αὐτό πού συμβαίνει μπροστά στά μάτια μας. Ἀκούει κανείς; Τί πιό χαρμόσυνο γεγονός γιά τούς οἰκουμενιστές καί τούς ἁγιομάχους ἐκκλησιαομάχους; Νά βλέπουν ὅτι κάποιοι «ἐκ τῶν ἔσω» ἐκτελοῦν τό ἁγιομαχικό τους σχέδιο καλύτερα καί ἀπ' αὐτούς.

Ἔπαψαν δηλαδή νά ὑπάρχουν Ἅγιοι ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά; Νά μᾶς πεῖ ὁ «Γέρων».

Ἀκοῦστε κύριοι. Ἐμεῖς, καί τόν Ἅγιο Πορφύριο ἀγαπᾶμε, καί τόν Ἅγιο Παΐσιο ἀγαπᾶμε, καί λέμε «πού ξέρεις, μπορεῖ ὁ Θεός νά ἐπιτρέψει νά μᾶς δώσουνε τήν Πόλη», καί νοιώθουμε καί τήν συνείδησή μας νά ἐπαναστατεῖ μέ ὅλα αὐτά τά βλάσφημα πού γίνονται καί θέλουμε νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό αὐτούς πού μολύνουνε τήν Πίστη μας. Λυπούμαστε πού σᾶς χαλᾶμε τήν σούπα. Λυπούμαστε πού δέν ταιριάζουμε στό προφίλ πού ἔχετε φτιάξει.

«Γέροντα» πού πῆρες τό μαχαίρι καί σφάζεις καί μαχαιρώνεις. Ἐκεῖ πού λές εἶναι αἵρεση τό ἕνα εἶναι αἵρεση τό ἄλλο, πές, ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε πεῖ ὅτι ὅλοι θά δώσουμε λόγο γιά τήν στάση πού κρατήσαμε στά δύσκολα χρόνια. Δέν εἶπε ἀράξτε στόν καναπέ γιατί θά πάρουμε τήν Πόλη. Αὐτά τά λές ἐσύ καί ὁ «δημοσιογράφος».

Ἡ μισή Ἑλλάδα γνώρισε τούς Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μᾶς δια ζώσης καί ἡ ἄλλη μισή τους γνωρίσαμε «ἀλλιῶς». Καί σέ ὅσους βρῆκαν λίγο πρόσφορο χῶμα φύτεψαν τόν σπόρο τόν καλό. Κι ἔρχεστε ἐσεῖς νά ἀγωνιστεῖτε, ὅπως λέτε, γιά τήν ἰεροκανονική ἀποτείχιση ἀμφισβητῶντας τήν ἁγιότητά τους. Μά πόσο μυαλό θέλει;

Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίζει. Ἐσεῖς εἶστε βούτυρο στό ψωμί τῶν οἰκουμενιστῶν καί δυσφημίζετε τήν ἰεροκανονική διακοπή μνημόνευσης. Τώρα πού ἔχουμε τόσο ἀνάγκη γιά ὀρθή κατεύθυνση τέτοιο μπάχαλο δέν ἔχει ξαναγίνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.