22 Δεκ 2021

Πανεπιστήμιο Κολούμπια: «400.000 οἱ θάνατοι στίς ΗΠΑ μετά τό ἐμβόλιο γιά τόν Covid-19»

Μελέτη «βόμβα» ἀπό ἐρευνητές τοῦ Πανεπιστημίου Κολούμπια
Μελέτη πού ἔγινε ἀπό ἐπιστήμονες τοῦ Πανεπιστημίου Κολούμπια ὑποστηρίζει ὅτι ὁ πραγματικός ἀριθμός θανάτων πού ἔχουν σημειωθεῖ μετά ἀπό ἐμβολιασμό κατά τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι 20 φορές ὑψηλότερος ἀπό αὐτόν πού ἔχει καταγραφεῖ!
Τό Σύστημα Ἀναφορᾶς Ἀνεπιθύμητων Συμβάντων Ἐμβολίου, ἤ VAERS, ἀναφέρει 19.886 θανάτους, 102.857 νοσηλεῖες καί συνολικά 946.461 ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες λόγῳ τῶν ἐμβολίων Covid-19 ἕως τίς 3 Δεκεμβρίου, ἐάν ὁ παράγοντας ὑποαναφοράς τῆς μελέτης τῆς Κολούμπια εἶναι σωστός, θά σήμαινε ὅτι ὑπάρχουν σχεδόν 380.000 θάνατοι παραπάνω λόγῳ τῶν... ἐμβολίων Covid-19.

Σύμφωνα μέ τό wnd.com, στήν περίληψη τῆς μελέτης, οἱ ἐρευνητές σημειώνουν ὅτι «οἱ ἀκριβεῖς ἐκτιμήσεις τῶν σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν καί τῶν ποσοστῶν θανάτων πού προκαλοῦνται ἀπό τό ἐμβόλιο Covid εἶναι κρίσιμες γιά τίς ἀναλύσεις ἀναλογίας κινδύνου-ὀφέλους τοῦ ἐμβολιασμοῦ καί ἀντισωμάτων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ SARS-CoV-2 σέ διαφορετικές ἡλικιακές ὁμάδες».

Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί Ἀνθρωπίνων Ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἔκθεση VAERS δέν ἀποτελεῖ τεκμηρίωση ὅτι ἔχει διαπιστωθεῖ σύνδεση μεταξύ ἑνός ἐμβολίου καί ἑνός ἀνεπιθύμητου συμβάντος. Ὡστόσο, τό HHS σημειώνει ἐπίσης ὅτι τό VAERS εἶναι ἕνα «παθητικό» σύστημα ἀναφορᾶς καί «λαμβάνει ἀναφορές μόνο γιά ἕνα μικρό ποσοστό τῶν πραγματικῶν ἀνεπιθύμητων συμβάντων».

Πολλοί ἐργαζόμενοι στόν τομέα τῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης ἔχουν ἀποκαλύψει ὅτι ἔχουν λάβει ὁδηγίες ἀπό τούς ἀνωτέρους τούς νά μήν ἀναφέρουν στή VAERS ὁποιαδήποτε βλάβη προκαλεῖται ἀπό τά ἐμβόλια Covid.

Αὐτό στίς ΗΠΑ, γιατί ὑπάρχουν πολλές χῶρες πού δέ καταγράφουν καθόλου τίς παρενέργειες, μία ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ Ἑλλάδα.

Οἱ ἐρευνητές τίς Κολούμπια δήλωσαν ὅτι ἡ μελέτη «ὑποδεικνύει ὅτι οἱ κίνδυνοι τῶν ἐμβολίων καί τῶν ἐνισχυτικῶν γιά τόν Covid ἀντισταθμίζουν τά ὀφέλη σέ παιδιά, νεαρούς ἐνήλικες καί ἡλικιωμένους μέ χαμηλό ἐπαγγελματικό κίνδυνο ἤ προηγούμενη ἔκθεση στόν κορωνοϊό» καί τόνισαν «τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη ἐντοπισμοῦ, ἀνάπτυξης καί διάδοσης διαγνωστικῶν θεραπειῶν γιά παρενέργειες ἀπό ἐμβόλια γιατί κοστίζουν τίς ζωές ἀνθρώπων».

Ἄλλες ἔρευνες

Μιά ἄλλη ἔρευνα πού ἔγινε μιά δεκαετία πρίν ἀπό τόν COVID-19, ἡ λεγόμενη μελέτη Lazarus ἀπό ἐρευνητές τοῦ Χάρβαρντ ὑπολόγισε ὅτι τό VAERS ἀντιπροσώπευε μόνο τό 1% τῶν τραυματισμῶν πού προκαλοῦνται ἀπό τό ἐμβόλιο!

Πρόσφατα, ὁ Steve Kirsch, ἐκτελεστικός διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Ἔρευνας γιά τήν Ἀσφάλεια Ἐμβολίων, μαζί μέ ἄλλους διεξήγαγαν μιά ἔρευνα συγκρίνοντας τά ποσοστά ἀναφυλαξίας πού δημοσιεύθηκαν σέ μιά μελέτη μέ τά ποσοστά πού βρέθηκαν στό VAERS. Κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι ὁ πραγματικός ἀριθμός θανάτων ἀπό τά ἐμβόλια COVID-19 εἶναι 41 φορές ὑψηλότερος.

Ἀρχεῖα πού ἐλήφθησαν ἀπό τήν Ὑπηρεσία Τροφίμων καί Φαρμάκων μέσῳ ἀγωγῆς γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Πληροφορίας κατέγραψαν 158.893 ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ἀπό τό ἐμβόλιο Pfizer τούς πρώτους δυόμισι μῆνες διανομῆς, συμπεριλαμβανομένων 25.957 περιστατικῶν «διαταραχῶν τοῦ νευρικοῦ συστήματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.