13 Φεβ 2021

Πατριαρχεῖο Γεωργίας: «Χαιρετίζουμε τὴν ἀπόφαση ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικός»!

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας ἀντιμετωπίζει μὲ σοβαρότητα καὶ ἐπιφύλαξη τὴν προπαγάνδα ἐμβολιασμοῦ!
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν της, δήλωσε ὅτι χαιρετίζει τὴν ἀπόφαση ὅτι ὁ «ἐμβολιασμὸς» δὲν εἶναι ὑποχρεωτικός.
Ἐπίσης, τὸ διοικητικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, ὑποστήριξε ὅτι εἰδικοί τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπὸ διάφορες χῶρες ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν διαδικασία αὐτή.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπογράμμισε ἐπίσης ὅτι δὲν θὰ ἀναλάβει καμία εὐθύνη στὸν ἐμβολιασμὸ «προπαγάνδα», καθὼς αὐτὸ ἐμπίπτει στὴν ἁρμοδιότητα τῶν ἰατρῶν.
Ἀκόμη ἰσχυρίστηκε ὅτι κανεὶς δὲν πρέπει νὰ διωχθεῖ ἢ νὰ προσβληθεῖ εἴτε... γιὰ τὴ λήψη τοῦ ἐμβολίου εἴτε ὄχι.
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐξέφρασε ἀμφιβολίες γιὰ τὴν προέλευση τῶν ἐμβολίων ποὺ σχεδιάστηκαν νὰ εἰσαχθοῦν στὴ χώρα, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ ὑπάλληλοι τῆς ὑγείας θὰ ἐξηγήσουν τοὺς κινδύνους ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν ἐμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένων τῶν παρενεργειῶν καὶ τῶν πιθανῶν ἐπιπλοκῶν του.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.