17 Σεπ 2021

Ἔχει ξεκινήσει ἕνα θανατικὸ ποὺ συνεχῶς ἐπιδεινώνεται!

Γράφει ὁ Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος, Δρ. Ἰατρικῆς
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 5ΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ Covid-19.
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τὴν ἄνοιξη ποὺ μᾶς πέρασε εἶχα κάνει μία... ἀνάρτηση μὲ τίτλο:

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ “ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΝΙΚΟΥ ΙΟΥ”.

Εἶχα ἀναλύσει τότε τὴν συνολικὴ θνησιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τὸ πρῶτο 2μηνο τοῦ 2021, μὲ βάση τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ.

Ὄχι μόνο δὲν ὑπῆρξε καμία αὔξηση θνησιμότητας, σὲ σχέση μὲ τὸ ἀντίστοιχο περσινὸ 2μηνο Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη ὁ κορονοϊός, ἀλλὰ εἴχαμε καί μείωση θνησιμότητας κατὰ 2.000 περίπου!

Ἀποδείχθηκε ἔτσι ὅτι οἱ περίφημες “ἑκατόμβες θυμάτων τοῦ φονικοῦ ἰοὺ” ποὺ μᾶς ἐμφύτευε στὸ κεφάλι κάθε βράδυ ἡ τηλεόραση, τὰ περισσότερα ἦταν στὴν πραγματικότητα θύματα ἄλλων παθήσεων, ποὺ ἁπλῶς τὰ φόρτωναν στὸν κορονοϊό, ἀφοῦ ἡ ὁλικὴ θνησιμότητα τοῦ πληθυσμοῦ ΔΕΝ αὐξήθηκε, ὅπως θὰ “ὄφειλε”, ἂν ὁ κορονοϊὸς προκαλοῦσε δικά του θύματα!

Ὁποῖος δὲν τὴν διάβασε, ἂς κάνει τὸν κόπο, σὲ αὐτὸ τὸ λίνκ: facebook
_______________________________________________

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΘΑΝΑΤΙΚΟ!

Τί ἦταν νὰ κάνω αὐτὴν τὴν ἀνάρτηση;

Ἀπὸ τὴν τελευταία βδομάδα τοῦ Φεβρουαρίου 2021 ξεκινᾶ μία αὔξηση τῆς συνολικῆς θνησιμότητας τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ ὅλα τὰ αἴτια.

Μία αὔξηση ποὺ δὲν ἦταν κάτι προσωρινὸ γιὰ μερικὲς ἑβδομάδες, ἀλλὰ συνεχίστηκε…

Ὅταν ἡ ΕΛΣΤΑΤ ἔβγαλε τὰ ἀποτελέσματα τῶν πρώτων 22 ἑβδομάδων τοῦ 2021 (μέχρι ἀρχὲς Ἰουνίου δηλαδὴ) τὸ πρόβλημα ἔγινε φανερό.

Τοὺς μῆνες Μάρτιο-Ἀπρίλιο-Μάϊο ἐφέτος εἴχαμε κάπου 4.700 θανάτους περισσότερους ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο περσινὸ 3μηνο!

Πέρυσι 33.257 καὶ ἐφέτος 37.929, δηλαδὴ σχεδὸν 15% αὔξηση!

Εἶναι μία τεράστια αὔξηση γιὰ ἕνα 3μηνο, ἀφοῦ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἐτήσια αὔξηση σχεδὸν 20.000 θανάτων.

Πῆγα τότε νὰ ἀνεβάσω μία ἀνάρτηση μὲ τὸ πρόβλημα αὐτό, ἀλλὰ τελευταία στιγμὴ ἄλλαξα γνώμη, γιατί σκέφτηκα ὅτι θὰ ὑπῆρχε μεγάλη σύρραξη, γύρω ἀπὸ τὸ ἂν αὐτὴ ἡ αὔξηση ὀφείλεται στὸν… Covid (παρόλο ποὺ αὐτὸς ἀποδεδειγμένα δὲν αὐξάνει αἰσθητὰ τὴ γενικὴ θνητότητα, ἀλλὰ ἁπλῶς “κλέβει τὴν δόξα” ἄλλων αἰτιῶν θανάτου).

Εἶπα νὰ περιμένω νὰ βγεῖ τὸ ἑπόμενο δελτίο τῆς ΕΛΣΤΑΤ, μὲ τὶς ἑπόμενες 4 βδομάδες (23η-26η βδομάδα τοῦ ἔτους), γιὰ νὰ δῶ ἂν ἡ τάση αὐτὴ θὰ συνεχιστεῖ ἢ θὰ ἀνακοπεῖ.

Ἤλπιζα νὰ ἀνακοπεῖ, ἀλλὰ δυστυχῶς συνεχίστηκε καὶ μάλιστα ἐντάθηκε ἀκόμη περισσότερο!

Τὸ πρὸτελευταῖο δελτίο τῆς ΕΛΣΤΑΤ ὅταν βγῆκε ἔδειξε μία πρωτοφανῆ αὔξηση τῆς συνολικῆς θνησιμότητας τὸν Ἰούνιο (γιὰ τὴν ἀκρίβεια 6 Ἰουνίου ὡς 4 Ἰουλίου εἶναι οἱ 23η-26η βδομάδα).

Τώρα πιὰ εἶναι σαφέστατο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὸν Covid, γιατί τὸν Ἰούνιο ὁ Covid ἦταν σὲ πολὺ μεγάλη κάμψη.

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ, ἀπὸ τὴν 6η Ἰουνίου ὡς τὴν 4η Ἰουλίου οἱ νεκροὶ μὲ Covid δὲν ἦταν παραπάνω ἀπὸ μόλις 460 ἄτομα, ἐνῷ ἡ αὔξηση τῆς ὁλικῆς θνησιμότητας στὸ ἴδιο διάστημα ἦταν 1.947 ἄτομα!

Δηλαδὴ ὑπάρχουν κάπου 1.500 νεκροὶ τὸν Ἰούνιο, ποὺ ΔΕΝ μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν στὸν Covid, μὲ τίποτα!

Συνολικὰ λοιπόν, ἀπὸ τὰ τέλη Φεβρουαρίου ὡς ἀρχὲς Ἰουλίου (9η – 26η βδομάδα) ἔχουμε μία αὔξηση ὁλικῆς θνησιμότητας κατὰ 6.619 ἄτομα στὸ 4μηνο αὐτό.

Ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τρέχει μὲ ρυθμὸ 20.000 νεκροὺς ἐτησίως!!

Αὐτὸ ζητάει ἀπεγνωσμένα μία ἐξήγηση…

Ἔκανα τότε, τὴν 14η Αὐγούστου, τὴν 2η ἀνάρτησή μου πάνω στὴν Ὁλικὴ Θνησιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Γιὰ ὅποιον δὲν τὴν εἶδε, λόγω διακοπῶν, τὸ λὶνκ ἐκείνης τῆς ἀνάρτησης εἶναι ἐδῶ: facebook
_____________________________________________________

ΠΡΟΧΤΕΣ ΒΓΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ

Ὁποῖος διάβασε τὴν προηγούμενη ἀνάρτηση, θὰ εἶδε ὅτι στὸ τέλος τῆς ἀναφέρομαι στὸν Ἰούλιο, παρόλο ποὺ ἐπίσημα τότε δὲν εἶχε ἀκόμη ἀναρτηθεῖ στὴν ἰστοσελίδα τῆς ΕΛΣΤΑΤ.

Ἔλεγα ὅτι βρῆκα τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὸ EUROMOMO καὶ εἶναι τὸ ἴδιο ἄσχημα, ἀλλὰ θὰ περίμενα τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς ΕΛΣΤΑΤ.

Ε, λοιπὸν αὐτὴ βγῆκε πρὶν ἀπὸ 3 μέρες καὶ τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα, δυστυχῶς…

Μέσα στὶς 5 ἑβδομάδες ποὺ ἔβγαλε αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ ΕΛΣΤΑΤ ἔχουμε 2.454 περισσότερους θανάτους ἀπὸ τὴν ἴδια περσινὴ περίοδο.

Πῶς ἔφυγαν τόσοι πολλοὶ Ἕλληνες, τόσο περισσότεροι ἀπὸ πέρυσι;

Ὁ κορονοιὸς σὰν δικαιολογία δὲν παίζει, γιατί αὐτὲς τὶς 5 βδομάδες ὁ ΕΟΔΥ ἀπέδωσε στὸν Covid μόλις 338 θανάτου;, ὅλους κι ὅλους…

Ἄρα, μᾶς ἀπομένουν πάνω ἀπὸ 2.100 θάνατοι ποὺ ζητοῦν ἀπεγνωσμένα μία ἐξήγηση, ἕνα ΓΙΑΤΙ.

Ἀπὸ τότε ἐπεξεργάζομαι αὐτὰ νὰ νέα στοιχεῖα, γιὰ νὰ γίνει αὐτὴ ἐδῶ ἡ παρουσίαση.
___________________________________________

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΘΑΝΑΤΙΚΟΥ

Δύο εἶναι οἱ πιθανὲς αἰτίες αὐτῆς τῆς αὔξησης τῆς γενικῆς θνησιμότητας.

1η ΕΚΔΟΧΗ

Συνέπειες τῆς μακρόχρονης καραντίνας.

Ὅπως εἶναι γνωστὸ αὐξάνει ΟΛΕΣ σχεδὸν τὶς αἰτίες θανάτων, μὲ πολλοὺς μηχανισμούς:

Ἐξασθένηση ἀνοσοποιητικοῦ του πληθυσμοῦ, λόγω κλεισούρας,

Αὔξηση θανάτων ἀπὸ νοσήματα σχετιζόμενα μὲ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου,

Ἀναζωπύρωση σταθεροποιημένων χρονίων νοσημάτων, λόγω κατάθλιψης ποὺ φέρνει ἡ κλεισούρα.

Ἴσως ὅμως εἶναι λίγο νωρὶς γιὰ νὰ ἔχουν ἀρχίσει ἤδη νὰ ἔρχονται τὰ γραμμάτια τοῦ παρατεταμένου λοκντάουν…

2) Συνέπειες τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ!

Οἱ συνέπειες μίας γενικευμένης ἰατρικῆς πράξης, ποὺ γίνεται ἐπὶ μεγάλου ποσοστοῦ τοῦ πληθυσμοῦ δὲν μετριέται μὲ τὸ πόσοι πέθαναν τὶς πρῶτες μέρες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό, οὔτε φυσικὰ μὲ τὶς προφορικὲς ἀνακοινώσεις κάθε τηλεπερσόνας, τύπου “δὲν σχετίζεται μὲ τὸ ἐμβόλιο” καὶ ἄλλα τέτοια ἀνεύθυνα καὶ ὕποπτα.

Ὁ μόνος ἀξιόπιστος τρόπος νὰ ἐκτιμήσει κανεὶς τὶς συνέπειες ἑνὸς ἐμβολιασμοῦ εἶναι ἡ μέτρηση τῆς Ὁλικῆς Θνησιμότητας ἀπὸ κάθε αἴτιο ΠΡΙΝ τὴν ἔναρξη τῶν ἐμβολιασμῶν καὶ ἡ σύγκρισή της μὲ τὴν Ὁλικὴ Θνησιμότητα ΜΕΤΑ, σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια.

Οἱ μηχανισμοὶ μὲ τοὺς ὁποίους μπορεῖ ἕνας μαζικὸς ἐμβολιασμὸς νὰ αὐξήσει τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα εἶναι πολλοί:

Οἱ ἄμεσες ἐπιπλοκὲς τοῦ ἴδιου τοῦ ἐμβολίου (αἰφνίδιοι θάνατοι, σοβαρὲς παρενέργειες ἀπειλητικὲς γιὰ τὴν ζωὴ)

Ἀναζωπύρωση χρονίων νοσημάτων, ποὺ πρὶν τὸν ἐμβολιασμὸ ἦταν σταθεροποιημένα καὶ ἐλεγχόμενα μὲ τὴν φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ

Πυροδότηση παθοφυσιολογικῶν μηχανισμῶν, ποὺ θὰ δώσουν δυσάρεστα ἀποτελέσματα μετὰ ἀπὸ καιρὸ

3η ΕΚΔΟΧΗ

Συνδυασμὸς τῶν (1) καὶ (2) δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ.

Δηλαδὴ παρατεταμένη καραντίνα + ἐμβολιασμὸς

___________________________________________________

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γιὰ νὰ μὴν γεμίσω τὴν ἀνάρτηση μὲ πολλὰ διαγράμματα, ἐφτίαξα μία εἰκόνα ποὺ περιέχει τόσο τὰ νούμερα, ὅσο καὶ δύο γραφικὲς ἀπεικονίσεις, γιὰ διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη.

1) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στὸ ἀριστερὸ μέρος φαίνονται τὰ ἀριθμητικὰ δεδομένα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀνὰ ἑβδομάδα, γιὰ τὶς πρῶτες 31 ἑβδομάδες πέρυσι καὶ ἐφέτος.

Ἡ κόκκινη ὁριζόντια γραμμὴ εἶναι τὸ ὅριο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεκινᾶ ἡ αὔξηση τῆς γενικῆς θνησιμότητας. Ἀντιστοιχεῖ στὸ ὅριο μεταξὺ 7ης καὶ 8ης ἑβδομάδας τοῦ 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ἡ τελικὴ διαφορὰ δείχνει νὰ εἶναι “μόνο” 7.259 θάνατοι στὸ πρῶτο 7μηνο τοῦ 2021, σὲ σύγκριση μὲ τὸ πρῶτο 7μηνο τοῦ 2020, γιατί συμψηφίζεται τὸ “κέρδος” τῶν 2.047 θανάτων, ποὺ εἶχε κερδηθεῖ τὸ πρῶτο 2μηνο, ὅπως ἔχουμε πεῖ πιὸ πάνω.

Στὴν πραγματικότητα ὅμως, κατὰ τὸ τελευταῖο 5μηνο Μαρτίου-Ἰουλίου, ἔχουμε μία αὔξηση κατὰ 9.305 θανάτων, ποὺ εἶναι πρωτοφανής, γιὰ τουλάχιστον τὴν τελευταία 10ετία καὶ βάλε …

2) ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δεξιὰ ἀπὸ τὸ νούμερα, στὸ ἄνω διάγραμμα φαίνεται ἀθροιστικὰ ἡ πορεία αὔξησης τῶν θανάτων (μπλὲ γραμμή).

Ἀπὸ κάτω ἀκριβῶς ἔβαλα τὸ διάγραμμα τῆς ἀθροιστικῆς ἐπίσης αὔξησης τῶν ἐμβολιασμῶν. Ἡ πηγὴ ἀναφέρεται.

Ἡ κόκκινη κάθετη γραμμὴ ποὺ διατρέχει τὰ δύο διαγράμματα ἀντιστοιχεῖ χρονικὰ στὴν ἔναρξη τῆς αὔξησης τῆς ὁλικῆς θνησιμότητας.

Βλέπουμε ὅτι τὸ μεγάλο θανατικὸ ξεκίνησε ὅταν ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐμβολιασμένων ἄρχισε νὰ γίνεται ἀξιόλογος!

Οἱ καμπύλες τῶν δύο διαγραμμάτων (ὁλικῆς θνησιμότητας καὶ ἐμβολιασμῶν) συμπίπτουν σὲ πολὺ μεγάλο βαθμό, τόσο στὴν μορφή, ὅσο καὶ στὴν χρονικὴ κατανομή!
___________________________________________

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Δυστυχῶς, τὸ μέλλον δὲν διαγράφεται αἰσιόδοξο.

Κάποια σοβαρὴ διαδικασία θανατικοῦ ἔχει ξεκινήσει στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ καὶ δὲν δείχνει νὰ εἶναι κάτι τυχαῖο καὶ προσωρινό…

Εἶναι ἕνας πολὺ σοβαρὸς λόγος γιὰ νὰ σταματήσουν οἱ ἐμβολιασμοὶ ἀπὸ ΧΤΕΣ…

2 σχόλια:

  1. ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΜΕΤΡΟ "ΔΕΙΧΝΕΙ" ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΜΑΣ! ΙΣΩΣ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΑΜΕ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μηπως πρεπει να περιμενουμε ολο το 2021; Αληθεια σε σχεση με το 2018 και 2019 τι συμβαινει;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.