6 Οκτ 2020

Ὁ Ὀκτώβρης τοῦ «ΝΑΙ» σκιάζει τόν Ὀκτώβρη τοῦ «ΟΧΙ»...

Ἄν ἐφησυχάσατε τίς προάλλες ἀκούγοντας τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο κ. Πέτσα νά διαβεβαιώνει πώς ''καμιά ἑλληνική κυβέρνηση δέν συζητᾶ τήν ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν μας'', σᾶς λέω νά μήν τό κάνετε γιατί εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι τό πολιτικό προσωπικό καί, ἐν προκειμένω, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς παρούσας κυβέρνησης δέν μᾶς ἔπεισαν στό ἐλάχιστο ὅτι εἶναι φερέγγυοι στό ζήτημα ὑπεράσπισης τῶν συμφερόντων τῆς χώρας. 
Κι αὐτό ὄχι γιατί δέν τό θέλουν, ἀλλά γιατί δέν τό μποροῦν. Ἤδη ἡ ὅλη πορεία τους μέχρι τώρα στήν Ἐξωτερική πολιτική εἶναι πορεία μετ' ἐμποδίων, μέ σημάδια παρατεταμένης στατικότητας, ἀμηχανίας στή λήψη πρωτοβουλιῶν, ἀδυναμίας ἀντίστασης σέ ὑπό διαμόρφωση καταστάσεις, περιορισμένης ὀπτικῆς τῶν πραγμάτων καί νεφελώδους στρατηγικῆς ἡ ὁποία ἐτεροκαθορίζεται...
ἀπ' τή στρατηγική τῶν Μεγάλων (ΗΠΑ-Γερμανία).
Ἐπιπλέον ἡ Ἐξωτερική μας πολιτική εἶναι μή διαυγής, κρυψίνους, γιατί καλύπτεται ἀπό τή σκιά τῆς μυστικοπάθειας, πού μετατρέπει σέ ''γκρίζες ζῶνες'' τούς χειρισμούς τῆς κυβέρνησης στά ἑλληνοτουρκικά, μέ ἀποτέλεσμα νά περιορίζονται οἱ ἀντιστάσεις της σέ λεκτικές μεγαλοστομίες καί κενές περιεχομένου ὑποσχεσιολογίες τίς ὁποῖες παίρνει ὡς διά μαγείας πίσω στό πρῶτο σφύριγμα τῶν ἔξωθεν παρεμβάσεων, πού φαίνεται νά ἔχουν ἐπικεντρωθεῖ πρός ὥρας στό ζήτημα τῆς ἀποστρατικοποίησης τῶν νησιῶν μας.
 
Γι' αὐτό, ὅσες ὑποδοχές ὑψηλοῦ... δείκτη φιλοξενίας κι ἄν κάνουμε σέ ἀρχοντικά πρωθυπουργῶν πρός χάριν τῶν ὑψηλόβαθμων Ἀμερικανῶν ἀξιωματούχων πού πᾶνε κι ἔρχονται στήν Ἑλλάδα σάν στό σπίτι τους, ὅσες σοπράνο μέ περγαμηνές κι ἄν βάλουμε νά τούς ψάλλουν τό ''Ἐλί, Ἐλί'' (Θεέ μου, Θεέ μου) κατά τήν ὑποδοχή τους, ὅσα κομμάτια ἀπ' τή γῆ καί τό ὕδωρ μας κι ἄν τούς δώσουμε γιά βάσεις, δέ γίνεται νά ἀλλάξουμε τήν κλίνουσα ἐλαφρά πρός Ἀνατολᾶς Ἐξωτερική πολιτική τους, ἡ ὁποία βαίνει παράλληλα μέ τήν γερμανική φιλοτουρκική πολιτική, πού πρόλαβε κιόλας νά δώσει τά πρῶτα ἁπτά δείγματά της στήν τριμερῆ τοῦ Βερολίνου.
 
Στήν τριμερῆ πού ναυάγησε θεωρητικά, ἀλλά παρήγαγε ἀποτελέσματα δυσμενῆ γιά τήν Ἑλλάδα πού τήν ὑπέγραψε (''γραπτή συμφωνία'' διά χειρός Ἑλένης Σουρανῆ, διευθύντριας τοῦ διπλωματικοῦ γραφείου τοῦ πρωθυπουργοῦ, τήν ὁποία συνυπέγραψε ὁ Ἰμπραχίμ Καλίν [ἐκπρόσωπος τῆς τουρκικῆς προεδρίας] καί ὁ Γιάν Χέκερ [σύμβουλος τῆς Ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Μέρκελ , σέ ρόλο ἐπιδιαιτητή]).
 
Καί τά δυσμενῆ ἀποτελέσματα ἔχουν σάν κορωνίδα τήν μερική ἀποστρατικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, στήν ὁποία φαίνεται νά συγκλίνουν ΗΠΑ καί Γερμανία καί γι' αὐτό τήν προβάλλουν σάν ''κομβικό πακέτο'' προκαταρκτικό γιά ἔναρξη τοῦ διαλόγου Ἑλλάδας-Τουρκίας.
Ὡς ἐκ τούτου, μπορεῖ ὁ κ. Πέτσας νά λέει κατηγορηματικά αὐτά πού λέει γιά μή ἀποδοχή τῆς ἀποστρατικοποίησης τῶν νησιῶν μας ἀπό καμιά ἑλληνική κυβέρνηση, ἀλλά ἀποκρύπτει τήν μισή ἀλήθεια.
 
Καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ μύχιο πόθο της ἡ διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητας τῆς Ἑλλάδας, ὅταν καθίσει σέ Τραπέζι διαπραγματεύσεων πιεζόμενη καί ἐκβιαζόμενη ἀπ' τούς Τούρκους καί τούς Γερμανούς ὑποστηρικτές τους.
Ὅμως γνωρίζει καλά ὅτι, ἄν φτάσει σ' αὐτό τό σημεῖο πού προσδοκοῦσε ἀπό μῆνες ὁ πρωθυπουργός, θά ἀποδειχθοῦν φροῦδες οἱ ἐλπίδες του, γιατί λογαριάζει χωρίς τόν ''ξενοδόχο'', πού - μέ δεδομένη τήν ἐπιρροή πού ἀσκεῖ πάνω του - θά τόν ἀναγκάσει νά πεῖ τό ''ναί'' καί νά συμμορφωθεῖ πρός τίς γερμανικές ὑποδείξεις, οἱ ὁποῖες εἶναι ὀλέθριες γιά τήν Ἑλλάδα, γιατί διευκολύνουν τήν Τουρκία νά προωθήσει τό ὅραμα τῆς ''Γαλάζιας Πατρίδας'' σέ βάρος της...
 
Καί ξενοδόχος, στήν περίπτωσή μας, εἶναι οἱ ξένοι ''προστάτες'' καί ἀφέντες μας, μέ πρώτη καί καλύτερη τήν Καγκελάριο Μέρκελ. Τήν πρόδηλη ἐπιρροή αὐτῶν ἀρνεῖται νά παραδεχτεῖ ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ βαυκαλιζόμενη ὅτι ἀσκεῖ ἀνεξάρτητη Ἐξωτερική πολιτική, ἐνῶ εἶναι πλήρως ἐξαρτημένη καί ποδηγετούμενη ἀπ' τίς διαθέσεις, τίς προθέσεις καί τά συμφέροντα ἐκείνων...
Ἡ ἄρνηση τῆς παραδοχῆς της ὅτι βρίσκεται στή διακεκαυμένη ζώνη μεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρσίας, καθώς πιέζεται νά ἐνδώσει στήν ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν (πρόταση-εἰσήγηση τῆς Γερμανίας πού ἤδη ἔπεσε στό τραπέζι τῆς τριμεροῦς του Βερολίνου), ὀφείλεται σέ δύο κυρίως λόγους:
 
Ὁ ἕνας εἶναι ὅτι δέ θέλει νά χάσει τά ὑψηλά δημοσκοπικά ποσοστά της, τά ὁποία συντηρεῖ σέ μεγάλο βαθμό ἡ ἐπιτυχής προπαγάνδα τῶν φίλιων Μέσων της, πού ἔπεισαν ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς κοινωνίας ὅτι ὁ ΚΜ εἶναι ἱκανός νά ἀντιμετωπίσει τούς ἐξωτερικούς κινδύνους γιά τήν πατρίδα καί νά μᾶς ταξιδέψει στά ἤρεμα νερά μίας ἀνέφελης εἰρήνης μέ προϊούσα ἀνάπτυξη. Καί ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ ἀνυπαρξία ἀντιπολίτευσης ἤ, ἔστω, σοβαρῆς ἀντιπολίτευσης πού νά δίνει ἐχέγγυα γιά ἐναλλακτική λύση...
 
Μέ δεδομένα αὐτά καί τήν τάση της γιά ὑποχωρητικότητα, πού ρίχνει νερό στόν μύλο τῆς Τουρκίας καί τῶν εὐρωπαϊκῶν καί ὑπερατλαντικῶν στηριγμάτων της, θεωρῶ πολύ πιθανή τήν ἀποδοχή ἐκ μέρους τῆς μίας... ἠμιστρατικοποίησης τῶν νησιῶν, δηλαδή μερικῆς ἀποστρατικοποίησής τους (ἀπομάκρυνση ''ἐπιθετικῶν'' ὅπλων) πού θά ἰσοζυγιάζεται θεωρητικά μέ τή ''διάλυση'' τῆς τουρκικῆς ''Στρατιάς τοῦ Αἰγαίου'' καί τῆς ναυτικῆς ὑποστήριξής της ἀπ' τόν τουρκικό Στόλο στά ἀπέναντι τῶν νησιῶν μᾶς μικρασιατικά παράλια.
 
Τό ''θεωρητικά'' ὅμως δέν τό λέω τυχαῖα. Ἀντίθετα, τό ὑπογραμμίζω, γιατί ἡ γνωστή παραβάτης Διεθνῶν Συνθηκῶν καί Συμβάσεων Τουρκία, δέν τό 'χει σέ τίποτα νά παραβιάσει μία διμερῆ συμφωνία μέ τήν Ἑλλάδα καί - ἔχοντας ἀνασυντάξει σέ χρόνο ρεκόρ τῆς δυνάμεις της - νά κάνει ἀπόβαση σέ ἕνα ἤ περισσότερα νησιά μας.
Νησιά πού θά εἶναι ἀπροστάτευτα, οὐσιαστικά, ἀφοῦ δέ θά μποροῦν νά ἀντισταθοῦν σέ τυχόν εἰσβολή χωρίς νά διαθέτουν ''ἱκανότητες κρούσης σέ μεγάλα βεληνεκῆ'', ἔτσι ὥστε νά μή μπορεῖ νά τά κατακτήσει ὁ ἐπιβουλέας τους, γιατί δέν θά τόν ἀντιμετωπίσουν σάν μεμονωμένοι θύλακες ἀντίστασης, ἀλλά σάν μέρος ἑνός συνολικοῦ μηχανισμοῦ ἄμυνας καί ἐξουδετέρωσης τοῦ ἐχθροῦ.
 
Αὐτό τό τελευταῖο - ἀσφαλῶς - δέν τό θέλει μέ τίποτα ἡ Τουρκία, γιατί ἔμαθε νά ἐπιχειρεῖ στά σίγουρα, νά μήν ρισκάρει πολεμικά. Ὅπως ἔκανε καί στήν Κύπρο τό '74 ἤ, τό 2019 στή Συρία, ἀφοῦ σιγουρεύτηκε πρῶτα γιά τό ἄδειασμα τῶν Κούρδων ἀπό τόν Τράμπ, ἔτσι ὥστε νά μπεῖ ἀνενόχλητη καί νά σαρώσει τούς κουρδικούς θύλακες στά σύνορά της μέ τή Συρία, πού ἐλέγχονταν ἀπό μία φιλική πρός τοPKK κουρδική ὀργάνωση..
 
Κάτι παρόμοιο ἐπιδιώκει νά κάνει καί μέ τήν Ἑλλάδα πρός διευκόλυνση τῶν ἐπεκτατικῶν της σχεδίων. Νά τήν ἀναγκάσει, δηλαδή - διά χειρός Γερμανίας καί ὑπό τό συγκαταβατικό βλέμμα τῶν ΗΠΑ - νά ἀφοπλίσει τίς δυνάμεις ἀντίστασης τῶν νησιῶν της, ὥστε νά πέσουν θύμα τῶν ὀρέξεών της στό Τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων, σέ συνθῆκες... πολιτισμένου διαλόγου (ὅπως τόν ὀνειρεύεται ὁ Κυριάκος) καί διακύβευμα τήν εἰρήνη, πού εἶναι ὅμως ἐπισφαλής ὅσο ὑπάρχει τό φόβητρο τῆς ἀπειλῆς τοῦ πολέμου κατά τῆς Ἑλλάδας.
 
Μέ τά δεδομένα αὐτά καί μέ ἱστορικά καταγεγραμμένη τήν ἀφερεγγυότητα τῆς Τουρκίας - λόγω τῆς ἀναθεωρητικῆς της πολιτικῆς πού τήν ἐμποδίζει νά πειθαρχεῖ σέ κανόνες - εἶναι ἀπαγορευτική γιά τά ἑλληνικά συμφέροντα κάθε σκέψη γιά ὁλική ἤ μερική ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν μας.
Κι αὐτό γιατί ἐνέχει τόν ἴδιο βαθμό ἐπικινδυνότητας σέ ἀμφότερες τίς περιπτώσεις, πολύ περισσότερο ὅταν ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἐκ μέρους τῆς το casusbelli ἐναντίον μας καί ἔχει ἐκφραστεῖ στόν ὕψιστο βαθμό ἡ διεκδικητικότητά της ἐπί αὐτῶν καί ἡ σφοδρή ἐπιθυμία της νά οἰκειοποιηθεῖ τά χρυσοφόρα ἐνεργειακά κοιτάσματά τους.
 
Τέλος, ἄν ἐπικαλεστοῦν οἱ δικοί μας ὑπεύθυνοι διαπραγμάτευσης - στήν προσπάθειά τους νά χρυσώσουν τό χάπι ἀκρωτηριασμοῦ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας στό Αἰγαῖο - ὅτι δέν θά ἀποψιλωθοῦν τά νησιά, ἀλλά θά ἀπομακρυνθοῦν μόνο κάτι ''ἐπιθετικά'' ἤ παλιά ὄπλα... ''προπολεμικά'' - κατά τά... πρότυπα ἀπομάκρυνσης τῆς 7ης ταξιαρχίας στόν Προβατώνα τοῦ Ἔβρου (οἱ στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις τῆς ὁποίας ἑτοιμάζονται νά μετατραποῦν σέ Δομές Φιλοξενίας λαθρομεταναστῶν) - νά ξέρετε ὅτι ψεύδονται.
Ψεύδονται καί παραπλανοῦν τόν λαό ὅτι μάχονται γιά τά συμφέροντά του καί γιά τά συμφέροντα τῆς πατρίδας του. Ψεύδονται γιατί ἴσως ἔχουν ἀποδεχτεῖ μυστικά τό ''ΝΑΙ'' τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων κάτω ἀπ' τήν πίεση τῆς Γερμανίας.
 
Τό ''ΝΑΙ'' τοῦ ἐνδοτισμοῦ καί τῆς ταπείνωσης πού σκιάζει βαριά τόν μήνα τοῦ ἔνδοξου ''ΟΧΙ'', γιατί θά ἀποκαλύψει πολύ πιθανόν τήν ἐθνική γύμνια μας, ἁφῆς στιγμῆς κάνουν αὐτό πού καμιά ἄλλη κυβέρνηση δέ θά τολμοῦσε νά κάνει. Νά ἀποδεχτοῦν δηλαδή τή συνεκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου, μέ πρόδρομη ἐνέργεια διαμοιρασμοῦ τῶν ἱματίων τοῦ Αἰγαιακοῦ Ἑλληνισμοῦ τήν ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν του...
Κρινιῶ Καλογερίδου (Βούλα Ἠλιάδου, συγγραφέας)
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.