31 Ιουλ 2021

Βόμβα Μητροπολίτου Κυθήρων μέ ἀποκαλύψεις γιά τήν ΔΙΣ: Ἐξηγήσεις γιά τό ψευδές καί ἀνύπαρκτο «κατηγορητήριο»!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
Ἐν Κυθήροις τῇ 30ῇ Ἰουλίου 2021
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                                                           Ἀριθ. Πρωτ.: 231
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202
Ἐξηγήσεις γιά τό ψευδές καί ἀνύπαρκτο «κατηγορητήριο»
Πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρων
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Εὐλογημένο Δεκαπενταύγουστο!
Πρό μηνός περίπου περιῆλθε εἰς γνῶσιν σας ἕνα βαρύ κατηγορητήριο μέ ἕξ (6) βαρειές κατηγορίες, πού δῆθεν συνετάχθη ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν...
Νομοκανονικῶν καί Δογματικῶν θεμάτων εἰς βάρος ἐμοῦ τοῦ Μητροπολίτου σας καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.Κοσμᾶ μέ ἀφορμή τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τό κατηγορητήριο πού περιεῖχε τίς κατηγορίες:
1. διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων,
2. ἠθική αὐτουργία πρός ἀπειθαρχίαν τῶν πιστῶν πρός τάς ὑποδείξεις τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας εἰς βαθμόν ἐγκληματικόν καί κίνδυνον τῆς δημοσίας ὑγιείας,
3. θεολογική πλάνη,
4. καταφρόνηση τῆς προϊσταμένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς,
5. ἀπειθαρχία,
6. βαρύτατον σκανδαλισμόν τῶν πιστῶν
εἶναι ψευδές καί ἀνυπόστατο. Μέ τό ὑπ’ ἀριθ. 222/08-07-2021 ἔγγραφό μου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐζήτησα ἀπό τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά μᾶς ἐνημερώσῃ διά τήν γνησιότητα ἤ μή τοῦ δημοσιεύματος αὐτοῦ, ἐάν προέρχεται ἤ μή ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Νομοκανονικῶν καί Δογματικῶν θεμάτων. Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατόπιν διαταχθείσης ἐρεύνης, μᾶς ἀπέστειλε τό κάτωθι ὑπ’ ἀριθ. 1475/3004/21-7-2021 ἔγγραφό της, μέ τό ὁποῖο θεωρεῖ τό ἐν λόγῳ δημοσίευμα ὡς ξένο καί ἄσχετο μέ τήν ἐν θέματι Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Νομοκανονικῶν καί Δογματικῶν θεμάτων.
Τό ἔγγραφο αὐτό ἔχει ὡς ἑξῆς:

Καί ἐπειδή ὡρισμένοι ἀναγνῶστες τοῦ δημοσιεύματος αὐτοῦ, ἀνήκοντες στό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ἤ καί ἄλλοι ἐκτός Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνδεχομένως νά ἐπηρεάσθησαν ἀπό τό ὑποτιθέμενο αὐτό βαρύ κατηγορητήριο καί νά ἐσχημάτισαν τήν ἐντύπωσι τῆς ἀπειθαρχίας καί ἀσεβείας μου πρός τήν Προϊσταμένην μου Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν, τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (βαρειά κατηγορία ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά ἐπηρεάσῃ τούς νέους ἤ τούς ἄλλους συμπολίτες μας, δίνοντάς τους τό παράδειγμα τῆς ἀπειθαρχίας καί ἀσεβείας ἀπό τόν Ἐπίσκοπό τους) γι’ αὐτό στή συνέχεια δημοσιεύεται καί τό ὑπ’ἀριθ. 176/24-5-2021 ἀπολογητικόν μου ὑπόμνημα πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον ὅπου δίδονται ἐπαρκεῖς ἐξηγήσεις, ἀναφορικῶς πρός τίς ἀποδιδόμενες αἰτιάσεις εἰς βάρος μου. Βεβαίως, τήν 25ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. εὐσεβάστως θά παρουσιασθῶ ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά νά δώσω τίς αἰτούμενες προφορικές ἐξηγήσεις.

Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
†ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

5 σχόλια:

 1. 1. Είναι ψέμα όλη η στάση του δεσποτισμού, με την πλειονότητα των δεσποτάδων, οι οποίοι σε συνεργασία με τον Καίσαρα, δεν αντιστάθηκαν στην ασεβή καταπάτηση των ιερών της πίστεως και της πατρίδος, αλλά εν πολλοίς έφτασαν και στο επίπεδο της συνέργειας.
  2. Ποιος είναι Εκκλησία; Οι πέντε δέκα διαπλεκόμενοι δεσποτάδες; Ή όλοι μαζί κλήρος και λαός, ακόλουθοι των Αγίων και της αγίας Παραδόσεως; Κάνει φοβερή εντύπωση η χρήση της έννοιας "πειθαρχία"! Τι είναι η Εκκλησία; Στρατός και σύστημα κοσμικό με αξιωματικούς και υπαξιωματικούς; Αλλά, παρόλα αυτά:"Πειθαρχείν Θεώ μάλλον ή ανθρώποις"!
  3. Οι δεσποτάδες, που συμμετείχαν και στήριξαν την ψευδοσύνοδο στο Κολυμπάρι, είναι παράνομοι εραστές του Οικουμενισμού και αναγνωρίζουν ως Εκκλησίες τους αιρετικούς, βρίσκονται σε πλάνη καθολική!
  4. Οι δεσποτάδες καταφρονούν τον ευσεβή λαό και αποφασίζουν και ενεργούν ερήμην του λαού του Θεού,ως κοσμοκράτορες, υπό την άδηλη, αλλά καταφανή κατ' ουσίαν υποκίνηση του Καίσαρος.
  5. Πλανώνται οι λίγοι διαπλεκόμενοι δεσποτάδες, αν νομίζουν πως υπάρχει κοινό φρόνημα με τους λοιπούς πολλούς της ιεραρχίας. Άρα δεν υπάρχει θέμα απειθαρχίας από τους δύο ποιμένες αλλά μάλλον από αυτούς, απέναντι στην χριστοαλήθεια!
  6. Αυτοί, οι δεσποτάδες, έχουν σκανδαλίσει τον λαό του Θεού με τις πλανεμένες υποδείξεις και απειλές τους και γι' αυτό βλέπουν και γεύονται ήδη τα επίχειρα της καταπτώσεώς τους, καθώς ο λαός τους αγνοεί και θα τους αγνοήσει ακόμη περισσότερο, όσο θα συνεχίζεται αυτή η στάση τους και η θρασύδειλη συμπεριφορά τους! Καλή μετάνοια στους διώκτες δεσποτάδες! Κύριος φυλάξαι τους συκοφαντημενους ποιμένες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η διοικούσα Εκκλησία καλό είναι να μην εξοργίζει τον λαό με διώξεις καλών Μητροπολίτών και κληρικών, αλλά να μετανοήσει για την στάση της απέναντι στον οικουμενισμό και στον καισαροπαπισμό των κυβερνητών!

  Ορθόδοξος Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο κηθηρων δεν είναι μόνο πατριώτης αλλά έχει πνεύμα ορθόδοξο. Αγαπάει το Χριστό και δίνει ψυχή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  Η Εκκλησία δεν διώκει και δεν αφορίζει πιστούς ανθρώπους

  https://www.youtube.com/watch?v=f42GVnmo-XI

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.