10 Φεβ 2022

Ἀναχωρεῖ κυπριακή ἀντιπροσωπεία 2 ἀτόμων γιά Βρυξέλλες γιά νά ἐκχωρήσει τό Κτίριο τῆς Ἐκκλησίας στό Πατριαρχεῖο ;

Ἀληθεύει ἡ πληροφορία ὅτι κυπριακή ἀντιπροσωπεία 2 ἀτόμων
ἀναχώρησε προχθές (8/2) γιά Βρυξέλλες γιά νά υπογρἀψει τήν ἐκχώρηση τοῦ μεγάλης ἀξίας Κτιρίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στό Πατριαρχεῖο ; Ἡ πληροφορία αὐτή προέρχεται ἀπό Κύπρο καί κυκλοφορεῖ εὐρέως... Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἀξία τοῦ κτιρίου ἀνέρχεται σέ 4 μέ 4,5 ἑκατομμύρια.
Ἡ Τουρκία δια τοῦ Πατριαρχείου ἐπέτυχε τόν σκοπό της: Νά κλείσει ὁριστικά τό Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στίς Βρυξέλλες, τό ὁποῖο κατήγγειλε τά τουρκικά ἐγκλήματα στά Κατεχόμενα καί συνέβαλε στή διεθνῆ διαφώτιση γιά τό... Κυπριακό Ζήτημα. Ἡ Κύπρος ὁλάκερη θά πρέπει νά ὑποταχθεῖ στήν τουρκική μπότα καί αὐτό θά ἐπιτευχθεῖ ποικιλοτρόπως.

Ἀντάλλαγμα τῆς ἐκχώρησης φέρεται νά εἶναι ἡ στήριξη τοῦ Φαναρίου πρός τόν ἐκλεκτό τοῦ γέρου δια τῶν ἀνθρώπων του Φαναρίου: Δύο Ρασοφόρων Ἐκλεκτόρων. Αὐτοί οἱ δύο -γνωστοί στήν Κύπρο γιά τήν Φαναροπληξία τους- φέρονται νά εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Φαναρίου στήν Κύπρο, οἱ ὁποῖοι ὡς λέγεται θά κρίνουν τήν ἑπόμενη ἐκλογή μετά τό τριπρόσωπο τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ...

Δύο φέρονται νά εἶναι τά ἀνταλλάγματα πού ἐκχωρήθηκαν ἀπό τήν Κύπρο γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ στήριξή τους πρός τόν ἐκλεκτό: Ἡ ἀναγνώριση τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου καί ἡ παύση λειτουργίας τοῦ Γραφείου στίς Βρυξἐλλες. Ὅπως φαίνεται ἡ ὑπόθεση αὐτή ἐπιβεβαιώνεται, ἀφοῦ καί ἡ Οὐκρανία ἀναγνωρίσθηκε ὡς αὐτοκέφαλη καί τό Γραφεῖο ἔκλεισε καί ἐκχωρεῖται.

Τό Πατριαρχεῖο ἐπεδίωκε δια πρωτοφανοῦς μανίας ἐδῶ καί 14 χρόνια νά κλείσει τό Γραφεῖο τῆς Κύπρου. Γιατί ἄραγε; Γιατί ἐπιμένει τό πατριαρχεῖο καί ἡ τοπική μητρόπολη γιά τό κλείσιμο τοῦ Γραφεῖο; Σέ τί τούς ἐνοχλεῖ; Ἡ λογική λέγει γιά νά κάνει τή χάρη στήν Τουρκιά. Γιά νά σβήσει μία ἀκόμη φωνή καταγγελίας τῶν τουρκικῶν ἐγκλημάτων στήν Κύπρο. Αὐτό λέει ἡ λογική καί αὐτό συζητεῖται εὐρέως.

Πού ἑδρεύει τό Πατριαρχεῖο, εἴπαμε...; Πού ἑδρεύει...;

Τί ἔγινε στήν Ἀμερική μέ τα ἐγκαίνια τῆς Τουρκικῆς Ἀντιπροσωπείας στή Νέα Ὑόρκη παρουσία Ἐρντογάν καί Τατάρ;

Ποιός Ρασοφόρος Φαναριώτης ἦταν ἐκεῖ καί ἔκοβε κορδέλες μέ τούς Τούρκους, χαμογελῶντας;

Μπορεῖτε νά καταλάβετε γιά τά φαναριώτικα φρονήματα, παρά τά κατά καιρούς φληναφήματα τοῦ δῆθεν πατριωτισμοῦ.

Ἄς ἐλπίσουμε ἡ πληροφορία γιά τή μετάβαση τῆς διμελούς ἀντιπροσωπείας νά μήν εἶναι ἀληθής, ἄν καί οἱ Κύπριοι δημοσιογράφοι καί ἡ κοινή γνώμη μποροῦν εὔκολα νά τή διασταυρώσουν καί νά τήν ἐπιβεβαιώσουν.

Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία γιατί δέν ἀγοράζει τό κτίριο γιά νά τό σώσει ἀπό τό Φανάρι;

To Κομμουνιστικό ΑΚΕΛ γιατί δέν μιλᾶ γιά τό σκάνδαλο; Ἔχει γνώμη γιά ὅλα, πλήν αὐτοῦ; Τά ὑπόλοιπα κόμματα τῆς Κύπρου; Ἡ κυβέρνηση; Τό Ὑπεξ;

Νά πουλᾶς τήν Πατρίδα σου (τά συμφέροντά της) γιά τό ζάμπλουτο Φανάρι στήν Τουρκιά, δέν σοῦ πρέπει ἐλευθεριά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.