16 Ιουν 2021

Γι΄ αὐτὸ ψήφισαν τὸ ἀκαταδίωκτο

Ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους δὲν μπορεῖ νὰ ἀγγίξει ἡ Δικαιοσύνη παίζουν μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἐμβολίου τῆς AstraΖeneca εἶναι ἐνδεικτική τῆς γελοιοποίησης καὶ τῆς ἀνυποληψίας προσώπων καὶ θεσμῶν στὴν Ἑλλάδα.
Δὲν εἶναι οὔτε ἄδικη, οὔτε τυχαία ἡ ἐντύπωση ποὺ κυριαρχεῖ σὲ σημαντικὴ μερίδα τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τον καιροσκοπισμό, τὸν δόλο καὶ τὴν ἀνικανότητα προσώπων ποὺ πρωταγωνιστοῦν σὲ διάφορους τομεῖς τοῦ δημόσιου βίου καί λαμβάνουν κρίσιμες ἀποφάσεις για τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας.
Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγαν ὅτι τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraΖeneca εἶναι εντελως ἀσφαλές γιά ὅλες τὶς ἡλικίες, ὅτι ἀποτελοῦν ὑπερβολὲς καὶ συνωμοσιολογίες «ψεκασμένων» οἱ ἐνστάσεις καὶ οἱ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἀσφάλειά του, τώρα... συνιστοῦν τὴν μὴ χορήγησή του σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

Ἐπιπλέον, οἱ συμβουλὲς τῶν ἀξιοθρήνητων πολιτικῶν, «εἰδημόνων», τηλεπερσόνων, δημοσιολόγων καὶ δημοσιογράφων ποὺ ἔχουν ἀπόψεις σάν ἀνεμούρια ἐκστομίζονται μὲ τὴν ἴδια ἄνεση μὲ τὴν ὁποία μιλοῦσαν γιὰ τὸ ἀσφαλές τῆς χρήσης αὐτοῦ τοῦ ἐμβολίου πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες.

Ἐπιπλέον, τὸ θράσος καὶ ἡ μισανθρωπία ὅλων αὐτῶν ἔφτασε σὲ τέτοια σημεῖα ὥστε μιλοῦσαν καὶ συνεχίζουν νὰ μιλοῦν γιά ἀνάγκη ἐπιβολῆς ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ σέ ὅλους μὲ ὅλα τὰ διαθέσιμα ἐμβόλια! Κι ὅταν κάποιος τολμᾶ νὰ ἀντιτείνει ὅτι ἔχουν σημειωθεῖ περιστατικὰ θρομβώσεων καὶ θάνατοι ἀπὸ τά… ἀσφαλῆ ἐμβόλια τῆς AstraΖeneca, ἐκείνοι ῦπαντοῦν ἀπαξιωτικά λέγοντας «ἂς σοβαρευτοῦμε ἐπιτέλους».

Ἐκεῖ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει γνώση, σύνεση, ἀξιοπιστία καὶ προσήλωση στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑγείας τοῦ συνανθρώπου, κυριάρχησαν ἡ τυφλὴ ὑποταγὴ στὸ κομματικὸ συμφέρον, ἡ ἄγνοια, ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων καὶ ἡ προπέτεια.

Ἔχοντας τὰ παραπάνω κατὰ νοῦ, ὅπως ἀναφέρει ἡ «δημοκρατία», μποροῦμε ἐπίσης νὰ ἀντιληφθούμε τήν ἀντικοινωνικότητα τῆς νομοθέτησης τοῦ ἀκαταδίωκτου τῶν «εἰδικῶν» ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς ζωὲς ὅλων μας αὐτὴν τὴν περίοδο. Ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους δέν μπορεῖ νὰ ἀγγίξει ἡ Δικαιοσύνη ἔπαιξαν μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων καὶ μερικές τίς ἔχασαν καὶ οἱ πολιτικοὶ πάτρωνές τους αποφάσισαν τὸν λογαριασμὸ νὰ τὸν πληρώσουν τὰ θύματα.

Ἀηδίασε ὁ κόσμος μὲ τὶς ὁμολογίες Βασιλακόπουλου: «Οἱ ἐπιστήμονες γνώριζαν τὶς πιθανὲς παρενέργειες ἀλλὰ πῆραν τὸ ρίσκο».

Ἀνατριχίλα καὶ ἀποτροπιασμό ἔχει προκαλέσει ἡ ὠμὴ παραδοχὴ τοῦ Θοδωρὴ Βασιλακόπουλου ὅτι οἱ ἐπιστήμονες γνωριζαν τίς πιθανὲς παρενέργειες ποὺ θὰ προκαλοῦσε τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca ἀλλὰ πῆραν… τὸ ἀπαραίτητο ρίσκο.

Μιλώντας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Open, ὁ καθηγητὴς Πνευμονολογίας τοῦ ΕΚΠΑ, κάνοντας μία μεγάλη κυβίστηση ἀπ’ ὅσα ἔλεγε τὸ προηγούμενο διάστημα, προχώρησε σὲ μία σειρά παραδοχῶν γιά τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca, ἔστω καὶ μὲ μεγάλη καθυστέρηση καὶ ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἡ καθυστερημένη εἰσήγηση τῆς ἐθνικῆς ἐπιτροπῆς ἐμβολιασμοῦ γιὰ «στὸπ» στοὺς ἐμβολιασμοὺς σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

«Οἱ ἐπιστήμονες θέλουν τὸ καλό τοῦ κόσμου, ὄχι τὸ κακό. Δὲν κρύβουν τίποτα. Ὅταν γινόταν χαμὸς μὲ τὴν πανδημία, τὸ ὄφελος ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο ἦταν μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ κόστος μίας πιθανῆς ἐπιπλοκῆς. Τότε, λοιπόν, ζυγίσαμε τὸ ὄφελος μὲ τὸ κίνδυνο καὶ ταχθήκαμε ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου» ἀνέφερε, παραδεχόμενος πὼς κάποιοι ἐν κρυπτῷ ἀποφάσισαν γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμεῖς νὰ γνωρίζουμε τὰ ἐπαρκῆ δεδομένα.

«Σήμερα ποὺ ἡ πανδημία βρίσκεται σὲ ὕφεση, ἀποφασίσαμε πὼς θὰ ἦταν καλὸ ἔστω καὶ αὐτὸ τὸ μικρὸ ρίσκο νὰ μὴν τὸ πάρουμε» προσέθεσε, προκαλώντας ἀκόμα περισσότερη ἀνησυχία στὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἔτρεξε νὰ ἐμβολιαστεῖ καὶ σήμερα βλέπει τὰ δεδομένα νὰ ἀλλάζουν.

Ὁ κ. Βασιλακόπουλος, μάλιστα, κλείνοντας τὰ μάτια μπροστὰ στὴν διάχυτη ἀνησυχία τῶν πολιτῶν, μερίδιο εὐθύνης τῆς ὁποίας ἔχει καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀναφέρθηκε καὶ στὸ ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐμμένοντας στίς ἀντισυνταγματικὲς καὶ μᾶλλον ἀναποτελεσματικὲς ἀπόψεις.

«Ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ πετύχουμε τὴν μεγαλύτερη ἐμβολιαστικὴ κάλυψη εἶναι ἡ πειθῶ. Τὸ καλύτερο θὰ ἦταν νὰ πείσουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀντιρρήσεις ἢ ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ἐμβόλιο» ἀνέφερε ὁ κ. Βασιλακόπουλος γιὰ νὰ προσθέσει πὼς «τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς θὰ πείσουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιαστοῦν», ἀνοίγοντας ἔτσι τὸ παραθυράκι γιὰ τήν ἔμμεση ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

newsbreak

4 σχόλια:

 1. "...μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται" (Ματθ.10,26). Άρχισε ήδη να αποκαλύπτεται το δαιμονικό τους σχέδιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "... ἀποφάσισαν γιὰ ἐμᾶς χωρὶς ἐμεῖς νὰ γνωρίζουμε τὰ ἐπαρκῆ δεδομένα..."
  Συγγνώμη αλλά και τα δεδομένα να γνωρίζαμε ποιος υγειά σκεπτόμενος μπορεί να εμπιστευτεί τους ΨΕΥΤΕΣ; Όλη αυτή η ιστορία δομήθηκε πάνω σε ΨΕΥΔΗ δεδομένα. Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία αλλά δηλώσαμε COVID, πέθανε από ... αλλά δηλώσαμε COVID, όχι νεκροψίες κ.ο.κ με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν την εικονική πραγματικότητα που χρειαζόταν για να προχωρήσουν το σχέδιο τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και τώρα που δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν, ο ένας δίνει τον άλλον στεγνά και ωμά....
  Και αυτοί μεν έχουν το ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ και το ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟ....κανονικά και με τον νόμο
  Οι ΄΄ΑΓΙΟΙ΄΄ Ιεράρχες όμως οι οποίοι ακούμπησαν και εναπόθεσαν την πίστη τους σε όλους αυτούς όμως τί λόγο θα δώσουν ενώπιον ημών των ανθρώπων;;; τα του ΘΕΟΥ δεν τα συζητώ...
  Πού έκλεισαν τους ναούς, που άφησαν αλειτούργητους και ακοινώνητους τους πιστούς, που προέτρεπαν τους πιστούς να εμβολιαστούν, που κουνούσαν το δάχτυλο σε κάθε έναν που διαφωνούσε μαζί τους, που ΕΠΕΒΑΛΑΝ τις ΜΑΣΚΕ τα ΑΝΤΗΣΙΠΤΙΚΑ και τις ΑΠΟΣΤΑΣΕΙς εντός των ναών.
  Τί λόγο θα δώσου όλοι αυτοί και μαζί με αυτούς τα ΣΟΥΠΕΡ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ τα οποία συντάχθηκαν χωρίς σκέψη πίσω από όλα αυτά;;;
  Ο κάθε ένας όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.
  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ η ΙΣΤΟΡΙΑ και το ΕΘΝΟΣ θα τους ξεράσει....
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύτεκνε προβατάκι σουπερ ορθόδοξο 9,32μμ μην κομπάζεις σαν φασισαίος! Πολλές μπαρούφες έχεις πει σε σχόλια σου. Έχεις πει και σωστά.
   Μην μας κουνάς και το δάκτυλο τώρα. Κατά των κοσμικών εξουσιαστών καλά τα λες, αλλά στα θεολογικά τα κάνεις μαντάρα πολλές φορές.
   Καλύτερα να φροντίσεις να είσαι ταπεινός και να μην κοκορεύεσαι!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.