3 Ιαν 2022

Πόλεις τῆς Γαλλίας υἱοθετοῦν ὀργουελικά μέτρα Κίνας γιά τήν ἐπιτήρηση τῶν πολιτῶν

Γράφει ἡ Μαρία Δεναξά, ἀνταποκρίτρια στή Γαλλία
Κάμερες γιά νά ἐπιβλέπουν, μεγάφωνα γιά νά προειδοποιοῦν καί νά συμμορφώνουν τούς 25.000 κατοίκους τῆς πόλης Λιμπουρν, μέ τό εὔπεπτο πρόσχημα τῆς ἀσφάλειας, ὅπως γίνεται στή Νίκαια, τή Μασσαλία, τo Παρίσι καί ἀλλοῦ
Σέ real time, ἀπο ὀθόνες ὑψηλῆς εὐκρίνειας, οἱ ἀρχές τῆς πόλης ὄχι μόνο ἐπιτηροῦν, ἀλλά παρατηροῦν καί συλλέγουν στοιχεῖα γιά τίς συμπεριφορές τῶν πολιτῶν, τίς κινήσεις τους, τί ροῦχα φοροῦν, ποιός συχνάζει ἤ μιλάει μέ ποιόν... Μποροῦν νά προβλέψουν ἀκόμη καί τίς ἑπόμενες κινήσεις τοῦ κόσμου.

Κατά τ' ἄλλα, εὐτυχῶς πού οἱ εὐρωπαικές Χῶρες, δέν μετατρέπονται ἀργά καί μεθοδικά σέ Λαική Δημοκρατία τῆς Κίνας!

Κι ὅποιος δηλώνει πώς αὐτή ἡ κατάσταση τόν ἐνοχλεῖ, ἀλλά ἀποδέχεται τήν ἐπιβολή πάσων δῆθεν γιά τόν ἔλεγχο μιᾶς ὑγειονομικῆς κατάστασης, μᾶλλον δέν ἔχει καταλάβει ἤ δέν θέλει νά καταλάβει, πώς ἡ θηλιά τῆς ἀνελευθερίας τά τελευταῖα δύο χρόνια,= σφίγγει καθημερινά ὁλοένα καί περισσότερο γύρω ἀπό τόν λαιμό του καί το λαιμό τῶν παιδιῶν του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.