6 Νοε 2020

Ὁ Μπάιντεν ὑποστηρίζει τὸ «Great Reset» γιὰ τὴν ἐπίσπευση τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων

Στὴ ρητορικὴ τοῦ Joe Biden, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐπίσημων ἐκστρατειῶν του, στενοὶ παρατηρητὲς παρατήρησαν μία σαφῆ εὐθυγράμμιση τοῦ Δημοκρατικοῦ ὑποψηφίου μὲ ἕνα ριζοσπαστικὸ σοσιαλιστικὸ νεοταξικὸ σχέδιο ποὺ ὀνομάζεται “The Great Reset” («Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση») – βλέπε
 ἐδῶ
Τὸ "Great Reset" εἶναι ἕνα σχέδιο ποὺ ἔχει σχεδιαστεῖ ἀπὸ τοὺς ἐλὶτ παγκοσμιοποιητές, ποὺ συγκεντρώνονται στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ (WEF) στὸ Νταβὸς τῆς Ἐλβετίας μία φορὰ τὸ χρόνο, τὸ ὁποῖο "ἐπιδιώκει νὰ" πιέσει τὸ κουμπὶ ἐπανεκκίνησης "στὴν παγκόσμια οἰκονομία". 
Μεταφέροντας αὐτὸν τὸν ὄρο ποὺ ἀναφέρεται στοὺς... ὑπολογιστὲς «στὴν ἀνθρώπινη δραστηριότητα», παρατηρεῖ ἠ Jeanne Smits του LifeSiteNews, «ἡ ἐπανεκκίνηση σημαίνει μία ἐπανάσταση: μία βαθιὰ μεταμόρφωση ὅλων ὅσων γίνονται ἢ πιστεύονται - φέρνοντας μία ξεκάθαρη ρήξη μὲ τὸ παρελθόν». 
Ο Justin Haskins το
 Ινστιτούτου Ηeartland επιβεβαιώνει ότι αὐτὴ ἡ «ἐπανεκκίνηση» θὰ «καταστρέψει τὸ τρέχον καπιταλιστικὸ σύστημα καὶ θὰ τὸ ἀντικαταστήσει μὲ “προοδευτικὰ καὶ σύγχρονα σοσιαλιστικὰ συστήματα”, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὶς οἰκοσοσιαλιστικὲς πολιτικὲς ὅπως αὐτὲς ποὺ περιέχονται στὴν Πράσινη Νέα Συμφωνία». 

Ἄλλοι στόχοι πολιτικῆς αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν τὴν καθολικὴ καὶ συγκεντρωτικὴ ὑγειονομικὴ περίθαλψη, «προγράμματα βασικοῦ εἰσοδήματος ποὺ παρέχονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση», τεράστιες αὐξήσεις φόρων καὶ στραγγαλιστικοὺς κανονισμοὺς γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις μὲ τὸ πρόσχημα τῆς περιβαλλοντικῆς ἀναγκαιότητας καὶ τῆς φυλετικῆς ἰσότητας. 

Σὲ μία πρόσφατη ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Carlo Μaria Vigano, ὁ πρώην Ἀποστολικὸς Νούντσιος (διαπιστευμένος ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα) στὶς ΗΠΑ προειδοποιεῖ ὅτι «ὁλόκληρος ὁ κόσμος ἀπειλεῖται ἀπὸ μία παγκόσμια συνωμοσία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητας… ποὺ ὀνομάζεται Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση». Αὐτὲς οἱ ἐπιβολές, ποὺ σχεδιάστηκαν ἀπὸ παγκόσμιες ἐλίτ, ἐπιδιώκουν νὰ «ὑποτάξουν ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ἐπιβάλλοντας καταναγκαστικὰ μέτρα μὲ τὰ ὁποῖα νὰ περιορίσουν δραστικὰ τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὶς ἐλευθερίες ὁλόκληρων πληθυσμῶν». 
Ἕνα ἐπαναλαμβανόμενο θέμα τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης εἶναι ἡ περίπτωση τῆς κρίσης του COVID-19 ὠς μια «μοναδικὴ εὐκαιρία» ("a unique opportunity") γιὰ νὰ κάνουμε ὅλες τὶς ἀλλαγὲς σὲ ὁλόκληρο τὸν τρόπο ζωῆς μας. 

Στὸ σύντομο βίντεο παρακάτω, ὁ ἱδρυτὴς καὶ ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς του WEF, Klaus Schwab ανακοινώνει στὶς 3 Ἰουνίου 2020: «Ἡ κρίση του COVID-19 μᾶς ἔδειξε ὅτι τὰ παλιά μας συστήματα δὲν εἶναι πλέον κατάλληλα γιὰ τὸν 21ο αἰώνα. Ἔχει ἀποκαλύψει τὴ θεμελιώδη ἔλλειψη κοινωνικῆς συνοχῆς, δικαιοσύνης, ‘ἔνταξης’ καὶ ἰσότητας. Τώρα εἶναι ἡ ἱστορικὴ στιγμή, ἡ ὥρα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ, ἀλλὰ γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ συστήματος… γιὰ τὴν ἐποχὴ μετὰ το COVID… Ἐν ὀλίγοις, χρειαζόμαστε μία ὑπέροχη ἐπανεκκίνηση”.
 Biden φαίνεται νὰ συμφωνεῖ. Ο Joel Pollak του Breitbart έχει καταγράψει τὴ χρήση παρόμοιας σαρωτικῆς πολιτικῆς τοῦ Μπάιντεν ἀπὸ τὸν Μάιο, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀναφερόμενης στὸ φαινόμενο τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς «ἀπίστευτη εὐκαιρία… γιὰ νὰ μεταμορφωθεῖ ριζικὰ ἡ χώρα» καὶ ζητώντας «ἐπαναστατικές, θεσμικὲς ἀλλαγὲς» στὴν χώρα, ποὺ περιλαμβάνει ἕνα «τέλος στὴν ἐποχὴ τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν μετόχων». 

Ὅπως ἀνέφερε ὀ Haskins, τὸ τέλος τῆς «ἐποχῆς τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν μετόχων» εἶναι «ἕνα σημαντικὸ μέρος τῆς πρότασης του Great Reset που θὰ ἄλλαζε τὸν τρόπο ἀξιολόγησης τῶν ἑταιρειῶν, αὐξάνοντας τὰ αἴτια τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ γιὰ τὰ δικαιώματα ἰδιοκτησίας». 

Ὑποδεικνύοντας τὴ ρητορικὴ κάλυψη τῶν μαρξιστικῶν στόχων, ὀ Haskins γράφει: «Ἀντὶ γιὰ τὴν ἀνησυχία γιὰ τὰ κέρδη, οἱ ἀντίπαλοί του “καπιταλισμοῦ τῶν μετόχων” ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἑταιρεῖες πρέπει νὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ ἐπικεντρωθοῦν σὲ “ἐνδιαφερόμενους”, κάτι ποὺ εἶναι ἕνας ἄλλος τρόπος νὰ ποῦμε “τὸ συλλογικὸ” / “κολλεκτιβικό”». 

Ἄλλες ὁμοιότητες ἀποκαλύπτονται ὅταν παρατηρεῖται τὸ σχέδιο "Build Back Better" του Joe Biden, τὸ ὁποῖο, περιγράφει ὀ Haskins, "προέρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὸ βιβλίο στρατηγικῆς του Great Reset" καὶ χρησιμοποιεῖ ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια ὁρολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.