11 Μαΐ 2022

Εὔβοια: Ἡ Ν. Κεραμέως συνεχίζει τή καταστροφή τῆς Δημόσιας Παιδείας - Ὑποβαθμίζει μέχρι καί βραβευμένα σχολεῖα

Ἡ Νίκη Κεραμέως ἀκολουθεῖ πολιτική «ὁδοστρωτῆρα» στή Δημόσια Παιδεία, καί ὑποβαθμίζει ἀκόμα καί σχολεῖα - πρότυπα, ὅπως τό Δημοτικό Σχολεῖο Ωρεῶν.
Νίκη Κεραμέως: Μεγάλος ντόρος ἔχει ξεσπάσει μέ τήν πρόθεση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας νά προχωρήσει στήν ὑποβάθμιση καί συρρίκνωση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ωρεῶν τῆς Εὔβοιας, ἕνα πολυβραβευμένο σχολεῖο πού ἔχει ἀποσπάσει ἀρκετές διακρίσεις, καί μάλιστα μέ τήν πρότυπη δράση του ἐντάχθηκε πρίν ἕνα μῆνα στό Διεθνές δίκτυο «Οἰκολογικά Σχολεῖα», ἐνῶ ἀναρτήθηκε καί.... στόν προαύλιο χῶρο ἡ σχετική Πράσινη Σημαία.

Μέ ἐφαρμογή ἑνός τυφλοῦ καί ἀνελαστικοῦ νόμου τῆς Νίκης Κεραμέως, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀνενεργός ἐδῶ καί δύο χρόνια (πού ἡ Παιδεία καταστρεφόταν μέ ἄλλα πολιτικά λάθη), τό σχολεῖο ἀπειλεῖται νά γίνει τετραθέσιο ἀπό ἐξαθέσιο πού εἶναι σήμερα.

Κατά τήν ἄκαμπτη λογική τοῦ ὑπουργείου, ἄν τό ἑκάστοτε σχολεῖο δέν πιάνει ἕναν μίνιμουμ ἀριθμό μαθητῶν, τότε προβλέπεται ἡ συγχώνευση τμημάτων καί ἡ μεταφορά παιδιῶν σέ ἄλλα σχολεῖα. Ἀκόμα καί ἄν αὐτό σημαίνει πώς σέ ἕνα τμῆμα θά φτάσουν νά μαθητεύουν 25 παιδιά. Ἀκόμα καί ἄν αὐτό σημαίνει ὑποβάθμιση ἑνός πρότυπου σχολείου πού ἀποτελεῖ στολίδι καί ὑπόδειγμα γιά τή δημόσια Παιδεία.

Ὄχι ἄλλη ὑποβάθμιση στήν πολύπαθη Βόρεια Εὔβοια
Δικαίως ἡ τοπική κοινότητα τῶν Ωρεῶν καί ὁ Σύλλογος Γονέων ἐκφράζουν τήν μεγάλη τους ἀγανάκτηση γιά τίς ἐπιδιώξεις τοῦ ὑπουργείου. Ἡ πολύπαθη Βόρεια Εὔβοια ἀντιμετώπισε καί συνεχίζει νά ἀντιμετωπίζει μιά ἀπίστευτη ἀπαξίωση ἀπό τό κράτος. Μιά περιοχή πού ἀφέθηκε στό ἔλεος μιᾶς γιγαντιαίας πυρκαγιᾶς λόγῳ ἑνός ἀνύπαρκτου (ἕως προκλητικά ἀπρόθυμου) ἐπιτελικοῦ κράτους, ὄχι μόνο μετρᾶ ἀκόμα της ἀνυπολόγιστες πληγές της, ἄλλα ἔχει νά ἀντιμετωπίσει νέες προκλητικές πρακτικές πού ἐπιχειροῦν νά τήν ὑποβαθμίσουν ἔτι περεταίρω.

Ἐκτός ἀπό τό σάρωμα τῆς πυρκαγιᾶς πού κατέστρεψε πρωτογενῆ καί δευτερογενῆ τομέα, μαγαζιά, ἐπιχειρήσεις, καί νοικοκυριά. Ἐκτός ἀπό τήν τρομακτική ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ δασικοῦ πλούτου. Ἐκτός ἀπό τά παρηκμασμένα ὁδικά δίκτυα. Ἐκτός καί ἀπό τίς ἀνύπαρκτες ὑποδομές ὑγείας, τώρα οἱ κάτοικοι ἔχουν καί νέο κυβερνητικό «χτύπημα», τήν ἀπαξίωση τῆς δημόσιας Παιδείας.

Εἰδικά σέ μιά βασανισμένη περιοχή ὅπως αὐτή, πού χρειάζεται ἀμέριστη στήριξη, τό νά ὑπάρχει ἠθελημένη ὑποβάθμιση τῶν συνθηκῶν στήν πρωτοβάθμια - μάλιστα - ἐκπαίδευση, εἶναι ἁπλά ἀνεπίτρεπτο. Δέν μπορεῖ ἕνα σχολεῖο νά ἀντιμετωπίζεται ψυχρά καί κυνικά ὡς μιά ἐκπαιδευτική μονάδα πού περνᾶ ἤ δέν περνᾶ ἕνα τυφλό ὅριο, πού ἔχει θέσει τό ὑπουργεῖο.

Μάλιστα ὁ Σύλλογος Γονέων ἰσχυρίζεται πώς ὄχι ἁπλά δέν ὑπάρχει μείωση, ἄλλα παρατηρεῖται καί μικρή αὔξηση τῶν μαθητῶν στό δημοτικό σχολεῖο τῶν Ωρεῶν. Καί ἀντί νά λειτουργήσει αὐτή ἡ αὔξηση ὡς ἐφαλτήριο γιά τήν περεταίρω ἀναβάθμιση ἑνός ἤδη καταξιωμένου δημόσιου σχολείου, ἡ Νίκη Κεραμέως συνεχίζει τήν τακτική τοῦ κρατικοῦ «ὁδοστρωτῆρα». Μιά τεχνοκρατική λογική τῆς συγχώνευσης, μέσα στά πλαίσια μιᾶς ἐπιδιωκόμενης ὑποβάθμισης τῆς δημόσιας Παιδείας, πού θά ἀνοίγει τόν δρόμο στούς ὀλιγάρχες τῆς ἰδιωτικῆς ἐκπαίδευσης.

Ὅ,τι ἀκριβῶς γίνεται - δηλαδή - καί στόν χῶρο τῆς Ὑγείας, ὅπου ὁ Θάνος Πλεύρης «φέρνει» τήν ὑποβάθμιση τῶν περιφερειακῶν νοσοκομείων, τά ὁποῖα θά μετατραποῦν σέ παροπλισμένα Κέντρα Ὑγείας.

Προηγεῖται ἡ στήριξη τῆς τοπικῆς κοινωνίας
Ὅσον ἀφορᾶ τή συρρίκνωση τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ωρεῶν, εἶναι αὐτονόητο πώς τό κράτος ὀφείλει νά ἐξετάζει πρῶτα τίς ἰδιομορφίες κάθε περιοχῆς, τίς πραγματικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων, τήν ποιότητα τοῦ σχολείου, τό συμφέρον τῶν παιδιῶν.

Ἡ κατάσταση μέ τά κλεισίματα καί τίς συγχωνεύσεις σχολείων, εἶναι ἤδη τραγική λόγῳ τῆς μεγάλης πληγῆς τοῦ δημογραφικοῦ. Μόνο πέρυσι, ὑπῆρξε ἀπόφαση τῆς Περιφερειακῆς Διεύθυνσης Ἐκπαίδευσης νά κλείσουν 40 (!) σχολεῖα στήν Ἤπειρο καί 38 σχολεῖα στήν Περιφέρεια τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης.

Νηπιαγωγεῖα καί Δημοτικά πού ἔσφυζαν ἀπό ζωή καί γέμιζαν ἀπό χαρούμενες παιδικές φωνές, τώρα στέκουν ἔρημα ντουβάρια, ἄδεια κτήρια μιᾶς χώρας γερόντων πού ὁδηγεῖται σέ μαρασμό. Καί ἀντί τό κράτος νά φυλά ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ το κάθε πολύτιμο κοινωνικό κύτταρο πού λέγεται σχολεῖο, ἀποψιλώνει μέ κάθε εὐκαιρία τή δημόσια Ἐκπαίδευση.

Στρώνει τό ἔδαφος γιά μιά ἀφιλόξενη, μιά ἀποσαθρωμένη δημόσια Παιδεία πού θά καταντήσει «διακοσμητική» παροχή τοῦ κράτους, κατά πολύ ὑποδεέστερη τῶν ἰδιωτικῶν σχολείων. Ἕνα σύστημα ἐκπαίδευσης πού θά κυριαρχεῖ ἡ ἀπόλυτη ἀνισότητα, ὅπου ἡ ποιοτική παιδεία θά ἀνήκει στούς «ἔχοντες», καί στούς ὑπόλοιπους θά ἀντιστοιχοῦν «ψίχουλα» μόρφωσης.

Τό θέμα εἶναι σοβαρό καί δέν ἀφορᾶ μόνο τό Δημοτικό Σχολεῖο Ωρεῶν, ἄλλα καί κάθε ἑλληνικό σχολεῖο πού δίνεται βορά στή νεοφιλελεύθερη λογική τῆς ἀπαξίωσης τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης.

Ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολή τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων Ωρέων Εὔβοιας:

«Σχετικά μέ τήν ὑποβάθμιση τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου Ωρεῶν Εὔβοιας

Μέ λύπη μας πληροφορούμαστε ὅτι στά σχέδια τοῦ γραφείου Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης Ν. Εὐβοίας καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων εἶναι ἡ ὑποβάθμιση τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ωρεῶν ἀπό ἐξαθέσιο σέ τετραθέσιο.

Ὅλα τά ἐπιχειρήματα ἀπὸ πλευρᾶς Πρωτοβάθμιας καί Ὑπουργείου ξεκινοῦν καί σταματοῦν στό συνολικό ἀριθμό τῶν μαθητῶν. Ἕνας νόμος πού ποτέ δέν ἐφαρμόστηκε. Ὁ νόμος εἶναι ἀνενεργός ὄχι γιατί ἡ πολιτεία τόσο καιρό χαϊδεύει τά αὐτιά τῶν τοπικῶν κοινοτήτων ὅπως κάποιοι θέλουν νά πιστεύουν, ὁ νόμος εἶναι ἀνενεργός γιατί δέν εἶναι δυνατόν τό μόνο κριτήριο γιά τή λειτουργία ἑνός σχολείου νά εἶναι ἕνας μόνο ἀριθμητικός δείκτης ἑνός ΦΕΚ.

Στό δημοτικό σχολεῖο Ωρεῶν ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν τή νέα σχολική χρονιά ὄχι μόνο δέν μειώνεται ἀλλά σημειώνει καί μία μικρή αὔξηση.

Ἡ ἕνωση τμημάτων διαφορετικῶν τάξεων θά δημιουργήσει ἀνομοιογενῆ τμήματα 20-25 μαθητῶν. Ἐξαιτίας τῆς κατανομῆς τῶν μαθητῶν στό σχολεῖο μας αὐτό θά γίνει εἰς βάρος τῶν παιδιῶν τῶν μικρότερων τάξεων, οἱ ὁποῖες κρίνονται πολύ σημαντικές γιά τήν περαιτέρω μαθητική τους πορεία.

Ἄν συνυπολογίσουμε καί τίς ἐπιδράσεις πού εἶχε ἡ πανδημία στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία τά τελευταῖα χρόνια, κρίνουμε ὅτι αὐτές οἱ ἀλλαγές θά εἶναι καταστροφικές γιά τούς μαθητές τῶν πρώτων τάξεων τοῦ σχολείου μας.

Εἶναι βέβαιο ὅτι πολλοί γονεῖς λαμβάνοντας ὑπόψη τα παραπάνω θά σκεφτοῦν σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά ἐγκαταλείψουν τό σχολεῖο, τό ὁποῖο φυσικά θά φέρει ἀκόμα μεγαλύτερη ὑποβάθμιση.

Τό δημοτικό σχολεῖο Ωρεῶν εἶναι ἕνα σχολεῖο μέ εὐρεῖα οἰκολογική δράση καί ταυτότητα. Βραβευμένο σέ διεθνές ἐπίπεδο μέ τήν πράσινη σημαία ὡς οἰκολογικό σχολεῖο. Βραβευμένο σέ πανελλαδικούς διαγωνισμούς γιά τίς δράσεις τοῦ ἀπό τήν ἑλληνική ἑταιρεία προστασίας τῆς φύσης, ἀπό τόν ἑλληνικό ὀργανισμό ἀνακύκλωσης κ.α.

Ἐκεῖ πού οἱ δράσεις ὅλων μας, τῶν μαθητῶν, τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τῶν γονέων καί κηδεμόνων, τῶν ἁπλῶν ἐθελοντῶν κατοίκων προσπαθοῦν νά φέρουν τό σχολεῖο ψηλά, ἡ πολιτεία λειτουργεῖ ὡς τροχοπέδη στήν ἀνάπτυξη καί στή δημιουργία ἑνός σύγχρονου δημοτικοῦ σχολείου πού ἐμπνέει, δρᾶ καί παράγει πλούσιο ἔργο.

Τό σχολεῖο εἶναι ἕνα ζωντανό κύτταρο πολιτισμοῦ σέ μιά κοινωνία καί ἡ ὑποβάθμιση τοῦ σημαίνει ταυτόχρονη ὑποβάθμιση ὁλόκληρης τῆς κοινότητας. Τό ἔχουμε δεῖ νά συμβαίνει γύρῳ,γύρω μας καί θά παλέψουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις νά μή συμβεῖ καί στόν τόπο μας. Ἕνας τόπος πού εἶναι ξεχασμένος ἐδῶ καί δεκαετίες ἀπό τήν πολιτεία, μέ μεγάλα προβλήματα σέ ὑπηρεσίες ὑγείας, δημόσιες ὑπηρεσίες καί ἕναν κακό ὁδικό ἄξονα πού μᾶς καθιστά ἀποκομμένους ἀπό τήν ὑπόλοιπη χώρα.

Σέ ὅλα αὐτά ἦρθαν νά προστεθοῦν οἱ τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές τοῦ καλοκαιριοῦ πού ἔπληξαν τή βόρεια Εὔβοια. Ἐνῶ ἡ πολιτεία ὑπόσχεται στήριξη καί ἀνασυγκρότηση, τό μόνο πού κάνει εἶναι μιά σειρά ἐνεργειῶν πού ὑποβαθμίζουν περεταίρω τήν περιοχή, ἀνάμεσα τούς καί ἡ ὑποβάθμιση πολλῶν δημοτικῶν σχολείων τοῦ νομοῦ.

Ὁ σύλλογος γονέων καί κηδεμόνων τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ωρεῶν λέει ὄχι στήν συρρίκνωση καί τήν ὑποβάθμιση τοῦ σχολείου καί ζητᾶ ἀπό τούς ὑπευθύνους νά συνυπολογίσουν ὅλους τούς παράγοντες, λαμβάνοντας ὑπόψη τους ὅλες τίς ἰδιαιτερότητες τῆς κάθε περίπτωσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.