14 Ιουλ 2022

Κοσμικό χαρακτῆρα πῆρε ἡ ἐπίσκεψη Βαρθολομαίου

Ὑπερβολές καί ἀστοχίες κράτησαν ἀπόμακρο τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο 
πού παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὄχι ὡς συλλειτουργός
Ἀντί μιᾶς παράστασης μέ χριστιανικούς ὕμνους ὀργανώθηκε πανηγυράκι μέ λαϊκή καί δημοτική μουσική

Μέ τή χθεσινή Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, οὐσιαστικά ὁλοκληρώθηκε τό θρησκευτικό - λειτουργικό μέρος τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στά Γιάννενα. Τό ὑπόλοιπο πρόγραμμα οὐσιαστικά εἴτε εἶναι τιμητικές διακρίσεις (χθές βράδυ ἀπό τό Δῆμο Ἰωαννιτῶν - ἀπόψε ἀπό τό Πανεπιστήμιο), εἴτε εἶναι... περιηγητικοῦ χαρακτῆρα μέ τίς ἐπισκέψεις σέ Ἱερούς ναούς, στό Νησί, στό ΚΔΑΠ καί στό Γηροκομεῖο.

Ἀπό τή διήμερη ἐπίσκεψη ἐπιβεβαιώνονται οἱ ἀρχικές προβλέψεις, ὅτι τό πρόγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ὅπως τελικά δομήθηκε,  ἔλαβε περισσότερο κοσμικό, παρά πνευματικό χαρακτῆρα. Σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις πιστῶν πού ἔχουν παρακολουθήσει τίς ἐκδηλώσεις πού ἔγιναν μέ τήν παρουσία τοῦ κ. Βαρθολομαίου, τά πνευματικά ζητήματα ἔχουν «καλυφθεῖ» ἀπό τήν προβολή ἄλλων δραστηριοτήτων καί δράσεων πού ἔχουν κοσμικό χαρακτῆρα, εἴτε πρόκειται γιά ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες, εἴτε γιά πρωτοβουλίες πού -ἄν καί χρήσιμες- δέν ἔχουν στό ἐπίκεντρό τους τήν πνευματική - θρησκευτική καθοδήγηση τοῦ χριστεπώνυμου λαοῦ τῆς πόλης καί τῆς Ἠπείρου γενικότερα. Κι ὅπως ἔλεγε ἐκκλησιαστικός παράγοντας μέ μεγάλη πορεία στό χῶρο,  σέ καμία ἀπό τίς ὁμιλίες πού ἔγιναν δέν διέκρινε κανείς ἔστω  ψήγματα ταπείνωσης.

Στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκουν οἱ ὀνοματοδοσίες πλατείας καί ὁδοῦ, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στό Κέντρο Ἀνακύκλωσης, ἡ σημερινή στό ΚΔΑΠ, ἡ προηγηθεῖσα στό τυροκομεῖο καί τή φάρμα στή Βελλά κ.α. Τό ὅλο πρόγραμμα καί κυρίως οἱ πιέσεις πού ἀσκήθηκαν ὅλο αὐτό τό διάστημα γιά μετακινήσεις πιστῶν γιά νά τιμηθεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης (ἐν ἀγνοίᾳ του φυσικά) εἶχαν τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα, καθώς ναί μέν ὅλες οἱ τοπικές ἀρχές ἦταν παροῦσες, οἱ ἱερεῖς (θέλοντας καί μή) ἐπίσης, ὅμως ἀπουσίαζε ὁ κόσμος τῆς Ἐκκλησίας ἤ γιά νά ἀκριβολογοῦμε ἡ προσέλευση ἦταν πολύ κατώτερη τῶν προσδοκιῶν πού ἔτρεφαν οἱ διοργανωτές.

Ἀνούσιες ὑπερβολές

Στίς διήμερες θρησκευτικές τελετές (Δοξολογία στό Μητροπολιτικό ναό, Θυρανοίξια- Ἑσπερινό- Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παϊσίου), ἀναδείχθηκαν ὅμως καί ἄλλα ζητήματα. Κατά πρῶτο,  ἦταν ἡ ὑπερβάλλουσα τακτική τοῦ Μητροπολίτη κ. Μάξιμου νά ἐκθειάζει συνεχῶς καί ἐπαναλαμβανόμενα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ἀκόμη καί γιά ζητήματα πού εἶναι «ἀνοικτές πληγές» στό Σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως π.χ. εἶναι ἡ Σύνοδος Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν  στό Κολυμπάρι, τά ἀνοίγματα καί τά συλλείτουργα μέ τόν Πάπα κ.α.. Ὁ κ. Μάξιμος ἀναφέρθηκε ἐπίσης ἀρκετές φορές στούς μεγάλους δεσμούς πού ἔχει μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη (ὁ ὁποῖος σημειωτέον ὅμως  εἶχε ζητήσει νά ἐκλεγεῖ ἄλλος μητροπολίτης στά Γιάννενα μετά τήν ἐκδημία τοῦ Θεόκλητου), μνημόνευσε ἐπίσης  δύο τοὐλάχιστον φορές τόν μητροπολίτη Γερμανίας (δίνοντας τροφή γιά ἄλλου εἴδους σχόλια), ἐνῶ  πρόβαλλε ἰδιαίτερα καί το  ὅτι ἡ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, εἶναι «μητρόπολη τοῦ Θρόνου», πρός τέρψη φυσικά τοῦ κ. Βαρθολομαίου ὁ ὁποῖος τό  ἔθιξε καί ὁ ἴδιος  σέ τοποθετήσεις του.

Δυσαρέσκεια Ἀρχιεπισκόπου;

Οἱ δημόσιες καί συνεχεῖς φιλοφρονήσεις μεταξύ Βαρθολομαίου καί Μαξίμου - χωρίς νά εἶναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες γιά τό τί  εἰπώθηκε στίς προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις στά ἐπίσημα γεύματα καί δεῖπνα -σύμφωνα μέ ἄτομα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου- φαίνεται νά ἔχουν προκαλέσει ἄν ὄχι δυσφορία, τοὐλάχιστον προβληματισμό  στούς κύκλους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος.  Ὅπως ἔλεγαν τά ἴδια ἄτομα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί στή χθεσινή θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὄχι συλλειτουργός, ἦταν ἀπόμακρος καί χωρίς ἐνεργή,ἐνεργῆ συμμετοχή στίς  ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις, τηρῶντας μόνο τά τυπικά προσχήματα.

Ἀγνόησε τήν Κόνιτσα

Πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού περίμεναν ὅτι,  ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή,  ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀπό τή στιγμή πού δέν ἐπέλεξε κατά τήν τετραήμερη παραμονή του στά Γιάννενα, νά ἐπισκεφθεῖ ἔστω ἰδιωτικά καί τήν ἀκριτική Κόνιτσα, τόν τόπο στόν ὁποῖο μεγάλωσε ὁ Ἅγιος Παϊσιος, νά ἔκανε τοὐλάχιστον μιά καταλυτική ἀναφορά σέ αὐτή, «ἰσορροπῶντας» ἀνάμεσα σέ δύο μητροπόλεις -τοῦ κάτ΄ αὐτόν- Θρόνου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Οὔτε αὐτό ὅμως τό ἔκανε, περιοριζόμενος σέ μιά μικρή ἀναφορά ὅτι διετέλεσε μοναχός στήν Ἱερά Μονή Στομίου Κόνιτσας. Φαίνεται -ὅπως ἔλεγαν γνῶστες τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων- ὅτι  τοποθετήσεις  πνευματικοῦ χαρακτῆρα  πού εἶχε κάνει  στό παρελθόν ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας ὁ ὁποῖος ἔχει ταχθεῖ ἀνοικτά κατά τῶν Οἰκουμενιστικῶν (βλέπε Πάπα κλπ) ἀνοιγμάτων τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἔχουν παίξει το ρόλο τους.

Ὑπῆρξαν ὅμως καί ἄλλα θέματα πού προέκυψαν κατά τή διάρκεια τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν στόν Ἅγιο Παΐσιο, πού «ἐπισκίασαν» τό λειτουργικό μέρος καί τό νόημα τῆς ἑορτῆς καί ὑπερτόνισαν τό κοσμικό χαρακτῆρα τῶν ἐκδηλώσεων καί τῆς ὅλης νοοτροπίας πού διακατέχει τούς διοργανωτές τῆς ἐπίσκεψης.

Τούς... ξέχασε!

Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνεται ἡ σωρεία βραβεύσεων προσωπικοτήτων ἀλλά καί ἱερέων ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Μάξιμο. Ὅλες ἔγιναν γιά τή συμβολή τους στή διεκπεραίωση τῶν ἔργων τῆς Μητρόπολης καί ἰδίως γιά τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Καί ἄν μέν γιά τούς πολιτικούς καί ὑπηρεσιακούς παράγοντες δέν θά μποροῦσε νά εἶναι καί διαφορετικά,  οἱ ἐντυπώσεις χάθηκαν ἀπό τίς τιμές πού ἀποδόθηκαν σέ τέσσερις ἱερεῖς γιά ἐργασίες σέ ναούς, δραστηριότητες κλπ. Σέ μιά τέτοια μεγάλη ἡμέρα γιά τήν τοπική ἐκκλησία τό λιγότερο πού περίμενε κανείς, ἦταν νά τιμηθοῦν 2-3 ἱερεῖς πού ἔλιωσαν τό ράσο τους στά πνευματικά τους καθήκοντα, φέρνοντας νέους στήν ἐκκλησία, ἐξομολογῶντας καί ὁδηγῶντας χιλιάδες πιστούς στήν Ἐκκλησία.

Καί «πανηγυράκι»

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὀργανώθηκε πανηγύρι μέ λαϊκή καί δημοτική μουσική. Μιά ἐκδήλωση πού θά μποροῦσε νά τήν κάνει ἕνας Σύλλογος, ὅμως γιά νά ἐνισχυθεῖ τό πνευματικό ἐκκλησιαστικό φρόνημα ἐκεῖνο πού περίμεναν ὁρισμένοι πιστοί ἀπό τή Μητρόπολη, ἦταν  ἡ ὀργάνωση  μιᾶς «παράσταση» μέ χριστιανικούς - ἐπίκαιρους ὕμνους.

Κατά τά ἄλλα τόσο στήν ὀνοματοδοσία τῆς πλατείας σέ «Βαρθολομαίου» καί τῆς Ὁδοῦ σέ «Ἰερώνυμου Β'», ὅσο καί στήν ἐπίσκεψη στό Κέντρο Ἀνακύκλωσης ἐπαναλήφθηκαν οἱ γνωστές φιλοφρονήσεις καί ἡ ἀνάδειξη πτυχῶν τοῦ ἔργου τοῦ Μητροπολίτη καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη σέ ἕναν ἄλλο τομέα, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.  Ἐπίσης δόθηκε τό ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καί στό Κέντρο Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης πού θά λειτουργεῖ στό χῶρο.

Ὁ χῶρος δέν ἐπιτρέπει νά ἐπεκταθοῦμε καί σέ ἄλλα ζητήματα, μέ τήν ἐλπίδα πάντως ὅτι στό ἑπόμενο διάστημα τῆς παρουσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στά Γιάννενα νά ἀποφευχθοῦν περαιτέρω ὑπερβολές καί ἀστοχίες, ὅπως μέ τίς ἀναφορές τοῦ κ. Μάξιμου γιά τήν Ἀρχιερατική στολή πού τοῦ χάρισαν ἀπό τήν Ἰταλία καί μέ τή σειρά του τή χάρισε στόν Πατριάρχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.