8 Φεβ 2022

Δέ μᾶς καλύψατε πνευματικά, ἀλλά μᾶς ἐνημερώσατε "ἰατρικά"

Διαμάχη μεταξύ τοῦ Μητρολίτη Τριφυλίας καί πιστῶν ἔχει ξεσπάσει τίς τελευταῖες ἡμέρες στά Φιλιατρά μέ τήν ἀνταλλαγή ἑκατέρωθέν ἐπιστολῶν. Ἀφορμή γιά τήν ἀναστάτωση στάθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ τραγικοῦ Μητροπολίτη Χρυσοστόμου νά ματαιώσει τή ἱερά λιτανεία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, o ὁποῖος εἶναι πολιοῦχος τῆς πόλης, μέ ἀφορμή διστοπικῶν μέτρων γιά τόν κορωδοϊό...

Ἡ ἀντίδραση τοῦ Μητροπολίτη ὁ ὁποῖος ἀπαντῶντας στήν ἐπιστολή ἐξήγησε τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἔλαβε αὐτή... τήν ἀπόφαση καί σημείωσε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι : ὁ Ἅγιος δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό βόλτες καί περιφορές, γιά νά θαυματουργήσει καί νά μᾶς ἐνισχύσει. Ζητάει ἀπό ἐμᾶς, νά ἔχουμε μετάνοια καί νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ κυρίου μας καί κατέληξε ἀναμασῶντας τό ἀφήγημα τῶν νεοταξιτῶν ἐπισημαίνοντας ὅτι προέχει ἡ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων γιά τόν ἴδιο καθώς στήν ἐπαρχία του καθημερινά αὐξάνονται τά κρούσματα..

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΦΙΛΙΑΤΡΑ 3/2/2022
Σεβασμιώτατε,
Πήραμε τό θάρρος νά σᾶς ἀπαντήσουμε στήν ἐπιστολή σας καί αὐτό γιατί δέν μᾶς δώσατε ἀπάντηση στό πνευματικό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ καί μᾶς ἔχει στεναχωρήσει, δηλαδή τή μή λιτάνευση τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου μας.
Δέ μᾶς καλύψατε πνευματικά, ἀλλά μᾶς ἐνημερώσατε "ἰατρικά".
Πράγματι, ὁ κορωνοϊός εἶναι μιά ἴωση, δέ τό ἀμφισβητεῖ αὐτό κανείς. Ἄλλωστε πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε νοσήσει καί καταλαβαίνουμε ὀτι πρέπει νά προσέχουμε καί νά προφυλασσόμαστε. Δέ ζητᾶμε νά ὑποσκελίσουμε τήν Ἰατρική, οὔτε ἀπορρίπτουμε τά ὑγειονομικά μέτρα.
Θά θέλαμε σέ αὐτό τό σημεῖο, νά σᾶς ἐκφράσουμε ἀκόμα μιά εὔλογη ἀπορία, πού μᾶς δημιουργεῖ πάρα πολλά ἐρωτηματικά. Γιά ποιό λόγο δέ γίνεται ἡ ἀγρυπνία, τηρῶντας τό προβλεπόμενο πρωτόκολλο, πού θά ἀκολουθήσετε τό πρωί στή δοξολογία.
Εἴμαστε ἡ γενιά, πού πρόδωσε καί καταπάτησε τή πίστη της καί ὡς ἐκτούτου ὁ Θεος ἐπέτρεψε, νά μᾶς βρεῖ αὐτη ἡ μάστιγα. Ἄν ζητᾶμε ὅμως τό ἔλεός Τοῦ καί ἔχουμε τήν ἀξίωση νά κάνει τό θαῦμα, εἶναι γιατί ἀναγνωρίζουμε τίς ἁμαρτίες μας καί πιστεύουμε πώς προέχει "ἡ μετάνοια καί ἡ συντριβή". Πῶς εἶναι ὅμως δυνατόν, νά ἀγωνιστοῦμε μέ συντριβή καί μετάνοια, χωρίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί Μυστήρια, πού μεταδίδουν τη χάρη τοῦ Θεοῦ καί εἶναι τά ἀνώτερα Ἁγιαστικά μέσα; Κέντρο τῆς ὕπαρξής μας, εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ὁ κορωνοϊός καί δέ μποροῦμε νά τά προσαρμόσουμε ὅλα στίς ἀνάγκες καί στίς ὑπηρεσίες τοῦ σώματος καί νά ὑποσκελίσσουμε τήν ἀνάγκη τῆς Ψυχῆς, πού εἶναι καί τό μεγαλεῖο καί ἄπειρο ΘΑΥΜΑ τοῦ Θεοῦ. Μιλᾶτε ἐπίσης γιά ἔλεος, εὐσπλαχνία καί ἀνοχή τοῦ Ἁγίου μας, πού ἔδειξε ὡς σήμερα στήν περιφέρειά μας. Γνωρίζετε ἐσεῖς καλύτερα ἀπο ἐμᾶς, πόσο ὁ Ἰσραηλιτικός λαός ὡς "ὁ ἀγαπητός λαός τοῦ Θεοῦ", ἀποδοκιμάστηκε γιά τίς ἁμαρτίες του, μέ φοβερές συμφορές. Ἄν λοιπόν στόν ἀγαπητό Του λαό ἀπάντησε κατα αὐτόν τόν τρόπο, πόσο μᾶλλον σε ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, πού ἔχουμε Θεοποιήσει μιά ἀσθένεια, θυσιάζοντας τό πολυτιμότερο ἀγαθό τοῦ Θεοῦ: ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Μιά λέξη γιά τήν ὁποία χύθηκε αἷμα ΗΡΩΩΝ, γιά τούς ὁποίους δέν ὀφείλουμε μόνο ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...,ἀλλά ἕνα μεγάλο ΣΥΓΓΝΩΜΗ.
Ὁ Ἁγιος, Σεβασμιώτατε, μπορεῖ νά μήν ἔχει ἀνάγκη, ὅπως χαρακτηριστικά λέτε, ἀπό λιτανεῖες, ὅμως οἱ σεβαστοί Πατέρες ἀναφέρουν ὀτι: ἐπιθυμοῦν οἱ Ἅγιοι τίς τιμές καί τίς λιτές τους. Ἡ λιτή ὡς λέξη σημαίνει: ἱκεσία, προσευχή καί ἀπό αὐτή προέρχεται ἡ λέξη λιτανεία. Εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο, ἀπό τό στόμα τοῦ Ἀρχιερέως, ὁ χαρακτηρισμός λιτανείας, ὡς ΒΟΛΤΑ!!!
Βόλτα Δέσποτα ἡ λιτανεία; Ὡς γνωστόν, ἔχουν γίνει ἄπειρα θαύματα, μέσα στό πλῆθος πού ἀκολουθεῖ τήν ὥρα ἐκείνη.
Πώς εἶναι δυνατόν ἕνας λαός νά θεωρεῖ τόσο ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ τήν λιτάνευση τοῦ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ του καί ἕνας Ποιμένας νά τή θεωρεῖ ἁπλά ΒΟΛΤΑ καί μάλιστα ὅταν ὁ ἴδιος Ἀρχιερέας, ὄχι μόνο συμμετεῖχε, ἀλλά καί μᾶς τόνιζε παλαιότερα, πόσο σημαντική εἶναι ἡ περιφορά τῆς Ἁγίας Εἰκόνας καί τῶν Ἁγίων Λειψάνων καί πόση εὐλογία παίρνει ὁ τόπος, ὅταν ὁ Ἅγιός του τιμάται...και μάλιστα ἀπό τόσους ἐπισήμους ἐκπροσώπους πολιτικῆς-στρατιωτικῆς ἡγεσίας, σχολείων, φιλαρμονικῶν, Ἀρχιερέων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἀναγνωρίζοντας ὅλοι τή ΣΗΜΑΣΙΑ καί τή ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ τῆς λιτανείας, ὡς ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΑΥΤΟΥ.
Μέ τήν ἀπάντησή σας λοιπόν αὐτή, προσβάλλετε τούς πιστούς Χριστιανούς τῆς πόλεως μᾶς, ὑποκαθιστῶντας τή σημασία τῆς ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τοῦ Ἁγίου μας, ὡς ἕνα Περιπατο...εσείς ἄραγε ἔτσι αἰσθάνεσθε; Τέλος, ἐπειδή ἀναφέρατε τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, θά θέλαμε νά σᾶς ποῦμε ὀτι: ἄν ζοῦσε σήμερα καί ἔβλεπε τήν κατάντια μας, εἴμαστε σίγουροι, γνωρίζοντας πόσο πολύ ἀγαποῦσε τήν Πατρίδα Του καί τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση, θά ἔκλαιγε μέ ΜΑΥΡΟ
ΔΑΚΡΥ!!!
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΡΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τοῦ Γεωργίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τοῦ Παναγιώτου
Ἐκφραστές Ὁμάδας Φιλιατρινῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.