17 Ιουν 2021

Ἐπιστολὴ μαθητῶν τῆς Κομοτηνῆς πρὸς Κεραμέως γιὰ τὴν ἀπουσία τῆς Θράκης ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία Ἱστορίας καὶ τὴν ὑποβάθμιση τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας τὸ 1821

Μὲ μία ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, οἱ μαθητὲς τοῦ ΣΤ΄2 τμήματος τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς, ἀναδεικνύουν δύο σοβαρότατα ζητήματα!
Ἀφενὸς τὴν ἀπουσία ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία ἱστορίας τῆς συμβολῆς τῶν Θρακῶν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, καὶ ἀφετέρου τὴν ὑποβάθμιση τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἐθνικοαπελυθερωτικὸ ἀγώνα.
Συγκεκριμένα ἡ ἐπιστολὴ τους ἔχει ὡς ἑξῆς:
“Ἐπιστολή – Παράπονο - Διαμαρτυρία.
Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ.

Στὸ φετινὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας μας διδαχτήκαμε τὰ γεγονότα τῆς Μεγάλης Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Σ΄ αὐτὴν τὴν “Ὀδύσσεια” ο λληνοθράκες ἂντεξαν βασανιστήρια, ξεριζωμούς, σφαγές, γιὰ νὰ μὴν ἀπαρνηθοῦν Θρησκεία καὶ Πατρίδα.

Ὡστόσο, διαπιστώσαμε πὼς ἀπὸ τὸ ψηφιδωτό τοῦ Ἀγώνα ἀπουσιάζει ἡ Θράκη, ὁ τόπος μας. “Χάθηκε” ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἱστορία! Ὅπως ἡ Δόμνα Βισβίζη, ἡ Κυρὰ τῶν Θαλασσῶν, ἡ δική μας Μπουμπουλίνα, ποὺ μὲ τὸ μπρίκι της “Καλομοίρα”, θυσίασε τὰ πάντα γιὰ τὴν Λευτεριά. Ἔσβησε φτωχὴ καὶ λησμονημένη! Πιστεύουμε πὼς εἶναι καιρὸς νὰ ἀποκτήσει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καρδιά μας, καὶ μία θέση στὴν Ἱστορία μας.

Ξετυλίγοντας, δέ, τὸ “κουβάρι” τῆς Ἱστορίας μας, νοιώθουμε ἀπογοητευμένοι, καθώς ἡ σημαντικὴ συνεισφορὰ τοῦ Κλήρου στὸν Ἐθνικοαπλευθερωτικὸ Ἀγώνα, ὑποβαθμίζεται! Πολλαπλὸς ὁ ρόλος τῶν μοναστηριῶν: σωματικὴ καὶ πνευματικὴ προετοιμασία πρὶν τὴν μεγάλη θυσία, θεραπευτήρια, κολυβογράμματα, καταφύγιο Χριστιανῶν, μπαρουταποθῆκες, κρυψῶνες ἀγωνιστῶν… Κάτι ἀνάλογο δὲν ὑπῆρχε πουθενὰ στὴν Δυτικὴ Χριστιανοσύνη! Ὁ Θράκας Ἐπίσκοπος Μαρωνείας, Κωνστάντιος Α΄, μυημένος στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, ὁ δικός μας Μπουρλοτιέρης τῶν Ψυχῶν, μὲ Θράκες καὶ Θασίτες ἀγωνιστές, βοήθησε οὐσιαστικὰ τὴν Ἐπανάσταση στὴν Μακεδονία μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐμμανουὴλ Παπᾶ. Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀπαντᾶ ὁ καλόγερος Ἠσαΐας, τῆς Μονῆς  Ὁσίου Λουκᾶ Σαλώνων, στὸν Ὄθωνα, ὅταν τὸν ρώτησε ἂν πολέμησε κι αὐτός: “Μεγαλειότατε, οὖλοι πολεμήσαμε! Καὶ πλούσιοι καὶ φτωχοί! Καὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί!”. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἔδειξε τὸ σῶμα του χαρακωμένο ἀπὸ τὶς σπαθιὲς καὶ τὰ τούρκικα βόλια, κάνοντας  πράξη τὸ “Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδας” τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη ὅταν διέβη τὸν Προῦθο ποταμό.

Τέλος, παρακαλοῦμε ἐπιτρέψτε τὴν γνώμη μας γιὰ τὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας.

Θὰ ἐπιθυμούσαμε τὰ κείμενα νὰ εἶναι γραμμένα σὲ γλῶσσα πιὸ κατανοητὴ γιὰ τὴν ἡλικία μας.

Ἐπίσης, θὰ θέλαμε νὰ μαθαίναμε περισσότερα γιὰ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς Ἐπανάστασης καὶ γιὰ τοὺς θεμελιωτὲς τοῦ Ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸν χρόνο σας.

Ἐλπίζουμε νὰ εἰσακουστοῦν τὰ παράπονα τῶν μικρῶν Ἀκριτῶν τῶν βορειοανατολικῶν συνόρων μας!

Οἱ μαθητὲς τοῦ Στ2 τοῦ 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνῆς”.

komotini

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.