20 Απρ 2021

Πάσχα 2021: Ὁ ὁρισμὸς τοῦ ἐμπαιγμοῦ καὶ τοῦ παραλόγου. Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι!

Ἐπικρίσεις, εὐχολόγια καί… Ἰωαννίδης... Ὁ τηλεοπτικὸς συνωστισμὸς
Ἡ ἀλλοίωση καὶ τοῦ φετινοῦ Πάσχα ἀπό τήν Κυβέρνηση καὶ τούς «ειδικούς» της εἶναι γεγονός. Ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐπιτραποῦν οἱ διαπεριφερειακὲς μετακινήσεις, ἀλλά θά ἐπιβληθοῦν καὶ ὅποιες ἀλχημεῖες ἔχουν σκεφτεῖ, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξει καμία πιθανότητα νὰ ἀρθεῖ τὸ ἀγαπημένο τους καὶ πολὺ (νεο)δημοκρατικὸ μέτρο τῆς ἐντελῶς ἀχρείαστης καὶ ἄχρηστης ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας.
«Συνεργὸς» σὲ αὐτὸ φαίνεται ὅτι εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία συνεδριάζει μέσω τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιά νὰ κάνει τὶς τελικές της προτάσεις, σὲ κλίμα «συμβιβασμοῦ», ὅπως ἄλλωστε προϊδέασε ἀπὸ χθὲς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος.
Τὸ σενάριο ποὺ πιθανότατα θά ἐπικρατήσει εἶναι αὐτὸ τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου στά προαύλια τῶν Ναῶν καί Ἀνάσταση δύο ἢ ἀκόμα καὶ τρεῖς ὧρες πρὶν... τὰ μεσάνυχτα. Γιατί; Γιατί ἔτσι θέλουν.

Καὶ εἶναι ἐντελῶς ἀστεία ἡ δικαιολογία ποὺ ἀκούγεται ὅτι σέ κάποια χωριά γίνεται ἡ Ἀναστάσιμη Τελετή (χωρίς Θεία Λειτουργία) νωρίτερα λόγω ἒλλειψης ἱερέων. Φυσικὰ καὶ γίνεται, ἀλλὰ εἶναι διαφορετικὸ πράγμα τὸ νὰ γίνεται ἐξ ἀνάγκης σέ κάποιες περιοχὲς μέ ἐλάχιστους κατοίκους καὶ διαφορετικὸ τό νά ἐπιβάλλεται χωρὶς κανέναν λόγο σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα.

Γιατί δὲν φαντάζομαι νὰ θεωρεῖ κανεὶς ὅτι ὁ λόγος ποὺ θὰ γίνει νωρίτερα ἡ ἀναστάσιμη Λειτουργία εἶναι ὀ συνωστισμός. Στίς 21:00 δηλαδὴ θὰ ἔχει λιγότερο κόσμο ἀπὸ ὅτι ἂν γίνει κανονικὰ ἡ Ἀνάσταση; Προφανῶς καὶ δὲν ἔχει καμία μὰ καμία λογικὴ μία τέτοια ἀπόφαση (ἴσα - ἴσα ποὺ ὅσο πιὸ νωρὶς γίνει ἡ ἀναστάσιμη Λειτουργία, τόσο περισσότεροι θὰ μαζευτοῦν σὲ σπίτια συγγενῶν καὶ φίλων μετὰ τὸ τέλος της).

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς μετακινήσεις, μάλλον τό νὰ ταξιδέψει κάποιος τουρίστας χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα (χωρὶς καραντίνα καὶ χωρὶς τέστ ἂν εἶναι ἐμβολιασμένος, λὲς καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι δὲν μεταδίδουν τὸν ἰὸ) εἶναι πιὸ λογικό ἀπό τὸ νὰ πάει ὁ Ἕλληνας μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ἀκόμα καὶ τά… θεοποιημένα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση self tests, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα τέστ κορωνοϊοῦ, ὑποβαθμίζονται ἒτσι καὶ εἶναι σὰν νά τά πετάει ἡ κυβέρνηση στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

Γιατί, πῶς γίνεται νά ἐπιβάλλεται (καὶ μὲ αὐστηρὲς -στὰ ὅρια τοῦ ἀντισυνταγματικοῦ- κυρώσεις μάλιστα) τό τέστ γιά νὰ πᾶνε οἱ μαθητές σχολεῖο, τό τέστ γιά νὰ πᾶνε οἰ εργαζόμενοι σέ πολλοὺς κλάδους στίς δουλειές τους, ἀλλά νά μὴν χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐργαλείο γιά τὴν ἀπελευθέρωση τῶν μετακινήσεων πρὸς τὴν ἐπαρχία;

Ἐπικρίσεις, εὐχολόγια καί… Ἰωαννίδης

Ὁ… συνωστισμὸς τῶν «ἐπιστημόνων» στὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα ἒχει δημιουργήσει μία εἰκόνα ἀλαλούμ. Μέλη καὶ μὴ τῆς Ἐπιτροπῆς βγαίνουν ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ σὲ κανάλια καὶ ραδιόφωνα καὶ μιλοῦν, κρίνουν, ἐπικρίνουν, μὲ ἀπόψεις ἐνίοτε ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες.

Γιὰ παράδειγμα, ἡ Ματίνα Παγώνη, Πρόεδρος τῶν Νοσοκομειακῶν γιατρῶν, σήμερα βρέθηκε στὴν θέση τοῦ ἐπικριτή: «Ἐδῶ καίγεται ὁ κόσμος, γίνεται πόλεμος, ἐμεῖς θὰ σκεφτόμαστε ἂν θὰ πᾶμε στὰ ἐξοχικά; Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ εἶναι γιατροὶ καὶ ξέρουν ἀκριβῶς τί συμβαίνει στὰ νοσοκομεῖα. Δὲν νομίζω ὅτι θὰ πάρει τὸ ρίσκο καμία ἐπιτροπὴ νὰ βγάλει τὸν κόσμο στὴν ἐπαρχία. Προχτές, βάλαμε σὲ ράντζα τοὺς non-Covid ἀσθενεῖς».

Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἔτσι τὸ βλέπει καί δέν ἀμφισβητεί φυσικά κανεὶς τὸ τί γίνεται στὰ νοσοκομεῖα. Πού ἦταν αὐτὴ ἡ κριτικὴ ὅμως ἕνα χρόνο τώρα γιὰ τήν ἀνυπαρξία τῆς στήριξης στὰ νοσοκομεῖα μὲ ὑλικὸ καὶ προσωπικό; Γιὰ τήν μηδενική ἐνίσχυση τῶν ΜΕΘ;

Ὁ καθηγητὴς Πνευμονολογίας Νικος Τζανάκης ἀπό τὴν πλευρὰ του ἀφοῦ σχολίασε πὼς δὲν θὰ ἤθελε νὰ εἶναι στὴ θέση τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, οὐσιαστικὰ δὲν πῆρε θέση γιὰ τὶς μετακινήσεις: «Ἐπιδημιολογικὰ εἶναι καλύτερα ἡ μετακίνηση πρὸς τὰ χωριὰ μὲ μέτρα, γιατί τὸ ἀντίθετο σημαίνει συνωστισμὸς στὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς καὶ τὰ σπίτια. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, κερδίζουμε ὅτι δὲν θὰ διασπαρεῖ ὁ ἰὸς σὲ περιοχὲς ποὺ εἶναι μὲ χαμηλὸ φορτίο. Ἂν ἀποδώσεις τὴν εὐθύνη στὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ πεῖς νὰ προσέχει, θὰ προσέξει».

Τηλεοπτικὴ ἐμφάνιση ἔκανε καὶ ὁ καθηγητής Ἰωάννης Ἰωαννίδης, ὁ ὁποῖος τάχθηκε ὑπὲρ τῶν μετακινήσεων ἐνόψει Πάσχα: «Ἡ φιλοσοφία νὰ κρατήσουμε τὸν πληθυσμὸ κλειστὸ ἔχει ὁδηγήσει σὲ φαινόμενα ἐκτόνωσης καὶ χαλάρωσης τὰ ὁποία θὰ μπορούσαμε νὰ εἴχαμε ἀποφύγει, ἂν εἴχαμε πιὸ συνεπῆ στρατηγική. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ ἐπιδημικὸ κύμα στὴν Ἑλλάδα εἶναι στὴν χειρότερη φάση του. Μπορεῖ νὰ εἴμαστε 10, 20 φορὲς ἢ περισσότερο σὲ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ πέρυσι. Ἔχουμε ἕνα ἐνεργὸ ἐπιδημικὸ κύμα. Μὲ τὸ νὰ ἐγκλωβίσουμε τὸν πληθυσμὸ μέσα σὲ πυκνὰ ἀστικὰ κέντρα τὰ ὁποῖα εἶναι πυκνὰ καὶ ἤδη φτάσαμε σὲ φαινόμενα συνωστισμῶν καὶ νὰ μὴ δώσουμε τὴ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὁ ἐπιπλέον χῶρος, εἶναι λάθος στρατηγική. Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει περιορισμὸς στὶς μετακινήσεις καὶ εἶναι ἀδύνατη ἡ μικροδιαχείριση τῆς κινητικότητας τοῦ πληθυσμοῦ».

Ἕνα σχόλιο εἶχε καὶ γιὰ τό ἀέναο ἑλληνικό lockdown, κάνοντας λόγο γιὰ πλήρη ἀποτυχία: «Ἡ Ἑλλάδα συνεχίζει νὰ ἔχει τὸ πιὸ σκληρὸ lockdown. Πλήρης ἀποτυχία. Ἔχουμε 80 θανάτους τὴν ἡμέρα. Σημασία δὲν ἔχει νὰ εὐημεροῦν οἱ δεῖκτες, ἀλλὰ νὰ σώζουμε ζωὲς καὶ νὰ ζοῦν οἱ ἄνθρωποι μία πιὸ φυσιολογικὴ ζωή».

11 σχόλια:

 1. Ταπείνωσαν την Ορθοδοξία.. Θα κάνουμε Ανάσταση με τις κότες για να μην γίνει άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας!

  Ανάσταση νωρίς - νωρίς ζητά η κυβέρνηση από την εκκλησία η οποία όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου είναι έτοιμη να συναινέσει. Έτσι ακούμε σενάρια ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει το “ναι” ώστε Αποκαθήλωση, Επιτάφιος και Ανάσταση να γίνουν στο προαύλιο των Εκκλησιών με μάσκες και αναλογία πιστών ανά τετραγωνικά μέτρα...

  Τραγελαφικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα γίνει χαμός, αν πουν Θεία Λειτουργία πριν τις 12.. Με τις πέτρες θα τους πάρουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχουν πεθάνει δεκάδες ιερείς και εκατοντάδες άνθρωποι "της εκκλησίας" από κορωνοϊό κι όμως οι κύριοι του Newsbreak θεωρούν ότι η συντεταγμένη μετακίνηση της ώρας της αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας από την μόνη αρμόδια για αυτό Ιερά Σύνοδο γίνεται "χωρίς κανέναν λόγο". Μωραίνει Κύριος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικώς θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, αλλά κοιμούνται! Κοιμούνται, διότι ο θάνατος έχει νικηθεί, τον νίκησε ο ίδιος ο Χριστός με την Ανάστασή Του!
   Επομένως, όσοι πιστοί και ιερείς έχουν κοιμηθεί, τους κάλεσε ο Κύριος κοντά Του.
   Εμείς θα εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, όπως μας την όρισαν οι Άγιοι Πατέρες αιώνες τώρα. Όσοι φοβούνται τον θάνατο, ας κάτσουν σπίτι.
   Αλλά να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει θάνατος, ούτε φθορά. Αν δείχναμε τόσο ενδιαφέρον για τον πνευματικό θάνατο και την αμαρτία, θα είχαμε όλοι αγιάσει! Δυστυχώς, μόνο για το φθαρτό σώμα ενδιαφερόμαστε, το οποίο στην Δευτέρα Πασουσία θα αφθαρτοποιηθεί!

   Μη σκάτε κύριε Γιώργο, ο Χριστός Ανέστη και ο θάνατος καταργήθηκε. Η ζωή δεν τελειώνει στον παρόντα αιώνα...
   Ένα πέρασμα είναι ο "θάνατος", πέρασμα στην άλλη ζωή. Αυτό σημαίνει και η λέξη Πάσχα, διάβαση / πέρασμα! Από τον θάνατο στην Ζωή!
   Καλό Πάσχα!

   Διαγραφή
  2. Ευλογημένε Ανώνυμε 2.52 μ.μ,σε ευχαριστούμε για την πλήρη, ορθόδοξη και αγιοπατερική τοποθέτηση! Δεν φοβάμαι τον θάνατο αλλά την αμετανόητη καρδιά μου, ελπίζοντας όμως στην απερινοητη και ακατάληπτη μακροθυμία και αγάπη του Θεού.

   Διαγραφή
 4. Για να δω τι θα κανουν την πρωτομαγια με τους κομμουνιστες...με την Εκκλησια μονο λυσσανε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "Γιατί δὲν φαντάζομαι νὰ θεωρεῖ κανεὶς ὅτι ὁ λόγος ποὺ θὰ γίνει νωρίτερα ἡ ἀναστάσιμη Λειτουργία εἶναι ὀ συνωστισμός. Στίς 21:00 δηλαδὴ θὰ ἔχει λιγότερο κόσμο ἀπὸ ὅτι ἂν γίνει κανονικὰ ἡ Ἀνάσταση; Προφανῶς καὶ δὲν ἔχει καμία μὰ καμία λογικὴ μία τέτοια ἀπόφαση (ἴσα - ἴσα ποὺ ὅσο πιὸ νωρὶς γίνει ἡ ἀναστάσιμη Λειτουργία, τόσο περισσότεροι θὰ μαζευτοῦν σὲ σπίτια συγγενῶν καὶ φίλων μετὰ τὸ τέλος της)."

  Έτσι όπως τα λέει είναι! Καμία λογική. Εξευτελισμός της Εκκλησίας μας.

  Φιλευλαβής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ φιλευλαβή.
   Από την μία έχει το καλό του το να γίνει 09.00μ.μ η ακολουθία της αναστάσεως
   για να φανεί η γύμνια μας. Θα ήθελα να δώ τι δικαιολογία θα βρούν όσοι φύγουν αμέσως μετά το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ για την μάσα....
   Θα μου πείς πάλι θα ακουστεί ο στίχος από τον ψαλμό....ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ....άρα θα έχουν το ακαταλόγιστο.
   Από την άλλη όμως βλέπω πιό κοντά από ποτέ την ώρα που θα γίνεται ΚΟΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ με ΠΑΠΙΚΟΥΣ-ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ-ΕΒΡΑΙΟΥΣ, και ας δούμε λίγο πιό μακριά, ίσως ΜΠΕΊ ΣΤΟ ΚΌΛΠΟ και το ΡΑΜΑΖΑΝΙ.
   Η απόλυτη πνευματική κατάπτωση, αλλά (ας με συγχωρέσει ο Θεός) νομίζω πως ήρθε η ώρα να αρχίσουν να πέφτουν ΄΄ΚΑΡΠΑΖΙΕΣ΄΄ πρός κάθε κατεύθυνση μπάς και συνέλθουμε.
   Όλα θα εξαρτηθούν από την στάση ημών, ή θα ανατρέψουμε την κατάσταση ή θα μιλάμε πλέον για αφανισμό του Ελληνισμού.
   Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

   Διαγραφή
  2. Μην βγάζει κανείς αμαρτωλός "την ουρά του απ΄ έξω". Για τις αμαρτίες όλων μας συμβαίνουν όλα αυτά. Όλοι πρέπει να μετανοήσουμε, όλοι οι αμαρτωλοί.

   Διαγραφή
 6. Υπακοή στη ΙΣΙ παιδιά. Αυτή τη ξέρει περισσότερα. Όσο για μας ταπείνωση. Όλα αυτά μας αξίζουν κ ας ι πρώτα α από όλους σε μένα.καλη Ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ!!!!

  Φιλακόλουθος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.