4 Μαρ 2021

Ἡ Κυπριακὴ κυβέρνηση διορίζει τὸ συμβούλιο τοῦ ΡΙΚ ποὺ ἐνέκρινε τὸ τραγούδι στὴν Eurovision τὸ ὁποῖο ὑμνεῖ τὸν διάβολο! Ἐμπαιγμὸς ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία!

Σᾶς πιάνω ἀδιάβαστο κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλε
Γράφει ὁ Καθηγητὴς Χρῆστος Κ. Οἰκονόμου, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τ. Πρόεδρος καὶ Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Κύριε Διευθυντὴ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας,
Ἡ δήλωσή σας, γιὰ τὸ τραγούδι ποὺ θὰ ἐκπροσωπήσει τὴν Κύπρο στὴ Eurovision, θὰ παραμείνει στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παιδείας τῆς Κύπρου, ὡς ἡ πλέον ἀνεύθυνη τοποθέτηση γιὰ ἕνα μείζονος σημασίας θέμα.
Καὶ αὐτὸ γιατί ἡ οὐσία καὶ ἡ ἀπόρριψη ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ τοῦ ἐν λόγω τραγουδιοῦ, δὲν εἶναι ὁ τίτλος, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὰ ὅσα αὐτὸ πρεσβεύει. Φαίνεται ὅτι δὲν μπήκατε στὸν κόπο νὰ τὸ ἀκούσετε οὔτε μία... φορά, γιατί ἂν τὸ κάνατε τότε θὰ συνειδητοποιούσατε ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἁπλὰ καὶ μόνο ὁ τίτλος τοῦ τραγουδιοῦ, ἀλλὰ τὰ σατανολατρευτικᾶ του μηνύματα.

Δὲν σᾶς προβληματίζει τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ δεκαμελές, διορισμένο ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, Δ.Σ. τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Ἱδρύματος Κύπρου ἀποφάσισε, ἐρήμην τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, νὰ προβάλει τὶς σκοτεινὲς δαιμονικὲς δυνάμεις ὡς καλλιτεχνικὸ δῆθεν προϊὸν καὶ νὰ ἐκπροσωπήσει τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν παιδεία τοῦ τόπου μας;

Εἶναι δυνατὸν ἡ Προεδρία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας νὰ ἰσοπεδώνει τὶς ἀπόψεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι διαφωνοῦν μὲ τὴν ἀποστολὴ ἑνὸς σατανολατρικοῦ τραγουδιοῦ, τὸ ὁποῖο ὑποτιμᾶ καὶ ἐξευτελίζει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν θρησκευτικὴ συνείδηση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ;

Ἀκόμη καὶ ἡ πίστη τῶν Μουσουλμάνων τῆς Κύπρου δὲν ἀνέχεται τέτοιαν βλασφημία, ἡ ὁποία ἐκφράζει τὴν ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου στὶς δαιμονικὲς δυνάμεις.

Κύριε Βίκτωρα Παπαδόπουλε, τὸ συγκεκριμένο τραγούδι δὲν εἶναι προϊόν τῆς πνευματικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς κουλτούρας, τοῦ ἤθους καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ λαοῦ μας καὶ οὔτε ἀσφαλῶς προϊὸν ἐλευθερίας σκέψης.

Πρόκειται γιὰ τραγικὴ ὑποκουλτούρα, σκοταδιστικὴ σατανολατρεία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τοὺς νέους τοῦ τόπου μας στὴν ἀνατροπὴ τῆς κοινωνικῆς εὐταξίας, τῆς εὐπρέπειας καὶ τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης.

Εἶναι γνωστὸ παγκοσμίως ὅτι ἐν ὀνόματι τῆς σατανολατρείας ἔγιναν εἰδεχθῆ ἐγκλήματα καὶ φόνοι.

Ὅταν ἡ καλλιτεχνικὴ ἐλευθερία τῆς δημιουργίας ὁδηγεῖ τὸν λαὸ στὸν Διάβολο, γιὰ νὰ ἐξυμνήσει τὸν Σατανᾶ καὶ νὰ ἐπιδοθεῖ στὴν Δαιμονολατρεία, αὐτὸ δὲν εἶναι προϊὸν πολιτισμοῦ, ποὺ δημιουργεῖ ἀνάταση στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τὸν στέλλει πραγματικὰ στὸν Διάβολο, σὲ μία ἀέναη ὑποδούλωση τῶν παθῶν, στὸν βιολογικὸ καὶ πνευματικὸ θάνατο τοῦ προσώπου.

Μὲ τὴ δήλωσή σας, κ. Παπαδόπουλε, γίνεστε κατώτεροι τῶν περιστάσεων καὶ δείχνετε ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἔχετε εὐαισθησία, στὴ θρησκευτικὴ συνείδηση καὶ τὴν πίστη τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ οὔτε καν στὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὑποστηρίζετε ἐπιπόλαια ὅτι: «δὲν μπορεῖ νὰ παρερμηνεύεται ἢ νὰ περιορίζεται λόγω τοῦ τίτλου ἑνὸς τραγουδιοῦ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ δίνονται διαστάσεις ποὺ δὲν χρειάζονται».

Ζοῦμε σὲ μία ἡμικατεχόμενη πατρίδα μὲ χιλιάδες πρόσφυγες, ἀγνοούμενους καὶ ἐγκλωβισμένους καὶ ὑπὸ τὸ κράτος τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, αὐτὸ τὸ σατανολατρικὸ τραγούδι μπορεῖ νὰ ἐκπροσωπήσει αὐτὸν τὸν δοκιμαζόμενο, πονεμένο καὶ βασανισμένο λαὸ τῆς Κύπρου;

Δὲν ἔχουμε ἀξίωση νὰ γνωρίζετε φιλοσοφία ἢ θεολογία, οὔτε νὰ εἶστε πιστὸς ὀρθόδοξος χριστιανός.

Ἔχουμε ὅμως ἀξίωση νὰ γνωρίζετε ἀνάγνωση καὶ γραφὴ γιὰ νὰ κατανοήσετε ὅτι τὸ περιεχόμενο καὶ τὸ μήνυμα τοῦ τραγουδιοῦ, τὸ ὁποῖο σαφῶς ἀποτυπώνεται στὸ ρεφρέν του, ὅπου μὲ σαφήνεια παραδίδεται ἡ πάσχουσα ἀπὸ τὸ δαιμονικὸ πάθος στὸν Διάβολο καὶ ἐξυμνεῖ τὶς σατανικὲς δυνάμεις μὲ τὴν ὑποταγή της στὸ σκοτάδι τῆς δουλείας καὶ τοῦ ἐξευτελισμοῦ: «Ἔδωσα τὴν καρδιά μου στὸν διάβολο, στὸν διάβολο. Τὸ ’δωσα, τὸ ’δωσα. Γιατί μοῦ λέει, ὅτι εἶμαι ὁ ἄγγελός του, ὁ ἄγγελός του. Ἀγαπῶ τὸν διάβολο»!

Δυστυχῶς φαίνεται, μέσα ἀπὸ τὴν δήλωσή σας, κ. Διευθυντὰ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, πὼς ἀγνοεῖτε καὶ τὴ στοιχειώδη σημειολογία τοῦ τραγουδιοῦ, ἡ ὁποία θὰ κυριαρχήσει στὸν ἀκροατὴ καὶ τηλεθεατὴ τῆς Eurovision, μὲ τὴν ὀνοματολογία τοῦ Διαβόλου καὶ τὴ συνοδεία τῶν ἀγγέλων του καὶ θὰ δηλώσει σαφῆ ἄρνηση τῆς λυτρωτικῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατήργησε τὸ κράτος τοῦ Διαβόλου καὶ ἔδωσε στὸν κάθε ἄνθρωπο, σὲ πανανθρώπινο ἐπίπεδο, μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή του τὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία.

Ἡ εὐθύνη τῆς ἀνευθυνότητας βαραίνει ἐσᾶς κ. Διευθυντή, τὴν Προεδρία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ δευτερευόντως τὸ ἀνεύθυνο καὶ διορισμένο Δ.Σ. τοῦ ΡΙΚ.

Ἐλπίζουμε, τέλος, ὅτι καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς κατὰ Κύπρον Ἐκκλησίας δὲν θὰ παραμείνουν ἀφωνότεροι ἰχθύος στὴν πρόκλησή σας αὐτὴ καὶ θὰ στηρίξουν τὰ στοιχειώδη τῆς πίστης τοῦ λαοῦ μας.

romfea

1 σχόλιο:

  1. Θα προλάβουν άραγε οι εκτελεστές να ανέβουν στην σκηνή, αν δεν αποταχθούν τω Σατανά και τω έργω αυτού; Έστι δίκης οφθαλμός!Ας προλάβουν,"ίνα μη οργισθή Κύριος"! Και η οργή θα είναι θεϊκή και όχι ανθρώπινη! Και αλίμονο!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.