14 Ιουν 2022

Σκορπάει ἄλλα 43.000.000€ ὁ Λουδοβίκος τῶν Ἀθηνῶν!

Ὄργιο σπατάλης! 1.800.000 εὐρώ γιά 20 κουτσουπιές, ὀκτώ γρεβιλέες, δύο πέργκολες καί γκρί πλάκες μαρμάρου Κοζάνης σέ 400 τ.μ. στό Σύνταγμα
Aλλο ἕνα χαστούκι γιά τόν Κώστα Μπακογιάννη καί τή δημοτική του Ἀρχή, μετά τό φιάσκο τοῦ «Μεγάλου Περιπάτου», ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπλαση τῆς κάτω πλευρᾶς τῆς πλατείας Συντάγματος, ἡ ὁποία ὄχι μόνο καθυστερεῖ τραγικά νά ὑλοποιηθεῖ ἐν,ἕν μέσῳ καί τουριστικῆς περιόδου, ἀλλά, τό κυριότερο, θά κοστίσει σχεδόν 1.800.000 εὐρώ γιά 28 δέντρα, δύο πέργκολες καί στρώσιμο ἐδάφους μέ... μαρμάρινες πλάκες!

Συγκεκριμένα, μέ βάση τίς δημόσιες τοποθετήσεις τοῦ Κώστα Μπακογιάννη, τό ἔργο θά ξεκινοῦσε τόν Αὔγουστο τοῦ 2021 καί θά ὁλοκληρωνόταν σέ πέντε μέ ἕξι μῆνες. Τί ἔγινε ἀπό τότε: Ἔχουν περάσει 10 μῆνες καί τό ἔργο δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Ὁ ἀρχικός προϋπολογισμός ἦταν 1.300.000 εὐρώ (!), ἀλλά μέ τίς... κλασικές ἐπιβαρύνσεις πού μᾶς ἔχει... συνηθίσει ὁ δήμαρχος τό τελικό ποσό ἀναμένεται νά ἀγγίξει τά 1.800.000 εὐρώ (!!!).


Ὁ νέος ὁρίζοντας ὁλοκλήρωσης γιά τό ἔργο ἔχει προσδιοριστεῖ ἀπό τή δημοτική Ἀρχή γιά τίς 15 Ἰουνίου. Ὡστόσο, εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι οὔτε αὐτή ἡ καταληκτική ἡμερομηνία θά ἐπιτευχθεῖ. Γιά τήν ἱστορία, αὐτή ἡ μελέτη ὑπῆρχε στά συρτάρια τοῦ δήμου ἀπό τό 2004...
Τό ὑπέρογκο καί σκανδαλῶδες αὐτό ποσό τῶν 1.800.000 εὐρώ, πού καλεῖται νά πληρώσει ἐκ νέου ὁ λαός τῆς Ἀθήνας, ἀφορᾶ τούς χώρους μεταξύ Καραγεώργη Σερβίας - Ἑρμοῦ καί Ἑρμοῦ - Μητροπόλεως, πού καί οἱ δύο μαζί δέν πρέπει νά ξεπερνοῦν τά 400 τετραγωνικά μέτρα. Τί περιλαμβάνει: 28 δέντρα (20 κουτσουπιές καί 8 γρεβιλέες), δύο πέργκολες καί γκρί πλάκες μαρμάρου Κοζάνης. Αὐτά καί δέν ἔχει ἄλλο.

Νά σημειώσουμε ὅτι στήν ἀρχική πρόταση οἱ μελετητές εἶχαν προτείνει κόκκινο σφένδαμο μέ ὕψος 7 μέτρα, ἀλλά ἡ ἐπίκαιρη ἔκθεση τοῦ δήμου προβλέπει κουτσουπιές καί γρεβιλέες. Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι ἁπλό: Σέ πoιο... γαλαξία γιά 28 δέντρα, δύο πέργκολες καί μαρμάρινες πλάκες πού «ντύνουν» τό δάπεδο τό κόστος δύναται νά φτάνει τά 1.800.000 εὐρώ; Μήπως ἐπιβαρύνθηκε μέ τήν ἀντικατάσταση τῶν κόκκινων σφενδάμων ἀπό τίς κουτσουπιές καί τίς γρεβιλέες;

Ὡστόσο, ὁ Κώστας Μπακογιάννης δέν σταματᾶ ἐδῶ. Μετά τό στραπάτσο πού ὑπέστη σχετικά μέ τήν καρικατούρα τοῦ «Μεγάλου Περιπάτου», ὅπως μας τήν παρουσίασε τό προηγούμενο διάστημα, ἑτοιμάζει νέο πακτωλό ἑκατομμυρίων πρός ἐργολάβους, συνεχίζοντας στήν ἴδια ἀποτυχημένη πεπατημένη.


Συγκεκριμένα, ὁ ἀθηναϊκός λαός θά κληθεῖ νά πληρώσει ἀκόμη περισσότερα γιά μιά σειρά ἀπό ἔργα ἀνάπλασης στό κέντρο τῆς πόλης. Θυμίζουμε πώς οἱ ἐργασίες «τό πολύ 50.000 εὐρώ» γιά τόν «Μεγάλο Περίπατο» τοῦ Κ. Μπακογιάννη αἰφνιδιαστικά ἔγιναν 2.000.000 εὐρώ καί μάλιστα ὅλες μέ ἀπευθείας ἀναθέσεις, πού πληρώθηκαν ἄμεσα. Ἔτσι, γιά πρώτη φορά ὁ ἑλληνικός λαός ἔμαθε γιά ζαρντινιέρες πού ἔφτασαν νά κοστίζουν 5.000 εὐρώ ἡ μία καί παγκάκια νά κοστολογοῦνται στά 990 εὐρώ τό ἕνα.

Στό πλαίσιο αὐτό ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά: 8.000.000 εὐρώ προορίζονται γιά τήν ἀποκατάσταση πεζόδρομων καί πεζοδρομίων στό ἐμπορικό κέντρο. Θά δοθοῦν 7.350.000 εὐρώ γιά τήν ἀνάπλαση τῆς λεωφόρου βασιλίσσης Ὀλγας. Βάσει τῆς ἀρχιτεκτονικῆς μελέτης ἡ λεωφόρος Βασιλίσσης Ὀλγας θά μετατραπεῖ σέ πεζόδρομο, ὥστε νά διαμορφωθεῖ ἕνας εὐρύς κοινόχρηστος χῶρος πού θά ἑνοποιεῖ τόν ἀρχαιολογικό χῶρο τοῦ Ὀλυμπιείου μέ τό Ζάππειο καί τόν Ἐθνικό Κῆπο καί θά ὁλοκληρώνει τόν ἀρχαιολογικό περίπατο ἀπό τόν Κεραμεικό ἕως τό Παναθηναϊκό Στάδιο.

Γιά τήν πολύπαθη πιά ὁδό Πανεπιστημίου -ἡ ὁποία λόγῳ Μπακογιάννη εἶναι σέ διαρκῆ ἀνάπλαση καί ταλαιπωρεῖ καθημερινά ἑκατοντάδες χιλιάδες πολῖτες- ἔχουν προϋπολογιστεῖ 3.750.000 εὐρώ. Γιά τόν λόφο Λυκαβηττοῦ τό ποσό θά φτάσει τά 4.963.000 εὐρώ, γιά τόν λόφο Στρέφη 2.225.000 εὐρώ, γιά τόν λόφο Φιλοπάππου 2.120.000 εὐρώ.

Ἄλλα 3.000.000 εὐρώ ἔχουν προϋπολογιστεῖ γιά τή δημιουργία πράσινων διαδρομῶν μέ μετατροπή τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα ἀπό τήν ὁδό Μπουμπουλίνας ἕως τήν ὁδό Ἐρρεσοῦ σέ ὁδό ἤπιας κυκλοφορίας καί ἀνάπλαση πεζόδρομου Ζωσιμάδων στήν 1η Δ.Κ. Στό ὑπό μελέτη ἔργο ἐπιχειρεῖται στήν περιοχή τῶν Ἐξαρχείων μέσῳ τῶν ὁδῶν Τοσίτσα καί Ζωσιμάδων ἡ δημιουργία ἑνός «Πράσινου Διαδρόμου», πού θά ἑνώνει τό συγκρότημα Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου - ΕΜΠ μέ τόν λόφο Στρέφη.

Γιά τήν ἀναβάθμιση ὑποδομῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου 1.857.121,48 εὐρώ, γιά τήν ἐπισκευή καί τή συντήρηση τῆς περίφραξης τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου 600.000 εὐρώ καί ἄλλα 250.000 εὐρώ γιά τή συντήρηση καί τήν ἀποκατάσταση μεταλλικῶν στοιχείων τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου. Ἡ ἀνάπλαση τοῦ πεζόδρομου τῆς Ἑρμοῦ, ἀπό τό Σύνταγμα μέχρι τό ὕψος της Αἰόλου, θά στοιχίσει ἄλλα 550.000 εὐρώ.

Τό ἀστρονομικό ποσό πού ἀναμένεται νά δαπανηθεῖ σύμφωνα μέ τόν προϋπολογισμό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων γιά ἔργα πού ἔχουν σχέση μέ τόν «Μεγάλο Περίπατο» ἀνέρχεται σέ 42.930.202,81 εὐρώ, χωρίς νά ὑπολογίσουμε τά... ἐπιπλέον χρήματα πού θά ζητήσουν οἱ ἐργολάβοι, ὅπως στήν περίπτωση τῆς πλατείας Συντάγματος. Ἐνας μεγάλος ἀριθμός αὐτῶν θά δοθεῖ ἤ ἔχει ἤδη δοθεῖ μέ ἀπευθείας ἀνάθεση, κατά τήν προσφιλῆ συνήθεια τοῦ Κώστα Μπακογιάννη, πάντα στό ὄνομα τῆς ἐπίσπευσης τῶν ἔργων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.