13 Μαΐ 2022

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Ἡ ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶναι ἐκκλησιαστική καί ἐθνική προδοσία"

Ἄστραψε καί βρόντηξε ὁ Πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου μιλῶντας στόν Focus FM καί στόν δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη, ἀναφορικὰ μέ τήν ἀναγνώριση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων μέ τήν ὀνομασια Ἐκκλησία Ἀχρίδος.
"Τό 1872 ἀποφασίστηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. ὅτι ὁ ἐθνοφυλετισμός ἀποτελεῖ αἵρεση. Αὐτόν τόν ἐθνοφυλετισμό, τώρα μέ τή δημιουργία ὅλων αὐτῶν τῶν εἰσπηδήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σέ ἄλλες ἐκκλησίες, τόν ἐφαρμόζει. Ἐφαρμόζει τήν αἵρεση πού καταδικάστηκε ἀπό... τό ἴδιο τό Πατριαρχεῖο. Κράζουν καί οἱ λίθοι. Ὅπως τό ΝΑΤΟ βιαίως ἄλλαξε ὅρια ἐθνῶν στά χρόνια μας, ἔτσι καί τώρα προχωρᾶ σέ ἀλλαγή ὁρίων δικαιοδοσιῶν ἐκκλησιαστικῶν, δια τοῦ Πατριάρχη" σημείωσε.

"Πρόκειται γιά διπλη προδοσία. Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνική. Ἄραγε οἱ Μακεδόνες ἰεραρχες, θά ἀντιδράσουν ἤ ὄχι; Θά συμπορευτοῦν μέ τίς προδοσίες;" ἀναρωτήθηκε.

"Γέμισε ἡ ἐκκλησία μέ σχίσματα. Καί δέν ἔχει καμία ἐξουσία τό Πατριαρχεῖο ἐπί οὐδενός ἄλλου Παριαρχείου ἤ αὐτοκέφαλης ἐκκλησίας. Σαφῶς δέν εἶναι Οἰκουμενικό ὑπό τήν οὐσιαστική ἔννοια τοῦ ὅρου. Εἶναι πρωτεῖον τιμῆς καί ὄχι ἐξουσίας. Ὡς ἐκ τούτου, ὅλες αὐτές οἱ πράξεις εἶναι ἀντικανονικές καί παράνομες", ἀνέφερε. "Θά πρέπει νά ἀκολουθήσουμε αὐτό πού εἶπε ὁ Κύριος. Αὐτός πού θέλει νά εἶναι πρῶτος, νά εἶναι τελευταῖος. Καί αὐτόν θά καταστήσω ἐγώ ὡς πρῶτον", εἶπε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.