28 Νοε 2020

Οἰκονόμου: «Ἄκυρη ἡ χειροτονία καί τά μυστήρια πού τελοῦνται ἀπό τόν Ἐπιφάνιο Οὐκρανίας»

Τήν ἐπιστημονική καί θεολογική του ἄποψη γιά τά διαδραματιζόμενα καί τήν ρέουσα ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα, σέ σχέση μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά ἀναγνώριση τοῦ «Αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας», κλήθηκε νά καταθέσει στήν ἐκπομπή «Πρωτοσέλιδο» μέ τόν δημοσιογράφο Ἀνδρέα Δημητρόπουλο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τ. Κοσμήτορας καί Πρόεδρος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Χρῆστος Οἰκονόμου.

Ὁ κ. Οἰκονόμου ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐμπεριέχει μία ἀντιφατικότητα σέ σχέση μέ τίς προηγούμενες, ἐπί τούτου, ὁμόφωνες ἀποφάσεις...

γιά τό Οὐκρανικό Ζήτημα.

Ὁ κ. Καθηγητής ὑπογράμμισε ὅτι μέ τήν ἀπόφαση τῆς 18ης Φεβρουαρίου 2019 τέθηκαν συγκεκριμένα ἐρωτήματα, τά ὁποῖα δέν ἤρθησαν, ἀλλά καί δέν ἀπαντήθηκαν ἀπό τήν χθεσινή ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση τοῦ κ. Δημητρόπουλου κατά πόσο ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔχει δεσμευτικό χαρακτήρα, ὁ κ. Οἰκονόμου ἀπάντησε ἀρνητικά διότι ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ θέματα «δόγματος, πίστεως, ἀλήθειας, πού ἅπτονται τοῦ πυρήνα, τῆς ζωῆς, τῆς Ἐκκλησιολογίας, Χριστολογίας καί Σωτηριολογίας». Ἀναφέρθηκε, ἀκολούθως, σέ τέσσερα ἱστορικά παραδείγματα Συνόδων (Ἱέρειας, Ἐφέσου, ΚΠόλεως 1344, Φερράρας - Φλωρεντίας), πού ἡ διαφωνία τῶν μειοψηφούντων (Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, Ἅγιος Βλαβιανός, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Μάρκος ὁ Εὐγενικός), ἀλλά «ἱσταμένων ἐπί τήν ἀλήθεια», ἀνέτρεψε τίς εἰλημμένες ἀποφάσεις τῆς πλειοψηφίας.

Στή συνέχεια, τόνισε ὅτι ἡ χθεσινή Σύνοδος «εἶχε μία διατεταγμένη ὑπηρεσία. Νά στηρίξει αὐτή τήν ἀντικανονική καί ἀντικαταστατική ἐνέργεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου». Στήριξε, μάλιστα, τήν θέση του αὐτή μέ τό παράδειγμα συγκεκριμένων Ἱεραρχῶν, μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, πέραν ἀπό τούς 7, οἱ ὁποῖοι στή Συνεδρία τῆς Δευτέρας 23.11.2020 κατέθεταν διαφορετικές θέσεις καί ἀπόψεις καί δήλωναν, ἐνώπιον τῆς ὁλομέλειας τῆς Συνόδου, ὅτι δέν μποροῦν κατά συνείδησιν νά ψηφίσουν ὑπέρ τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου».

Τέλος, ὁ διακεκριμένος Καθηγητής, σχολίασε καί τήν θέση πού ἐξέφρασε ὁ Μητροπολίτης Πάφου ὅτι πρόκειται γιά μία ἁπλή μνημόνευση, τονίζοντας: «Ἡ μνημόνευση ἔχει οὐσιαστικό, ἐκκλησιολογικό καί σωτηριολογικό ὑπόβαθρο καί αὐτό δέν μπορεῖ νά ἀγνοεῖται».

Συνεπῶς, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, σαφῶς θεωρεῖ Δογματικό τό θέμα, πού ἅπτεται στόν πυρήνα τῆς Ἱερωσύνης καί Ἀρχιερωσύνης τοῦ Ἐπιφανίου, «τῆς ἐγκυρότητας τῆς χειροτονίας καί τῶν μυστηρίων πού τελοῦνται ἀπό τήν Ἡγεσία αὐτή (δηλ. τόν Ἐπιφάνιο)». Ἐπειδή θεωροῦν τή χειροτονία του ἄκυρη, γι’ αὐτό ἄκυρα εἶναι καί τά μυστήρια πού τελεῖ.

Ὅσοι μετέχουν ἄκυρων μυστηρίων, δέν ἔχουν ἄφεση ἁμαρτιῶν καί ζωή αἰώνιο. Ὁπότε, οἱ ἀπόψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τοῦ Ἁγίου Πάφου εἶναι ἐκτός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας, Χριστολογίας καί Σωτηριολογίας.

Ἐξάλλου, ἀναφέρεται σαφῶς στήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Φεβρουαρίου 2019: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, σέ ἔκτακτη συνεδρία», ὅπως ἀναφέρεται στήν ὁμόφωνη ἀπόφασή της, «ὑπό τήν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καί συζήτησε, ἐκτενῶς, τό θέμα πού ἀφορᾶ στό Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί τό ὁποῖο, ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ, ἅπτεται τοῦ θέματος τῆς ἑνότητος στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Ἕνα θέμα πού ἅπτεται τῆς ἑνότητας στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως στήν προκειμένη περίπτωση, εἶναι σαφῶς, δογματικό. Ἔτσι ἀκριβῶς τό ἀντιμετωπίζει καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ὁ Πρόεδρός της Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ἡ ὁποία ρητά καί κατηγορηματικά ὑποστηρίζει: «Μά καί στήν περίπτωση τῆς ἐπίτευξης τῆς ἑνότητας γύρω ἀπό τή νέα Ἡγεσία (δηλ. τόν Ἐπιφάνιο), θά πρέπει καί πάλιν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά βρεῖ τρόπο καθησύχασης τῆς συνείδησης τῶν πιστῶν γιά τήν ἐγκυρότητα τῆς χειροτονίας καί τῶν μυστηρίων πού τελοῦνται ἀπό τήν Ἡγεσία αὐτή».

Ἀπό τά πιό πάνω εἶναι καταφανές ὅτι αὐτές οἱ θέσεις συμπίπτουν ἀπόλυτα καί μέ τίς θέσεις τῶν ἄλλων δέκα Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες δέν ἀναγνωρίζουν τόν Ἐπιφάνιο.

Παρακολουθεῖστε, στή συνέχεια, ὁλόκληρη τή συνέντευξη:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.