16 Αυγ 2022

Τό ἀστικό ἀντιπροσωπευτικό πολίτευμα κινδυνεύει ἀπό τά ἄκρα ἤ ἀπό τά μέσα;

Αὐτό τό ἐρώτημα νομίζω ὅτι εἶναι τό κεντρικό σχετικά μέ τό ὁλοκληρωτικό κακούργημα τῶν ὑποκλοπῶν. Καί τό ἐρώτημα αὐτό εἶναι εὔλογο, καθώς ὁ φιλελεύθερος χαρακτῆρας εἶναι τό κυρίαρχο συστατικό τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ πολιτεύματος τῶν τριῶν τελευταίων αἰώνων. Ἄν αὐτός ἔχει καταργηθεῖ, ὅπως ἀπροκάλυπτα πλέον δηλώνεται ἀπό τήν κυβέρνηση, ὅταν παρακολουθεῖται ὁ ἀρχηγός ἑνός κοινοβουλευτικοῦ κόμματος, τότε τί μένει ἀπό αὐτό τό πολίτευμα; Τά ἄκρα ἴσως ἐπιθυμοῦν νά στερήσουν κάποια δικαιώματα πχ. τῶν μειονοτήτων, ὅταν, ὅμως, ἡ ἴδια... ἡ πολιτεία πλέον ἀνερυθρίαστα δηλώνει ὅτι στερεῖ τά βασικά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὄχι μόνον ἀπό κάποια μειονότητα ἀλλά ἀπό τό κυρίως σῶμα τῶν πολιτῶν καί δή ἀκόμη καί τοῦ ἀρχηγοῦ ἑνός κόμματος, τότε τό ἀστικό ἀντιπροσωπευτικό πολίτευμα δέν κινδυνεύει ἁπλῶς, ἀλλά ἔχει πάψει νά ὑφίσταται!

Ἄν ἰσχύει αὐτό πού ἀκούστηκε, ὅτι ὁ Ἀνδρουλάκης παρακολουθεῖτο ὡς ὕποπτος γιά σχέσεις μέ τήν Κίνα, προκύπτει τό ἐρώτημα ἀπό πότε καί ποιός χαρακτήρισε τίς ἐπαφές ἑνός πολιτικοῦ μέ κάποια ξένη χώρα ἀδίκημα; Ἄν ὄχι, τότε γιά ποιόν λόγο παρακολουθεῖτο; Ποιός ἄλλος λόγος ἐθνικῆς ἀσφάλειας μποροῦσε νά συντρέχει γιά τόν Ἀνδρουλάκη; Καί ἄς ποῦμε ὅτι καταγραφόταν μία συνομιλία του, στήν ὁποία ὁ Ἀνδρουλάκης συζητοῦσε μέ κάποιον Κινέζο πολιτικό τήν πιθανότητα στενότερης συνεργασίας τῆς Ἑλλάδας μέ τήν Κίνα, τήν ἀγορά Κινεζικῶν ὅπλων ἤ ἀκόμη καί τήν ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό ΝΑΤΟ καί τήν ἔνταξή της σέ μία κινεζορωσική συμμαχία.... Πῶς θά μποροῦσε ἄραγε νά χρησιμοποιήσει ἡ ΕΥΠ μία τέτοια πληροφορία; Θά τήν ἔδινε στήν ἁρμόδια εἰσαγγελέα νά τοῦ ἀπαγγείλει κατηγορίες γιά ἐθνική προδοσία; Θά τήν ἔδινε στήν κυβέρνηση γιά νά ἐκβιάζει τόν Ἀνδρουλάκη ὅτι θά τόν καρφώσει στούς Ἀμερικανούς; Ἤ θά τήν ἔδινε ἀπευθείας στούς Ἀμερικανούς γιά νά δρομολογήσουν τήν ὁριστική πολιτική διαγραφή τοῦ Ἀνδρουλάκη; Το ὅτι ἡ κυβέρνηση ἤδη δήλωσε πώς πιθανόν ἡ ΕΥΠ νά ἔχει ἤδη καταστρέψει τό ὑλικό ἀπό τήν παρακολούθηση Ἀνδρουλάκη, γεγονός πού τήν ἐξευτελίζει ἀκόμη περισσότερο, νομίζω ὅτι μᾶς ὁδηγεῖ στήν τρίτη ἐκδοχή... ἡ παρακολούθηση Ἀνδρουλάκη ἀπό τήν ΕΥΠ, ὅπως καί ὁλόκληρο τό ἔργο τῆς ΕΥΠ, ἐλέγχεται ἀπό τούς καλούς μας συμμάχους Ἀμερικανούς καί τίς μυστικές τους ὑπηρεσίες. Καί ναί, πιστεύω κατά τό ἥμισυ τόν Μητσοτάκη, ὅταν ἔλεγε ὅτι δέν γνώριζε τήν παρακολούθηση Ἀνδρουλάκη. Προφανῶς καί γνώριζε, ἀλλά αὐτό πού ἤθελε νά πεῖ  εἶναι ὅτι δέν μποροῦσε νά τήν ἀποτρέψει. Οἱ Ἀμερικανοί ἔπρεπε νά βεβαιωθοῦν ὅτι ὁ Ἀνδρουλάκης εἶναι πραγματικά δικός τους, πρίν τοῦ ἀναθέσουν τήν ἐξουσία. Ὅπως εἶχαν νωρίτερα βεβαιωθεῖ καί γιά τόν Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος στό παραλήρημα περί ξένων σκοτεινῶν δυνάμεων πού ἀπεργάζονται τήν ἀποσταθεροποίηση τῆς κυβερνησάρας του, μοῦ θύμισε λίγο τόν Πουλικάκο στούς "Αὐθαίρετους", πού ὅταν ἡ γυναῖκα του μάθαινε γιά τήν σχέση πού εἶχε μέ μία φοιτήτρια τῆς ἔλεγε ὅτι αὐτά του τά προκαλοῦν ντόπια καί ξένα κέντρα πού ἐπιδιώκουν τήν ἐξόντωσή του.... Σέ κάθε περίπτωση, ἀπό ὅλη τήν  τρισάθλια αὐτή ὑπόθεση, τό χειρότερο εἶναι ὁ ρόλος τῆς ΕΥΠ ὡς παράρτημα τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν νά δρᾶ ἐνάντια στά ἐθνικά συμφέροντα καί ὑπέρ τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων. Ἡ ΕΥΠ δέν χρειάζεται ἀλλαγή θεσμικοῦ πλαισίου, ἀλλά πλήρη κατάργηση καί ἐπανασύσταση ἀπό τήν ἀρχή... αὐτό ὅμως ἀπαιτεῖ πρωτίστως ἡγεσία πού θά μεριμνᾶ γιά τό συμφέρον τῶν Ἑλλήνων καί ὄχι τοῦ ΝΑΤΟ. Καί αὐτό τό τελευταῖο εἶναι τό μεγάλο ἔγκλημα τοῦ Μητσοτάκη... ὅλα τά ἄλλα εἶναι ἁπλῶς γεννήματα τῆς νατοδουλείας του.

2 σχόλια:

 1. Μα αν και δεν ομολογείται ανοιχτά με πάμπολλους τρόπους έχει φροντίσει η κυβέρνηση να κάνει φανερό ότι η Ελλάς και τα συμφέροντα της εξυπηρετούνται μόνο μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
  Η εύλογη απορία πλέον δεν είναι γιατί "συμπλεομε" αλλά γιατί δεν αυτοκαταργουμαστε.Έστω γιατί δεν λεγόμαστε ΝΑΤΟ. Γιατί δεν σβήνουμε από παντού το Ελλάς;
  Να το κάνουμε τουλαχιστον Ελλάς pass, που είναι και του καιρού ( του κακού μας του ψηφιακού).
  Άλλωστε είμαστε μια χώρα pass . Που πας;
  Pass power, pass fuel κλπ και ως δια μαγείας ...ΝΑΤΟ pass. Αλλιώς πας χαμένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.