22 Ιουν 2021

Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση: Ὠμὴ προπαγάνδα πανσεξουαλισμοῦ ἑτοιμάζει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὶς ἀθῷες παιδικὲς ψυχές, ἀπὸ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιά!

Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση: 
Ὑπάρχει μία χώρα ποὺ ἡ ἀνυπέρβλητη «δημοκρατία» της, δὲν ἀντέχει τὴ διεξαγωγή ενός καὶ μόνο συνεδρίου διαρκειας 2 ἡμερῶν, γιὰ τὰ θέματα τῆς μητρότητας, τῆς γονιμότητας καὶ τοῦ δημογραφικοῦ, καὶ στὸν ἀντίποδα, μὲ χαρακτηριστικὴ εὐκολία ἀποφασίζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μία ὀργανωμένη ἐκστρατεία πανσεξουαλιστικὴς προπαγάνδας σὲ ὅλες τὶς σχολικὲς βαθμίδες, ἀπὸ τὴν ἑπόμενη κιόλας χρονιά.
Καλωσορίσατε στην Ἑλλάδα.
Τὴ χώρα τῆς ἀνεκτικότητας καί τῆς… προόδου. Τὴ χώρα ποὺ πρόθυμα φιλοξενεῖ διαφημιστικὲς καμπάνιες σὲ δρόμους καὶ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, ἀπὸ προτάσεις… ἐσωρούχων καὶ ἐρωτικῶν βοηθημάτων, μέχρι καὶ ἐκστρατεῖες βιγκανισμού, γιὰ τὰ «καημένα ψάρια ποὺ δὲν ἔχουν φωνὴ γιὰ νὰ... οὐρλιάξουν ὅταν τὰ ψαρεύει ὁ ψαράς»…

Ὅμως! Ἂν -ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΙΑ- διανοηθεῖ κάποιος φορέας νὰ ξεκινήσει κάποια καμπάνια ἐνημέρωσης γιὰ τὴν προστασία τῆς ΖΩΗΣ τοῦ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, αὐτοστιγμεὶ ἐκρήγνυται ἕνας Βεζούβιος ἀγανάκτησης, καὶ ξεχύνονται ὀρδὲς ἐξοργισμένων «ὄρκ»:

Καὶ «Δικαιωματιστῶν» μὲ γουρλωμένα μάτια καὶ ἀναμμένους πυρσούς.

Πολιτικών πού γαβγίζουν στὰ κανάλια, κραδαίνοντας ἀπειλητικὰ τὸ «ὅπλο» τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ», ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ἔχουν βγεῖ γιὰ ψηφοθηρικὸ σαφάρι.

Δημοσιογράφων πού ἀναπηδοῦν στὶς καρέκλες τους ἀπηυδισμένοι, καὶ χαλαρώνουν τὶς γραβάτες τους, μὴ μπορώντας νὰ ἀντέξουν τό… ὄνειδος, τοῦ νὰ ἀποκτήσουν δικαιώματα καὶ τὰ ἀγέννητα παιδιά.

«Ἀστέρων» τῆς ὑποκουλτούρας καὶ «τηλεπερσόνων», ποὺ παρουσιάζουν τοὺς ἑαυτούς τους ὡς ἀνώτατους πρέσβεις τῆς προστασίας δικαιωμάτων (ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τοῦ ἐμβρύου).

Ἐνῷ λοιπόν αρχιζει νὰ διαμορφώνεται μία ἄτυπη «Ἱερὰ Ἐξέταση» γιὰ ὅποια γνώμη ὑποστηρίζει, πὼς ἄμεσα πρέπει νὰ ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὸ θέμα τῆς ὑπογεννητικότητας καὶ τοῦ δημογραφικοῦ, ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως εχει ἀποφασίσει τὴν πιλοτικὴ εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς σὲ ΟΛΕΣ τὶς σχολικὲς βαθμίδες.

Ἡ σεξουαλική αγωγη θὰ διδάσκεται μάλιστα σὰν ὑποχρεωτικὸ μάθημα, στὸ πλαίσιο τῶν «ἐργαστηρίων δεξιοτήτων»!

Ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, αὐστηρῶς ἀκατάλληλα

Τὸ Ἰνστιτούτο Εκπαιδευτικης Πολιτικῆς (ΙΕΠ), εἶναι ἕνας ἐπιτελικὸς ἐπιστημονικὸς φορέας ποὺ ὑποστηρίζει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ γνωμοδοτεῖ ἢ εἰσηγεῖται στὸν ἑκάστοτε Ὑπουργὸ γιὰ θέματα σχετικὰ μὲ τὸν «ἐκσυγχρονισμὸ» καὶ τὴ «βέλτιστη ἐφαρμογὴ τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς». Μία ἀκόμη ἁρμοδιότητά του, εἶναι τὸ νὰ «σχεδιάζει τὴν ἐθνικὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν».

Ρίχνοντας μια ματιὰ στὴν ἰστοσελίδα τοῦ ΙΕΠ, στὰ ὑποψήφια προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης πού ἀναμένεται νὰ διδαχθοῦν σὲ Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια, βρίσκουμε καὶ ἕνα πρόγραμμα μὲ τίτλο «Προχωρώντας μπροστά», ποὺ ὅπως ἀναγράφεται, ἔχει ὡς σκοπό:

«Νὰ προάγει τὸν ἀλληλοσεβασμό, τὴ διασφάλιση τῆς ἀξιοπρέπειας κάθε ἀτόμου, τὴν ἐλευθερία ἀπὸ κάθε μορφῆς διάκριση, τὴν ἐλευθερία σκέψης καὶ ἔκφρασης, μὲ ἔμφαση στὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ μαθητριῶν/-τῶν, ἀλλὰ καὶ μαθητριῶν/-τῶν τῶν ὁποίων τὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ ἢ/καὶ ἡ συμπεριφορὰ δὲν ἐναρμονίζονται μὲ τὰ ἔμφυλα στερεότυπα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑφίστανται ὁμοφοβικὸ σχολικὸ ἐκφοβισμὸ καὶ κοινωνικὸ ἀποκλεισμό».

Βλέποντας αποσπασματικα μερικὲς ἐπικεφαλίδες τῶν μαθημάτων τοῦ συγκεκριμένου προγράμματος, διαβάζουμε πὼς τὰ παιδιὰ θὰ μαθαίνουν πὼς ὑπάρχει βιολογικὸ φῦλο καὶ «κοινωνικό»(!) φῦλο, θὰ μαθαίνουν γιὰ τὴν «φυλακὴ τοῦ βιολογικοῦ φύλου» καὶ γιὰ «ἀρνητικὰ ἔμφυλα στερεότυπα».

Σὲ ἄλλα προγραμματα θὰ μεταλαμπαδεύονται… πολύτιμες γνώσεις ὅπως ἡ «σεξουαλικὴ ποικιλομορφία» καὶ ἡ «σεξουαλικὴ ἀπόλαυση».

Κρίσιμα ἐρωτήματα…

Γιατί το Ἰνστιτοῦτο καὶ ἡ Ὑπουργὸς ἐπιστρατεύουν ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ παραβιάζουν τὴν ἱερότητα καὶ τὴν ἁγνότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας, φορτώνοντας τὰ ἀπονήρευτα μυαλά τους μὲ πληροφορίες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν, ἄλλα καὶ δὲν ὑπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ λόγος νὰ διαχειριστοῦν;

Μὲ ποιο δικαίωμα ὑποσκελίζουν μὲ τὸ ἔτσι θέλω τὸν ρόλο τῶν γονέων, στὸ νὰ διαχειριστοῦν αὐτοί, ΟΠΩΣ καὶ ΟΠΟΤΕ νομίζουν, τὴν ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν τους γιὰ τὰ τόσο εὐαίσθητα θέματα, ποῦ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγή;

Τί σημαίνει «κοινωνικὸ» φῦλο; Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀνδρικὸ καὶ τὸ γυναικεῖο φῦλο ὑπάρχει καί… κοινωνικό; Τί αὐθαίρετος καὶ ἀντιεπιστημονικὸς νεωτερισμὸς εἶναι πάλι αὐτός; Καὶ γιατί ἕνας γονιὸς ποῦ ἀναγνωρίζει μονάχα 2 βιολογικὰ φῦλα, πρέπει νὰ δεχθεῖ πῶς τὸ παιδί του θὰ μαθαίνει γιά… κοινωνικὸ φῦλο;

Τί ἐκπαιδευτική χουντα εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀναγκάζει ἕναν γονιὸ νὰ ἐμπιστευτεῖ τὸ παιδί του στὶς δῆθεν «ἐκσυγχρονιστικὲς» εἰσηγήσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ἢ στὶς ἀνεύθυνες καὶ ἐπικίνδυνες ἀποφάσεις μίας Ὑπουργοῦ; Ποιὸς τοὺς εἶπε πώς μποροῦν νὰ χειρίζονται ὅπως γουστάρουν τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας; Γιατί πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωμένα τὰ παιδιὰ νὰ συμμετάσχουν σὲ κάτι τέτοιο; Ποιὸς θὰ προστατέψει τὴν ἀθῳότητά τους;

Τί ἀδιανόητο μεγεθος κρατικῆς ὑποκρισίας εἶναι αὐτό, ὅταν δὲν μπορεῖ σὲ αὐτὴ τὴ χώρα νὰ διεξαχθεῖ καν, ἕνα συνέδριο σχετικὸ μὲ τὴν ὑπογονιμότητα, ποὺ στὸ κάτω κάτω, ἀπευθυνόταν ΜΟΝΟ σὲ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἐπιστρατεύεται ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ χειραγώγησης ΑΝΗΛΙΚΩΝ ἀθῴων παιδιῶν, ποὺ ξεκάθαρα προωθεῖ τὸν πανσεξουαλισμό, καὶ προπαγανδίζει μία συγκεκριμένη ἰδεολογικὴ ἀτζέντα;

Πολιτικοὶ καὶ «δικαιωματιστὲς» κόπτονται γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὸ ἀναθεματίζουν, ἐπειδὴ τάχα «ἡ θρησκεία εἶναι εὐαίσθητο προσωπικὸ δεδομένο». Ἐνῷ ἂς ποῦμε… οἱ τρόποι «σεξουαλικῆς ἀπόλαυσης» ποῦ θὰ διδάσκουν τὰ προγράμματα στοὺς μαθητὲς τί εἶναι;;; Δὲν εἶναι προσωπικὸ δεδομένο; Νομίζουν ὅτι ἀπευθύνονται σὲ ἠλίθιους;

Καὶ ἀπό πότε ἀπειλοῦνται τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ μαθητριῶν/-τῶν στὴν πρόσβασή τους στὴν ἐκπαίδευση; Ἀπὸ ποῦ προκύπτει τέτοιο συμπέρασμα; Γιατί χρειάζεται προάσπιση δικαιωμάτων γιὰ κάτι πού δὲν ἀπειλεῖται;

Καὶ γιατί χρειαζεται μάθημα ἐπικεντρωμένο στὸν «ὁμοφοβικὸ» σχολικὸ ἐκφοβισμό, ἐνῷ τὸ bullying εἶναι ἕνα ἀπεχθὲς φαινόμενο πού στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων, συμβαίνει γιὰ 1002 ἄλλες αἰτίες;

Κομπλεξικοὶ «νταῆδες» ποὺ ἐκφράζουν χυδαῖο ρατσισμὸ σὲ παχύσαρκους, σὲ ἄτομα μὲ δυσμορφίες, σὲ ἄτομα μὲ νοητικὴ στέρηση, σὲ ἀδύναμα ἢ ἀδύνατα ἢ μικρόσωμα παιδιά, σὲ παιδιὰ μὲ ἀναπηρίες, σὲ παιδιὰ μὲ ψυχολογικὰ προβλήματα, σὲ παιδιὰ φτωχῶν οἰκογενειῶν, σὲ παιδιὰ ποὺ κατάγονται ἀπὸ ἄλλη χώρα ἢ ἔχουν ἄλλη θρησκεία.

Μιλάμε λοιπον γιὰ ἕνα γενικὸ φαινόμενο ποὺ ἀσφαλῶς πρέπει νὰ ἐξαλειφθεῖ, ἄλλα ὄχι στοχεύοντας μονοδιάστατα σὲ μία ὑποπερίπτωση.

Τί χρειάζεται καὶ τί δὲν χρειάζεται

Ἐκπαιδευτικά προγραμματα ποὺ θὰ ἐνημερώνουν τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἐνδοοικογενιακὴ βία, γιὰ τὴν παιδικὴ σεξουαλικὴ κακοποίηση, γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν φύλων καὶ τὸν ἀλληλοσεβασμό, καὶ γιὰ τὸν σχολικὸ ἐκφοβισμὸ ὡς γενικὸ φαινόμενο, ναί, θὰ ἦταν χρήσιμα ἀκόμα καὶ στὶς μικρότερες ἡλικίες, ἄλλα καὶ πάλι μὲ ἐπιφύλαξη, μὲ τεράστια προσοχὴ καὶ διακριτικότητα στὶς ἀθῷες ψυχές. Μὲ καλὰ ὀργανωμένα προγράμματα, συντονισμένα ἀπὸ ἔμπειρους παιδοψυχιάτρους καὶ λοιποὺς ἐπιστήμονες.

Κατὰ τὰ ἄλλα, σὲ αὐτὴ τὴ «Γῆ τῆς ἐπαγγελίας» γιά… ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν, ποὺ τὸ μόνο ποὺ δὲν ἔχουμε δεῖ ἀκόμα, ἄλλα ὑποθέτουμε πὼς εἶναι θέμα χρόνου νὰ γίνει καὶ αὐτό, εἶναι διαφημιστικὴ ἐκστρατεία τῶν ὀπαδῶν τῆς ἐπίπεδης γής, σχεδιάζεται θεσμικὰ μία ὠμὴ παραβίαση τῆς ἰδιοσυγκρασίας τῶν παιδικῶν ψυχῶν, μὲ ἄλλοτε πρόωρες, ἄλλοτε ἄχρηστες καὶ ἄλλοτε ἐπικίνδυνες πληροφορίες, ποὺ θὰ συμπιεστοῦν μὲ τὸ ἔτσι θέλω, στὰ ἄγουρα παιδικὰ μυαλουδάκια.

Γῆ τῆς ἐπαγγελίας γιὰ διακίνηση κάθε ἰδέας, πλὴν μίας. «Κατάπτυστης»… «ἐξωφρενικῆς»… «ἀνεπίτρεπτης»..:

«Μὰ εἶναι δυνατὸν στὸν 21ο αἰῶνα νὰ ὑπάρχουν συνέδρια πού προστατεύουν ζωές; Τί Μεσαίωνας εἶναι αὐτός…;».

12 σχόλια:

 1. Η Ιεραρχία της εκκλησίας, να φανταστώ μόκο και σε αυτό....ε τι να τους κόψουν το μπαξίση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «… καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτοὺς ὡς σκεύη κεραμέως».

   κ επειδη ακριβως προκειται για παιδια πιστευω πως ο Κυριος δεν θ αργησει.

   Διαγραφή
  2. Τώρα αδελφέ είναι οι αγωνίες σου.
   Όταν πρίν μερικές δεκαετίες ξεθεμελίωναν την παιδεία γενικότερα ήταν η ΣΙΩΠΗ των πολλών.
   Δεν έφτανε η φωνή ημών των ΛΙΓΩΝ οι οποίοι αντιμετωπίζαμε την χλέυη και τοΝ ευτελισμό από ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.
   Τώρα πλέον θα απολαύσουμε την αυριανή κρεατόμαζα της Ελληνικής κοινωνίας την οποία χωρίς κόπο και μόχθο ετοιμάζουν οι ανώμαλοι και διεστραμμένοι.
   Ας τους πάρουμε έστω και τώρα με τις πέτρες όλους....ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ και ΙΕΡΕΙΣ οι οποίοι ανέχονται και σιωπούν μπροστά στον απροκάλυπτο αυτό βιασμό των αθώων παιδικών ψυχών και σωμάτων.
   Σε διαφορετική περίπτωση θα είμαστε υπόλογοι στην αυριανή κοινωνία.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 2. ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ : ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ

  Όταν ο Ζευς έπλασε τους ανθρώπους, τις άλλες ψυχικές ιδιότητες αμέσως τις έβαλε μέσα τους, μόνο την ντροπή εξέχασε. Επειδή δεν ήξερε από ποιο σημείο να την εισάγη, την επρόσταξε να μπη από τον πρωκτό. Εκείνη, αρχικώς προέβαλε αντιρρήσεις και δυσανασχετούσε· επειδή εντόνως διαφωνούσε, είπε: μόνον με αυτήν την συμφωνία δέχομαι να εισέλθω, αν οποιοσδήποτε εισέλθη, μετά από εμένα, τότε ευθύς αμέσως εγώ εξέρχομαι.

  Αυτόν τον μύθο βγαλμένο από την λαϊκή σοφία της Αρχαίας Ελλάδας θα τον διδάξουν στα παιδιά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φαντάζομαι...τι θα ακούγαμε αν αυτό γινόταν επί θητείας του, κατά δήλωσή του, αθέου Τσίπρα.
  Τον Τσίπρα με τη γραβάτα μη τον μειώνετε, δικός μας είναι. Πήρε και μεγαλόσταυρο !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το έγραψα σε άρθρο μου πριν από λίγα χρόνια: Ίδρυση σχολείων από την Εκκλησία! Αλλά κι αν δεν το κάνει, που είναι και το πιθανότερο, να το τολμήσουν άλλοι κοινωνικοί φορείς ή επιχειρηματίες με ορθόδοξο και πατριωτικό ήθος. Μεγάλη αγωνία διακατέχει τους γονείς για το μέλλον των παιδιών τους, όχι μόνο τους αγωνιζόμενους στην πίστη αλλά και πλείστους άλλους σοβαρούς και αξιοπρεπείς και πιστεύω πως θα κάνουν την ανάλογη θυσία, ώστε να στερεώσει ένα τέτοιο τόλμημα. Μακριά από τα κρατικά σχολεία, καθώς κάθε μέρα που ξημερώνει τα πράγματα πηγαίνουν στο χειρότερο! Βέβαια, ίσως τελικά να είναι αυτός ο σκοπός τους, να ισοπεδώσουν και να καταργήσουν ουσιαστικά την κρατική παιδεία, αλλά από την άλλη δεν φαίνεται κάποια δύναμη που να μπορεί να τους σταματήσει, τουλάχιστον προς το παρόν.
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όταν κάποιος δεν πιστεύει στον Θεό καταντά ακριβώς έτσι. Να διαπραγματεύεται ,ίσως και εν αγνοία του, τις παιδικές ψυχές με τους δαίμονες. Φευ. Να μην το επιτρέψει αυτό ο Θεός.
  Να μην ακουστεί ούτε λέξη στις αίθουσες . Να γλιτώσουν τα παιδιά μας από τους διαταραγμένους ανθρώπους που νομίζουν πως όλοι τους καταδιώκουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  Για την σχεδιαζόμενη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία
  (από τη δεκαετία του 1980!!!!!)

  https://www.youtube.com/watch?v=9AVf6rMbPyY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δε φαντάζεται». (Αγ.Κοσμας ο Αιτωλος)

   https://www.triklopodia.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%b7/

   Διαγραφή
  2. Γι' αυτό διώχτηκε σκληρά, αφιλάδελφα και απάνθρωπα από την ίδια την ιεραρχία. Θα έρθει η ώρα που ο καθένας θα πάρει το μερίδιο που του αναλογεί.

   Διαγραφή
  3. Όχι γι΄ αυτό ανώνυμε 7,28μμ για άλλους λόγους. Μην γράφετε ό,τι σας κατέβει.
   Τους λόγους θα τους ακούσεις στην ομιλία του "Σημεία των καιρών". Καμία σχέση με αυτό.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.