16 Σεπ 2020

Ὁ καλὸς δάσκαλος κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο


Ὁ καλὸς δάσκαλος κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο ἐμπνέει, προσελκύει καὶ πείθει, (MG. 57327). 

Δὲν εἶναι ἐγωιστὴς οὔτε ἀλαζόνας, δὲ διακρίνεται γιὰ τὸ ἐξουσιαστικό του ὕφος, ἔχει πνεῦμα μαθητείας, δὲν περιαυτολογεῖ. Εἶναι ταπεινὸς ἔχοντας συναίσθηση τῶν ἀτελειῶν καὶ ἀδυναμιῶν του. Γνωρίζει καλὰ «ὅτι ἡ ἐπιείκεια εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴ βία», (MG. 57, 61). 

Ὁ παιδαγωγὸς πρέπει νὰ ἐπιδεικνύει δημοκρατικὸ πνεῦμα καὶ νὰ...
σέβεται τὴ γνώμη τῶν μαθητῶν του, (MG. 60, 35-36). 

Ἀπέναντί τους νὰ εἶναι ἁπλός, εἰλικρινής, ἀπονήρευτος, ἄδολος. Νὰ ἀποφεύγει τὴν εἰρωνεία καὶ τὴν ὑποκρισία,(MG. 61, 404-406). 

Οἱ δάσκαλοι κατὰ τὸν Ἅγιο Πατέρα δὲν πρέπει νὰ εἶναι φορτικοὶ καὶ πιεστικοὶ ἀλλὰ φιλόστοργοι. (MG. 62, 402-403). 

Ὀφείλουν νὰ ὑπερβάλλουν σὲ φιλοστοργία τοὺς φυσικοὺς πατέρες. «Ὁ λόγος (τοῦ δασκάλου)», λέει ὁ Χρυσόστομος πρέπει νὰ εἶναι «λόγος ἀνθρώπου ποὺ διδάσκει μᾶλλον παρὰ ἐλέγχει, ποὺ παιδαγωγεῖ παρὰ τιμωρεῖ, ποὺ βάζει τάξη παρὰ διαπομπεύει, ποὺ διορθώνει παρὰ ἐπεμβαίνει στὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου (τοῦ μαθητοῦ)» (MG. 61 593-594).

Τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς ἀληθινῆς παιδείας γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι: ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλευθερία καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Καὶ οἱ τρεῖς τονίζουν πὼς ἡ σχέση παιδαγωγοῦ μαθητῆ εἶναι μία σχέση ἐλευθερίας καὶ δημιουργίας. Ὁ διάλογος εἶναι τὸ καλύτερο μέσο γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπὸς τῆς ἀγωγῆς. Ἡ ἐξουσιαστικότητα καὶ ὁ δογματισμὸς ὄχι μόνο δείχνουν ἔλλειψη ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ δὲ φέρνουν κανένα οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, (M.G. 62, 404). 

Ὁ ἐκπαιδευτικὸς ὀφείλει πρώτιστα νὰ σέβεται τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας ποὺ χάρισε ὁ δημιουργὸς στὰ παιδιὰ καὶ νὰ μὴ φυλακίζει τὶς ἀνησυχίες τους, ἀλλὰ νὰ ἀνοίγει δρόμους. 

Ἀνδρέα Χ. Ἀργυροπουλου,
Τὸ ἐπαναστατικὸ μήνυμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἀθήνα 2009


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.