2 Μαΐ 2022

Μιά ἔφηβη περιγράφει τή φρίκη τῆς ἄμβλωσης στό σπίτι μέ χάπι ἔκτρωσης

Mια δεκαεξάχρονη κοπέλα περιέγραψε τή φρίκη τῆς ἔκτρωσης στό σπίτι, ἀφοῦ μετά ἀπό τηλεφωνική ἐπικοινωνία ὑπολόγισε λανθασμένα τήν κύησή της κατά 12 ἑβδομάδες.
Ἡ Savannah, πού δέν εἶναι τό πραγματικό της ὄνομα, εἶχε μιά τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν πάροχο ἀμβλώσεων, τή Βρετανική Συμβουλευτική Ὑπηρεσία Ἐγκυμοσύνης (British Pregnancy Advisory Service - BPAS), ἡ ὁποία διαπίστωσε ὅτι ἦταν ἔγκυος σέ λιγότερο ἀπό 8 ἑβδομάδες.
Ὅταν πῆγε στήν κλινική γιά νά παραλάβει τά χάπια ἄμβλωσης, οἱ ἰατροί δέν πραγματοποίησαν ἰατρική ἐξέταση ἤ... ὑπερηχογράφημα.

Ἀφοῦ ἡ Σαβάνα πῆρε καί τά δύο χάπια ἄμβλωσης στό σπίτι, ἔνιωσε "ἔντονο" πόνο.

"Ἕνας συγγενής μου κάλεσε ἕνα ἄλλο ἀσθενοφόρο γιατί ὅταν πίεζα νά βγεῖ (τό ἔμβρυο), ὁ φίλος μου ἔβλεπε τά πόδια του", εἶπε.

Ὁ γιος της γεννήθηκε ζωντανός, μέ τήν καρδιά του νά χτυπάει καί χρειάστηκε νά μεταφερθοῦν καί οἱ δύο στό νοσοκομεῖο. Τό νοσοκομεῖο κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ Σαβάνα ἦταν ἔγκυος μεταξύ 20 καί 21 ἑβδομάδων.

"Ἄν μοῦ εἶχαν κάνει ὑπερηχογράφημα καί ἤξερα ὅτι ἤμουν σέ τόσο προχωρημένη ἑβδομάδα, τότε θά τόν εἶχα κρατήσει", εἶπε. Ἡ Σαβάνα δήλωσε ὅτι ἔμεινε συντετριμμένη.

Ὅταν ρωτήθηκε ἀπό τό BBC, ἡ BPAS δήλωσε ὅτι δέν μπορεῖ νά σχολιάσει μεμονωμένες περιπτώσεις.

Οἱ ἀμβλώσεις στό σπίτι ἐπιτρέπονται μόνο μέχρι τίς 9 ἑβδομάδες καί 6 ἡμέρες κύησης στήν Ἀγγλία, ἀλλά ἡ κύηση τοῦ μωροῦ εἶναι δύσκολο νά προσδιοριστεῖ ἐκτός κλινικοῦ περιβάλλοντος.

Οἱ ἀμβλώσεις "DIY" μονιμοποιοῦνται στό ἀγγλικό δίκαιο

Αὐτή ἡ ἱστορία δημοσιεύθηκε τήν ἴδια ἡμέρα πού οἱ βουλευτές ψήφισαν νά ἐπιτραπεῖ σέ μόνιμη βάση ἡ διενέργεια "DIY" ἀμβλώσεων ἐκτός κλινικοῦ περιβάλλοντος. Πρίν ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020, οἱ ἰατρικές ἀμβλώσεις ἐπιτρέπονταν μόνο μετά ἀπό προσωπική ἐπικοινωνία μέ ἰατρό. Αὐτό γινόταν τόσο γιά νά διαπιστωθεῖ ἡ κύηση τοῦ μωροῦ, ἀποτρέποντας ἔτσι ἐπιπλοκές, ὅσο καί γιά νά λειτουργήσει ὡς σημαντική δικλείδα ἀσφαλείας γιά τήν πρόληψη τοῦ ἐξαναγκασμοῦ καί τῆς κακοποίησης.

Ὡστόσο, στό πλαίσιο τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας ἀπό τήν κυβέρνηση, οἱ ἀμβλώσεις ἐπιτράπηκε, γιά πρώτη φορά, νά πραγματοποιοῦνται ἐξ ὁλοκλήρου ἐκτός κλινικοῦ περιβάλλοντος. Οἱ "DIY" ἀμβλώσεις θεσπίστηκαν ρητά σέ προσωρινή βάση καί τόν Φεβρουάριο ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαίωσε ὅτι θά τερματιστοῦν τόν Αὔγουστο τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Ὡστόσο, ἡ βουλευτής τῶν Συντηρητικῶν, Baroness Sugg, εἰσήγαγε τροπολογία στό νομοσχέδιο τῆς κυβέρνησης γιά τήν ὑγεία καί τή φροντίδα, ἡ ὁποία ἀποσκοποῦσε στήν ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης τῆς κυβέρνησης καί στή μονιμοποίηση τοῦ συστήματος ἀμβλώσεων "DIY". Μετά τήν ὑπερψήφισή της ἀπό τή Βουλή τῶν Λόρδων, ἡ τροπολογία ἐγκρίθηκε ἀπό τό Κοινοβούλιο τήν Τετάρτη 30 Μαρτίου. Μιά ἐπιστολή, γραμμένη ἀπό τόν σκιώδη ὑπουργό Ὑγείας τῶν Ἐργατικῶν, φέρεται νά "ἐνθάρρυνε" τούς βουλευτές τῶν Ἐργατικῶν νά ὑποστηρίξουν τήν τροπολογία.

Ἡ ἱστορία της Σαβάνα δέν εἶναι μιά ἐξαίρεση

Κατά τή διάρκεια τῆς συζήτησης γιά τό ἄν θά γίνει ἡ «DIY» ἄμβλωση στό σπίτι μόνιμο μέρος τοῦ νόμου στήν Ἀγγλία, ἡ βουλευτής τοῦ DUP Carla Lockhart εἶπε: «Ἡ ἱστορία τῆς Savannah θά πρέπει νά μᾶς κάνει ὅλους νά σταματήσουμε καί νά σκεφτοῦμε τί σημαίνει στήν πραγματικότητα αὐτή ἡ πολιτική». Τόνισε ὅτι περιπτώσεις ὅπως αὐτή δέν εἶναι «ἀνωμαλία».

Ὁ Lockhart ἀνέφερε «ἕνα «ἐπεῖγον» email πού διέρρευσε πού ἐστάλη ἀπό μιά περιφερειακή μαῖα τοῦ NHS [ἡ ὁποία] ἀνέφερε τόν «κλιμακούμενο κίνδυνο» σχετικά μέ τίς ἀμβλώσεις στό σπίτι καί ἀνέφερε «τήν γέννηση βρεφῶν ἕως τίς 30 ἑβδομάδες κύησης».

«Παρόμοιες ἀναφορές ἔχουν γίνει ἀπό τό ὄργανο πού περιλαμβάνει ὅλους τούς ἀνώτερους γιατρούς καί νοσηλευτές τοῦ NHS πού ἐκπληρώνουν τίς νόμιμες λειτουργίες προστασίας τῶν παιδιῶν στό NHS, τό Ἐθνικό Δίκτυο Καθορισμένων Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας γιά Παιδιά. Συγκεκριμένα, ἔχει καταγράψει 47 περιπτώσεις πρώιμων ἰατρικῶν ἀμβλώσεων πού ὁδήγησαν σέ τερματισμό ἐγκυμοσύνης ἀπό μέσα ἕως ἀργά, σέ ὅλες τίς ἡλικίες, ἀπό τήν ἔναρξη τῆς πανδημίας τόν Μάρτιο τοῦ 2020. Ἕξι ἀφοροῦσαν κορίτσια καί στά μισά ἀπό αὐτά τά περιστατικά καί 12 περιπτώσεις συνολικά , ὑπῆρχαν σημάδια ζωῆς», εἶπε.

Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Right To Life στό Ἡνωμένο Βασίλειο, Catherine Robinson, δήλωσε: «Ἀναμενόμενα, ἡ BPAS εἶπε ὅτι δέν μποροῦσε νά σχολιάσει τήν ὑπόθεση τῆς Savannah. Φυσικά δέν μποροῦν, καθώς αὐτή ἡ θλιβερή ὑπόθεση δείχνει πόσο ἐπικίνδυνες εἶναι οἱ «DIY» ἀμβλώσεις. Ἁπλῶς δέν ὑπάρχει τρόπος νά προσδιοριστεῖ μέ ἀκρίβεια ἡ ἡλικία τοῦ μωροῦ, ἑπομένως ἀναπόφευκτα συμβαίνουν ἐπιπλοκές».

«Δυστυχῶς, οἱ «DIY» ἀμβλώσεις θά ὁδηγήσουν σέ περισσότερα δεινά γιά τίς μητέρες καί τά ἀγέννητα παιδιά τους. Οἱ βουλευτές μας πῆραν μιά φρικτή ἀπόφαση βασισμένη σέ μιά ἀπρόσεκτη ἰδεολογία, ὄχι στήν ἀπόδειξη τῶν πολύ πραγματικῶν κινδύνων τῶν «DIY» ἀμβλώσεων».

2 σχόλια:

 1. ἀς μέ διαψεύσει κάποια κυρία,
  τό ἐκτρωθέν ἔμβρυο παρουσιάζεται κατά διαστήματα μέσα στά πρόσωπα πού συμμετείχαν στήν ἔκτρωση μέ τέτοιον τρόπο πού τούς προκαλεῖται ψυχική ὀδύνη!

  ΟΧΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΟΛΑ

  περιβαλλόμαστε ἀπό "ἐχθρικούς λαούς" ἄρα στόχος 30000000 γνήσιοι ἕλληνες νά ἀνέβη καί τό ΑΕΠ. μᾶς λείπει 1000000 στρατός στούς ὑπονόμους. ἐμᾶς μᾶς λυπήθηκαν καί γεννηθήκαμε οἱ ἄλλοι γιατί;;;στήν ὥρα τῆς μάχης θά τό σκεφτοῦν καί ὅλοι θά λένε ἔπρεπε ἔπρεπε.....ἡ γνωστή λέξις!

  H ΕΚΤΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΦΟΝΟΣ!
  ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ!

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  Ο ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΕΠΕΖΗΣΕ ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ
  μέ κάθε γέννηση αὐξάνεται τό ΑΕΠ τῆς χώρας ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ!
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ!
  ΜΕ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 1000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 1000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 10000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΠ ΠΟΥ ΕΧΩΜΕ ΤΩΡΑ
  ΜΕ 30000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΕΠ ΠΑΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ!

  ΤΡΟΠΟΣ: 1500-2000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΠΑΙΔΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ!
  ΕΙΤΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟ 5ο ΠΑΙΔΙ
  Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
  MΕΓΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ

  πολλοί νομίζουν ὅτι μέ 2 παιδιά δέν θά ἔχουν προβλήματα, εἶναι ὄμως ἔτσι;;;
  μήπως ἰσχύουν ἀνάλογα καί ἐδῶ μέ ὅσα εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς γιά τήν ἀργία τῆς κυριακῆς;;;

  ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁπού γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Θεὸς παράκαιρα, ἢ τὴν γυναίκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶον σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σου κάμνει.
  ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΟΤΙ ΕΙΤΕ ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ "ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ"

  Μία τιμωρία ποῦ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός (ἐπέτρεψε) εἶναι νά ὑπάρχουν κατά Μάζη στήν Ἑλλάδα 4000000 λαθροβασιβουτζοῦκοι! τί κακό θά μᾶς βρῆ ὅταν γιά κάποιο λόγο τό φαΐ γίνει δυσεύρετο;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "ἀς μέ διαψεύσει κάποια κυρία"
  ἐπειδή τό κείμενο τό ἔχω βάλει πολλές φορές ἄν βρεθεῖ καμμία .......τηλεγραφῖστε μου παρακαλῶ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.