8 Μαρ 2021

Πρὸς ΡΙΚ: Ὄχι, δὲν ἀγαπῶ τὸν διάβολο

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου, Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ. Κοιν. Θ. ΕΚΠΑ)
«Ἐρωτεύτηκα, ἐρωτεύτηκα. Ἔδωσα τὴν καρδιά μου στὸν διάβολο, στὸν διάβολο. Τὴν ἔδωσα, τὴν ἔδωσα. Γιατὶ μοῦ λέει ὅτι εἶμαι ὁ ἄγγελός του, ὁ ἄγγελος του. Ὁ διάβολος, ὁ διάβολος. Ἐρωτεύτηκα, ἐρωτεύτηκα. Ἔδωσα τὴν καρδιά μου στὸν διάβολο, στὸν διάβολο». Ὄχι δὲν εἶναι τελετὴ ἐπίκλησης πνευμάτων μέντιουμ, ὄχι δὲν εἶναι μαγικὴ ἱεροτελεστία τοῦ μεσαίωνα. Εἶναι τὸ «τραγούδι», ποὺ ὁ ἐκφράστης τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παράδοσης τῆς Κύπρου, ὁ ΡΙΚ, μὲ τὴν προεδρικὴ βούλα θὰ στείλει στὴν Εὐρώπη νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν Κύπρο στὸν γνωστὸ διαγωνισμό «eurovision» ἐν ἔτη 2021. Προοδεύσαμεν! Μέσω στίχων… τῆς ἀνατριχίλας, τῆς φρίκης καὶ τοῦ ἀποτροπιασμοῦ. Ἡ νέα «τέχνη», ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι παλαιὰ τέχνη, γιὰ τὴν ἀκρίβεια καὶ κυριολεκτικῶς, ἡ «διαβολικὴ τέχνη».

Βέβαια, δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιβάλλουμε στὸ ΡΙΚ καὶ στὴν κυβέρνηση τῆς Κύπρου ποιὸν θὰ ἀγαπήσει καὶ ποὺ θὰ δώσει τὴν καρδιά της, ὡστόσο δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράζει τὰ πιστεύω καὶ τὰ θέλω της ὡς ἐκπροσωπεύοντα ὅλο τὸν κυπριακὸ λαό, ὅταν τόσες μέρες τώρα οἱ ἀντιδράσεις του γιὰ αὐτὴν τὴν κατάντιά της εἶναι βέβαια ὡς ἀναμενόμενο συνεχεῖς καὶ ποικίλλες.

Μήπως ὅμως ἁγίασαν καὶ ἔφτασαν σὲ μέτρα, γι’ αὐτὸ καὶ ἀγαπᾶν τὸν διάβολο; Γιατὶ κάποιοι ἅγιοι εἶχαν ὅντως καταφέρει καὶ αὐτό.  Δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι τὰ πράγματα, γιατὶ γράφει τὸ τραγούδι τους: «Ἔδωσα τὴν καρδιά μου στὸν διάβολο, στὸν διάβολο. Τὴν ἔδωσα, τὴν ἔδωσα. Γιατὶ μοῦ λέει ὅτι εἶμαι ὁ ἄγγελός του, ὁ ἄγγελός του». Οἱ ἅγιοι βέβαια δὲν ἦταν ἄγγελοι τοῦ διαβόλου, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, ἀλλὰ γίνονταν ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ. Ἀντιθέτως, ὁ διάβολος γινόταν ὑποχείριό τους, ὅπως βλέπουμε σὲ διάφορες ἱστορίες στὸ γεροντικό. Ὄχι, βέβαια μὲ τὴν θέλησή του, γιατὶ ἔτσι θὰ σωζόταν καὶ θὰ ἁγίαζε καὶ αὐτός, ἀλλὰ αἰχμαλωτισμένος ἀπὸ αὐτούς. Βλέπε τὸ κλασικὸ παράδειγμα τῆς εἰκόνας τῆς ἁγίας Μαρίνας, ποὺ κρατάει ταὸν διάβολο ἀπὸ τὰ κέρατα καὶ τὸν κτυπάει μὲ τὸ σφυρί. Δὲν νοεῖται γιὰ τὸν ἄνθρωπο, πλασμένος κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, μὲ προδιαγραφὲς δηλαδὴ νὰ γίνει κατὰ χάριν θεός, νὰ γίνεται ὑποχείριο ἑνὸς ἄλλου πλάσματος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ διάβολος, νὰ γίνεται ἄγγελος τοῦ ἀγγέλου, καὶ μάλιστα ἀγγέλου ἐπαναστατημένου κατὰ τοῦ Πλάστη Του.  Δὲν πρέπει νὰ δωρίζει σὲ κανέναν τὴν θεοδώρητη  ἐλευθερία του, ποὺ τὴν σέβεται ὅσο τίποτε ἄλλο ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Προσωπικὰ δὲν ἔφθασα στὰ μέτρα τῶν Ἁγίων νὰ ἀγαπήσω ὅλα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα καὶ τὸν διάβολο. Ἀντίθετα τὸν μισῶ μέχρι θανάτου. Καὶ γιὰ ὅποιον θελήσει ἐξηγήσεις γι’ αὐτό, παραθέτω τὶς παρακάτω δώδεκα, ἄν καὶ δὲν εἶναι οἱ μόνες αὐτές.

1. Ὁ διάβολος παρέσυρε τὴν Εὔα, καὶ διὰ μέσου αὐτῆς τὸν Ἀδὰμ στὴν πρώτη ἀνυπακοὴ καὶ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στὸν Θεό, ποὺ ἀποτέλεσμα εἶχε τὴν ἀπώλεια τοῦ πρώτου παραδείσου καὶ μιὰ περιπλάνηση καὶ δυστυχία τοῦ ἀνθρώπινου γένους γιὰ χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα.

2. Ὁ ἴδιος ἔπεισε τὸν Ἰούδα νὰ προδώσει τὸν διδάσκαλό του, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε βιώσει ἀμέτρητα θαύματα. Ὅταν δὲ, μεταμελήθηκε γιὰ τὸ ἔγκλημά του, ὁ ἴδιος τὸν σκότισε καὶ δὲν τὸν ἄφησε νὰ ζητήσει ἔλεος καὶ συγχώρηση, ἀλλὰ τὸν ὁδήγησε στὴν αὐτοχειρία καὶ στὴν ἀπώλεια.

3. Ὁ ἴδιος «ἔμπνευσε» τὸν Πάπα, ἀφοῦ εἶχε ἤδη παρασύρει χιλιάδες ἀνθρώπους σὲ αἱρέσεις, νὰ θεμελιώσει τὴν χειρότερη, πάνω στὴν ἀγάπη του γιὰ κοσμικὰ πρωτεία ἐξουσίας ἄνευ ἴσων ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν του Χριστιανῶν Προκαθημένων.

4. Ὁ ἴδιος ὁδηγεῖ τὸ χέρι τῶν φανατισμένων μουσουλμάνων νὰ κόβουν μὲ τὴν μάχαιρα κεφάλια «ἀπίστων», ποὺ πιστεύουν στὸ Χριστό, ἔχοντας τάξει στοὺς ὑπάκουους αὐτοὺς δούλους του, γιὰ τὶς καλὲς τους αὐτὲς ὑπηρεσίες στὸ ὅνομα τοῦ Μωάμεθ, ἄφθονα ἀγαθά στὸν «Παράδεισο».

4. Ὁ ἴδιος, μετὰ ἀπὸ ἀσταμάτητους πολέμους ποὺ διέσπειρε μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, στὸν τελευταῖο αἰώνα ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμα βγάζοντας ἀπὸ τᾶς φρένας τους, ἡγέτες ὅπως ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Στάλιν, ὥστε νὰ γίνουν αἰτία θανάτου πολλῶν ἑκατομμυρίων ἀθώων ἀνθρώπων. Οἱ ἐθνοκαθάρσεις καὶ οἱ γενοκτονίες, ποὺ ὑποκίνησε καὶ διοργάνωσε, σημάδεψαν ἀνεξίτηλα τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.

5. Ὁ ἴδιος «ἔμπνευσε» τοὺς ἀνθρώπους νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν τεχνολογία γιὰ τὴν μαζικὴ ἐξόντωση τῶν ἀνθρώπων. Μὲ δύο κουμπιὰ σὲ δύο στιγμὲς χάθηκαν δύο πόλεις μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπινες ζωές. Γιὰ πολλὲς δεκαετίες οἱ ἄνθρωποι ζούσαν μὲ τὸ φόβο τῆς ἐπανάληψης αὐτοῦ τοῦ φρικώδους γεγονότος σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο τόπο, ἀλλὰ καὶ ἀκόμα μὲ αὐτὸ τὸν φόβο ζοῦν μέχρι σήμερα πρὸς χαρά ἐκείνου ποὺ τὸν ἐνέσπειρε.

6. Ὁ ἴδιος βοήθησε μερικὲς ἑκατοντάδες ἀνθρώπων νὰ συγκεντρώσουν  τὸν περισσότερο πλοῦτο τῆς οἰκουμένης, ἀφήνοντας δισεκατομμύρια ἀνθρώπων στὰ πρόθυρα τῆς φτώχιας ἥ χωρὶς τὰ ἀπαραιτήτως ἀναγκαία, τρόφιμα, φάρμακα κ.α., μὲ κόστος πολλοὺς θανάτους κάθε μέρα. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ προξένησε τὰ τελευταία χρόνια, τὴν ἀνέχεια, τὴν ἀνεργία, τὴν δυστυχία, ὅλοι τὰ γνωρίζουμε. 

7. Ὁ ἴδιος, ὅσο οἱ ἄνθρωποι ζοῦν χωρὶς γάμο μέσα στὴν ἁμαρτία, δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ, ἀλλὰ μόλις παντρευτοῦν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἀναστατώνει γῆ καὶ οὐρανὸ γιὰ νὰ τοὺς χωρίσει. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ γι’ αὐτὸν νὰ γεμίζει διαζύγια τὴν κοινωνία, ἄνθρωποι δυστυχισμένοι, παιδιὰ στοὺς δρόμους, ἡ κοινωνία χάνει τὴν συνοχή της, νοσεῖ σοβαρά.

8. Ὁ ἴδιος, γεμίζει τὴν κοινωνία ἀσωτεῖες, ἀπιστίες, μοιχείες, καὶ τὸ ἀποκορύφωμα, παραφύση σχέσεις. Καὶ τὸ μεγάλο του ἐπίτευγμα στὴν ἐποχή μας, πλέον οἱ βιώνοντες αὐτὲς τὶς ἁμαρτίες, δὲν ντρέπονται, πολὺ περισσότερο δὲν μετανοοῦν, ἀλλὰ ὑπερηφανεύονται καὶ κομπάζουν, καὶ μάλιστα τὸ διατυμπανίζουν μὲ δικές τους ἔκδηλες παρελάσεις.

9. Ὁ ἴδιος, ἔπεισε τοὺς ἀνθρώπους ὅτι μποροῦν νὰ εἶναι ὅτι φύλο τοὺς ἀρέσει.  Καὶ ἀφοῦ τὸ ἐπιτρέπει καὶ ἡ ἐπιστήμη, μποροῦν νὰ κάνουν καὶ τὴν σχετικὴ σωματικὴ ἀλλαγή. Γιατὶ μάλιστα νὰ καθυστεροῦν καὶ νὰ ταλαιπωροῦνται, περιμένοντας νὰ ἐνηλικιωθοῦν; Μποροῦν νὰ κάνουν  ταὶς ἀλλαγὲς καὶ ἀπὸ δεκαπέντε χρονῶν. Μέσα σὲ λίγα χρόνια παγκοσμίως ἔχουν ἤδη γίνει ἀρκετὲς τέτοιες ἐπεμβάσεις, καὶ ἤδη ἔχουν βρεθεῖ παιδιά, ποὺ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔκαναν, μεγαλώνοντας μετάνοιωσαν. Ἀλλὰ μετὰ εἶναι πιὰ ἀργά. Καὶ χαίρεται ἐκεῖνος καὶ γελά χαιρέκακα.

10. Ὁ ἴδιος ὁδηγεῖ τὶς μητέρες, μὲ τὴν προτροπὴ καὶ ἄλλων, γονέων, συντρόφων κ.α. στὸν «γιατρό» γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὸ «καρπὸ τῆς κοιλίας» τους. Μέγα κατόρθωμά του αὐτό, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς νὰ γίνονται συνεργάτες του, γιὰ νὰ σκοτώσουν τὰ παιδιά τους, πρὸς ἰδιαίτερη ἀπόλαυσή του. Χιλιάδες παιδιὰ κάθε μέρα χάνουν τὴν ζωή του μὲ τὴν βούλα τοῦ «νόμου».

11. Ὁ ἴδιος ἔπεισε τοὺς ἀνθρώπους νὰ πειραματιστοῦν μὲ ἱοὺς καὶ ἐπιβλαβὴ μικρόβια στὰ ἐργαστήρια, μέχρι πέρυσι ποὺ τοὺς ξέφυγε ὁ κορωνοϊός, ὁ ὁποῖος ἤδη ἔχει κοστίσει στὸ ἀνθρώπινο γένος ἑκατοντάδες χιλιάδες θύματα, ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ καταθλίψεις ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, καὶ μεγάλες οἰκονομικὲς ἀπώλειες λόγω τῶν πολύμηνων μέτρων, ποὺ θὰ ἔχουν περαιτέρω συνέπειες.

12. Ὁ ἴδιος ἔπεισε πολλοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς, ὅτι ἡ ἔνωση μὲ τὶς ἄλλες ὁμολογίες ἤ καὶ θρησκείες, εἶναι δυνατὴ καὶ χωρὶς οἱ ἄλλοι νὰ μεταμεληθοῦν καὶ ἀσπασθοῦν τὴν πίστη καὶ ἱερὰ παράδοσή μας, πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ τὴν σύγχρονη μεγάλη αἵρεση τῆς ἐποχῆς μας. Μαζὶ μὲ αὐτὸν τὸν πειρασμὸ ἦρθε καὶ ἡ ἀντικανονικὴ διεκδίκηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας στὴν Οὐκρανία, μέσα σὲ ἕνα κυνήγι πρωτείων, ποὺ ἐδῶ καὶ δύο τουλάχιστον χρόνια ἔχει ὁδηγήσει τὴν Ἐκκλησία στὰ πρόθυρα ἑνὸς φοβεροῦ σχίσματος, μιὰ μεγάλη ἀπειλὴ ποὺ ὑφίσταται ὡς σήμερα καὶ ταλαιπωρεῖ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα.

Μίσησα λοιπὸν τὸν διάβολο, ναὶ τὸν μίσησα, γιατὶ πρώτα μίσησε ἐκεῖνος τὸν ἄνθρωπο καὶ χιλιάδες χρόνια τώρα τὸν ὁδηγεῖ σὲ κάθε εἴδους συμφορά, στὴν δυστυχία καὶ στὴν ἀπώλεια. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει τὴν προσωποποίηση τῆς καταστροφῆς, ὅτι πιὸ ἄσχημο μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, τὸ ἴδιο τὸ σκότος τὸ ἐξώτερο; Ὅτι κάποιος κάτι τὸ ἀπεχθάνεται, τὸ στέλνει σὲ αὐτόν, ὅμως τὸν ἴδιο δὲν μποροῦμε νὰ τὸν στείλουμε στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ μποροῦμε ἐν ὀνόματι τῆς ὑπὲρ πάν  δύναμης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ τοῦ ποῦμε «ὕπαγε ὁπίσω μου» καὶ νὰ τὸν στείλουμε «στὴν κόλασή του» μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους του. Ἐμεῖς ἄς διαχωρίσουμε τὴν θέση μας, ζητῶντας αὐτὸ ποὺ δὲν ζητάει ἐκεῖνος, βοῶντες ἐν μετανοία: «Μνησθητί μου, Κύριε, ἐν τῆ Βασιλεία Σου. Μνησθητί μου, Δέσποτα, ἐν τῆ Βασιλεία Σου. Μνησθητί μου, Ἅγιε, ὅταν ἔρθεις ἐν τῆ Βασιλεία Σου.».

4 σχόλια:

 1. ΒΛΕΠΩ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΜΕ "ΑΧΤΙΝΑΜΕ"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διαβάστε τους τρεις αφορκισμούς πριν από το Μυστήριο της Βαπτίσεως, στην Κατήχηση. Αλλά και την ομολογία του αναδόχου τους. Ποια σχέση μπορεί να έχουν όλοι αυτοί, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν ή να περάσουν την άποψή τους, όταν κατά τη βάπτισή τους ομολόγησε ο ανάδοχός τους επανειλημμένως το "αποτάσσομαι τω Σατανά και πάσι τοις αγγέλοις αυτού και πάσι τοις έργοις αυτού και πάση τη πομπή αυτού"; Και με ποιο δικαίωμα, όπως γράφει και ο κ. Ευσταθίου, προωθούν τραγούδι λατρείας προς τον Σατανά εν ονόματι ενός ολόκληρου Ορθόδοξου λαού; Παρόλο που δεν έχω ιδέα από νομικά πράγματα, είμαι βέβαιος πως είναι και ποινικά κολάσιμο! Ύβρις του Θεού, στον οποίον πιστεύει ένας λαός! Φοβερά πράγματα! Και αν δεν υπάρξει μετάνοια, θα ενσκήψουν φοβερές "πληγές"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. > Η ΚΟΛΑΣΗ - Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ -

  > Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας - 'Ακούστε με προσεχτικά τί σας συμβουλεύω νά κάνετε..

  - https://www.youtube.com/watch?v=8JmAXX-bI7M

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ / 11.3.2021
  Aυτοί που προωθούν τραγούδια με τέτοιους στίχους, είναι σίγουρα σατανιστές. Ας σκεφτούμε πόσο διαφορετικό θα ήταν το τραγούδι με τους στίχους ''΄Εδωσα την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό. Την έδωσα. Την έδωσα. Αγαπώ τον Ιησού Χριστό''. Φαίνεται όμως, πως ζούμε σε μία εποχή που προβάλλεται το όνομα του διαβόλου και απαξιώνεται το όνομα του Υιού του Θεού ! Πρέπει να γνωρίζουν ότι, όσοι υμνούν το διάβολο, θα δώσουν φοβερή απολογία κατά την ημέρα της Κρίσεως. Αν στην υπόλοιπη ζωή τους δεν μετανοήσουν, την Ημέρα εκείνη θ’ ακούσουν τα λόγια του Κυρίου ''Πηγαίνετε εις το πυρ το εξώτερον. Για τον σατανά εργαστήκατε, αυτόν και την κόλασή του θα κληρονομήσετε''!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.