21 Ιουλ 2021

Τὰ ''ΔΕΝ'' ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολογοῦνται

Γράφει ὁ παπα-Παῦλος Καλλίκας,
Ἐφημέριος Ἐνοριών
Καρβουνάδας καὶ Κεραμωτοῦ Κυθήρων
Τί ἐποίησε ὁ Κυθήρων καὶ ἀπασχολεῖ τόσο τὸ Σ.Ο.Δ.Ε.Ε.*;
Αὐτὰ ποὺ ζήσαμε καὶ ξέρουμε νὰ σᾶς ποῦμε, εἶναι ὅτι ὁ Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ:
ΔΕΝ βιάστηκε νὰ κλείσει, οὔτε ἔκλεισε, πολὺ δὲ μᾶλλον, δὲν σφράγισε τὶς Ἐκκλησίες τῆς Μητροπόλεώς του.
ΔΕΝ πέταξε τοὺς πιστούς, δηλ. τὰ παιδιά του, στοὺς... πέντε δρόμους.

ΔΕΝ ἀπέκρυψε ὅτι τὰ ἐμβόλια ἐμπεριέχουν προϊὸν ἐκτρώσεων (δηλ. διαπεπραγμένου στυγεροῦ φόνου).

ΔΕΝ μας εἶπε ὅτι ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα.

ΔΕΝ εξαπάτησε τὴν ΔΙΣ μὲ ἀλλαγμένα ἔγγραφα ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν ἐμβολίων.

ΔΕΝ προσπάθησε νὰ «πουλήσει» τὸ ἐμβόλιο, παραβιάζοντας ἐκ θέσεως ἐλευθερίες, σύνταγμα καὶ συνειδήσεις.

ΔΕΝ «θεολόγησε» βανδαλίζοντας οὐμανιστικὰ τὶς ὑπέροχες λέξεις ἀγάπη, ταπείνωση καὶ ὑπακοή.

ΔΕΝ ξεμπρατσώθηκε on camera γιὰ τὸ τσίμπημα, κατὰ τὸ κοσμικὸ-πολιτικὸ φρόνημα, καὶ ὄχι τὸ ἐκκλησιαστικό, ὥστε νὰ πειθαναγκάσει τὸ ποίμνιό του, λὲς καὶ ὁ λόγος του μόνο δὲν εἰσακούεται πλέον.

ΔΕΝ ἔβγαλε selfie τήν στιχομυθία του, μὲ τὸ τσοπανόσκυλό του (λέμε, ἂν εἶχε), περὶ τοῦ ἂν ἐμβολιάσθηκε.

ΔΕΝ ἔσυρε στὰ δικαστήρια, οὔτε κίνησε δικαστικὰ μέτρα, ὡς θὰ ἔπραττε ἕνας πατριός, γιὰ τοὺς «ἀνυπάκουους» κληρικούς του.

ΔΕΝ ἔκοψε τὴν μισθοδοσία, οὔτε ἔβαλε σὲ ἀργία ὑπερπολύτεκνους μάλιστα ἱερεῖς μὲ μείωση τοῦ μισθοῦ τους γιὰ τρεῖς μῆνες.

ΔΕΝ ξιπάσθηκε, ὡς Δεσπότης, ὅτι εἶναι ὁ πιὸ πιστός, ὁ πιὸ δραστήριος καὶ ὁ πιὸ νηστευτὴς (μήπως ὁ διάβολος δὲν κατέχει τὰ προσόντα αὐτὰ καὶ σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ μάλιστα;)

ΔΕΝ κάγχασε σὲ δημόσια συνέντευξη ὅτι ἔστειλε Διάκο σπίτι του, γιατί δὲν τηροῦσε τὰ μέτρα ὀλιγοπιστίας ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

ΔΕΝ καταπάτησε κανόνες ἐπὶ κανόνων γιὰ νὰ ἀλλάξει ὥρα καὶ ἡμέρα Ἀναστάσεως.

ΔΕΝ υπερέβη καὶ δὲν χρησιμοποίησε ἐκ περισσοῦ τὸ κατ΄ οἰκονομίαν (ἁρμοδιότητα μόνο τῆς Ι.Σ.Ι. καὶ ὄχι τῆς Δ.Ι.Σ.) γιὰ τὴν Ἀνάσταση, ἀφοῦ ὑπῆρχε κανονικότατη λύση (δηλ. Ὄρθρου βαθέος).

ΔΕΝ ἐξεβίασε κανένα κληρικὸ τῆς Μητροπόλεώς του, ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ σὲ σύναξη, ἀφοῦ τελευταῖος εἶπε τὴν ἄποψή του καὶ ἁπλὰ ἐπισφράγισε τὸ ὁμόφωνο του κλήρου.

ΔΕΝ έκανε κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔκαναν καὶ ἄλλοι Μητροπολῖτες τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Μερίμνησε ὅμως, ὡς φιλόστοργος Πατέρας, καὶ γιὰ τὸ ποίμνιό του.

ΔΕΝ παραβίασε τὰ κυβερνητικὰ μέτρα τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως.

ΔΕΝ ἄφησε ἀμάρτυρα τὰ παραπάνω, ἀλλὰ τὰ ἐξήγησε ἀναλυτικά, θεολογικά, νομοκανονικὰ καὶ ἐκκλησιολογικά, καὶ τὰ ἀπέστειλε ἐγγράφως στὴν Σ.Ο.Δ.Ε.Ε..

ΔΕΝ …

Ἀπὸ τὴν ἄλλη:

ΕΑΝ ἐνεργούσε ὡς κρατικοδίαιτος ὑπάλληλος,

ΕΑΝ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀντὶ – ἐκκλησιαστικὰ ποὺ διαπομπεύουν σήμερα τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἶχε πράξει,

ΤΟΤΕ θὰ συνηγορούσαμε πολλοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, νὰ κάτσει στὸ σκαμνὶ ὄχι μία, ἀλλὰ χίλιες φορές.

ΕΑΝ λέμε… μὰ ἔλα ποὺ ΔΕΝ.

Τί ἐποίησε, λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος Κυθήρων καὶ τὸν καλεῖ σὲ ἀπολογία τὸ «Συλλογικὸ Ὄργανο Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»;

Τὰ παραπάνω ΔΕΝ, τὰ γνωρίζουν ὄχι μόνο οἱ πέτρες καὶ τὰ βράχια τῶν Κυθήρων (καὶ εἶναι ἀρκετά), ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Φοβοῦμαι, ἀδερφέ, μὴ καὶ αὐτὲς οἱ πέτρες σηκωθοῦν τὸν Αὔγουστο καὶ ἀρχίσουν νὰ φωνάζουν γιὰ τὴν ἀδικία - παρῳδία πού ἐξόφθαλμα συντελεῖται;

Ἀνακρούσατε πρύμναν τάχιστα οἱ ἰθύνοντες, πρὸς ἀποφυγὴ ἐκτάκτων «καιρικῶν» φαινομένων.

* (Σ.Ο.Δ.Ε.Ε.: Συλλογικὸ Ὄργανο Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δηλ. ἐμπλουτισμένη ΔΙΣ μὲ πολιτειακὸ καὶ ἰατρικὸ καρύκευμα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.