16 Ιαν 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ἡ νηστεία γιὰ τὸν Χριστιανὸ εἶναι μία ἑκούσια στέρηση τῆς τροφῆς, πού ἀποβλέπει στὸ νὰ τὸν ἐξασκήσει, στὴν ἐπιβολὴ πάνω στὸν ἑαυτὸν του. Γιατὶ αὐτὸς πού ἐπιβάλλεται στὸ φαγητό, μπορεῖ εὔκολα νὰ ἐπιβληθεῖ καὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἐπιθυμία του. Ἡ στέρηση αὐτὴ, εἶναι φυσικὸ νὰ προξενεῖ κάποιο πόνο. Ὡστόσο ὁ πόνος μεταβάλλεται σὲ χαρά, μὲ τὴν σκέψη πώς κατεργάζεται τὴν λύτρωσή του ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν ἀθάνατη ζωὴ στοὺς Οὐρανούς. 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.