17 Ιουλ 2021

Αὐτὰ λέτε λοιπὸν Σεβασμιώτατοι γιὰ τὰ ἐμβόλια;

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
14 Ἰουλίου 2021
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,
ἐπὶ ἑνάμισο περίπου ἔτος τὸ (διαστημο)πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἤδη τὰ τελευταῖα χρόνια διερχόταν μέσα ἀπὸ μιὰ πυκνὴ ζώνη ἐπικύνδυνων καὶ ἀπειλητικῶν ἀστεροειδῶν καὶ ταυτόχρονα ἀντιμετώπιζε συχνὲς σφοδρὲς καὶ θανατηφόρες ἡλιακὲς καταιγίδες, ἦρθε ἀντιμέτωπο μὲ ἕνα ἀκόμα νέο πειρασμό, τὸν φοβερὸ καὶ ἀδυσώπητο κυρίαρχο πλανήτη, ποὺ ἀντὶ γιὰ τὰ πολύχρωμα δακτυλίδια τοῦ Κρόνου, φέρει φανταχτερὴ κορώνα, ἀπὸ τὴν... ὁποία παίρνει καὶ τὸ ὄνομά του, ὡς υἱὸς σκοτεινοῦ ἄρχοντα: κορωνοϊός. Χωρὶς νὰ εἶναι ἀρκετὰ ἱκανοί, οἱ ὑποπλοίαρχοι στοὺς ὁποίους ἔχει κατὰ τὰ φαινόμενα ἀναθέσει ὁ κυβερνήτης τὴν διακυβέρνηση τοῦ πλοίου, δὲν μπόρεσαν νὰ ξεφύγουν τὴν ἰσχυρὴ (βαρυτική) ἔλξη αὐτοῦ τοῦ (οὐράνιου) σώματος καὶ παγιδεύτηκαν ἀπὸ αὐτὴ σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ αὐτό, διαγράφοντας συνεχῶς κύκλους, χωρὶς νὰ ἔχουν ἄλλη ἀσχολία ἐδῶ καὶ τόσο καιρὸ ἀπὸ τὸ πῶς θὰ γλυτώσουν ἀπὸ αὐτό, λὲς καὶ ἔπαψαν νὰ ὑπάρχουν τὰ ἄλλα σοβαρότερα προβλήματα καὶ οἱ κίνδυνοι.

Τόσο πολὺ φοβήθηκαν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς διακυβέρνησης τοῦ πλοίου τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πέρυσι ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ μὴν ἀφήνουν τοὺς πιστοὺς νὰ εἰσέρχονται σὲ αὐτό. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ…σωθοῦν! Δηλαδὴ οἱ συγκυβερνήτες πετάγανε τοὺς ἐπιβάτες στὸ κενὸ γιὰ νὰ σωθούν. Μά, αὐτὸ τὸ πλοῖο μπορεῖ ἐξωτερικά, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικά, νὰ βάλλεται, ὅμως ποτέ δὲν βουλιάζει, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ σωτηρία ἔρχεται μὲ τὴν παραμονή μας μέσα σὲ αὐτό, ὅτι καὶ νὰ συμβαίνει. Δὲν βουτάμε στὸ κενό, οὔτε σβήνουμε τὶς μηχανὲς ἐν μέσω σφοδρῆς καταιγίδας καὶ ἀνέμων! Δὲν τὸ γνωρίζετε αὐτὸ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς; Παράδοξα πράγματα στὴν ἐποχή μας!

Ἑνάμισο χρόνο ὁ πιστὸς λαὸς ποὺ ἐπιβαίνει στὸ πλοῖο διχάζεται ἄν θὰ φοράει μάσκες, ὄχι ὀξυγόνου (νὰ ἦταν τουλάχιστον τέτοιες!), ἀλλὰ προστατευτικὲς μάσκες, μήπως καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα μέσα στὸ πλοῖο μολύνθηκε ἀπὸ τὰ μικρόβια τοῦ κορωνοϊοῦ, ἤ ἄν δὲν θὰ φοράει, καθὼς μὲ τὴν καθοδήγησή σας Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δὲν διαφυλάξατε τὴν ἑνότητά του. Εἶναι δυνατὸν μέσα στὴν κιβωτὸ τοῦ Νώε νὰ μεταδίδεται ὁ ρύπος καὶ ἡ μόλυνση; Τότε ὁ Νώε μὲ τοὺς συναυτῶ θὰ εἶχε πεθάνει ἀπὸ τὰ περιττώματα (καὶ ἄν τὸ θέλετε κατὰ τὴν λογική σας καὶ ἀπὸ τὶς ἀσθένειες) ὅλων αὐτῶν τῶν ζώων μὲ τὰ ὁποία συζοῦσε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κατακλυσμοῦ. Νιώθει κάποιος ὅτι χρειάζεται μάσκα μέσα στὸν Ἱερὸ Ναό; 
Ναι, νὰ τὴν φορέσει, προκειμένου νὰ μὴν τοῦ ἀπαγορευτεῖ ἡ εἴσοδος στὴν Ἐκκλησία, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ γίνεται ὑποχρεωτικὸ μέτρο γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν γύρω του. Μά, ποὺ στὸ καλὸ τὸ εἴδατε αὐτὸ στὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας; Ὁ ἱερὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ κάθετι μέσα σὲ αὐτὴ μέσο μετάδοσης μόλυνσης; Τὶ νεοεποχίτικο φροῦτο εἶναι αὐτό; Παράδοξα πράγματα σήμερα!

Ἀποφασίσατε συνοδικὰ νὰ ἀλλάξετε τὴν ὥρα ποὺ ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τὴν Ἀνάσταση ἀπὸ τὶς δώδεκα τὰ μεσάνυκτα, τρεῖς ὧρες νωρίτερα, γιατί…ἡ Πολιτεία εἶχε ὁρίσει ὅτι στὶς δέκα θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε στὰ σπίτια μας καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔρθουμε σὲ ρήξη μαζί της. Ἐντάξη νὰ ἰκανοποιήσουμε τὴν Πολιτεία, ἡ ὁποία μετὰ μερικὲς μέρες ὅρισε ὅτι μποροῦμε νὰ εἴμαστε στὰ σπίτια μας στὶς δώδεκα, καὶ λίγο μετὰ στὶς μία καὶ μισή (μὲ ἄλλα λόγια μέσα σὲ λίγες μέρες ὁ κορονοϊὸς δὲν κόλλαγε μετὰ τὶς ἑννέα, ἀλλὰ μετά τὶς μία καὶ μισή). Δὲν μπορούσαμε νὰ ἀποφασίσετε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἀνάσταση τὸ πρωί, ὄρθρου βαθέως, σύμφωνα μὲ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ νὰ μὴν σκανδαλιστεῖ τὸ πλήρωμα τῶν Χριστιανῶν; Ναί, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑπάρχει ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ χρειάζεται ἀναπόφευκτα, καὶ ὄχι χάρη γούστου, ὅπως ἐδῶ.

Σᾶς παρακαλῶ, ἐπειδὴ ἐμμένετε στὴν κραυγαλέα λάθος ἀπόφασή σας αὐτὴ καὶ βάλατε ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ παραπέμψει σὲ δίκη τοὺς Ἅγιους Μητροπολίτες Αἰτωλοκαρνανίας Κοσμὰ καὶ Κυθήρων Σεραφεῖμ, ἐπειδὴ μὲ ἐπιστολὴ τους ἀντέδρασαν στὴν συνοδικὴ ἀπὀφαση, ὄχι βέβαια τῆς ΙΣΙ, ἀλλὰ τῆς ΔΙΣ, καθότι ἡ ὀρθόδοξη συνείδησή τους, ποὺ ἐπανειλημμένα ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἔχουν, αὐτὸ τοὺς ὑπαγόρευσε θεοσεβῶς νὰ κάνουν, μήπως μπορεῖτε νὰ παραπέμψετε καὶ τὴν ταπεινότητά μου μαζί τους, καθὼς καὶ ἐγῶ ἑόρτασα τὴν Ἀνάσταση ὄρθρου βαθέως, παραβαίνοντας ἔτσι τέλεια τὴν συνοδική σας ἀπόφαση, μαζὶ μὲ πλήθος ἄλλου πιστοῦ λαοῦ, καὶ βιώνοντας τὸ ἱερὸ γεγονὸς μὲ πλήρη ἱκανοποίηση καὶ χαρά; Ἐπίσης ἐπικρότησα ἐκ καρδίας τὴν σχετικὴ ἐπίστολή τους. Καὶ ἄν κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς τὴν θεωρεῖται ἀντισυνοδική, νὰ γνωρίζετε ὅτι καὶ ἐμεῖς θεωροῦμε τὴν συνοδικὴ ἀπόφασή σας ἀντιπατερικὴ καὶ ἀντικανονική. Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν νὰ ἀκούσετε τὴν ταπεινὴ παράκλησή μου, γιατὶ εἶναι κρίμα νὰ δώσετε τὸ φωτοστέφανο τῆς ἄδικης δίωξης μόνο στοὺς δύο προσφιλεῖς στὸν συνειδητὰ πιστὸ ὀρθόδοξο λαὸ Ἅγιους Ἀρχιερεῖς.

Εἰδικά, ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς θὰ θεωροῦσα τιμή μου νὰ μὲ δικάσει ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Παρακολούθησα μὲ προσοχή ὅλες τὶς δημόσιες δηλώσεις τῶν Ἀρχιερέων τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας γιὰ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ, καὶ τέτοια ἀκραία ἀντιορθόδοξη δήλωση σὰν τοῦ σεβασμιώτατου ἐπὶ τοῦ θέματος δὲν εἶδα ἄλλη: «Ἡ ὑποχρεωτικότητα πρέπει νὰ ἔχει μία γενικὴ ἐφαρμογὴ σὲ ὅλη τὴν κοινωνία. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαιρεθεῖ, οὔτε οἱ ἱερεῖς, καθὼς εἴμαστε ὅλοι εὐάλωτοι ἀπέναντι στὸν κίνδυνο τοῦ Covid-19… Θὰ πρέπει να ἰσχύει σὲ ὅλο τὸν πληθυσμό. Κάθε μέλος τῆς κοινωνίας, ἐὰν θέλει νὰ μὴ διασπείρει τὸν θάνατο καὶ τὴν καταστροφή, πρέπει νὰ ἐμβολιαστεῖ… Τὸ ἀτομικὸ δικαίωμα καταξιώνεται ὅταν ἐγὼ σέβομαι τὸν ἄλλον ἄνθρωπο καὶ ὅταν δὲν γίνομαι ἀφορμὴ νὰ πεθάνει ὁ ἄλλος ὁ ἄνθρωπος. Νὰ ἐμβολιαστοῦμε γιὰ νὰ σπάσουμε τὴν ἀλυσίδα τοῦ θανάτου. Μπροστά στο δίλημμα ζωὴ ἢ θάνατος δὲν ὑπάρχει ἐὰν ἐφαρμόζουμε τὸ Σύνταγμα ἢ δὲν τὸ ἐφαρμόζουμε». Μαζὶ μὲ την Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία καὶ Ἀνθρωπολογία, καταλύθηκε καὶ τὸ Σύνταγμα, πρὸς χάρα ποιῶν ἄλλων; Τῶν Κυβερνώντων. Συνέχισε μάλιστα λέγοντας ὅτι ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος γίνεται αἰτία νὰ προκαλεῖται θάνατος στὴ ζωή του ἴδιου καὶ τῶν συνανθρώπων του (σημείωσή μας: δηλαδὴ χωρὶς τὸ ἐμβόλιο), αὐτὸ εἶναι ἁμαρτία… κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πρέπει νὰ καθορίσει τὴ σχέση του μὲ τὸν συνάνθρωπό του…οἱ ἀρνητὲς εἶναι ἁμαρτωλοὶ κατὰ τὴν ἠθικὴ ἔννοια (ἀπὸ www.romfea.gr).

Νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια, μοῦ πήρε ἀρκετὸ χρόνο γιὰ νὰ πιστέψω ὅτι εἰπώθηκαν ἀπὸ Ἱεράρχη μας αὐτὰ που διάβαζα. Εἶναι δυνατὸν Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης νὰ θεωρεῖ ἁμαρτία τὸ ἄν δὲν κάνει κάποιος τὸ ἐμβόλιο; Ἥ θεωρεῖ ὁ σεβασμιώτατος ἁμαρτία τὸ νὰ ὑποκινεῖ κάποιος τὴν ἄρνηση τοῦ ἐμβολίου στοὺς γύρω του; Θὰ ἤθελα νὰ πιστέψω τὸ δεύτερο, ἀλλὰ ἐπειδὴ γράφει ὅτι «γίνεται αἰτία νὰ προκαλείται θάνατος στὴ ζωή του ἴδιου», γίνεται κατανοητὸ ἀπὸ αὐτὸ ὅτι ἐννοεῖ τὸ πρῶτο. Αὐτὸ ὅμως ὁδηγεῖ σὲ πλήρη παραλογισμό, καθὼς ἄν ἀποφασίσει κάποιος νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο καὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς «τυχερούς», ποὺ ἀμέσως μετὰ ἤ σὲ λίγες ὧρες ἔχασαν ἀπὸ αὐτὸ τὴν ζωή τους ἤ εἰσήλθαν στὴν ἐντατική, ὅπου μερικὲς μέρες μετὰ κατέληξαν (οἱ ὁποίοι στὴν Ἑλλάδα εἶναι περισσότεροι ἀπὸ δέκα ἄτομα, βάση τῶν ὅσων ἐπωνύμων περιστατικῶν ἔχουν δημοσιευθεῖ), τότε δὲν «γίνεται αἰτία νὰ προκαλείται θάνατος στὴ ζωή του ἴδιου»; Πρόκειται λοιπὸν πράγματι γιὰ ἐπιπόλαιες καὶ αὐτοαναιρούμενες δηλώσεις.

Εἶναι κρίμα πράγματι ἕνας Ὀρθόδοξος Ποιμενάρχης, ποὺ τοῦ δώθηκε εὐαγγελικὴ ἐντολὴ ἐξ ἄνωθεν νὰ εἶναι κήρυκας τῆς ἀλήθειας, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐλευθερώσει ἡμᾶς κατὰ τὸν Κυριακό λόγο, νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐγκλωβίσει τὸ πιστὸ ποίμνιο του, σὲ μιὰ ἐπίπλαστη ὑποχρεωτικότητα γιὰ ἕνα ἐμβόλιο, δίνοντάς του διαστάσεις Σωτήρα, τὸν ὁποῖο ἄν δὲν τὸν προσκυνήσουμε, ἄν δηλαδὴ δὲν τὸ κάνουμε, τότε ἁμαρτάνουμε. Ὅμως τὸ αὐτεξούσιο δὲν μας τὸ χάρισε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ παίρνουν ἄλλοι ἀποφάσεις ἀντὶ γιὰ ἐμᾶς καὶ νὰ τοὺς τὸ χαρίζουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ συμφωνοῦν οἱ ἐπιλογὲς μας στὶς εὐαγγελικὲς ἐντολὲς, στὶς ὁποῖες σίγουρα δὲν ἀναφέρεται τίποτα γιὰ ἐμβόλια. Ὡστόσο ὁπωσδήποτε ἀναφέρεται ὅτι ὁ Κύριος ρωτοῦσε τοὺς ἀσθενεῖς πρὶν τὴν θεραπεία: «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;». Καὶ αὐτὸ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ὅτι οἱ Ἁγίοι Πατέρες, γιὰ παράδειγμα ὁ σύγχρονός μας Ἅγιος Παΐσιος, συμβούλευαν ὅτι μάλλον εἶναι καλύτερα νὰ μὴν παρακαλάμε γιὰ τὴν θεραπεία τῆς ἀσθένειάς μας, ἀλλὰ νὰ μᾶς ἐνισχύει ὁ Θεὸς νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονὴ ἀγόγγυστα τὸν σταυρό της, γιατὶ αὐτὸ ἔχει μεγάλο μισθό. Καὶ αὐτὸ τὸ παράδειγμα μᾶς ἔδιναν ὅλοι οἱ Ἁγίοι μὲ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους. Σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικὸ τοῦ σεβασμιώτατου Μεσσηνίας, ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς ἔκανε μεγάλη ἁμαρτία ποὺ ἀντὶ νὰ καταφύγει στὴν μόνη λύση ποὺ ὑπήρχε τότε στὸν τόπο του γιὰ τὴν ἀρρώστια του, ἡ ἀπομόνωση στὴν Σπιναλόγκα, «τὸ ‘σκασε» γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Ποιὸς ξέρει πόσους θὰ κόλλησε τόσα χρόνια ποὺ ἔμεινε ἐκεῖ μέχρι νὰ μάθει τὸ πρόβλημά του ὁ ἐπίσκοπος καὶ νὰ τὸν στείλει στὸ λωβοκομεῖο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τῆς Βοηθείας στὴν Χίο, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ σκεπτικὸ τοῦ σεβασμιώτατου Μεσσηνίας. Ἐπομένως, ὄχι μόνο ἅγιος δὲν θὰ ἦταν, ἀλλὰ καὶ διαπράξας ἐγκλήματα. Ὅμως δὲν εἶναι βέβαια ἔτσι τὰ πράγματα.

Καταλαβαίνουμε τὶς δηλώσεις ἄλλων σεβασμιώτατων Μητροπολιτών ποὺ προτρέπουν τὸ ποίμνιο νὰ ἒμβολιαστεῖ, θεωρῶντας ὅτι ἔτσι συμβάλλουν στὴν ὑγεία τῶν πιστῶν. Ἔτσι πιστεύουν, ἔτσι πράττουν, μακάρι μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ νὰ εἶναι. Ὡστόσο εἶναι σοβαρὸ ποιμαντικὸ σφάλμα νὰ δηλώνει στις 13 Ἰουλίου ἡ ΔΙΣ, ὅπως κάνουν καὶ κάποιοι σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες σε κατ’ ἰδίαν δηλώσεις, ἐνῶ συνιστὰ ἀρχικὰ «προσευχητικὴ ἐγρήγορση καὶ συχνὴ συμμετοχὴ στὴν λατρευτική Της ζωή (τῆς Ἐκκλησίας)», παρακάτω συνεχίζει γιὰ «νὰ συστήσει γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ ὡς τὴν ἀποκλειστικὴ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐλεγμένη λύση ἀναχαίτισης τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ». Ἡ λύση τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ἀποκλειστικὴ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, μόνο γι’ αὐτοὺς ποὺ δὲν πιστεύουν στὸν Χριστό, ἐνῶ γιὰ τοὺς συνειδητοὺς πιστοὺς τοῦ Κυρίου ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη λύση ποὺ περιλαμβάνεται στὴν πρώτη σύστασή σας καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ τὴν συνοδεύει γιὰ νὰ τῆς δίνει νόημα, τὴν ὁποία ἄν καὶ κληθήκατε ἀπὸ τὸν Κύριο στὸ μέγα ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης γιὰ νὰ τὴν κηρύττετε, ἑλάχιστους ἀκοῦμε νὰ τὴν κηρύττουν, ἀνάμεσά τους καὶ οἱ δύο Ἀρχιερεῖς ποὺ κάποιοι θέλετε νὰ ἐγκαλέσετε γιὰ ἀνυπακοή μέσω εἰσήγησης τῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ δογματικῶν καὶ νομοκανονικῶν ζητημάτων, τῆς ὁποίας μέλος εἶναι καὶ ὁ σεβασμιώτατος Μεσσηνίας, στοῦ ὁποίου τὶς σχετικὲς ἀπαράδεκτες ἀκραῖες θέσεις ἀναφερθήκαμε παραπάνω. Αὐτὴ ἡ ἄλλη λύση λοιπὸν εἶναι ἡ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

Οἱ θέσεις σας ἐπὶ τοῦ θέματος Ἅγιοι Μητροπολίτες, πλὴν ἑλαχίστων, δὲν εἶναι σοφές, οὔτε συνετές. Ὅταν μπαίνουν στὴν Ἐκκλησία οἱ πιστοί, δὲν ἔρχονται πρωτίστως νὰ ἀκούσουν γιὰ ἐμβόλια, ἀλλὰ πὼς νὰ σώσουν τὴν ψυχή τους. Ἀντὶ νὰ τοὺς διδάσκεται αὐτό, ποὺ θὰ τοὺς φωτίσει, θὰ τοὺς ξεδιψάσει καὶ θὰ τοὺς ἀναπαύσει μέσα στὴ κοσμικὴ λαίλαπα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἡ ἁμαρτία ἔχει ἀποκορυφωθεῖ καὶ τείνει νὰ πάρει διαστάσεις καθολικῆς ἀποστασίας, ἐσεῖς διδάσκεται ἐμβόλια ὡς τὴν μόνη λύση. Μά, τέλος πάντων, ἔχετε πραγματικὰ τυφλωθεῖ ἐντελῶς; Καὶ μεῖς τυφλοὶ εἴμαστε, ἀλλὰ κάτι βλέπουμε ἀμυδρά.

Ἄν ἡ ἁμαρτία ὅλων μας, ποὺ ἀκόμη καὶ ἄνθρωποι ἄσχετοι μὲ τὴν Ἐκκλησία ποὺ ἔχω μιλήσει παραδέχονται ὅτι εἶναι ἡ πηγὴ αὐτῆς τῆς ἐπιδημίας, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων μεγάλων κακῶν ποὺ ζοῦμε στὴν σημερινὴ ἐποχή μας, παραμείνει αὐτὴ ὡς ἔχει, χωρὶς καμιὰ εἰλικρινὴ μετάνοιά μας, καὶ νὰ κάνουμε ὅλοι τὸ ἐμβόλιο, πιστεύετε ὅτι θὰ πάμε ὅλοι πρὸς τὸ καλύτερο λόγω τοῦ ἐμβολίου; Μὰ, ἄν παραμένουμε ἀμετανόητοι τὶ νὰ μᾶς κάνει τὸ ἐμβόλιο; Θὰ παρατείνει τὴν ζωή μας; Ποιὰ ζωή μας, αὐτὴ μέσα στὶς ἁμαρτίες; Τουλάχιστον, τόσοι ποὺ πεθάναν μέσα στὴν ταλαιπωρία τοῦ κορονοϊοῦ, θὰ ἔχουν σίγουρα ἐλαφρυντικὰ στὴν ἄλλη ζωή, στὸ βαθμὸ ποὺ ὑπέμειναν τὴν δοκιμασία μὲ ὑπομονή. Τὸ ζήτημα εἶναι νὰ σωθοῦμε μὲ τὰ ἐμβόλια, ποὺ ὅμως σὲ τίποτα δὲν θὰ μᾶς ὠφελήσουν πραγματικά, ἄν συνεχίζουμε «χωρὶς νὰ βάζουμε μυαλό»; Ἤ τὸ ζήτημα εἶναι νὰ ἀκούσουμε τὸ «θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου», καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἄν θέλει ὁ Κύριος νὰ λάβουμε καὶ τὴν σωματικὴ θεραπεία μας, γιὰ τὴν ὁποία βέβαια δὲν εἶναι ἀπαραίτητα ὁπωσδήποτε τὰ ἐμβόλια καὶ τὰ φάρμακα, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ γίνει καὶ χωρὶς αὐτά. Μήπως ὁ Κύριος καὶ οἱ Ἀπόστολοι κουβαλούσαν ἐμβόλια καὶ φάρμακα γιὰ τὶς θεραπείες ποὺ ἔκαναν; Καὶ ναὶ μέν, δὲν περιμένω ἀπὸ τοὺς γιατροὺς νὰ μοὺ τὸ ποῦν πρώτα τὸ «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου», ἀλλὰ θὰ τὸ περίμενα νὰ τὸ ἀκούσω ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες μας, ἀφοῦ πρώτα ἄκουγα γιὰ μετάνοια.

Ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ πραγματικότητα διαψεύδει τὶς προσδοκίες μου. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἅγιους Μητροπολίτες Αἰτωλοκαρνανίας Κοσμὰ καὶ Κυθήρων Σεραφεῖμ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἅγιο Κερκύρας Νεκτάριο ποὺ ξεκαθάρισε πολὺ ὀρθὰ καὶ εὔστοχα ποιὸ θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὸν ἅγιο Καλαβρύτων Ἱερώνυμο, ποὺ διαφοροποιήθηκε ἀπὸ ὅλη αὐτὴν τὴν καμπάνια «Κάντε τὸ ἐμβόλιο» μέσα στὴν Ἐκκλησία πολὺ λογικὰ καὶ συνετά, δὲν ἀκούσαμε κανέναν ἄλλο νὰ ἑστιάζει στὴ ρίζα τοῦ κακοῦ καὶ ὄχι σὲ συμπτωματικὲς θεραπεῖες τῆς πραγματικῆς ἀσθένειάς μας, ὅπως εἶναι τὰ ἐμβόλια. Μὲ αὐτὰ καὶ ἄν κόβουμε τὸ ἕνα κεφάλι τῆς Λερναίας Ὕδρας, στὴν θέση του θὰ φυτρώσει ἄλλο, καὶ ἕνα καὶ περισσότερα, ἐκτὸς καὶ ἄν κατακάψουμε ὅπως ὁ Ἡρακλῆς μὲ τοὺς δαυλοὺς τὸ κακὸ στὴν ρίζα του, πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μὲ τὸ κήρυγμα τῆς μετανοίας καὶ τὴν εἰλικρινὴ ἐφαρμογή της στὴ πράξη.

Ἄλλωστε, καὶ δὲν μπορῶ νὰ μὴν τὸ ἀναφέρω αὐτό τὸ βαρυσήμαντο ζήτημα σὲ αὐτὴ τὴν ἐπίσημη ἐπιστολἠ, ἄν καὶ στὴ ΔΙΣ τὸν Ἰανουάριο παρακάμφθηκε τὸ ζήτημα τῆς χρήσης σειρῶν ἐμβρυακῶν κυττάρων ὡς μὴ χρησιμοποιηθέντα στὸ στάδιο παρασκευῆς τοῦ ἐμβολίου ἀπὸ δύο συγκεκριμένες ἐταιρίες, ὡστόσο καὶ ἀπὸ αὐτὲς χρησιμοποιήθηκαν στὸ στάδιο δοκιμῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐταιρίες μὲ τὶς ὁποῖες συνεργάστηκε ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία, χρησιμοποιήθηκαν καὶ στὰ δύο στάδια. Προσωπικά, μὲ ἀπασχόλήσε πολὺ αὐτὸ τὸ θέμα τῆς συσχέτισης τοῦ πιὸ ἀποτρόπαιου συνεχοῦς ἐγκλήματος ποὺ βαραίνει τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὴν παραγωγὴ κάποιων ἐμβολίων, καὶ μάλιστα αὐτοῦ γιὰ τὴν νέα ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τὴν ὁποία συσχέτιση δὲν γνώριζα μέχρι πέρυσι (ἀπὸ τὰ προηγούμενα δηλαδὴ ἄλλου εἴδους ἐμβόλια) καὶ ἔκτισα μιὰ ἐπιχειρηματολογία πάνω στὸ θέμα ποὺ ὅντως θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογήσει βάσιμα τὴν χρήση τῶν ἐμβολίων καὶ νὰ παρακάμψει αὐτὸ τὸν τεράστιο σκόπελο, ὑπὲρ καὶ τῆς τοποθέτησης τῆς ΔΙΣ ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος. Ὡστόσο, ἔστω καὶ ἄν εἶναι πιὸ ἐπιτυχὴ ἀπὸ τὴν ἀδύναμη καὶ ἀτυχὴ σχετικὴ ἐπιχειρηματολογία τοῦ σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μεσογαίας, συνειδητοποίησα ὅτι δὲν παύουν νὰ εἶναι ἐπιχειρήματα ἀνθρώπινης λογικῆς, ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ δικαιολογήσουν καὶ νὰ δώσουν ἐλαφρυντικὰ στὶς ἐπιλογὲς τοῦ πλησίον, μπροστὰ στὸ φόβο τῆς ἀπώλειας τῆς ἰδίας ζωῆς του, ὅταν τουλάχιστον λειτουργεῖ ἐν ἄγνοια (καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποφάσισα νὰ μὴν τὰ δημοσιεύσω), ἀλλὰ δὲν ἔχουν κανένα νόημα γιὰ ὅποιον συνειδητοποιεῖ τὸ μέγεθος τῆς ἀπώλειας ἀνθρώπινων ζωῶν στὰ ἀνθρώπινα σφαγεῖα τῶν παραδομένων γυναικολόγων καὶ μαιευτήρων, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει κανένα συμβιβασμὸ μὲ αὐτό. Πόσο παράδοξο πραγματικά, ἐνῶ τέτοια φοβερὰ ἐγκλήματα τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας (κάθε χρόνο σφαγιάζονται περισσότερα ἔμβρυα ἀπὸ ὅσους ἄνθρωπους σκοτώθηκαν συνολικὰ στὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἐνῶ ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ δὲν ἔχουν πεθάνει συνολικὰ οὔτε τὸ ἕνα δέκατο αὐτῶν, μὲ τοὺς περισσότερους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ πέθαιναν ἔτσι καὶ ἀλλιῶς λόγω ἄλλων ὑποκείμενων νοσημάτων ἤ γήρατος) μᾶς ὁδηγοῦν εὐθέως καὶ συντόμως στὰ παθήματά καὶ στὰ δεινά μας, ὅπως αὐτὴ ἡ ἐπιδημία, τὴν ἴδια στιγμὴ προσπαθοῦμε νὰ τὴν ξεπεράσουμε κάνοντας ἐμβόλια ποὺ παρασκευάστηκαν ἤ δοκιμάστηκαν, χρησιμοποιῶντας προϊόντα αὐτῆς τῆς μεγάλης ἁμαρτίας: «ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;»

Σᾶς εὐχαριστῶ σεβασμιώτατοι, ἀλλὰ προσωπικὰ τὸ ἀποφάσισα, δὲν θὰ πάρω μὲ ὁποιοδήποτε κόστος. Μετάνοια ἄν ἔχετε, δώστε μου ἀπὸ αὐτή, ποὺ μοῦ λείπει καὶ τὴν χρειάζομαι.

Αἰτούμενος γονυπετῆς τὶς εὐχὲς καὶ τὴν συγχώρεσή σας,

Βασίλειος Εὐσταθίου

2 σχόλια:

 1. "Αἰτούμενος γονυπετῆς τὶς εὐχὲς καὶ τὴν συγχώρεσή σας" Νισάφι πιά μέ τήν δουλοπρέπεια καί τήν ευσεβοφάνεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα πρέπει να σας είναι πολύ ευχάριστο από την καρέκλα σας την αναπαυτική να
  σχολιάζετε θρασύτατα σε ένα κείμενο ότι και όπως σας καπνίσει.
  Γιατί δεν γράφετε ένα δικό σας κείμενο προς την Ιεραρχία να το υπογράψετε με
  όπως θα θέλατε ή το μόνο που είστε ικανός να κάνετε είναι οι ως άνω σχολιασμοί σας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.