5 Σεπ 2020

Μontagnier γιὰ κορωνοϊό: Οἱ ἐπιστήμονες πληρώνονται γιὰ νὰ ποῦν ὅ,τι λένε,διαφορετικὰ χάνουν τὴ θέση τους! Φοβοῦνται ὅτι θὰ χάσουν τὴν καριέρα τους ἂν ἀποκαλύψουν τὴν ἀλήθεια!

Ὁ LucAntoineMontagnier εἶναι Γάλλος ἰολόγος καὶ κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ (2008) γιὰ ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τῆς ἐπίκτητης ἀνοσολογικῆς ἀνεπάρκειας (HIV) ἐνῶ ἐπὶ χρόνια ἦταν ἐρευνητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ στὴ Γαλλία! Τὸ τμῆμα τῆς παρακάτω συνέντευξής του σχετικῆς μὲ τὸ τρέχον ζήτημα τοῦ κορωνοϊού εἶναι παραπάνω ἀπὸ ἀποκαλυπτική!


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
 • Καθηγητή LucMontagnierως κάτοχος βραβείου Νόμπελ στὴν Ἰατρική, τί νομίζετε γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ πλανήτη μας σήμερα ποὺ καλύπτεται μὲ μάσκα;
Ἀκοῦστε, ὑπάρχουν δύο πιθανὲς ἀπόψεις: ἡ αἰσιόδοξη καὶ ἡ ἀπαισιόδοξη ἄποψη. Ἡ ἀπαισιόδοξη ἄποψη εἶναι ὅτι θὰ ἔχουμε καταστροφὴ φθάνοντας στὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ σὲ μερικὲς γενιές. Ελπίζω νὰ μὴ φθάσουμε ἐκεῖ.
 • Γιατί καὶ πῶς πᾶμε πρὸς τὰ ἐκεῖ;
Γιατί ὁ σημερινὸς πολιτισμὸς ἔχει...
χάσει τὶς ἀξίες του, καθὼς κυριαρχεῖται ἀπὸ τὸ χρῆμα καὶ ἡ ζωὴ ὁλόκληρη ἔχει συνδεθεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομία. Oι νέοι ἀναρωτιοῦνται τί κάνουν σὲ αὐτὸ τὸ ἀπίστευτο κάτεργο. Ὁρίστε, λοιπόν, ἡ κακὴ κατάσταση, κάτι συμβαίνει. Περισσότερο ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ζεῖ στὶς πόλεις, μέσα στὸ τσιμέντο. Για ἕνα νεαρὸ ἄτομο, πιστεύω, εἶναι τρελό: δὲν βλέπει πλέον τὰ ζῶα, τὰ δέντρα, δὲν βλέπει τίποτα καὶ δὲν ρωτάει «γιατί ὑπάρχῳ;» καὶ ἐκπλήσσομαι. Εἶναι ἕνας τρελὸς κόσμος. Δηλαδή, ἡ ἐπιστήμη δίνει ἀλήθειες ποὺ δὲν πιστεύουμε πλέον σὲ αὐτές, ἀλλάζουμε τὴν ἀλήθεια σύμφωνα μέ τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας. Τὸ γαλλικὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ἀπαγόρευσε ἕνα φάρμακο ποὺ φαίνεται νὰ δρᾶ πάνω σε αὐτὸν τὸν διάσημο ἰὸ γιὰ τὸν ὁποῖο μιλούσαμε νωρίτερα. Εἶναι ἀπολύτως παράλογο, ἐκπληκτικὸ καὶ παρόλο ποὺ τὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ ἔχουν ἀναιρέσει τὴν ἄποψη γιὰ τὸ φάρμακο, τὸ ὑπουργεῖο συνεχίζει καὶ δὲν τὸ παρέχει. Γιατί κυβερνάει τότε; Βλέπετε εἶναι ἕνας τρελὸς κόσμος! Κάτι ποὺ κάνει καλὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἐμποδίζει νὰ πεθάνουν, τὸ ἀποτρέπουμε, δὲν ὑφίσταται πλέον στὴ Γαλλία.
 • Γιὰ αὐτὸν τὸ διάσημο ἰό, μοῦ φαίνεται ὅτι κανεὶς δὲν θέλει νὰ μάθουμε περισσότερα, εἰδικὰ ὅπως ἔχετε δηλώσει στὴν τηλεόραση πὼς ὁ ἰὸς δημιουργήθηκε ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι.
Ἐγὼ ἤμουν ἰολόγος, καὶ εἶμαι ἀκόμα. Εἶμαι εἰδικὸς σὲ θέματα RNAιὼν ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν κορωνοιό. Γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἕνας ἰὸς ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα ἀπὸ τὴν Κίνα, ὄντας πολὺ καλὰ μελετημένος ἀπὸ τοὺς Κινέζους καὶ ὡς ἐκ τούτου εἴμαστε γνώριμοι μὲ αὐτὸν τὸν ἰό. Ὁ συγκεκριμένος ὅμως ἰὸς φαίνεται πὼς εἶναι ἰδιαίτερος καθὼς ἔχει τεθεῖ σὲ ἐπεξεργασία λαμβάνοντας τμήματα ἀπὸ ἄλλο ἰὸ ἢ ἀκόμη κάποιας χημικῆς σύνθεσης. Έτσι ἀρχίζουμε νὰ γνωρίζουμε τὴν ἀλήθεια τοῦ κακοῦ ποὺ ἔχει γίνει. Οἱ διάφοροι σχολιαστὲς θὰ ποῦν ὅτι ἦταν λάθος καθὼς ἔχουν λάβει ἐντολὲς ἀπὸ τὴν κινεζικὴ κυβέρνηση νὰ κρύψουν τὴν ἀλήθεια, ἔτσι πρέπει νὰ πουν. Oι περισσότεροι ἄνθρωποι θὰ καταλάβουν ὅτι ἔχουμε κάτι κακὸ νὰ κρύψουμε, θὰ εἶναι σίγουροι ὅτι αὐτὸς ὁ ἰὸς ἔχει ἀπελευθερωθεῖ καὶ κατασκευαστεῖ σὲ ἐργαστήρια ὑψίστης ἀσφαλείας, ὅτι εἶναι ἀνθρώπινο σφάλμα, δὲν εἶναι μόνο ὑπεύθυνα τὰ μέσα ἐνημέρωσης, ἀλλὰ ὅλος ὁ κόσμος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ αὐτὸ τὸ τέρας ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ.
 • Γιατί νὰ μᾶς ἐμποδίσουν νὰ μάθουμε περισσότερα γιὰ αὐτὴν τὴ δημιουργία τοῦ ἰοῦ; Γιατί ἀρνούμαστε νὰ ἀκούσουμε αὐτὴν τὴν ἐκδοχή;
Ὅπως λέγεται καὶ στὰ ἀγγλικὰ ἐπειδὴ σὲ τέτοια θέματα μπορεῖ νὰ ὑπάρχει τὸ «generalcoverup» ἢ γενικὴ κάλυψη. Αὐτὸ εἶναι ἀπίστευτο!Δηλαδὴ ἀκόμη καὶ οἱ ἐπιστήμονες ἀγοράζονται, ἀκόμη καὶ Ἀμερικανοί, Γάλλοι, Ἄγγλοι ἐπιστήμονες, σχεδὸν ὅλοι μιλοῦν γιὰ τὴν ἴδια ἰδέα, ὅτι εἶναι ἕνας ἰὸς ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴ φύση. Αυτό εἶναι ψεύτικο, τὸ ξέρουν πολὺ καλά, καὶ εἶναι ἀκριβῶς ὅτι ὑπάρχει ἕνα μεγάλο ψέμα καὶ πρέπει νὰ ρωτήσουμε γιατί καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ ὑποστηρίζεται αὐτό. Πρῶτα εἶναι τὰ χρήματα, πληρώνονται γιὰ νὰ ποῦν τί λένε καὶ ἂν δὲν λένε, μπορεῖ νὰ χάσουν τὴ θέση τους καὶ φοβοῦνται ὅτι θὰ χάσουν τὴν καριέρα τους ἂν θέλουν νὰ ἀνακαλύψουν τὴν αλήθεια. Αυτό εἶναι ἐξαιρετικὰ κακὸ γιὰ τὴν ἐπιστήμη. Νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης μεγάλη πίεση στὰ μέσα ἐνημέρωσης. Εἶναι ἕνα περίπλοκο σύστημα τώρα. Δηλαδή τὶς ἐπιστημονικὲς ἀλήθειες δὲν μποροῦν νὰ τὶς ποῦν, γι ‘αυτό τις κρύβουμε ἐπειδὴ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀρνεῖται αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ κρύψει καὶ νὰ καταστρέψει τὰ στοιχεῖα, δὲν τὰ ἀφήνουν νὰ γίνουν γνωστά. Μπορεῖ νὰ ἔρθει ἡ μέρα ποὺ οἱ Κινέζοι νὰ τὸ ἀναγνωρίσουν, ἀλλὰ θὰ πάρει χρόνο καὶ τώρα συνεχίζουμε νὰ πιστεύουμε κάτι ποὺ δὲν ὑπάρχει.
 • Σύμφωνα μέ ἐσᾶς, νομίζετε ὅτι σὲ λίγες ἑβδομάδες ἢ σὲ λίγους μῆνες θὰ προταθεῖ ἕνα ἐμβόλιο καὶ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο θὰ εἶναι ὑποχρεωτικό;
Πρῶτα ἀπ ‘όλα, δὲν εἶμαι αντι-εμβολιαστής, οὔτε εἶμαι ἐνάντια στὰ φάρμακα, νομίζω ὅτι ἡ φαρμακολογία βοήθησε σὲ πολλὰ πράγματα.

Ἄν ἐπικεντρωθοῦμε στὸ ἐμβόλιο, νομίζω ὅτι τὸ οἰκονομικὸ κομμάτι εἶναι πολὺ σημαντικό. Τα ἐμβόλια μερικὲς φορὲς εἶναι κακά. Πρέπει νὰ πῶ, τὸ λέω, νὰ τὸ πῶ πολὺ δυνατά, ἐὰν κάποιος ἔχει covid-19 καὶ τὸν ἐμβολιάσετε κατὰ τῆς γρίπης, κινδυνεύετε νὰ τὸν σκοτώσετε σὲ μερικὲς μέρες ἢ στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, ἐὰν ἔχετε κάποιον ποὺ παίρνει χημειοθεραπεία ἀπὸ καρκίνο καὶ τὸν ἐμβολιάσετε γιὰ τὴ γρίπη, τὸν σκοτώνετε πολὺ γρήγορα. Πρέπει νὰ εἰπωθεῖ ὅτι οἱ ἐμβολιασμοὶ παρέμβασης εἶναι πολὺ κακοί. Ὁπότε αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς εἶναι πλήρως κατανοητό.

Δεύτερον, ἕνα ἐμβόλιο, ἐπαναλαμβάνω ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι κακὸ ἢ καὶ καλό. Γιὰ νὰ γνωρίζουμε τί εἶναι πρέπει νὰ τὸ ἀποδείξουμε καὶ γιὰ αὐτὸ χρειάζεται χρόνος. Ὑπάρχουν παραδείγματα στὴ βόρεια Ἰταλία εἰδικότερα, ὅπου ἔχουμε ἐμβολιάσει ἕναν πληθυσμὸ καὶ ἔχουμε δεῖ ὅτι ὁ μέγιστος ἀριθμὸς θανόντων αὐξήθηκε σημαντικά. Πιστεύω ὅτι ἕνα ἐμβόλιο ἐξ ὁρισμοῦ ὡς φάρμακο δὲν πρέπει νὰ σκοτώνει, νὰ μὴν ἔχει παρενέργειες γιὰ νὰ σκοτώσει ἀνθρώπους. Καὶ πιστεύω ὅτι οἱ εμβολιαστές ξεχνοῦν αὐτὴν τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἱπποκράτη «Πρῶτα ἀπ'ὅλα νὰ μὴν κάνεις ζημιά». Οἱ γιατροὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐμβολιάζουν, ὁπότε ἐναπόκειται σὲ αὐτοὺς νὰ θέσουν τὸ ἠθικὸ ἐμπόδιο.

2 σχόλια:

 1. Μέγας επιστημών, δε χωράει συζήτηση. Η ισχυρή κάλυψη όμως που παρέχει στην ομοιοπαθητική μας τα χάλασε...

  https://m.huffpost.com/us/entry/us_814619?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAELG-A4m9wFaNbXiHzv7fS7lKQnoDZcL8xxIK8yaJb1gh6udiLrUcvXR7H9sANUh0OjDbi_Mi8fPZG5ZhIuWnVp26dMmn_5iINTO1vMfUFYlDo0i9LSfEJYGgqjQS-62524_VunB1nxjeJTG41IghW0CvSs-pVf3JP1Er230Qerj

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. εξαιρετικά ενδιαφέρον , ευχαριστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.