14 Οκτ 2021

Αὐτό ἦταν τό ὄνειρο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα...

Τό Πρωτοδικεῖο Ἀργυροκάστρου ἀπέρριψε τήν πρόταση τοῦ Εἰσαγγελέα, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε το θάνατό του σέ αὐτοκτονία (!), γιά τερματισμό τῆς ἔρευνας σχετικά μέ τίς συνθῆκες, πού ἔχασε τή ζωή του ὁ 35χρονος ὁμογενής Κωνσταντῖνος Κατσίφας, στίς 28/10/2018 στούς Βουλαριάτες τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Σέ ἀνακοίνωση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀργυροκάστρου σημειώνεται πώς: «μετά ἀπό αἴτημα τῆς εἰσαγγελίας γιά κλείσιμο τῆς ὑπόθεσης, τό Δικαστήριο Ἀργυρόκαστρου, ὡς ἁρμόδιο ὄργανο ἀποφάσισε νά ἐπιστρέψει τήν ὑπόθεση, διατάσσοντας τήν ἐκτέλεση ὁρισμένων ἄλλων ἀνακριτικῶν ἐνεργειῶν σύμφωνα μέ τίς νομικές... διατάξεις. Ἐπί τοῦ παρόντος, τό ζήτημα βρίσκεται στή φάση ἐκπλήρωσης αὐτῶν τῶν ὑποχρεώσεων».

Μιά μεγάλη ἐκκλησία στό χωριό του, τούς Βουλιαράτες Βορείου Ἠπείρου, ἦταν τό ὄνειρο του 35χρνου Κων. Κατσίφα, πού ἔχασε τή ζωή του ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὑπό ἀδιευκρίνιστες ἀκόμη συνθῆκες.

Ὁ ἀείμνηστος Κών/νός Κατσίφας εἶχε τήν ἐλπίδα πώς θά μπορέσει νά δώσει σάρκα καί ὀστᾶ σ' ἕνα ὅραμά του σταθερό. Νά ἀνακαινιστεῖ ἐκ βάθρων ὁ κεντρικός ναός τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Βουλιαριτῶν.

Καί ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γι' αὐτό τό σκοπό, στηριζόμενος στήν πίστη καί στά ἰδανικά του, καθώς ἐπιδίωξή του ἦταν ὁ ναός νά ἀποτελέσει σύμβολο εἰρήνης, φῶς ἑνότητας καί πνευματικῆς προκοπῆς τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἡ οἰκογένειά του, συναισθανόμενη τήν εὐθύνη της ἀπέναντι στήν ἐπιθυμία του, ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία, προκειμένου ὁ στόχος τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα νά πραγματοποιηθεῖ, ἔστω καί μετά τό θάνατό του.

Ἐξάλλου ὁ πατέρας τοῦ ἀείμνηστου Κών/νοῦ Κατσίφα καλεῖται συνεχῶς στήν Εἰσαγγελία Ἀργυροκάστρου, προκειμένου νά ἀνακριθεῖ γιά ἕνα προσκυνητάρι, πού ἀναγέρθηκε, στό σημεῖο, ὅπου βρέθηκε νεκρός ὁ γιός του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.