20 Μαρ 2022

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ συμμετοχὴ στὰ καλά, ἐπιδιώκεται ἐξίσου ἀπὸ ὅλους τους ἀνθρώπους. Τὸ νὰ θέλεις ὅμως νὰ κοινωνήσεις στὰ θλιβερά, αὐτὸ εἶναι γνώρισμα ἐκείνων ποὺ ὑπερισχύουν στὴν ἀγάπη. 

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.