23 Ιουν 2022

Ὁ ἄνθρωπος ὑπερέβη τήν δαιμονικότητα τοῦ καθαυτοῦ δαίμονος

ΑΜΑΣΕΥΣ
Καί βέβαια, τώρα ζοῦμε ἕναν ἰδιόμορφο διωγμό, μέ μεθόδους, στίς ὁποῖες εἶναι ἀνάγκη νά κάνει μετεκπαίδευση καί ὁ ἴδιος ὁ διάβολος!!! Ὁ ἄνθρωπος ὑπερέβη τήν δαιμονικότητα τοῦ καθαυτοῦ δαίμονος! Ὑπάρχει στό Γεροντικό ἡ ἱστορία μέ την καλόγερο,πού  σέ καιρό νηστείας, ἔψησε τό αὐγό στόν ἥλιο κρυφά, ἐπάνω στή λαβή τοῦ κλειδιοῦ τῆς αὐλοπορτας. Ὅταν ἀποκαλύφθηκε τό κόλπο, δικαιολογήθηκε στόν γέροντα λέγοντας πώς του τό ὑπέδειξε ὁ διάβολος. Τότε ἐμφανίζεται ὁ διάβολος καί λέει:"Ὄχι, Γέροντα, δέν τοῦ τό ὑπέδειξα ἐγώ. Αὐτός τό σκαρφίστηκε... καί τώρα τό διδάχτηκα κι ἐγώ ἀπ' αὐτόν"! Σήμερα, πού ἡ ἁμαρτία πέρασε στό ἐπιστημονικό ἐπίπεδο καί διδάσκεται στά ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα ἀπό διδάκτορες μέ λεπτομέρεια καί "ἐπιστημονικά" δεδομένα, τί ἔχει νά πεῖ ὁ διάβολος; Μᾶς εὐγνωμονεῖ πού τόν βοηθᾶμε στό ἔργο του γιά τήν καταδίκη μας!!! Ὦ, τῆς παράνοιας! Ὦ, τῆς ἀνομίας! Κύριε ἐλέησον!!!

Σ.Η. ΑΜΑΣΕΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.