21 Σεπ 2020

Μία ἀξιομίμητος ἐπισκοπικὴ ἐνέργεια

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ὅλοι ἴδιοι, ὑπάρχουν ἐκεῖνοι, οἱ δυσ­τυχῶς ἐλάχιστοι Ἐπίσκοποί μας, οἱ ὁποῖοι στέκονται στὸ ὕψος τῆς ὑψηλῆς τους ἐκκλησιαστικῆς διακονίας. Προτάσσουν τὴν ὑπεράσπιση τῆς μόνης σῴζουσας ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐπιτελοῦν μὲ ἀκρίβεια τὸ ποιμαντικό τους ἔργο, ὅπως ὁρίζει ἡ δισχιλιόχρονη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἀντιστέκονται, ὅσο μποροῦν, σὲ ἀλλότριες ἐπεμβάσεις στὸ σωστικό της ἔργο.

Μεταξὺ αὐτῶν συγκαταλέγεται καὶ ὁ σεμνός, σώφρων καὶ ὁμολογητὴς Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς «ἐπιδημίας» τοῦ κορωνοϊοῦ ἔκαμε τὸ αὐτονόητο γιὰ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο: νὰ προτάξει τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σὲ σχέση μὲ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἐφαρμόζει ἡ Πολιτεία. Πῆρε τὴν Ἱερὴ καὶ θαυματουργὴ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Μυρτιώτισσας, ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή, καθὼς καὶ Ἱερὰ Λείψανα, τὰ ὁποῖα περιέφερε...

μὲ τὸ μητροπολιτικὸ αὐτοκίνητο, στὴν ἐκκλησιαστική του περιφέρεια, διασχίζοντάς την σταυροειδῶς, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφτεῖ κανείς, κάνον­τας δεήσεις, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς «ἐπιδημίας».

Τὸ θαῦμα ἔγινε! Ὁ νομὸς Αἰτωλοακαρνανίας ἦταν ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες περιοχὲς τῆς χώρας ποὺ δὲν ἐπλήγη ἀπὸ τὸν ἰό! Κανένας κάτοικος τῆς περιοχῆς δὲν ἀσθένησε! Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔφερε στὴ μνήμη τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς περιοχῆς τὸ θαῦμα τῆς Παναγίας Πρου­σιωτίσσης, ἡ ὁποία τὸ 1919 ἔσωσε τὸ Ἀγρίνιο καὶ τὴν γύρω περιοχή, ἀπὸ τὸ θανατικὸ τῆς φοβερῆς ἱσπανικῆς γρίππης, μετὰ τὴ λιτανεία τῆς Ἱερῆς Εἰκόνας της! Ἐπαινοῦμε τὸ Σεβασμιώτατο καὶ εὐχόμαστε νὰ βρεῖ μιμητές του!

orthodoxostypos

3 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.