24 Μαρ 2022

Ἡ Μαυρογένους, ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄθλιοι...

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Οἱ σημιτικοὶ φιλελέφτ πανεπιστημιακοὶ ποὺ κατακλύζουν τὰ κανάλια μαζὶ μὲ τὰ ἱδρύματά τους καὶ τοὺς πράκτορες τῆς ΜΙΤ πολὺ σπουδαίους νεοελληνιστὲς (λέμε τώρα) ἔχουν βάλει στόχο ὄχι μόνον τὴν παραχάραξη στὶς συνειδήσεις γενικά τοῦ 1821, ἀλλὰ καὶ τὴν παραχάραξη τῆς μνήμης συγκεκριμένων ἡρώων. Αὐτὸ τὸ δεύτερο δὲν ἔχουν λάβει καμία γενικὴ ἐντολὴ νὰ τὸ κάνουν, οἱ πρεσβεῖες καὶ ὁ Σόρος δὲν τοὺς πληρώνουν γιὰ αὐτό, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὴν γενικὴ παραχάραξη. Κάποιοι ἥρωες, ὅμως, τοὺς ἔχουν κάτσει στραβὰ γιατί ἔζησαν ἀκριβῶς μὲ τὸν...
ἀντίθετο τρόπο ἀπὸ τοὺς ἴδιους.... Καὶ τὰ σύνδρομα κατωτερότητας δίνουν καὶ παίρνουν... τώρα (δηλαδὴ τὸν τελευταῖο χρόνο) ποὺ οἱ εἰδικοὶ αὐτοὶ τῆς Ἐπανάστασης ἀπὸ τὰ λὶντλ διαβάζουν γιὰ τὴν ζωή τους καὶ βλέπουν μία ζωὴ ἀλλιῶς... Μακρυὰ ἀπὸ τὴν διαστροφή τους, τὴν διαστροφὴ τοῦ ἐγωπαθοῦς ἀτομικισμοῦ μέσα στὸν ὁποῖο ζοῦν καὶ τὸν ὁποῖον βαπτίζουν φιλελευθερισμό...

Τελευταία, κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς μὲ προεξάρχον τὸ μουσεῖο Μπενάκη τὰ ἔβαλαν μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀνιδιοτελῆ πρόσωπα τοῦ Ἀγώνα, τὴν Μαντῶ Μαυρογένους. Τὴν παρουσίασαν, αὐτὴν τὴν ἀμόλυντη ἀγωνίστρια, αὐτὴν ποὺ πέθανε πάμπτωχη καὶ ξεχασμένη ἀπὸ ὅλους (κανεὶς δὲν γνωρίζει ποῦ ἔταφη κἂν) γιατί ἔδωσε ὅ,τι εἶχε καὶ δὲν εἶχε στὴν πατρίδα, μὲ τὴν φράση πού ἀπηχεῖ ἀκριβῶς τὴν διαστροφή τους, τὸν δικό τους ἄρρωστο ἀτομισμό: ὑγεία, καύλα κι ἐπανάσταση! Μία προσαρμοσμένη δηλαδὴ στὰ 200 χρόνια ἐκδοχὴ τοῦ ρητοῦ, πού ἡ ὑπουργὸς τοῦ Σημίτη, ἡ Διαμαντοπούλου, ἔλεγε ὅτι ἦταν τὸ ρητό τῆς γενιᾶς της: αἷμα, κέρμα, σπέρμα! Μποροῦν, ὅμως, ἀλήθεια τώρα οἱ ἄρρωστοι νὰ βλάψουν τὴν Μαυρογένους; Ὄχι, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἄρρωστοι καὶ συμπλεγματικοὶ νομίζουν ὅτι μποροῦν...

Ὁ ἄλλος ἥρωας ποὺ τελευταία ξαναέβαλαν στὸ στόχαστρό τους εἶναι ἕνας παλιὸς στόχος τους: ξεκινάει ἀπὸ τὸ βλαστάρι τῶν ἀνατολικογερμανῶν ἱστορικῶν ποὺ στὴν ἱστορία του τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων τὸν χαρακτηρίζει καπετὰν-λαφύρα, καὶ δὲν πρόκειται γιὰ ἄλλον ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνη! Τόσο ἡ ἀδελφή τοῦ ὑπουργοῦ Λαμπράκη, συγγνώμη τοῦ Σημίτη, ὅσο καὶ ὁ βρετανὸς εἰδικὸς, ὁ Μπῆτον διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους (εὐτυχῶς μόνον μεταφορικὰ) ποὺ οἱ Ἕλληνες, ἐμεῖς οἱ ἀπολίτιστοι, θαυμάζουμε τὸν Κολοκοτρώνη καὶ δὲν θαυμάζουμε τὸν Μαυροκορδάτο! Βέβαια, δὲν τοὺς ἀρέσει ὁ Κολοκοτρώνης ποὺ ἀντιτάχθηκε καὶ τότε στοὺς ἀγγλοπράκτορες καὶ σὲ ὅλα τὰ τσογλάνια τους, ἀλλὰ τοὺς ἀρέσει ὁ Μαυροκορδάτος ποὺ ὑποτάχθηκε στοὺς Ἄγγλους καὶ συνεργάστηκε μὲ ὅλα τὰ τσογλάνια τους. Ὅμοιος ὁμοίω ἀεὶ πελάζει...

Καὶ καλά, ὁ Μαυροκορδάτος εἶναι τὸ πρότυπό τους.... Τυχοδιώκτης, ἐπιτήδειος οὐδέτερος, ἀνίκανος, ξερόλας, ἀχόρταγος γιὰ μισθοὺς καὶ καλοπέραση, ἀδίστακτος ἐγκληματίας, θρασύτατος, μεγαλομανής, κατὰ φαντασίαν πολλὰ πράγματα, ἀνάμεσά τους καὶ πρίγκιπας κ.ἂ. Γνήσιο ἠθικὸ πρότυπο τῶν ἀνωτέρω... Ἀπολύτως λογικὸ γιὰ ψυχολογικοὺς λόγους νὰ ταυτίζονται μαζί του. Ἀλλὰ ὁ Κολοκοτρώνης τί τοὺς φταίει; Τοὺς φταίει γιατί μέσα στὴν διαστροφή τους, τὴν ἐγωπαθητικὴ διαστροφή τους, δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ. Ὄχι τὶς νίκες του, ὄχι τὴν πολεμική τους ἱκανότητα, τὸ ἠθικό του μεγαλεῖο δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν... ὅτι δηλαδὴ ὁ Κολοκοτρώνης ἔβαλε τὴν πατρίδα πάνω ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν γιό του, τὸν Πάνο, τὸν ὁποῖον σκότωσαν οἱ θαυμαζόμενοι ἀπὸ τοὺς σημιτικοὺς φιλελέφτ κυβερνητικοί τῆς ἐποχῆς...

Αὐτοὶ ποὺ ἔτρωγαν τὰ ἀγγλικὰ δάνεια καὶ ὁρκίζονταν αἰώνια ὑποταγὴ στὴν Ἀγγλία... ὅταν ὅμως τὰ κεφάλια τους ἄρχισαν νὰ μὴν τὰ αἰσθάνονται σίγουρα στὴν θέση τους λόγω τῆς προέλασης τοῦ Ἰμπραὴμ τότε αὐτὰ τὰ κυβερνητικὰ καθήκια ἔσπευσαν νὰ ἀποφυλακίσουν τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ρωσόφιλους ὁπλαρχηγοὺς μήπως καὶ τοὺς γλυτώσουν... Καὶ ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ πρῶτος πολεμιστὴς τῶν Ἑλλήνων ἀντὶ νὰ γυρέψει ἐκδίκηση γιὰ τὸν γιό του, τὸν ξέχασε γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος καὶ τὸν θυσίασε στὸν Ἀγώνα... Ναὶ τὸν Πάνο Κολοκοτρώνη ὁ πατέρας του τὸν θυσίασε γιὰ νὰ λευτερωθεῖ ἡ Ἑλλάδα...

Φυσικό, λοιπόν, εἶναι οἱ διεστραμμένοι ἐγωπαθεῖς πανεπιστημιακοὶ ἀγγλόδουλοι, γερμανόδουλοι καὶ ἀμερικανόδουλοι, αὐτοὶ ποὺ ἀδυνατοῦν πλέον νὰ συλλάβουν κἂν ἔννοιες ὅπως κοινὸ συμφέρον, πατρίδα κτλ, νὰ μισοῦν τὸν Κολοκοτρώνη καὶ νὰ θέλουν νὰ τὸν ξεχάσουμε... Καὶ ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους πανεπιστημιακοὺς στὴν Ἑλλάδα ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν παραπάνω ὁμάδα κανεὶς δὲν τολμάει νὰ μιλήσει... μὲ μία μόνον ἐξαίρεση τὸν κ. Μαργαρίτη, ὁ ὁποῖος καταχέριασε τουλάχιστον τὸν Μπῆτον... Ἀλλὰ ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦν, ἀέρα δέρουν... Ὁ Κολοκοτρώνης ἔχει προσγραφεῖ πλέον στὸ ἱστορικὸ DNA τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν ξεγράφεται... Καὶ θὰ στοιχειώνει πάντα τοὺς παρτάκηδες καὶ τοὺς ἀθλίους ποὺ δὲν θὰ ἔχουν ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὶς ὕβρεις στὸ πρόσωπό του...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.