3 Σεπ 2021

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος: Μερικοὶ προβληματισμοὶ γιὰ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου περὶ ἐμβολιασμοῦ

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ανδρώνης γιά τη Sportime
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος ἔστειλε μία ἐγκύκλιο πρὸς ὅλους τους κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς του, ἀναφέροντας πώς: «Ὅποιος σὲ καιρὸ πανδημίας μολύνει τοὺς ἄλλους, κρίνεται μὲ τὸ ἐπιτίμιο τοῦ φόνου».
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος εστειλε μία ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιο πρός ὅλους τούς κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, ἀναφερόμενος σὲ ζητήματα περὶ πανδημίας καὶ ἐμβολιασμοῦ. Ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο κείμενο προκύπτουν κάποιοι σοβαροὶ... προβληματισμοί, καὶ ἂς συγχωρεθεῖ ἡ παρρησία μας νὰ τοὺς θίξουμε.

Στὴν ἐγκύκλιο ὁ Μητροπολίτης ἐπικαλεῖται τὶς ἀνακοινώσεις ἀπὸ δελτία τύπου τῆς ΔΙΣ, ποὺ μεταξὺ ἄλλων ἀνέφεραν: «ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἢ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ-ἐπιστημονικὸ καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή».

Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Ἰερόθεος προσθέτει πώς:

«πρέπει νὰ ὑπακούουμε στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ συντονιζόμαστε σὲ αὐτὰ πού ἀποφασίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὰ συνοδικά της ὄργανα…, …αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ κάνουμε χρήση καὶ τοῦ ἐμβολίου, ἐκτὸς καὶ ἂν ὁ ἰατρὸς ἀποφανθεῖ διαφορετικά».

Μὲ ὅλο τὸν σεβασμό μας πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου, ἐδῶ ἐντοπίζεται μία ἀσυμφωνία:

Ἀπό τή μία πλευρὰ ἐπικαλεῖται τὸ δελτίο τύπου τῆς ΔΙΣ, ποὺ ἀναφέρει ρητῶς πὼς τὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἴναι ιατρικο – ἐπιστημονικὸ καὶ πὼς ἀποτελεί ελευθερη προσωπικὴ ἐπιλογή τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὸ τί θὰ πράξει, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν γιατρό του. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, ὁ ἴδιος τονίζει πώς «πρέπει νὰ ὑπακοῦμε στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου».

Στὴ μια περίπτωση ἡ ἀπόλυτη εὐθύνη μετατίθεται στὴν ἐλεύθερη βούληση σὲ συνεργασία μὲ τὴ γνώμη τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἄλλη μετατίθεται «στὶς ἀποφάσεις» τῆς ΔΙΣ, ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν ἀποτελοῦν καθόλου ἀποφάσεις, ἄλλα κάποιες εισηγησεις ἢ προτροπές θα λέγαμε, γιὰ ἕνα θέμα ποὺ δὲν ἐμπίπτει στὴν ἁρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀφοῦ ειναι κυρίως ἐπιστημονικὸ ζήτημα, τότε γιὰ ποιὸ λόγο νὰ ὑπερτονίζεται ἡ προτροπὴ τῆς ΔΙΣ, ἡ ὁποία ἄλλωστε μιλᾶ γιὰ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογή; Καὶ γιατί ὀνομάζεται «ἀδιαφορία» ἡ μὴ χρήση ἐμβολίου; Ἂν κάποιος πολίτης δὲν εἶναι ἐμβολιασμένος, ἄλλα προσέχει τοὺς συνανθρώπους τοῦ λαμβάνοντας ὅλα τὰ μέτρα προφύλαξης, θεωρεῖται «ἀδιάφορος»;

Βεβαίως καὶ πρέπει νὰ συνεργαστεῖ ἡ ἐλεύθερη βούληση μὲ τὴ γνώση τῆς ἐπιστήμης, ἄλλα σὲ μία εὐνομούμενη δημοκρατικὴ πολιτεία δὲν γίνεται νὰ ὑφίσταται τὸ ἕνα χωρὶς τὸ ἄλλο. Ἡ ἐπιβολὴ μίας ἰατρικῆς πράξης χωρὶς συναίνεση ἀπὸ τὸν πολίτη, ἀποτελεῖ προϊὸν καθαροῦ φασισμοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ἡ ἐλεύθερη βούληση, ὅταν λειτουργεῖ χωρὶς τὴν (ἀμερόληπτη) καθοδήγηση τῆς ἐπιστήμης, ἀσφαλῶς καὶ ὁδηγεῖ σὲ σκοταδιστικὰ μονοπάτια.

Στὴ συνέχεια τῆς ἐγκυκλίου, ὁ Σεβασμιώτατος, γιὰ νὰ ἐπιχειρηματολογήσει ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ χρησιμοποιεῖ ἕνα – κατὰ τὴ ταπεινὴ γνώμη μᾶς – ἅλμα λογικῆς, ἐπικαλούμενος τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη γιὰ νὰ καταλήξει στὸ ὅτι:

«Ὅποιος σὲ καιρὸ πανδημίας, ὅπως γίνεται στὴν ἐποχή μας, δὲν προσέχει καὶ μολύνει τοὺς ἄλλους, κρίνεται μὲ τὸ ἐπιτίμιο τοῦ φόνου! Ἕνας δὲ βασικὸς τρόπος προφύλαξης τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τῶν ἄλλων εἶναι καὶ ὁ ἐμβολιασμός, ὅπως γίνεται καὶ σὲ ἄλλες ἀσθένειες».

Ο Άγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ξεκάθαρα μιλάει γιὰ περιπτώσεις ἀνθρώπων που γνωρίζουν οτι εἶναι μολυσμένοι καὶ μεταδίδουν σκοπιμα καποιον ἰό. Μία τέτοια περίπτωση ἀσφαλῶς καὶ ἰσοδυναμεῖ μὲ φόνο σύμφωνα μὲ τοὺς πνευματικοὺς νόμους. Ἄλλα τί σχέση ἔχει αὐτὴ ἡ δόλια συμπεριφορὰ ποῦ περιγράφει ὁ Ἅγιος, μὲ ὅσους ἐπιλέγουν νὰ μὴν ἐμβολιαστοῦν σήμερα;

Στους λόγους τοῦ Ἁγίου ὑπάρχουν δύο βασικότατα στοιχεῖα ποὺ ἀποτελοῦν κλειδὶ γιὰ τὸν πνευματικὸ κανόνα ποὺ περιγράφει. Η επίγνωση πως κάποιος νοσεῖ καὶ ἠ πρόθεση να μεταδώσει τὸν ἰὸ σὲ συνανθρώπους του.

Πῶς μπορεί λοιπον νὰ ταυτίζεται ὁ μὴ ἐμβολιασμὸς μὲ τὸ ἐπιτίμιό τοῦ… φόνου; Ἂν εἶναι δυνατόν, ἄνθρωποι ὑγιεῖς, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι διστακτικοὶ γιὰ τυχὸν μακροχρόνιες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων, νὰ χαρακτηρίζονται… «φονιάδες»!

Εἶναι ἐντελώς διαφορετικο πρᾶγμα νὰ μὴν ἐμβολιάζεσαι μέν, ἄλλα νὰ προσέχεις τὸν συνάνθρωπο τηρώντας ὅλα τὰ μέτρα προφύλαξης, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ περιγράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος, δηλαδὴ νὰ γνωρίζεις ὅτι νοσεῖς καὶ νὰ μεταδίδεις σκόπιμα τὸν ἰὸ γιὰ νὰ διασπείρεις τὸν θάνατο.

Ὁ ἐμβολιασμός ειναι μὲν ἕνας τρόπος προφύλαξης, ἄλλα δὲν εἶναι ὁ μοναδικός. Καὶ ἀξίζει νὰ ἀναλογιστοῦμε πὼς ἂν ἕνας ἐμβολιασμένος λόγω λανθασμένης πληροφόρησης θεωρήσει πὼς εἶναι «ἄτρωτος» καὶ αὐξήσει τὶς κοινωνικὲς ἐπαφὲς τοῦ χωρὶς καμία προφύλαξη, τότε καὶ αὐτὸς θὰ γίνει «ριψοκίνδυνος» καὶ ἴσως καὶ αἴτιος θανάτων, ἀφοῦ μεταδίδει τὸν ἰό εξισου ὅπως ἕνας ἀνεμβολίαστος.

Ἄρα το πᾶν εἶναι ὁ σεβασμὸς στὸν συνάνθρωπο μὲ πιστὴ τήρηση τῶν μέτρων προφύλαξης, εἴτε ἀπὸ κάποιον ἐμβολιασμένο, εἴτε ἀπὸ κάποιον ἀνεμβολίαστο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου στὴν ἐγκύκλιό του ἔκανε μία λεπτομερέστατη ἀνάλυση τῶν θέσεών του, ἐπιχειρηματολογώντας ὅπως αὐτὸς ἔκρινε, προκειμένου νὰ στηρίξει τὸν ἐμβολιαστικὸ ἀγῶνα. Ἀναρωτιέται κανεὶς ὅμως, δίνεται ἡ δέουσα βαρύτητα καὶ γιὰ ἄλλα θέματα – ὄχι λιγότερο σημαντικὰ ἀπὸ τὴν πανδημία;

Μιας που ἔγινε ἀναφορὰ σὲ ἀνθρώπους – φονεῖς, εἴχαμε παρόμοιες ἐγκυκλίους γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀγέννητα παιδιὰ ποῦ σφαγιάζονται ἐτησίως στὴν Ἑλλάδα; Τὰ 200.000 ἔμβρυα ποὺ δὲν βλέπουν ποτὲ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, εἶναι πολὺ περισσότεροι θάνατοι –καὶ μάλιστα πραγματικοὶ φόνοι – ἀπὸ τοὺς 13.600 νεκροὺς ποὺ ἔχουμε ἀπὸ κορονοϊό.

Αὐτές οι ψυχοῦλες δὲν ἀξίζουν μαχητικὲς ἐγκυκλίους εὐαισθητοποίησης; Δὲν εἶναι θύματα ἀδιαφορίας καὶ ἐγκληματικῆς συμπεριφορᾶς; Στὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε ἁπλὰ μὲ παραπληροφόρηση, ἄλλα μὲ παντελῆ ἀπουσία κάθε πληροφόρησης καὶ στήριξης τῶν γονέων ἀπὸ τὸ κράτος. Μία ἐνημερωτικὴ καμπάνια τολμήθηκε νὰ στηθεῖ μὲ ἀφίσες στὸ Μετρὸ καὶ γύρισε ὁ κόσμος ἀνάποδα! Ἕνα συνέδριο γιὰ τὴν ὑπογονιμότητα ἀνακηρύχθηκε, καὶ ξέσπασε πόλεμος ἀπὸ ψευτο-δικαιωματιστές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀκυρωθεῖ!

Καὶ τί να ποῦμε ἄραγε γιὰ τὰ χιλιάδες διαζύγια, γιὰ τὶς κατεστραμμένες οἰκογένειες, γιὰ τὰ νοικοκυριὰ ποῦ δὲν στεριώνουν σὲ αὐτὴ τὴν ἄγονη κοινωνία; Τί νὰ ποῦμε καὶ τί νὰ πρωτογράψουμε γιὰ τὴν κατάντια τῆς σημερινῆς ἐκπαίδευσης, ποὺ προάγει στὴ νεολαία τὴν ἀθεΐα, τὴν ἀποϊεροποίηση ὅλων τῶν ἀξιῶν καὶ τὸν πανσεξουαλισμό;

Ἄλλα καὶ γιὰ τοὺς θεομπαῖχτες πολιτικοὺς ποὺ μὲ τὴ συμπεριφορὰ τοὺς ἐνέπαιξαν τὴν Ἐκκλησία καὶ προσέβαλλαν τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ορθοδοξίας πόσες ἀναλύσεις χωρᾶνε;

Καὶ ἀσφαλώς ποσα καὶ πόσα πρέπει νὰ εἰπωθοῦν γιὰ ὁλόκληρο τὸ σύστημα ἐλέγχου ποὺ ἐξυφαίνει ἡ κυβέρνηση (καὶ ὅλες οἱ κυβερνήσεις παγκοσμίως) μὲ πρόφαση τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας, «μαρκάροντας» τοὺς πολῖτες μὲ ἕνα ἔγγραφο μὲ QR code, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐργαστοῦν, νὰ μορφωθοῦν, νὰ ταξιδέψουν, νὰ ψυχαγωγηθοῦν;

Καὶ πόσες διαμαρτυρίες πρέπει νὰ εἰπωθοῦν, γιὰ ἀνθρώπους πού πετιοῦνται στὸν καιάδα τῆς ἀνεργίας μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ἐκβιαζόμενοι πῶς ἂν δὲν ἔχουν ἕναν κωδικὸ στὰ χέρια τους, δὲν μποροῦν νὰ δουλέψουν;

Αὐτή η προδρομικὴ κατάσταση ποὺ ὁμοιάζει μὲ τοὺς καιροὺς τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννη, πόσο θὰ πρέπει νὰ μᾶς εὐαισθητοποιήσει ὡς Χριστιανοὺς καὶ πόση ἐπαγρύπνηση ἀπαιτεῖ;

Ὑπάρχουν τοσα πολλὰ φλέγοντα ζητήματα ποὺ μᾶς ἀπειλοῦν καὶ πνευματικὰ καὶ κοινωνικὰ καὶ ἐθνικά, τὰ ὁποῖα δὲν ἅπτονται τῆς ἐπιστήμης (ὅσο τὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ), ἄλλα ἀποτελοῦν προβλήματα γιὰ τὰ ὁποία ἡ Ἐκκλησία ἔχει εὐθύνη καὶ χρέος νὰ θίξει καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει.

Καὶ εἶναι σίγουρο πὼς δὲν διαφεύγουν καὶ τῆς προσοχῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ἰεροθέου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποδείξει μὲ τὴν πορεία του πὼς εἶναι ἄριστος γνώστης τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν προκλήσεων ποὺ ἀντιμετωπίζουν ἢ πρόκειται νὰ ἀντιμετωπίσουν στὸ μέλλον οἱ Χριστιανοί.

7 σχόλια:

 1. Ο άνθρωπος λέει τερατώδη πράγματα! Ανέραστος και απάνθρωπος στις θεωρίες του! Διότι, από πατέρας, μετασχηματίστηκε σε τέρας! Έχασε και λογική και καρδιά ... αν την είχε βέβαια! Ανεκδιήγητος τρομοκράτης!
  AMASEYS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν σας κάνει εντύπωση αγαπητοί αδελφοί ότι κάθε νέα εγκύκλιος που βγαίνει, δείχνει την τύφλωση που υπάρχει στην διοικούσα εκκλησία από την αίρεση στην οποία έχει πέσει; Συνεχώς η διοικούσα εκκλησία πέφτει σε αίρεση από το Κολυμπαρι και μετά. Γιατί για παράδειγμα δεν αντέδρασε η διοικούσα εκκλησία όταν ψηφιζονταν τα σωδομιτικα νομοσχέδια; Δεν θα έπρεπε να πέσουν οι απαραίτητοι αφορισμοί; Γιατί τώρα η διοικούσα εκκλησία μας κουνά το δάχτυλο μιμουμενη τον Καίσαρα; Αγαπητοί αδελφοί το ράσο πρέπει να θυσιάζεται και όχι να επιβάλλει. Καλή μετάνοια σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εύγε κ.Ανδρωνη!Πολύ καλό και εύστοχο το άρθρο σας.Εχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος ξανά από σωστή ενημέρωση και αληθη κατήχηση και όχι προτεσταντισμός όπως δυστυχώς τόσα χρόνια είχαμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να του υπενθυμίσουμε του Μητροπ. Ναυπάκτου αλλά και του Πειραιώς ότι χείλη ιερέως και Αρχιερέως ου ψεύδονται;Και λέγε-λέγε την αλήθεια να 'χεις τον Χριστό βοήθεια; Στα λεγομενά σας για τις παρενέργειες των εμβολίων αναφέρομαι αγιοι Αρχιερείς.Λίγη ντροπή δεν βλάπτει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εδώ βάφτισαν την έκτρωση σε θεραπευτική διακοπή κυήσεως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συνεπώς, αυτοί που θα κολλήσουν, μπορεί αυτονόητα να ανακηρυχθούν και άγιοι μάρτυρες, από τον ως άνω δεσπότη!!! Ασύδοτος πνευματικά και εκ παράφρονος και αφρόνου φρονήματος αγόμενος, φέρνει στο προσκήνιο τον ειδωλολάτρη βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος εξέδωσε:"Έκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσεβούς...πνέον απειλής και δυσφημίας θεοστυγούς..."!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αφού είναι ιατρικό επιστημονικό , κ αυτός παπάς - δεσπότης - θεολόγος , να μην παίρνει θέση υπέρ του εμβολιασμού , διότι κ εντός της ιατρικής κοινότητας υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις για το εμβόλιο...κ να μιλάει όταν πρέπει να μιλήσει .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.