17 Σεπ 2020

Οἱ ὑποχρεωτικές μάσκες στό σχολεῖο ἀποτελοῦν μία «σοβαρή ἀπειλή» γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, προειδοποιοῦν γιατροί στό Βέλγιο

Ἀποκλειστική μετάφραση γιά τήν «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη»
«Ἡ ἀπαίτηση γιά μάσκα προσώπου στό σχολεῖο εἶναι ἐπιβλαβής γιά τήν ὑγεία καί τή γενικότερη εὐημερία τῶν παιδιῶν καί πρέπει νά ἀκυρωθεῖ», ἔγραψαν 70 γιατροί σέ ἀνοικτή ἐπιστολή τους στόν Ὑπουργό Παιδείας τῆς Φλαμανδικῆς Περιοχῆς τοῦ Βελγίου Ben Weyts.
Οἱ γιατροί ζητοῦν ἀπό τόν Weyts νά ἀναστρέψει ἄμεσα τήν προσέγγισή του: καμία μάσκα προσώπου στό σχολεῖο, προστασία μόνο τῶν ὁμάδων ὑψηλοῦ κινδύνου καί σύσταση μόνο στούς ἀνθρώπους μέ προφίλ πιθανοῦ κινδύνου μόλυνσης νά ἐπισκεφθοῦν τό γιατρό τους.
«Στούς πρόσφατους μῆνες, ἡ ὑγεία καί ἡ γενικότερη εὐημερία τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων ἀνθρώπων ἔχει ὑποστεῖ μία τρομακτική πίεση», ἀναφέρουν οἱ συγγραφεῖς...
τῆς ἐπιστολῆς. «Παρατηροῦμε στά ἰατρεῖα μας ἕναν αὐξανόμενο ἀριθμό παιδιῶν καί νέων ἀνθρώπων μέ παράπονα ἐναντίον τῶν κανόνων διαγωγῆς καί συμπεριφορᾶς πού τούς ἔχουν ἐπιβληθεῖ».

Οἱ γιατροί ἀνέφεραν προβλήματα ἄγχους καί ὕπνου, καθώς καί διαταραχῶν συμπεριφορᾶς καί μικροβιο-φοβία, δηλαδή παθολογικό φόβο τῶν μικροβίων. Παρατηροῦν ἐπίσης μία αὔξηση στήν ἐνδοοικογενειακή βία, τήν ἀπομόνωση καί τήν στέρηση.

«Οἱ ὑποχρεωτικές μάσκες προσώπου στά σχολεῖα ἀποτελοῦν σοβαρή ἀπειλή στήν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων. Τό μέτρο αὐτό παραγνωρίζει τίς βασικές ἀνάγκες πού ἔχει ἕνα παιδί σέ ἀνάπτυξη. Ἡ ὑγεία καί εὐημερία τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τήν συναισθηματική σύνδεσή τους μέ τούς διπλανούς τους», σημειώνουν.

Σύμφωνα μέ αὐτούς, «ἡ ἀπαίτηση μάσκας προσώπου κάνει τό σχολεῖο ἕνα ἀπειλητικό περιβάλλον στό ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ αἴσθηση ἀνασφάλειας, ἐνῶ τό δέσιμο μέ ἄλλους καί γενικότερα ἡ συναισθηματική ἐγγύτητα καθίσταται δυσχερής».

Ἐπιπλέον, «δέν ὑπάρχει καμία εὐρείας-κλίμακας ἔνδειξη ὅτι ἡ χρήση μασκῶν προσώπου σέ ἕνα μή - ἐπαγγελματικό περιβάλλον ἔχει τό ὁποιοδήποτε θετικό ἀποτέλεσμα στήν ἐξάπλωση τῶν ἰῶν, καί πολύ περισσότερο στήν δημόσια ὑγεία. Καί οὔτε ὑπάρχει καμία νομική βάση γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς ἀπαίτησης».

«Ἐν τῷ μεταξύ, εἶναι ξεκάθαρο πλέον ὅτι τά ὑγιῆ παιδιά πού περνοῦν τόν COVID-19 ἀναρρώνουν χωρίς συμπτώματα κατά κανόνα καί ὅτι ἀκολούθως συμβάλλουν στήν προστασία τῶν συνανθρώπων τους αὐξάνοντας τήν ἀνοσία τῆς ὁμάδας (ἀγέλης)».

«Τό μόνο μέτρο πού ἐμφανίζει λογική συνέπεια γιά τήν παρεμπόδιση τῆς σοβαρῆς ἀσθένειας καί θνησιμότητας πού προκαλεῖται ἀπό τόν COVID-19 εἶναι ἡ ἀπομόνωση μεμονωμένων ἐκπαιδευτικῶν καί μεμονωμένων παιδιῶν πού βρίσκονται σέ ὑψηλό κίνδυνο», ἀνέφεραν ἐπίσης.
«Ἡ ἀξιολόγηση ρίσκου δέν εἶναι δουλειά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας», τόνισαν οἱ γιατροί, «ἀλλά καθῆκον τῶν θεραπόντων ἰατρῶν σέ συνεργασία μέ τούς ἀσθενεῖς τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.