11 Ιουλ 2021

Γιατροὶ ἀρνοῦνται νὰ ἐξετάσουν ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ

Ἡ ὑπεροψία καὶ ἡ προκατάληψη ὁρισμένων ἐπιστημόνων προσβάλει τὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσαν στὸν Ἱπποκράτη
Ο διχασμός τῶν πολιτών αναφορικα μὲ τὸ θέμα τοῦ εμβολιασμοῦ ειναι πλέον γεγονός. Ποιὸς θὰ περίμενε ὅμως να διεισδύσει καὶ στὴν ἠθικὴ τῶν γιατρῶν καὶ τῶν ἐπιστημόνων;
Τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ ἀποτελοῦν ἀναμφίβολα «θαῦμα» τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας ποὺ κατάφερε να ετοιμάσει τὰ σκευάσματα μέσα σὲ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ὡστόσο μέχρι στιγμῆς δὲν μποροῦν νὰ καταστοῦν ὑποχρεωτικά.
Ὁ λόγος εἶναι ὅτι τὰ ἐμβόλια στὴν Ε.Ε. έχουν λάβει ἄδεια κυκλοφορίας ὑπὸ ὅρους, μὲ τις εταιρίες νὰ... ἔχουν ἤδη καταθέσει αἴτημα προκειμένου νὰ λάβουν ἐπίσημη ἄδεια, κάτι τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ ἑπόμενο διάστημα. Μέχρι νὰ γίνει πράξη, οἱ πολίτες πρεπει νὰ δίνουν τὴν συγκατάθεσή τους γιὰ τὸν ἐμβολιασμό τους. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τούς σημαντικότερους λόγους ποὺ ἀρκετοὶ ἔχουν ἐνδοιασμοὺς καὶ φοβοῦνται νὰ ἐμβολιαστοῦν, ἀκούγοντας κατὰ καιρούς σπανια παραδειγματα παρενεργειῶν. Τὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖο και η ἐπιστημονικὴ κοινότητα δὲν ἔχουν προχωρήσει σὲ ἱκανοποιητικὴ ἐπεξήγηση τῶν δεδομένων καὶ δὲν ἔχουν καταφερει νὰ πείσουν αὐτὴ τὴ μερίδα τῶν πολιτῶν.

Εἶναι ὁ κοινωνικὸς ρατσισμὸς πιὸ ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πανδημία;

Ἐξίσου ἀνησυχητικὸ μὲ τὴν δυσπιστία αὐτοῦ τοῦ ποσοστοῦ ἀνθρώπων, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι βλέπουμε νὰ διαμορφώνεται ἕνα νέο εἶδος κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ. Όσο καὶ ἂν ἀκούγεται παράλογο σὲ κάποιους, δὲν εἶναι λίγοι οἱ ἐμβολιασμένοι ποὺ ἀντιμετωπίζουν με φόβο ἀλλὰ κυρίως μὲ ὑποτιμητικὸ ὕφος ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν λάβει τὸ περιβόητο Green Pass, τὸ «εἰσιτήριο» ὅπως ἀναφέρουν γιὰ τὴν ἐλευθερία. Πολλοὶ ἐμβολιασμένοι πολῖτες θεωρούν οτι κινδυνεύουν νὰ κολλήσουν κορωνοϊὸ ἀπὸ τοὺς ἀνεμβολίαστους, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ἐκεῖνοι ποὺ κινδυνεύουν εἶναι ὅσοι δὲν ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο. Αὐτομάτως λοιπόν, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θὰ ἐμβολιαστούν ειτε ἐπειδὴ δὲν θέλουν, εἴτε ἐπειδὴ ὁ γιατρὸς τοὺς συνέστησε κάτι διαφορετικό, εἴτε ἐπειδὴ περιμένουν νὰ λάβουν τὰ σκευάσματα τὴν κανονικὴ ἄδεια, κατατάσσονται σὲ μία ὑποδεέστερη κατηγορία συνανθρώπων. Και αὐτὸ ἐνδεχομένως νὰ εἴναι μεγαλύτερη ἀπειλὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πανδημία.

Συγκλονιστικὴ καταγγελία

Τὸ φαινόμενο τοῦ κοινωνικοῦ ρατσισμού πού «γεννήθηκε» στὴν διαμάχη τῶν ἀπόψεων γιὰ τὰ ἐμβόλια, φαίνεται ὅτι πλέον ἔχει ἐπεκταθεῖ καὶ στὰ ἄτομα τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας. Στο newsbreak.gr έφτασε πριν ἀπὸ μερικὲς μέρες μία συγκλονιστικὴ καταγγελία. Μία ἀσθενὴς κάλεσε στό γραφεῖο ἑνὸς ρευματολόγου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ Παναθηναϊκοὺ Σταδίου (Καλλιμάρμαρο), προκειμένου νὰ κλείσει ραντεβοὺ γιὰ ἕνα πρόβλημα ὑγείας ποὺ ἀντιμετωπίζει. Η πρώτη ἐρώτηση ποὺ τῆς ὑποβλήθηκε ἦταν ἐὰν ἔχει κάνει τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ Covid-19. H γυναῖκα ἀπάντησε ἀρνητικὰ καὶ μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα, τὴν ἐνημέρωσαν ὅτι δὲν δέχονται ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ καὶ τῆς ἔκλεισαν τὸ τηλέφωνο κατάμουτρα. Ἡ καταγγέλλουσα δὲν μποροῦσε νὰ διανοηθεῖ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὴν ἀντιμετώπισαν. Σε δεύτερη καταγγελία ἀναγνώστη αναφερεται μία ἐξίσου ἀπερίγραπτη συμπεριφορὰ ἀπὸ γιατρὸ γυναικολόγο στοὺς Ἀμπελόκηπους, ὁ ὁποίος ἄρχισε νὰ οὐρλιάζει καὶ νὰ μιλάει μὲ ὑποτιμητικὸ ὕφος στὴν ἀσθενῆ ποὺ τοῦ ἐξομολογήθηκε ὅτι ἔχει ἐνδοιασμοὺς νὰ ἐμβολιαστεῖ. Όπως μᾶς κατήγγειλε ὁ ἀναγνώστης, ὁ συγκεκριμένος γιατρὸς μετὰ ἀπὸ τὴν ἐρώτηση ποὺ τοῦ ὑποβλήθηκε ἀναφορικὰ μὲ τὸ ἐμβόλιο, δήλωσε ότι πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔχει διαθέσιμα ραντεβού.

Πῶς εἶναι δυνατόν ένας γιατρὸς πού ἔχει ὁρκιστεῖ στὸν Ἰπποκράτη «νὰ κρατᾶ τὸ καλό τοῦ ἀσθενοῦς ὡς πρώτη προτεραιότητα», νὰ ἀρνεῖται νὰ τὸν ἐξετάσει ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἐμβολιαστεῖ;

Σὲ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε τὸ newsbreak.gr μὲ γιατρὸ παθολόγο, μᾶς ἀπάντησε ὅτι κάτι τέτοιο «παραβαίνει τὴν δεοντολογία τῆς ἰατρικῆς» καὶ ὄτι «οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν νὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους σὲ ἀσθενεῖς».

Τὴ στιγμὴ λοιπὸν ποὺ ἡ χώρα καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα ἐνδεχόμενο τέταρτο κῦμα τῆς πανδημίας, βρίσκεται ταυτοχρόνως ἀντιμέτωπη μὲ ἕναν «ἐμφύλιο». Καὶ θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ δικαιολογήσει αὐτὴ τὴ στάση σὲ ἀνθρώπους πού κανεὶς δὲν ἔχει φροντίσει νὰ ἐνημερωθοῦν σωστὰ καὶ ἐπαρκῶς. Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν αὐτὸ τὸ μίγμα τῆς υπεροψίας καὶ τοῦ φόβου, τῆς ἐχθρότητας καὶ τῆς προκατάληψης να βρίσκει ἔδαφος σὲ ἐπιστήμονες ποῦ ἔχουν ἔχουν ὁρκιστεί να ὑπηρετοῦν τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν; Είναι ἄλλωστε οι ἴδιοι ποὺ μᾶς προτρέπουν νὰ ἀποτάξουμε ὅλα τὰ παραπάνω καὶ νὰ στὸ μεῖζον θέμα τῶν ἐμβολιασμῶν.

2 σχόλια:

  1. Έπεσε πείνα σε πολλούς "επίστημονες" και σκέφτονται να επαναφέρουν το φακελάκι.
    Οι πόλλοι σου λέει είναι κατά του εμβολίου, ε από που να τ'αρπαξουμε;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το εμβόλιο μαγνητίζει το κλειδί!!! Ό,τι καταλαβαίνει κανείς!!! (Βίντεο).

    https://www.youtube.com/watch?v=Gat0yWRnnxc

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.