1 Φεβ 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴ φοβῆσαι τοὺς πειρασμούς. Καν πέσης πολλάκις, ἀνάστα. Μὴ χάνης τὴν ψυχραιμίαν σου. Μὴν ἀπογοητεύεσαι. Σύννεφα εἶναι καὶ θὰ περάσουν.
Γέροντας Ἰωσὴφ Ἡσυχαστὴς

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.