5 Νοε 2021

Μπαρισέφσκ Βίκτωρας: Ὁ Τόμος χορηγήθηκε στή λογική τῆς ἔκφρασης ''σκασίλα μου''

Τήν πρόσφατη δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σχετικά μέ τήν διακοπή τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μέ τό Πατριαρχεῖο Μόσχας λέγοντας "σκασίλα μου", σχολίασε μέσω Telegram ὁ Ἐπίσκοπος Μπαρισέφσκ κ. Βίκτωρας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας στούς Εὐρωπαϊκούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς Ἐπίσκοπος Μπαρισέφσκ, τόνισε:
«Ἡ ἔκφραση αὐτή συνήθως χρησιμοποιεῖται στήν Ἑλλάδα σέ μέρη πού δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Καί τό γεγονός ὅτι ὁ ἐν ἐνεργείᾳ Προκαθήμενος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέ δίστασε νά προφέρει τέτοια λόγια, δείχνει ἀναμφισβήτητα ὅτι οἱ ἐξελίξεις γύρω ἀπό τή δημιουργία... τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας δέν ὀφείλονται σέ τίποτε ἄλλο παρά σέ προσωπικές φιλοδοξίες τοῦ ἰδίου. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δέ χορήγησε τόν Τόμο στηριζόμενος στούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά στή λογική τῆς ἔκφρασης πού χρησιμοποίησε: «σκασίλα μου»

Ἐπειδή δέ μπορεῖ παρά νά «κάτσει νά σκάσει» ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος νοιάζεται γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας σέ ἐκπλήρωση τῆς ἔκκλησης τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντές ἓν ὦσιν». Δέ μπορεῖ νά «μή σκάει», νά ἀδιαφορεῖ δηλαδή γιά τή θέση ἄλλης τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι μάλιστα καί ἡ πλέον πολυάριθμη καί ἀκριβῶς αὐτή πού σύμφωνα μέ ἐπανειλημμένες δηλώσεις τοῦ ἰδίου διεκδικεῖ τήν ὑπεροχή.

Σέ τελική ἀνάλυση οὔτε ἕνας χριστιανός δέ μπορεῖ νά μιλάει ἔτσι γιά τήν εὐχαριστιακή ἑνότητα. Διότι ἄν γενικεύσουμε τά λόγια τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τί ἀποτέλεσμα θά ἔχουμε; Θά ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά φρικτή βλασφημία πού δέν ἔχει τίποτε τό κοινό μέ τόν χριστιανισμό.

Μέ ἄλλα λόγια, ἄν ρωτούσαμε τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ποιά εἶναι ἡ στάση του ἔναντι στό γεγονός ὅτι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὑποφέρει ἐξαιτίας τῆς διαίρεσης πού προέκυψε μέ δική του ὑπαιτιότητα, τί θά ἀπαντοῦσε;

Φοβᾶμαι κἄν νά τό σκεφτῶ, ἀλλά κάτι μοῦ λέει ὅτι θά ἔλεγε αὐτό πού ἔχει ἤδη πεῖ: «Σκασίλα μου!». Κι ἐμεῖς ὅμως θά «κάτσουμε νά σκάσουμε», γιατί καιγόμαστε» καί «νοιαζόμαστε». Διότι, «ἄν ἕνα μέλος πάσχει, ὅλα τά μέλη πάσχουν μαζί του» (Ἀ΄ Κορ. 12:26).

Ὅσο καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος νά προσπαθοῦσε νά δείξει τή στάση του ἀπέναντι στό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου, βλέπουμε μόνο ἕνα πρᾶγμα - ἕναν ἄνθρωπο πάσχοντα καί πλανημένο, ὁ ὁποῖος μέ τά λόγια καί τίς πράξεις του ἀπομακρύνεται ὅλο καί πιό πολύ ἀπό τόν Χριστό...

Υ.Γ.: Χθές, ὅλη τήν ἡμέρα, σκεφτόμουν αὐτά τά λόγια, πού εἰπώθηκαν δημοσίως ἀπό τόν πρῶτο Προκαθήμενο μεταξύ ἴσων - δηλαδή τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀναπολοῦσα στή μνήμη μου τήν πρώτη μου προσωπική συνάντηση μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη (πού μόνο μ' αὐτή τήν ἰδιότητα ἀντιλαμβανόμουν τότε τόν Ἀρχηγό τῆς Πρώτης Ἐκκλησίας στά Δίπτυχα), ὅταν, ὄντας νεαρός φοιτητής τῆς Ἀκαδημίας, ἀξιώθηκα νά πάρω τήν εὐλογία του σέ ἕνα ἀπό τά μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τότε ἦταν ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά γεγονότα τῆς νεανικῆς μου ζωῆς, τό ὁποῖο θυμόμουν καθημερινά γιά πολλά χρόνια. Καί χθές ἄκουσα ἀπό τό στόμα τοῦ ἴδιου Πατριάρχη αὐτά τά ἀνεξήγητα λόγια: «Σιγά,Σιγᾶ πού θά σκάσω» γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!

Ἀλλά προσωπικά, ἐγώ καί πολλά ἑκατομμύρια πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί σέ ὅλο τόν κόσμο δέ μποροῦμε παρά νά μήν «σκάσουμε» γιά τήν θεοκέλευστη ἑνότητα!

Γι' αὐτό θά ἐξακολουθήσουμε νά προσευχόμαστε γιά νά εἴμαστε ὅλοι ἕνα ἐν Χριστῷ, νά προσευχόμαστε «ὑπέρ πάντων», καθώς καί γιά τή νουθεσία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

1 σχόλιο:

  1. γίναμε περίγελως καὶ στὰ μειράκια,
    κι ἔχουν καὶ δίκιο καὶ δὲν μπορεῖς νὰ πῆς τίποτα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.