26 Μαρ 2022

Ἐπισιτιστική κρίση: Προειδοποιήσεις ἀπό ΟΗΕ ὅτι ἔρχεται «κόλαση»

Νά πληρώσουν τώρα περισσότερα γιά τόν περιορισμό τῆς ἐπισιτιστικής κρίσης καλεῖ τούς ἐπικεφαλῆς τῶν κρατῶν τῆς Δύσης ἀξιωματοῦχος τοῦ ΟΗΕ.
Αὐστηρή προειδοποίηση πρός τούς ἐπικεφαλῆς κρατῶν τῆς Δύσης, ἀπηύθυνε ὁ ἐκτελεστικός διευθυντής τοῦ Παγκόσμιου Ἐπισιτιστικοῦ Προγράμματος τοῦ ΟΗΕ Ντέϊβιντ Μπίσλι, μέ ἀφορμή τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία καί τά προβλήματα τῆς ἐπισιτιστικής κρίσης πού προκύπτουν ἀπό αὐτόν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά... ὅτι «ἐάν νομίζετε ὅτι αὐτή τή στιγμή ἐπικρατεῖ κόλαση στή γῆ, προετοιμαστεῖτε γιά τά χειρότερα πού ἔρχονται».

Παράλληλα, σύμφωνα μέ τό Politico ὁ ἴδιος, κάλεσε τούς ἐπικεφαλῆς των οἰκονομικά ἀνεπτυγμένων κρατῶν νά πληρώσουν τώρα περισσότερα ὥστε νά ἀποτραπεῖ τό ἐνδεχόμενο παγκόσμιας πείνας ἤ ἀκόμη μία μεγάλης κλίμακας μεταναστευτικῆς κρίσης.
Σύμφωνα μέ τό ἴδιο δημοσίευμα καθώς ὁ πόλεμος τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία ἔχει προκαλέσει σόκ στίς διεθνεῖς ἀγορές τροφίμων, αὐτό ἐπιδεινώνει τό ἤδη σημαντικό ἐπισιτιστικό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ φτωχότερες περιοχές τοῦ πλανήτη οἱ ὁποῖες κινδυνεύουν νά καταστραφοῦν ἤ νά ὁδηγηθοῦν σέ πολιτικό χάος ἤ νά δημιουργηθεῖ μιά ἄνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση.

Παράλληλα, σέ συνέντευξή του στό Politico, ὁ Ντέϊβιντ Μπίσλι προειδοποίησε ὅτι ἡ Εὐρώπη πρέπει νά δώσει ἐπειγόντως μεγαλύτερη χρηματοδότηση, διαφορετικά θά ἐπωμιστεῖ τό μεγαλύτερο βάρος τῶν ἐπιπτώσεων.

«Μᾶς λείπουν δισεκατομμύρια», δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ μεγαλύτερου ὀργανισμοῦ ἐπισιτιστικής βοήθειας στόν κόσμο καί πρόσθεσε ὅτι «ἡ ἀποτυχία νά δώσουμε φέτος μερικά ἐπιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει ὅτι θά ἔχετε πείνα, ἀποσταθεροποίηση καί μαζική μετανάστευση». Ἀκόμη ὑπογράμμισε ὅτι «ἄν παραμελήσουμε τή βόρεια Ἀφρική, ἡ βόρεια Ἀφρική θά ἔρθει στήν Εὐρώπη. Ἐάν παραμελήσουμε τή Μέση Ἀνατολή, ἡ Μέση Ἀνατολή θά ἔρθει στήν Εὐρώπη».

Σημειώνεται ὅτι ἡ Ρωσία καί ἡ Οὐκρανία εἶναι ἀπό τούς μεγαλύτερους παραγωγούς καί ἐξαγωγεῖς σιτηρῶν στόν κόσμο. Ἐπιπλέον, οἱ μισές ἀπό τίς εἰσαγωγές σιταριοῦ τῶν χωρῶν τῆς Ἀφρικῆς προέρχονται ἀπό τήν Οὐκρανία καί τή Ρωσία, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης σημαντικός ἐξαγωγέας λιπασμάτων. Ὅσο γιά τήν Οὐκρανία, οἱ ἐξαγωγές της ἔχουν σταματήσει καί ἡ ἱκανότητά της νά συνεχίσει νά καλλιεργεῖ τρόφιμα φέτος κρέμεται ἀπό μιά κλωστή.
Τό φθινόπωρο, εἶναι ἡ ἐποχή πού θά ἀποκαλυφθεῖ πλήρης ἀντίκτυπος τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία ἀναφορικὰ μέ τό ἐπισιτιστικό πρόβλημα, δήλωσε ὁ Μπίσλι καί πρόσθεσε ὅτι προειδοποιεῖ τά ἀνεπτυγμένα οἰκονομικά κράτη μας «ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια ὅτι τό Σαχέλ θά καταρρεύσει ἄν δέν εἴμαστε προσεκτικοί».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.