26 Ιαν 2021

Ἡ ἀγορὰ στὸ ἔλεος τῆς καταστροφολογίας: χρονόμετρα στοὺς καταναλωτές, λουκέτα στοὺς καταστηματάρχες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Οἱ εἰκόνες συνωστισμοῦ ποὺ παρατηρήθηκαν τὸ σαββατοκύριακο, μὲ οὐρὲς καταναλωτῶν ποὺ περίμεναν (κυρίως) ἔξω ἀπὸ πολυκαταστήματα, φαίνεται πὼς ἐνόχλησαν τὴν κυβέρνηση καί τούς… τηλε - δικαστὲς τῶν ΜΜΕ, ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ὑπολογίζουν καν πὼς οἱ πολίτες βρίσκονται ὑπὸ καθεστὼς αὐστηροῦ ἐγκλεισμοῦ ἐδῶ καὶ τρεῖς μῆνες.

Στήν κυβέρνηση μάλιστα, συζητοῦν καὶ σχεδιάζουν διαδικτυακὲς φόρμουλες γιά… χρονομέτρηση τῆς ἐξόδου τῶν πολιτῶν, σὰν νὰ βρισκόμαστε σὲ κάποιο τηλεπαιχνίδι κατανάλωσης ἀγαθῶν μὲ περιορισμένο χρόνο ἢ σὰν ἕνα...

εἶδος δυστοπικοῦ «στίβου μάχης» γιὰ ἀπεγνωσμένους πολίτες.

Συμφωνα μέ τὶς τελευταῖες πληροφορίες, στὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα σκέφτονται  νὰ δημιουργήσουν μία ἐφαρμογὴ γιὰ smartphones ποὺ ὁ καταναλωτὴς θὰ συμπληρώνει τὰ στοιχεῖα του καὶ μόλις θὰ λαμβάνει ἔγκριση, θὰ ξεκινᾶ… ἡ ἀντίστροφη μέτρηση ἑνὸς χρονόμετρου(!). Πρὸς τὸ παρὸν φαίνεται πὼς δὲν θὰ ἐφαρμοστεῖ ἀκόμα κάτι τέτοιο, ἄλλα καὶ μόνο ποὺ ὑπάρχει πρόθεση γιὰ νὰ ἐφαρμοστεῖ, ἀρκεῖ.

Εἶναι ἐξωφρενικό πώς δὲν φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ κανέναν τὸ ὅτι βρισκόμαστε σὲ καθεστὼς ἀπαγόρευσης τῶν μετακινήσεων (ἕνα ἀπὸ τὰ αὐστηρότερα σὲ ὅλον τὸν κόσμο) ἐπὶ τρεῖς ὁλόκληρους μῆνες καὶ ὅτι σιγὰ σιγὰ γίνεται τρόπος ζωῆς τὸ νὰ βγαίνουμε ἀπὸ τὸ «κλουβὶ» στέλνοντας SMS ἢ συμπληρώνοντας αἰτήσεις δανεικῆς «ἐλευθερίας» μὲ λήξη χρόνου.

Τὸ νὰ κάθεται κάθε κύριος Σύψας καὶ κάθε κυρία Παγώνη (καὶ ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἀρέσκεται νὰ τρομοκρατεῖ συστηματικὰ τὸν κόσμο) σὲ μία καρέκλα καὶ νὰ ἔχει μετατρέψει σὲ «ἐπάγγελμα» τὸ νὰ δίνει ἐντολὲς (σὰν δῆθεν εἰσηγήσεις), νὰ κρούει αἰώνια «καμπανάκια» καὶ νὰ ἐξαπολύει δυσοίωνες «προφητεῖες» («ξεχάστε τὸ Πάσχα, ξεχάστε τὸ καλοκαίρι, ξεχάστε το 2021, ξεχάστε γενικῶς…»), ἐνῶ τρέχουν οἱ παχυλοὶ μισθοὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς κυβέρνησης καὶ ἐνῶ ἔξω ἡ ἀγορὰ κατακρημνίζεται μέρα μὲ τὴν μέρα, δείχνει μὲ ἐμφατικὸ τρόπο πὼς μεταχειρίζονται τοὺς πολίτες  -ὄχι σὰν ἀνθρώπους- ἀλλὰ σὰν κοπάδια χρήσιμων ἠλιθίων.

Δὲν ὑπολογίζουν τή διάλυση τῆς οἰκονομίας, δὲν ὑπολογίζουν τὸ δηλητήριο τῆς ἐθνικῆς κατάθλιψης ποὺ μπολιάζουν στὸν κόσμο μέσω τοῦ φόβου καὶ τῆς παρατεταμένης ἀσυλοποίησης τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

Μὲ τὸ νὰ διασπείρουν τὸν φόβο καὶ νὰ ἀπειλοῦν γιὰ νέο κλείσιμο τῆς ἀγορᾶς, τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν εἶναι νὰ ὠθήσουν τὸν τρομοκρατημένο κόσμο νὰ συνωστιστεῖ ἀκόμα περισσότερο, ἀφοῦ θὰ σπεύσει μαζικὰ γιὰ νὰ προμηθευτεῖ αὐτὰ ποὺ θέλει, πρὶν κλείσουν ἐκ νέου τὰ καταστήματα. Φαίνεται πὼς ἔχει χαθεῖ ἀκόμα καὶ ἡ κοινὴ λογική.

Πάντως, ἔχει σημασία νὰ ἐπισημανθεῖ πὼς τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ συνωστισμοῦ ποὺ παρατηρήθηκε τὸ περασμένο σαββατοκύριακο, ἦταν ἔξω ἀπὸ ὑπερκαταστήματα πολυεθνικῶν καὶ ἐδῶ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ σταθοῦμε λίγο.

Εἶναι ἀπολύτως κατανοητό πὼς οἱ πολίτες ἐπιθυμοῦσαν νὰ «ξεσκάσουν» ἀπὸ τὴν παρατεταμένη κλεισούρα τῆς καραντίνας καὶ ἔσπευσαν νὰ κάνουν κάποια ψώνια γιὰ νοιώσουν λίγο καλύτερα καὶ νὰ ξορκίσουν κάπως τὴν βαριὰ σκιὰ τῶν ὅσων βιώνουν.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, δὲν παύει νὰ εἶναι λυπηρὸ τὸ νὰ ἐνδίδει ἀπροβλημάτιστα ὁ κόσμος στὸ φαινόμενο τοῦ βραχυπρόθεσμου προαυλισμοῦ γιά κατανάλωση, στὸ ἄνοιγμα τοῦ «μαντριοῦ» γιὰ λίγο καταναλωτικὴ «βοσκὴ» καὶ ξανὰ τὰ κεφάλια μέσα. Δὲν εἶναι φυσιολογικό. Δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ κανονικότητα καὶ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ γίνει. Καὶ στὸ κάτω κάτω, ἡ ἀπόκτηση ἀγαθῶν δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει τίποτα χωρὶς τὴν ὕπαρξη οὐσιαστικῆς ἐλευθερίας.

Καὶ ἐπιπροσθέτως, ἔχουμε φτάσει σὲ τέτοιες κρίσιμες συνθῆκες στὴν οἰκονομία τῆς χώρας, ποὺ πρέπει ἄμεσα νὰ στηρίξουμε τὶς ἀμιγῶς Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις (μικρὲς συνοικιακὲς ἀλλά καὶ μεγαλύτερες) καὶ ὄχι τόσο τὶς γνωστὲς ἁλυσίδες πολυεθνικῶν, ποὺ ἂν μὴ τί ἄλλο ἔχουν πολὺ μεγαλύτερες πιθανότητες ἐπιβίωσης στὴν ἀγορά.

Καὶ τώρα ἀλλά καὶ ἀργότερα ποὺ ἴσως χαλαρώσουν περισσότερο τὰ μέτρα, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἐπιλέγουμε Ἑλληνικὰ προϊόντα, στὴν ἔνδυση, στὴν ὑπόδηση, σὲ ἠλεκτρικὲς συσκευές, σὲ καλλυντικά, στὶς τροφὲς γιὰ τὸ σπίτι, στὴν ἑστίαση καὶ σὲ κάθε ἄλλο εἶδος κατανάλωσης.

Ἡ συντριπτική πλειοψηφια τῶν βιοπαλαιστῶν καταστηματαρχῶν τοῦ λιανεμπορίου, ἔχουν ὑποστεῖ βαρύτατα πλήγματα στὶς ἐπιχειρήσεις τους, τηροῦν εὐλαβικὰ ὅλα τὰ μέτρα ποὺ θέτει ἡ κυβέρνηση, ἀγωνίζονται νὰ σταθοῦν ὄρθιοι στὰ δύσκολα δεδομένα τῆς σημερινῆς ἀγορᾶς, δὲν ἔχουν πολλὰ ἔσοδα, οὔτε οὐρὲς πελατῶν νὰ περιμένουν ἔξω ἀπὸ τὰ μαγαζιά τους. Θὰ εἶναι τεράστια ἀδικία ἀλλά καὶ οἰκονομικὸς ὄλεθρος, νὰ πληρώσουν αὐτοὶ τὰ σπασμένα τῶν φαινομένων ποὺ παρατηροῦνται ἔξω ἀπὸ τὰ ὑπερκαταστήματα.

Ἂς σταματήσει λοιπόν αὐτὴ ἡ καταστροφολογία ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς καὶ μὴ ἐξαιρετέους. Ἂς τελειώνει αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτο μὲ τὰ SMS, τὶς χρονομετρήσεις καὶ τοὺς κόφτες. Ἂς καταλάβουν ὅτι καταστηματάρχες καὶ καταναλωτὲς δὲν εἶναι ἁπλοὶ ἀριθμοὶ σὲ γραφήματα, ἀλλά ἄνθρωποι ποὺ συνθλίβονται ἀπὸ τὴν μέγγενη τῶν περιοριστικῶν μέτρων.

Ἂν συνεχίσουν ἔτσι, τό… χρονόμετρο τῶν κοινωνικῶν ἀντοχῶν σίγουρα θὰ μηδενίσει.

sportime

4 σχόλια:

 1. Μα αυτή είναι η φιλοσοφία τους.
  Να κάνουν τον Έλληνα να συνηθίσει αυτή την ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ και στο πολύ κοντινό μέλλον να είναι υποταγμένος πλήρως..
  Αυτοί την δουλειά τους....ΕΜΕΙΣ;;;;
  Το έχω ξαναγράψει και το υποστηρίζω ακράδαντα....
  Η ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ στις καταστάσεις στις οποίες ζούμε.
  Και αυτή η στάση χρίζει ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χωρίς ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ δεν αλλάζει τίποτα! Χρειάζεται κάποιος ΗΓΈΤΗΣ να εμπνεύσει ενάντια στα άνομα σχέδια. Αλλά δεν υπάρχει...

   Διαγραφή
  2. Αυτό ακριβώς αδελφέ!!!
   Ψάχνω να βρώ αυτόν που και εσύ αναζητάς αλλά εις μάτην....
   Υπάρχει σοβαρότατο πνευματικό πρόβλημα το οποίο έχει μπλοκάρει τα πάντα.
   Για αυτό την λύση θα την δώσει ο Θεός με τρόπο που μόνο αυτός γνωρίζει.

   Διαγραφή
 2. Εξαιρετικό άρθρο! Καλή Λευτεριά αδέρφια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.