13 Νοε 2021

Μέ ξυλοκέρατα, «γουρουνοτροφές», παιδιά δέν μεγαλώνεις...

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, 
δάσκαλος-Κιλκίς
Διαβάζω τήν εἴδηση πού δημοσιεύτηκε πρόσφατα σέ πολλές ἐφημερίδες: «Κοινωνική μάστιγα ὁ σχολικός ἐκφοβισμός.
Σοκάρει ἡ δράση συμμοριῶν ἀνηλίκων προκαλῶντας ἔντονη ἀνησυχία τῶν γονιῶν πού βλέπουν τά παιδιά τους νά κινδυνεύουν σέ ἐπεισόδια πού γίνονται ἐκτός τοῦ σχολικοῦ περιβάλλοντος. Μαθητές καί ἐξωσχολικοί μέ στόχο τήν "κυριαρχία" στήν περιοχή, μετά τά μαθήματα δημιουργοῦν ἐπεισόδια μέ ξύλα, καδρόνια καί λοστούς.
Τά στοιχεῖα κάνουν λόγο γιά ἀνήλικους, ἀκόμα καί ἀπό τήν ἡλικία τῶν 13 ἕως καί 17 ἐτῶν πού ὀργανώνονται σέ "συμμορίες" καί προβαίνουν σέ παραβατικές συμπεριφορές.
Νέο ἄγριο ἐπεισόδιο, σημειώθηκε χθές, μέ συμμορίες ἀνηλίκων αὐτή τή φορά στά νότια προάστια. Δύο ὁμάδες ἀνηλίκων, σύμφωνα μέ τήν Ἀστυνομία ἀπό τό Ἑλληνικό καί τή Γλυφάδα, "πλακώθηκαν" στό ξύλο μέ καδρόνια καί λοστούς μέ ἀποτέλεσμα, δύο... ἀνήλικοι νά μεταφερθοῦν στό Ἀσκληπιεῖο Βοῦλας καί ἕξι ἄτομα νά συλληφθοῦν ἀντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες».

Νά ρωτήσουμε τό ὑπουργεῖο Ἐκπαίδευσης, καί ὄχι Παιδείας, ποῦ ὀφείλεται ἡ κοινωνική μάστιγα τῆς ἀποθηριώσεως τῶν μαθητῶν. Νά ἐρωτηθοῦν οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί, «τί πταίει», οἱ ὑπεύθυνοι ἐκπαίδευσης τῶν κομμάτων. Τά δικά τους πορφυρογέννητα βλαστάρια δέν φοιτοῦν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, στά δημόσια σχολεῖα, ἀλλά στά κολέγια μέ προορισμό τά ὀνομαστά πανεπιστήμια τῆς ἀλλοδαπῆς. Γιατί «ἔξω ἀπ' τόν χορό πολλά τραγούδια λές». Οἱ ἴδιοι ἐξάλλου -καί οἱ οἰκογένειές τους- εἶναι ἀπρόσιτοι. Δέν κυκλοφοροῦν μέ «λαϊκά μέσα» συγκοινωνίας, κινοῦνται μέ ἀλεξίσφαιρα ὀχήματα, ἐν,ἕν μέσῳ κουστωδίας σωματοφυλάκων, οἱ κατοικίες τους, κάπου βόρεια προάστια -ἐκεῖ δέν ὑπάρχει παραβατικότητα- φρούρια ἀπροσπέλαστα.

Φταίει ἡ οἰκονομική κρίση; Μά ἀπό τίς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ, τό βλέπουμε στά σχολεῖα, τά παιδιά «δωροδοκοῦνται» μέ κινητό, πού συνεπάγεται ἔξοδα καί σπατάλες περιττές. Τί λείπει ἀπό τά παιδιά; Τίποτε. Ἡ χειρότερη καταδίκη. Νά τά ἔχουν ὅλα. Καί παιχνίδια καί ροῦχα καί ὡραιότατα παιδικά δωμάτια καί χαρτζιλίκι. Στό σχολεῖο δεξιότητες καί εἰκαστικά καί θεατρικές ἀγωγές καί ξένες γλῶσσες, πρίν ἀκόμη ψελλίσουν τήν μητρική τους λαλιά, ἀντικείμενα διδακτικά καί «δράσεις», ὧν οὐκ ἐστιν ἀριθμός. Καί φροντιστήρια καί μπαλέτα καί μουσικές σπουδές καί καράτε καί «βαρᾶτε», τά πάντα.

Τί τούς λείπει; Γιατί ἀγρίεψαν, λοιπόν, τά «παιδιά τῆς Ἑλλάδος»; Μιλᾶς μέ μεγαλύτερους καί νοσταλγοῦν μέ πίκρα καί ἀναπολοῦν τά παιδικά τους, μαθητικά χρόνια, παρακολουθῶντας μέ φρίκη τήν τωρινή ἐξαλλοσύνη καί παράνοια. Μέ τήν παπαδιαμάντειο «ἔντιμον πενία» στό σπίτι, μέ τούς αὐστηρούς, ἀλλά ἀκλόνητους σέ ἀξίες καί ἀρετές γονιούς μας, «τούς κυρ Γιάννηδες καί τίς κυρα Μαρίες» πού λέει καί ὁ Ἐλύτης στό «Ἐν λευκῷ», ἀρχοντικοί ἄνθρωποι σάν τόν Ἀβραάμ, μέ τόν εὐλογημένο κόπο στά χωράφια τῶν πατεράδων μας, ὅσοι -δόξα τῷ Θεῷ- γεννηθήκαμε σέ χωριά, μέ τούς καλούς μας δασκάλους πού τούς σέβονταν ὅλο τό χωριό ἤ ἡ συνοικία καί ἀνασηκώνονταν οἱ γιαγιάδες μας γιά νά τούς καλησπερίσουν. («Νά νοσταλγεῖς τόν τόπο σου, ζῶντας στόν τόπο σου, τίποτε δέν εἶναι πιό πικρό», γράφει ὁ Σεφέρης).

Ἄν ἔτρωγες καμμιά φάπα στό σχολεῖο καί ἔκανες τό σφάλμα νά τό ὁμολογήσεις στό σπίτι, δέν θά ἔσπευδε τήν ἄλλη μέρα στό σχολειό ἡ θιγμένη «μαμά σου», ἡ καθηλωμένη νυχθημερόν στό διαδίκτυο κυρά- Κατίνα τῆς γειτονιᾶς, γιά νά ζητήσει τόν λόγο ἀπό τόν δάσκαλο, ἀλλά δεχόσουν ράπισμα καί «ἐπί τήν δεξιάν σιαγόνα», γιατί τό θεωροῦσαν ἀτιμωτικό γιά τήν οἰκογένεια, φταῖς δέν φταῖς, νά καταφύγει ὁ δάσκαλος στό «...ξύλον τῆς γνώσεως». Καί λειτουργοῦσε ὁ κοινωνικός ἔλεγχος. Ἄν συναναστρεφόσουν μέ «παραβατικούς», θά προειδοποιοῦσε ὁ γείτονας, ὁ συγγενής, τήν οἰκογένεια. Καί ὁ πατέρας θά σέ «κανόνιζε»: (Ἡ πάνσοφος γλῶσσα μας!! «Κανονίζω», βάζω κανόνα - κανόνας εἶναι ὁ χάρακας- θέτω ἴσια γραμμή, νουθετῶ, ρῆμα πού ἐσωκλείει στά φυλλώματά του ὅλη τήν Παράδοσή μας). «Μήν σέ δῶ νά κάνεις παρέα μ' αὐτήν τήν κοπριά, γιατί θά σέ κόψω τά ποδάρια». Ἐκεῖνοι οἱ ἀγράμματοι, ἀλλά βαθιά μορφωμένοι ἄνθρωποι, ἤξεραν ἐμπειρικῶς ὅτι οἱ παρέες καταστρέφουν τά παιδιά. Δέν προβληματίζονταν ἀπό καταστρεπτικά ἐφευρήματα περί ρατσισμοῦ καί κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ, τίς πολυπολιτισμικές σαπουνόφουσκες καί λοιπές ἀνοησίες πού δηλητηριάζουν τήν οἰκογένεια. Τράνευαν γερά παιδιά καί ὄχι ἀνηλίκους, ὑποψήφια μέλη συμμοριῶν. Τούς ἀκούγαμε καί τώρα τούς μακαρίζουμε καί φιλᾶμε μέ σέβας τό χέρι τους ἤ ἀνάβουμε τό καντήλι στό μνῆμα τους. (Θυμᾶμαι, ὅταν ἤμουν μικρός μαθητής στό χωριό μου, στό Μοσχοχώρι Πιερίας, ξέμεινε ὁ δάσκαλός μας ἀπό τήν τιμωρητική βέργα, τήν βίτσα ὅπως τήν λέγαμε. Μοῦ ἀνέθεσε νά τοῦ φέρω ἀπό τό σπίτι. Ἤμουν ἀπό τούς λίγο ζωηρούς. Στά σπίτια ὑπῆρχε ἀπόθεμα. Κατά προτίμηση οἱ βίτσες ἦταν ἀπό ξύλο κρανιάς, σιδερόξυλο, δένδρο πού εὐδοκιμεῖ στόν τόπο μου, καψαλισμένες μάλιστα γιά νά σκληρύνουν. Περιχαρής καί καμαρωτός τήν προσκόμισα καί βεβαίως ἡ δοκιμή τῆς δραστικότητάς της ἔγινε στήν ἁπλωμένη παλάμη μου. Ὡραία,Ὡραῖα χρόνια!!).

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καί «ἀστόχησα» τό κυρίως θέμα. Τί φταίει καί μιλᾶμε σήμερα, ὄχι γιά κοινωνική μάστιγα, ἀλλά γιά προϊοῦσα ἐξαφάνιση καί ἱστορική εὐθανασία του πάλαι ποτέ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ρωμιοσύνης. Ἡ ἀπάντηση, τήν ὁποία βέβαια δέν ἔχουν, γιατί δέν συμμετέχουν στίς κακουχίες καί τήν καθημερινή τρέλα, οἱ πολιτικοί, δόθηκε μέ αὐτά πού προηγήθηκαν. Οἰκογένεια καί σχολεῖο, τά ριζιμιά λιθάρια ἑνός ἔθνους, αὐτά ὀφείλουμε νά ἀναστήσουμε. Ἐπαναλαμβάνω. Τό νῦν κομματικό σύστημα, ὅσο τό στηρίζουμε, διαπράττουμε ἁμαρτία, μέ θεολογικούς ὅρους ἤ χτυπᾶμε καρφιά στό φέρετρο τῆς πατρίδας, μέ κοσμικούς. Θά νομοθετοῦν εἰς βάρος καί τῆς Παιδείας μας καί τῆς οἰκογένειας, συνεπικουρούμενοι ἀπό τήν ἀριστερόμυαλη, ψευτοδιανόηση τῆς τιποτοκρατίας. Τά παιδιά μας θά συνεχίσουν νά ἀποθηριώνονται καί νά ἀγριεύουν, γιατί ἔχει ποινικοποιηθεῖ ἡ ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος, γιατί τό φῶς τῆς ἑλληνικῆς παιδείας - «ψυχή καί Χριστός σας χρειάζεται» - εἶναι σκοτάδι γιά ἀνθρώπους καί... παλιανθρώπους πού δέν ἔχουν «ἱερό καί ὅσιο».

Εἶμαι «τριάντα καί» χρόνια μάχιμος δάσκαλος. Παρακολουθῶ μέ ἀνείπωτη θλίψη καί ἀγανάκτηση τήν κατρακύλα μας στοῦ «κακοῦ τήν σκάλα». Ἔχουμε κελάρι πατρογονικό γεμᾶτο καλούδια, τήν ἐξαίσια παράδοσή μας, τήν ἀνθρωποποιό Παιδεία μας, καί ἐμεῖς τρέφουμε καί ἀνατρέφουμε τά παιδιά μας μέ ξυλοκέρατα, μέ «ἄσωτες» γουρουνοτροφές. Τά ἴδια καί μέ τό «ὕπουλο σχολεῖο», τήν τηλεόραση. Ἔχουν ἀνοίξει οἱ ὑπόνομοι καί ξεχύθηκαν οἱ ἀναθυμιάσεις, πού βαπτίζονται «ἀνάλαφρες πρωινές ἤ μεσημεριανές ἤ βραδινές ἐκπομπές». Χαζοχαρούμενοι νεόπλουτοι, μέ ντουζίνα τά διαζύγια, ἀπελέκητα παρδαλοειδή, ἀνισόρροπες «μεσεπόλιες» ὀδαλίσκες, «διδάσκουν» στούς νέους δύο πράγματα, γιά τά ὁποῖα ἀξίζει καί νά ἐξευτελιστεῖς καί νά χάσεις τήν τιμή σου: χρῆμα καί ἐπωνυμία.

Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι...

Νατσιός Δημήτρης
δάσκαλος-Κιλκίς

4 σχόλια:

 1. ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ "5" ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΒΟΥΤΖΟΥΚΩΝ-ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ. ΑΦΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και θα πω εγώ, διαβάζοντάς το πόνημά σου, Δημήτρη, συλλαμβανόμενος εξ απήνης εκ του λόγου της συνειδήσεως βεβαίως, πριν προλάβω να βάλω εμπρός την εκσυγχρονισμένη λογική μου: "Ναι, είναι αλήθεια! Πάμε κατά γκρεμού! Έτσι ήταν και κάπως έτσι πρέπει να είναι. Σωστά!". Στη συνέχεια θα "γυρίσει η βίδα" και θα αρχίσει να λειτουργεί η "υπερέχουσα" λογική μου! Θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση: "Ναι, αλλά είσαι πολύ σκληρός, δάσκαλε! Είσαι οπισθοδρομικός, καθυστερημένος. Αφού όλος ο κόσμος άλλαξε σήμερα. Είμαστε πολιτισμένοι. Αυτά είναι παλιομοδίτικα, χωριάτικα πράγματα. Δεν ξέρεις να αγαπάς, είσαι ακατάλληλος δάσκαλος για τα παιδιά μας (αν και απ` όσο ξέρω όλοι οι γονείς, των οποίων έχεις τα παιδιά μαθητές σε αναζητούν να τα πάρεις και την επόμενη χρονιά και καμαρώνουν, που σε έχουν δάσκαλό τους!).
  Χάθηκε ο συνδετικός κρίκος της Παράδοσης και ξεκόψαμε τελείως. Και υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς που μεγαλώσαμε με "ψωμί κι αλάτι", κατά το λαϊκό άσμα του Μητσιά και αφού περάσαμε στην εποχή του "δώσ` τα όλα", αφήσαμε πίσω, στο χρονοντούλαπο της λησμονιάς, τον πλούτο, που μας κληροδότησαν οι άγιοι και οι ήρωές πρόγονοί μας. Δεν υπάρχουν πλέον βιώματα, επάνω στα οποία θα μπορούσε να θεμελιωθεί μια τέτοια παιδεία. Και χρειάζεται χρόνος αλλά και κυρίως διάθεση, επιθυμία βαθιά, για να ξεκινήσει πάλι μια καινούρια αρχή. Οι αντικείμενες όμως δυνάμεις είναι πολύ ισχυρές, όπως γράφεις και εσύ και τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Παρ` όλα αυτά με ελπίδα συνεχίζουμε, μη λησμονώντας πως υπάρχει και ο Ουρανός! Και δεν μίλησε ακόμη! Καλή δύναμη στο έργο σου!
  Σάββας Ηλιάδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θελετε να αποδειξετε κυριε δάσκαλε με το κειμενο σας. Η αυστηροτητα των παλαιων που διαδημίζετε δεν οφέλησε καθόλου τη γενιά σας. Διότι η καταραμενη γενιά σας κατεστρεψε τον πολιτισμο και την ηθική των Ελληνων. Η γενια σας παρα την καλη διαπαιδαγωγηση δεν ακολουθησε το σωστό δρόμο. Απέρριψε την ηθική και την παραδοση και προτίμησε τον φιλελευθερισμό,τον μαρξισμό, τον αναρχισμό καθως και καθε εϊδους παρακμιακο και παραβατικό πνεύμα. Η γενια σας έφερε τη ρήξη με το παρελθόν και σήμερα διαπαιδαγωγεί τις επομενες γενιές. Επομένως δεν βλέπω τίποτα θετικό στην αυστηρότητα των γονιών σας, αφού δεν απέφερε καρπούς. Παλιόπαιδα ησασταν οι περισσοτεροι. Η γενια σας ειναι χειροτερη απο σημερινή κύριε δάσκαλε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ και επαυξάνω! Επίσης να μας ενημερώσει ο αξιότιμος δάσκαλος πόσους μαθητές του έχει νουθετήσει κατά αυτόν τον τρόπο ή περιορίστηκε μόνο στα δικά του τέκνα?

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.