25 Ιαν 2021

Πρός Θεοῦ! Ὄχι και τούς ἁγίους Πατέρες στήν ὑπηρεσία τοῦ κορωνοϊοῦ

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου
(Ἀπάντηση σέ ἀπορία ἀδελφοῦ γιά τό νόημα τῶν ὑπονοιῶν στή διδασκαλία τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου) 
Ἁγία Παρασκευή 21/1/21 
Ἀγαπητέ μου Σ. 
Διερωτᾶσαι ἄν εἶναι βάσιμοι οἰ ἰσχυρισμοί τοῦ π. Θωμᾶ Βαμβίνη στό ἄρθρο του «ἐπίκαιροι σχολιασμοί: Ὑπόνοιες καί πονηρία τῆς σκέψης».

Ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος, τόν ὁποῖο χρησιμοποιεῖ ὁ π. Θωμᾶς,  ὁμιλεῖ γιά τίς ὑπόνοιες, ἀλλά ἄν μελετήσεις ὁλόκληρη τή σχετική Θ΄ Διδασκαλία  Περί ψεύδους θά δεῖς ὅτι ἀναφέρεται στόν προσωπικό πνευματικό ἀγῶνα καί στίς ὑποψίες πού...

βασανίζουν ἕνα μοναχό γιά τούς ἄλλους ἀδελφούς. Ἀναφέρεται σέ ἀρρωστημένες καταστάσεις κατά τίς ὁποῖες ὁ παραπλανηθείς ἀδελφός μέ τή «βοήθεια» τοῦ διαβόλου  βλέπει ἀνυπόστατα πράγματα π.χ. ὅτι κάποιος ἄλλος μπαίνει στόν κῆπο καί κλέβει σῦκα, ἤ ὑποψιάζεται ὅτι τόν κατηγορεῖ ὁ ἄλλος ἤ ἀπό τό βλέμμα τοῦ ἄλλου συμπεραίνει ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός.  Εἶναι ἀδύνατο σ΄αὐτή τήν  πνευματική ὁμιλία νά βρεῖς ἀναλογίες μέ αὐτά πού βιώνουμε σήμερα.

Σήμερα  ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα ἰσχυρό παγκόσμιο σύστημα πού δυναστεύει τήν ἀνθρωπότητα. Δέν μπορεῖ νά διαφωνήσει ὁ π. Βαμβίνης γιά τήν καταστροφή τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, γιά τήν κατακόρυφη αὔξηση τῶν αὐτοκτονιῶν καί τῆς χρήσεως τῶν ναρκωτικῶν, γιά τό ὅτι οἱ ψυχιατρικές κλινικές στά δημόσια νοσοκομεῖα εἶναι γεμᾶτες.  Γράφει ὁ π. Θωμᾶς στό κείμενό του πού δημοσιεύεται στήν ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – γιά νά μιλήσουμε περί Ἐκκλησίας: «Τό παρατηρήσιμο σύμπτωμα αὐτῆς τῆς ἀσθένειας (ἐνν. τῆς ὑπόνοιας-ὅλοι οἱ ἀμφισβητίες εἶναι ἀσθενεῖς!) εἶναι ἡ ἀμφισβήτηση τῆς πανδημίας καί συνακόλουθα ἡ ἀμφισβήτηση τῶν προτάσεων τῆς ἐπιτροπῆς τῶν λοιμωξιολόγων, τῶν περιοριστικῶν μέτρων πού ἐπιβάλλει ἡ Κυβέρνηση...». Ὅσοι τά ἀμφισβητοῦν αὐτά πάσχουν ἀπό «πηγαία ἀσθένεια» τήν ὁποία «ἀνιχνεύει» ὁ π. Θωμᾶς «ἀπό τούς διασπειρομένους νοσογόνους λογισμούς».

Ὁ Μπαμπινιώτης λέει στό λεξικό του: Ὑπόνοια εἶναι «ἡ ἰδέα ἤ ἡ ἐντύπωση ὅτι κάτι ἰσχύει ἤ συμβαίνει, ἡ ὁποία δέν προκύπτει ἀπό κάτι ἀποδεδειγμένο, ἀλλά βασίζεται σέ ὁρισμένες ἐνδείξεις» (σ. 1876). Γνωρίζουμε ὅμως ὅλοι ὅτι οἱ ἀντιρρήσεις πού προβάλλουν  καί οἱ δεύτερες σκέψεις πού κάνουν οἱ ἀμφισβητίες δέν στηρίζονται σέ ἐνδείξεις, ἀλλά σέ ὁλοκάθαρες ἀποδείξεις καί θλιβερά γεγονότα.  Γράφει πάλι ὁ π. Βαμβίνης: «Παντοῦ θεωρεῖται ὅτι κρύβονται ὑποχθόνια συμφέροντα... Θέλουν νά καταστρέψουν τήν πίστη, νά ἀπαγορεύσουν τή λατρεία, νά κλείσουν τίς ἐκκλησίες». 

Καί διερωτώμαστε:

Ἔχουμε... «νοσογόνους λογισμούς» ἤ βλέπουμε μέ τά μάτια μας, ὅλοι οἱ χριστιανοί, κλεισμένες τίς ἐκκλησίες, ἐμπόδια νά τελέσουμε τή Λατρεία μας Χριστούγεννα, Πάσχα, Φῶτα, ἐμπόδια νά κοινωνήσουμε, νά τελέσουμε τόν Μεγάλο Ἁγιασμό κλπ;  

Φανταζόμαστε μέ τούς «νοσογόνους λογισμούς μας» ἤ εἶναι γεγονός ὅτι δικάζουν τούς ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς, ὅτι κατατρέχουν ἕναν παπᾶ πού κοινώνησε ἀπό τό παραπόρτι τοῦ ἱεροῦ δέκα Χριστιανούς, ὅτι «δικάζουν» ἀκόμη καί τήν Παναγία τήν Τρυπητή πού μεταφερόταν μέ ἀγροτικό αὐτοκίνητο;  

Ἤ μήπως ἡ μέριμνα τῶν «εἰδικῶν» γιά τήν ὑγεία μας ἐπιβάλλει νά μήν ψήνουμε ἀρνί τό Πάσχα καί νά μή λένε τά παιδάκια τά κάλαντα τά Χριστούγεννα(!);  

Καί γιατί, αὐτοί πού ἔχουν, ὅπως πιστεύει ὁ π. Θωμᾶς, «τή μέριμνα γιά τήν προστασία τοῦ λαοῦ» δέν τιμωροῦν καί δέν δικάζουν τό συνωστισμό στή δίκη τῆς Χ. Αὐγῆς, στή γιορτή τοῦ Πολυτεχνείου, στή μάζωξη γιά τόν Γρηγορόπουλο;

Τί θά πρέπει νά κάνουμε μέ τούς... διασπειρομένους λογισμούς μας ὅταν μέρα-νύχτα τά κανάλια ἀλυχτοῦν κατά τῆς Θ. Κοινωνίας  προβάλλοντας τίς...βαθυστόχαστες γνῶμες τῶν  «ἐπιστημόνων» τούς ὁποίους ἀφήνει ὁ π. Θωμᾶς στό ἀπυρόβλητο;

Ἄς ἀφήσει λοιπόν ἥσυχους ὁ καλός πατήρ ὅλους τούς «γεμάτους ὑπόνοιες καί ἀνυπάκουους στούς νόμους τοῦ κράτους» χριστιανούς. 

Ἄς τούς ἀφήσει «ἀνιάτους», ὅμως κοντά στόν Ἰατρό ψυχῶν καί σωμάτων, τόν Χριστό μας, συναγμένους στήν Τράπεζα τῆς Θ. Εὐχαριστίας μέ κίνδυνο νά κολλήσουν τόν ἰό μιά πού ὅπως γράφει ὁ «συγχρωτισμός ἀποδεδειγμένα τόν μεταδίδει»! Ἐπειδή τούς χλευάζουν οἱ «ἐπιστήμονες», θά τόν παρακαλοῦσα νά μήν τούς χλευάζει κι αὐτός ὡς ἀνιάτους καί γεμάτους νοσογόνους λογισμούς.  Ἄς μένει ἐκεῖνος ἀσφαλής κοντά στούς «μείζονες» καί «σοφωτέρους» ἔναντι αὐτῶν ἐπιστήμονας.  

Ἐπιπλέον  θέλουμε νά ἐπισημάνουμε στόν π. Θωμᾶ ὅτι ἡ πατερική διδασκαλία δέν προσφέρεται  γιά νά ἐξυπηρετήσει μαζί μέ τούς ἄνομους δημοσιογράφους, τούς πολιτικούς καί τούς «ἐπιστήμονες», τά σχέδια τῆς Ν. Ἐποχῆς πού συσφίγγει τή ζωή μας ἀλλά οὔτε καί τή συνομωσιολογία.    

Ἀλλιῶς μετατρέπουμε τούς Πατέρες μας σέ συνηγόρους τοῦ ψεύδους. Μή γένοιτο. Κοντά στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, άδελφέ μου Σ., «μένουμε ἀσφαλεῖς». Σέ ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ!

Πρωτοπρεβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος, 
 ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.