16 Μαρ 2022

Ὁ Μέγας Βασίλειος γιὰ τὶς ὠφέλειες τῆς νηστείας

Οἱ ὠφέλειες τῆς νηστείας - Μέγας Βασίλειος
«Ἡ νηστεία γεννᾶ τοὺς προφῆτες, δυναμώνει τοὺς δυνατούς. Ἡ νηστεία κάνει σοφοὺς τοὺς νομοθέτες· εἶναι τὸ καλὸ φυλαχτὸ τῆς ψυχῆς, ὁ πιστὸς σύντροφος τοῦ σώματος, τὸ ὅπλο γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἀριστεύουν, τὸ γυμναστήριο γιὰ τοὺς ἀθλητές. Αὐτὴ ἀποκρούει πειρασμούς, αὐτὴ προετοιμάζει γιὰ τὴν ἀπόκτηση εὐσέβειας· εἶναι σύντροφος τῆς νήψεως καὶ δημιουργὸς τῆς σωφροσύνης. Στοὺς πολέμους φέρεται μὲ γεναιότητα, ἐν καιρῷ εἰρήνης διδάσκει τὴν ἡσυχία. Ἁγιάζει τὸν Ναζιραῖο καὶ τελειοποιεῖ τὸν ἱερέα». «Ἡ νηστεία ἔσβησε τὴν δύναμη τῆς φωτιᾶς κι ἔφραξε τὰ στόματα τῶν λιονταριῶν. Ἡ νηστεία ἀνεβάζει τὴν προσευχὴ στὸν οὐρανό, μὲ τὸ...νὰ γίνεται τρόπον τινὰ ἡ φτερούγα στὴν πορεία πρὸς τὰ ἄνω. Ἡ νηστεία κάνει τὰ σπίτια νὰ προκόβουν, εἶναι ἡ μητέρα τῆς ὑγείας, ἡ παιδαγωγὸς τῆς νεότητας, τὸ στολίδι τῶν γερόντων, ἡ καλὴ σύντροφος τῶν ὁδοιπόρων, ὁ πιστὸς συγκάτοικος αὐτῶν ποὺ συνοικοῦν». «Ἡ νηστεία προστατεύει τὰ νήπια, σωφρονίζει τὸ νέο, κάνει σεβαστὸ τὸ γέροντα. Διότι τὰ γεράματα, στολισμένα μὲ τὴ νηστεία, γίνονται πιὸ σεβαστά. Γιὰ τὶς γυναῖκες εἶναι ὁ πιὸ κατάλληλος στολισμός, γι' αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴν ἀκμὴ τῆς ἡλικίας, τὸ χαλινάρι· εἶναι τὸ φυλακτὸ τῶν συζύγων καὶ ἡ τροφὸς αὐτῶν ποὺ παρθενεύουν. Μὲ αὐτοὺς τοὺς τρόπους ἡ νηστεία βοηθᾶ σὲ κάθε σπίτι. Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ σημασία της γιὰ τὴ δημόσια ζωὴ μας; Ὁλόκληρη τὴν πόλη καὶ ὅλο τὸν λαὸ τοὺς ἐπαναφέρει ἀμέσως στὴν τάξη, καταστέλλει τὶς κραυγές, ἀπομακρύνει τὶς κακολογίες… Ἂν ὅλοι τὴν παρελάμβαναν ὡς σύμβουλο σ᾿ αὐτὰ ποὺ ὀφείλουν νὰ πράξουν, τίποτε δὲν θὰ ἐμπόδιζε νὰ εἴχαμε βαθιὰ εἰρήνη σ᾿ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη… Κι οὔτε πάλι ὁ βίος μας θὰ ἦταν τόσο πολυστένακτος καὶ γεμάτος κατήφεια, ἂν ἡ νηστεία κυβερνοῦσε τὴ ζωή μας. Διότι εἶναι φανερὸ ὅτι θὰ δίδασκε σὲ ὅλους ὄχι μόνο τὴν ἐγκράτεια τῶν τροφῶν, ἀλλὰ τὴν πλήρη ἀποφυγὴ καὶ ἀποξένωση ἀπὸ τὴ φιλαργυρία, τὴν πλεονεξία καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλη κακία».

1 σχόλιο:

  1. μία ἡμέρα πέρασα μπροστά ἀπό ἕνα φαρμακεῖο 50 μέτρα οὐρά!
    τηρεῖστε τίς νηστεῖες τῆς ἐκκλησίας τίς ἔφτιαξαν ἄνθρωποι σοφοί καί διά τήν καλήν σας ὑγείαν!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.