24 Σεπ 2020

Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης (24 Σεπτεμβρίου †)

Ὁ ΟΣΙΟΣ Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες τοῦ ἁγιορειτικοῦ καὶ γενικότερα τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. 
Γεννήθηκε τὸ 1866 στὴ Ρωσία ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὕστερα ἀπὸ διάφορες μεταπτώσεις τῶν πρώτων νεανικῶν του χρόνων, ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸν ἔκανε νὰ μετανοήσει βαθιὰ καὶ νὰ ποθήσει τὴν ἰσάγγελη μοναχικὴ πολιτεία.
Τὸ 1892 ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχὸς ἔγινε τὸ 1896 καὶ μεγαλόσχημος τὸ 1911.
Ἡ ζωή του στὸν Ἄθωνα, διαποτισμένη ἀπὸ τὴ διαρκῆ μνήμη τοῦ Θεοῦ, ξεχώριζε γιὰ τὴ συνέπεια καὶ τὴν ἀκρὶβειά της τόσο στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες ὅσο καὶ στὶς μοναστηριακὲς διακονίες.
Ὑπομονετικὸς καὶ μακρόθυμος, πράος καὶ ἄκακος, ταπεινὸς καὶ ὑπάκουος ὁ ὅσιος Σιλουανός, κέρδισε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐκτίμηση τῶν συμμοναστῶν του, ἀλλὰ καὶ δέχτηκε πολλὲς ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς φθονεροὺς καὶ μισόκαλους δαίμονες.
Ἔχοντας παραδώσει τὸν ἑαυτὸ του ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό, πολὺ σύντομα ἀξιώθηκε νὰ λάβει τὸ δῶρο τῆς ἀκατάπαυστης εὐχῆς ἀπὸ τὴν Κυρία Θεοτόκο, ἀλλὰ καὶ νὰ δεῖ τὸν ζῶντα Χριστὸ μέσα στὸ ναὸ τοῦ προφήτη Ἠλία, στὸ μυλώνα τῆς μονῆς.
Ἡ θεοφάνεια ἐκείνη ἦταν ὁ σημαντικότερος σταθμὸς τῆς ζωῆς του. Ἀπὸ τότε ἡ ὀξεία...
πνευματικὴ αἴσθησή του ἔγινε ἀκόμα ὀξύτερη. Αἰσθανόταν ἀφόρητο πόνο γιὰ τὴν ἁμαρτία. Λυπόταν καὶ ἔκλαιγε γιὰ τὶς ψυχὲς ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Προσευχόταν ἀδιάλειπτα γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀγαποῦσε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸ Θεὸ χωρὶς ὅρια. Μολονότι ὀλιγογράμματος, ἀπέκτησε σπάνια σοφία καὶ πείρα μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς μελέτες του. Ἡ ἐπικοινωνία μαζί του ἦταν πηγὴ χαρᾶς. Ἡ παρουσία του χάριζε εἰρήνη καὶ ἀνάπαυση.
Μέσα στὴν προσευχὴ καὶ τὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ τελείωσε τὴν ἐπίγεια πορεία του. Κοιμήθηκε στὶς 11/24 Σεπτεμβρίου 1938 στὴ μονὴ τῆς μετανοίας του.
Ἡ διδασκαλία του, ποὺ ἔχει ἀποτυπωθεῖ στὶς γραφές του, εἶναι βαθιὰ βιωματικὴ καὶ ἀναφέρεται σὲ καίρια ζητήματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς -προσευχή, χάρη, δοκιμασίες, ταπείνωση, εἰρήνη, ἐλευθερία, μετάνοια, ἀγάπη, ὑπακοή, θεογνωσία....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.