9 Φεβ 2022

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Aρνείσαι τή Θεία Κοινωνία, δέν εἶσαι Χριστιανός"

Στόν Focus FM καί στόν δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη μίλησε σήμερα ὁ πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου.
"Ὁ πυρῆνας τῆς ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία,εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ἄν ἀρνεῖσαι λοιπόν τή Θεία Εὐχαριστία καί τόν ἴδιο τόν Κύριο, πώς θά συμμετέχεις μέσα στό σῶμα αὐτό τῆς ἐκκλησίας; Ἡ εὐθύνη εἶναι ἄμεση τῆς ἐκκλησίας μέ αὐτή τήν προσβολή τήν ὁποία κάνει.αρνεῖσαι τή Θεία Κοινωνια, δέν εἶσαι Χριστιανός. Βρίσκεσαι ἐκτός ἐκκλησίας» ὑπογράμμισε.

«Αὐτή ἡ πρακτική, εἶναι ἀρχαιότατη. Ὑπάρχει μία... ἱστορία τεράστια προσβολῆς τῆς Πίστεως, τῆς εὐσεβείας τῶν ἀνθρώπων, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί σήμερα» συνέχισε. «Οἱ κύριοι αὐτοί πού θέλουν νά ἀλλάξουν τόν κόσμο καί τή φύση τοῦ κόσμου, μέ τή μεγάλη ἐπανεκκίνηση, θέλουν οὐσιαστικά νά "χτυπήσουν" τήν ἐκκλησία. Οἱ ἡγεσίες οἱ θρησκευτικές καί κυρίως ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία, δέν κάνουν τίποτα ἄλλο παρά νά ἀκολουθουν πιθηκίζοντας τίς ἐντολές τῶν τραπεζιτῶν», εἶπε.

Ἀναφορικὰ μέ τίς ἀντιδράσεις γιά τούς μαθητές σχολείου στό Ἠράκελιο τῆς Κρήτης πού κοινώνησαν σέ ἐκκλησία τῆς πόλης, ἐν ἀγνοίᾳ τῶν γονιῶν τους, ὁ πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου, ἦταν κατηγορηματικός.

"Εἶναι ἀπό τά τραγικά, τά σκάνδαλα τῶν ἡμερῶν μας καί δυστυχῶς ἡ διοίκηση τῆς ἐκκλησίας τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Κρήτη, δέν ἔχει πάρει τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα. Κατ΄αρχήν αὐτό εἶναι ἀντιεπιστημονικό, διότι ὅπως γνωρίζουμε ὁ ἰός εἶναι ρινοφαρυγγικός. Βεβαίως ἐάν πιστεύουμε ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τά πράγματα διαφοροποιοῦνται. Αὐτό εἶναι καί τό πρῶτο οὐσιῶδες στοιχεῖο μέ τό ὁποῖο ξεκίνησαν οἱ ἀπαγορεύσεις ἕνεκα τῆς ἐπιδημίας. Ὁ στόχος εἶναι ἄλλος, ἀλλά ντροπή στούς γονεις καί στούς ὑπεύθυνους τῶν σχολείων πού ἀποτρέπουν τά παιδιά ἀπό τή Θεία Κοινωνία. Ὁ Θεός δέν ἐμπαίζεται. Νά προσέχουν, διότι ὅταν ἀποσπάσουν τά παιδιά τους ἀπό τή ζωοφόρο πηγή τῆς Θείας Κοινωνίας, δέ ξέρω ποιά θά εἶναι τά ἀποτελέσματα ἀργότερα", εἶπε.

"Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη κοροιδία ἡ ὁποία γίνεται, θέλησαν νά στερήσουν ἀπό τούς ἀνθρώπους τόσο τή Θεία Κοινωνία, ὅσο καί τήν παρουσία τους μέσα στήν ἐκκλησία. Ἐμεῖς ἔχουμε πειραματικά τήν πραγματικότητα μπροστά στά μάτια μας.και τήν κρατήσαμε στά χέρια μας. Γιατί, ἄνθρωποι πολλοί καί κοινώνησαν καί ἔρχονται στήν ἐκκλησια καί προβλήματα δέν εἴχαμε ποτέ. Ἀντιθέτως. Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι φοβοῦνται καί νόσησαν καί νοσηλεύτηκαν καί κυρίως ἔφυγαν ἀπό αὐτόν τόν κόσμο. Αὐτά εἶναι ἀπαράδεκτα πράγματα καί πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι τά παιδιά, ἔπρεπε ἀπό πέρυσι νά ἔχουν νοσήσει, διότι τά παιδιά θά δημιουργοῦσαν τό τεῖχος ἀνοσίας, ἀπέναντι στόν κορονοϊό.άρα ἦταν ἐντελῶς ἀνορθολογική ἡ γενικότερη θεραπευτική πρόσβαση στό πρόβλημα αὐτό, τό ὁποῖο ἀναπτύχθηκε καί γι΄αυτό σερνόμαστε μέχρι σήμερα.αυτές εἶναι ἀπαράδεκτες καταστάσεις, τούς τοποθετεῖ εὐθέως ἐκτός ἐκκλησίας,σέ προβαπτισματικές καταστάσεις καί αὐτοί οἱ ὀποιοι δέν θέλουν νά κοινωνοῦν τά παιδιά, γιά νά ἐπανέλθουν στήν ἐκκλησία, πρέπει νά ἐπανέλθουν μόνο μέ χρῖσμα. Διαφορετικά δέν τούς θέλουμε, δέν εἶναι χριστιανοί, ἔχουν βγεῖ μόνοι τους ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία. Καί αὐτό εἶναι κυβερνητική εὐθύνη. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα, εἴτε τό θέλουν οἱ ἐπίσκοποι εἴτε δέν τό θέλουν. Βέβαια τό μεγάλο πρόβλημα εἶναι οἱ ἴδιοι. Μεταπίπτουν σέ προβαπτισματικές καταστάσεις. Δηλαδή, αὐτό-ἀφορίζονται ἀπό τήν ἐκκλησία", ἀνέφερε.

Ὁ πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου σχολίασε καί δηλώσεις ἐπισκόπων.

"Θέλετε νά μοῦ πεῖτε με ποιόν τρόπο εἶναι δυνατόν νά μεταδοθεῖ ὁ ἰός μέσα ἀπό τό ἀντιδωρο. Ἐγώ δέν μπορῶ νά τό καταλαβω, ρωτῆστε ὁποιονδήποτε εἰδικό καί ἐπιστήμονα. Δέν παίρνουν τό ψωμί οἱ κύριοι αὐτοί χέρι μέ χέρι ἀπό τόν φοῦρνο τους; Γιατί στό ἀντίδωρο νά ὑπάρχει πρόβλημα καί τό βάζουν σέ σακουλάκια; Γιατί δέν τά συσκευαζουν καί στό φοῦρνο ὅλα; Θέλουν νά διαστρεβλώσουν τήν πίστη.εῖναι αὐτό πού ἔλεγε παλαιότερα ὁ Κίσινγκερ καί πρέπει νά εἶναι ἀληθινό, ὀτι θά πρέπει νά χτυπήσουν τήν Ἑλλάδα, στήν πίστη, στή θρησκεία καί στή γλῶσσα τους", πρόσθεσε.


Σχετικα μέ τό νέο ἐμβόλιο Novavax, ὑποστήριξε ὅτι "δέν ἔχει σημαντικές διαφορές μέ τά γνωστά μας ἐμβόλια, παρά μόνο τό γεγονός ὅτι αὐτή τή φορᾶ, ὁ πρωτεινικός τροποποιητής εἶναι ἔμμεσος".


"Εἶναι ἕνα Ἀμερικανικῆς παρασκευῆς καί προέλευσης ἐμβόλιο καί εἶναι πρωτεϊνικό.σε κάθε περίπτωση μιλᾶμε γιά τόν ἴδιο κυτταρικό ὑποδοχέα ὁ ὁποῖος παράγεται στό ἐργαστήριο, μέ τούς ὑποδοχεῖς τούς ὁποίους γνωρίζουμε, ἀπό τά ἤδη κυκλοφοροῦντα ἐμβόλια.κατευθύνεται καί αὐτό στό κύτταρο.γίνεται χρήση νανοσωματιδίων. Ὅπως λειτουργοῦν καί οἱ ἄλλοι κορονοϊοί, ὅπου δέν βλέπουμε νά ὑπάρχει τό φαινόμενο τῆς μνήμης, κατά παρόμοιο τρόπο καί ἐδῶ, δέν ἔχουμε φαινόμενο μνήμης. Γιά νά ὑπάρξει φαινόμενο μνήμης ,ἔχουν κάνει τό ἑξῆς:Πέρα ἀπό τήν ἐμβολιαστική δυναμικη τήν ὁποία μπορεῖ νά ἔχει τό Novavax, ἔχουν βάλει μέσα καί ἕναν ἀνοσοενισχυτή ἀπό ἕνα φυτό τῆς Χιλής. Ἐπειδή ὁ κορονοιος, ὅπως γνωρίζετε κάνει πολλές μεταλλάξεις, γνωρίζουμε ὅτι ἡ μνήμη του εἶναι κοντή, ἀπό τήν στιγμή τήν ὁποία κάποιος θά νοσήσει καί πολύ κοντύτερη ἀπό τή στιγμή πού κάποιος θά κάνει τό ἐμβόλιο. Ἐφόσον δέν ἔχουμε μνήμη, εἶναι ἄχρηστο τό ἐμβόλιο. Τό σημαντικότερο γιά ἐμᾶς, τό πνευματικό θέμα, εἶναι ὅτι καί πάλι στήν τρίτη προκλινική φάση, χρησιμοποιοῦνται ἀνθρώπινα ἐμβρυικά κύτταρα. Ἔχουμε ἀκριβῶς τό ἴδιο παραμύθι μέ τόν ἴδιο τρόπο. Εἶναι τό συνεχές τῶν σκανδάλων. Ἔχουμε ἕνα ἐμβολιαστικό παραλήρημα. Ἐδῶ ἔχουμε ἐναν ἔμμεσο πρωτεϊνικό τροποποιητή", εἶπε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.