16 Σεπ 2020

Μὴ σκοτώσεις τὸ μωρὸ σου...

«Τὴν ὕπαρξή μου τὴν χρωστάω στὸν π. Ἀθανάσιο Χαμακιώτη. Ὅταν ἡ μητέρα μου ἔμεινε ἔγκυος σὲ μένα, εἶχε τὴν ἀτυχία ὁ πατέρας μου νὰ μὴ μὲ θέλει. Τῆς εἶχε θέσει ὅρο. Ἢ τὸ παιδὶ ἢ ἐμένα. Ἐπειδὴ τότε εἶχε ἀπαγορευτεῖ δια νόμου ἀπὸ τὸν Μεταξᾶ ἡ ἔκτρωση, ὁ πατέρας μου ἔδινε στὴ μητέρα μου διάφορα φάρμακα γιὰ νὰ μὲ ἀποβάλει. Χρησιμοποιοῦσε καὶ ἄλλους πιὸ σκληροὺς τρόπους. Τὴ χτυποῦσε, τὴν ἔριχνε κάτω ἀπὸ τὸ κρεβάτι, τὴν πήγαινε στὴ θάλασσα καὶ τὴν ὑποχρέωνε νὰ κάνει ὀκτὼ φορὲς μπάνιο τὴν μέρα, καὶ ἄλλα πολλά. Παράλληλα προσπαθοῦσε νὰ βρεῖ κάποιο γιατρὸ νὰ προχωρήσει στὴν ἔκτρωση, ἀλλὰ δὲν ἀναλάμβανε κανείς. Τελικὰ βρέθηκε κάποιος γιατρὸς νὰ κάνει τὴν ἔκτρωση.
Τότε ὅμως κάποια φίλη της...
τῆς σύστησε τὸν π. Ἀθανάσιο. Πῆγε, λοιπόν, γιὰ πρώτη φορά, καὶ ἐξομολογήθηκε τὸ πρόβλημά της. Ὁ γέροντας ἦταν ἀπόλυτος. Τῆς ἐξήγησε ὅτι αὐτὸ ποὺ πάει νὰ κάνει εἶναι ἔγκλημα.
-Μὰ θὰ μὲ χωρίσει ὁ ἄνδρας μου, πάτερ, ἀντέτεινε.
-Νὰ προτιμήσεις νὰ σὲ χωρίσει παρὰ νὰ σκοτώσεις τὸ παιδί.
-Καὶ πῶς θὰ τὸ μεγαλώσω μόνη μου;
-Θὰ φροντίσει ὁ Θεός. Ἔχουν γίνει τόσες ἀπόπειρες καὶ προσπάθειες γιὰ νὰ φύγει τὸ παιδὶ ἀπὸ πάνω σου καὶ δὲν ἔχει φύγει! Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ σὲ βάλει σὲ σκέψεις. Δὲν ξέρεις τί σκοπὸ ἔχει ὁ Θεὸς γι' αὐτό.

Ἡ μητέρα μου γύρισε ἀποφασισμένη νὰ σηκώσει τὸ σταυρό της. Ὁ πατέρας μου θύμωσε καὶ τὴν ἔδιωξε ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἔτσι ἐγὼ γεννήθηκα χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ πατέρα μου καὶ μεγάλωσα χωρὶς αὐτόν. Παρόλο ποὺ ζοῦσε, ἀπέφυγε νὰ μὲ γνωρίσει. Ἐγὼ νόμιζα ὅτι εἶχε πεθάνει. Ἔτσι μὲ ἄφηναν νὰ πιστεύω ἡ μητέρα μου καὶ ἡ γιαγιά. Ὅταν ἀργότερα ἔμαθα τὴν ἀλήθεια καὶ ὅτι ζεῖ, ἔκανα πάρα πολλὲς προσπάθειες νὰ τὸν βρῶ, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερα, γιατί εἶχε ἀλλάξει καὶ τὸ ὄνομά του. Ἔτσι δὲν τὸν εἶδα ποτέ. Τὸ μόνο ποὺ ἔμαθα καὶ μὲ χαροποίησε, ἦταν ὅτι στὸ τέλος τῆς ζωῆς του μετανόησε.

Τὰ χρόνια πέρασαν, παντρεύτηκα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης τοῦ δεύτερου παιδιοῦ προσβλήθηκα ἀπὸ ὀξεῖς ρευματισμούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κλονιστεῖ πολὺ ἡ ὑγεία μου. Ἔπαιρνα ὀκτὼ ἀσπιρίνες τὴν ἥμερα καὶ πέντε κορτιζόνες τῶν 5 mgr, ἀγνοῶντας ὅμως τὴν ἐγκυμοσύνη. Εἶχα πάρει συνολικὰ 450 ἀσπιρίνες καὶ 250 κορτιζόνες, ὅταν ἀνακάλυψα τὴν ἐγκυμοσύνη. Πανικοβλήθηκα τότε καὶ ἐγὼ καὶ οἱ γιατροί. Ὅλοι πρότειναν νὰ γίνει διακοπὴ τῆς κύησης. Ἐγὼ ὅμως θυμήθηκα τὴ δική μου περίπτωση, τὴ στάση τοῦ π. Ἀθανασίου, ποὺ δὲν τὸν γνώριζα, καὶ δὲν δέχθηκα. Τὸ ἄφησα στὸ Θεό. Ἔκανα μάλιστα καὶ μιὰ ἀπερισκεψία. Σταμάτησα ἀπότομα τὴ θεραπεία, πιστεύοντας ὅτι προστατεύω τὸ παιδί, ἀλλὰ ἔτσι δὲν προστάτευα οὔτε τὴν ὑγεία μου. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Τελικά, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ παιδὶ γεννήθηκε ὑγιέστατο! Οἱ γιατροὶ ὅμως μοῦ ἀπαγόρευσαν νὰ κάνω ἄλλο παιδὶ τοὐλάχιστον γιὰ τρία , γιατί ἡ ὑγεία μου ἦταν πολὺ κλονισμένη. Ἔτσι, παρόλο ποὺ δὲν τὸ ἤθελα, ἀπέφευγα νὰ κάνω ἄλλο παιδί.

Ἦταν παραμονὲς τοῦ Πάσχα τὸ 1967 κι ἐπειδὴ ὁ πνευματικός μας ἔλειπε στὴ Β. Ἑλλάδα, πήγαμε μὲ τὸν ἄνδρα μου στὸ μοναστήρι γιὰ νὰ ἐξομολογηθοῦμε στὸν π. Ἀθανάσιο. Ἦταν τότε πολὺ γέροντας. Κι ἐγὼ συγκινήθηκα βλέποντας γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ἄνθρωπο χάρη στὸν ὁποῖο ἦλθα στὴ ζωή. Τοῦ μίλησα γιὰ τὴν περιπέτειά μου καὶ γιὰ τὴ συμβουλὴ τῶν γιατρῶν. Ὁ γέροντας, ἀφοῦ μὲ ἄκουσε, μοῦ εἶπε:
-Παιδί, οἱ ἐπίγειοι γιατροὶ γνωρίζουν τὸ πρόβλημά σου! Ὁ ἐπουράνιος γιατρὸς δὲν τὸ γνωρίζει; Ἄν δὲν πρέπει νὰ τεκνοποιήσεις δὲν θὰ σοῦ δώσει παιδί. Ἀρκεῖ νὰ τὸν ἐμπιστευθεῖς καὶ σὺ βλέπω δὲν τὸν ἐμπιστεύεσαι.

Ἀποφασίσαμε μὲ τὸ σύζυγό μου νὰ τὸ ἀφήσουμε καὶ πάλι στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ πράγματι ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ἀποκτήσουμε παιδὶ στὸ ὅριο ποὺ ἔβαλαν οἱ γιατροί. Τότε εἶχε ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία μου. Ἦταν τὸ τρίτο παιδὶ μᾶς καὶ ἀποφασίσαμε νὰ τὸ πᾶμε, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα δύο, στὸ μοναστήρι. Ἀγνοούσαμε ὅτι ὁ γέροντας εἶχε κοιμηθεῖ. Ἦταν Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ ἀνεβήκαμε στὴ Φανερωμένη γιὰ τὴν ἀκολουθία ἐπιταφίου. Εἶχε πολὺ κόσμο καὶ κατευθυνθήκαμε στὴ νότια πλευρὰ τῆς ἐκκλησίας. Ἀνάμεσα στὰ λουλούδια, χωρὶς νὰ τὸ πολυπροσέξουμε, εἴδαμε μιὰ μαρμάρινη πλάκα καὶ ἀκουμπήσαμε τὸ καλαθάκι μὲ τὸ παιδί. Γυρίσαμε ταυτόχρονα καὶ τί νὰ δοῦμε: «Ἀθανάσιος ἱερομόναχος». Καταλάβαμε ὅτι ἦταν ὁ τάφος τοῦ γέροντα. Αἰσθανθήκαμε ρῖγος καὶ νιώσαμε τὰ ἴδια συναισθήματα καὶ τὴν ἴδια ἀκριβῶς σκέψη. Βλέποντας τὸ μωρὸ μᾶς πάνω στὸν τάφο τοῦ γέροντα τὸ νιώσαμε σὰν προσφορὰ καὶ δῶρο δικό του καὶ σὰ νὰ ἀκούγαμε τὸν ἴδιο νὰ μᾶς λέει: Βλέπετε ποὺ τὸ παιδὶ ἦλθε στὴν ὥρα ποὺ ἔπρεπε νὰ ἔλθει; Κοιταχθήκαμε καὶ ὅταν ἐξομολογηθήκαμε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον τὰ συναισθήματα καὶ τὴ σκέψη μας καὶ διαπιστώσαμε ὅτι ἦταν ἀκριβῶς τὰ ἴδια, τα μάτια μας γέμισαν δάκρυα. Ἡ συγκίνηση ἦταν ἀπερίγραπτη. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἄγνωστος σὲ μένα, ἔπαιξε τόσο σημαντικὸ ρόλο στὴ ζωή μου καὶ στὴν οἰκογένειά μου».

5 σχόλια:

 1. Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  Ἄν ἔχεις 2-3 παιδιά θά ἀντιμετωπίσης προβλήματα ποῦ θά εἶχες μέ 4-6 παιδιά;;
  Ἄν ἔχεις 4-6 παιδιά θά ἀντιμετωπίσης προβλήματα ποῦ θά εἶχες μόνον μέ 2-3 παιδιά;;
  Τό νά μήν ὑπάρχει πολύ φαϊ στήν οἰκογένεια μέ 4-6 παιδιά μήπως σώζει ἀπό ἀρρώστιες ὅπως ὁ διαβήτης;; τί νά τό κάνω νά ἔχω νά φάω πλούσια;;
  Ἔχω ἐνδείξεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ισχύει...

   Γύρω, χαμός απο αρρώστιες
   -τα πιτσιρίκια-
   και οι γονείς απελπισμένοι...

   και τα παιδιά σου...λες και ζείς... αλλού...

   και να μην ξέρεις και τι
   να πείς, γιατί από τον κόσμο...
   η έκπληξη...
   ο θαυμασμός...
   αλλά και η απαξίωση...
   ο αποκλεισμός...
   ...θά είναι όλα...
   στη... διαπασών...


   Διαγραφή
 2. Διαβάζοντας αυτό το άρθρο χάνεις την λαλιά σου.

  Μέγας εί, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα Σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων Σου

  Κάποτε ο Μακαριστός Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας προσευχήθηκε με πόνο καρδιάς στον Άγιο Θεό, γιατί δεν δίνει το φάρμακο του καρκίνου στους ανθρώπους.
  Και έλαβε την απάντηση από τον Άγιο Θεό ότι έστειλε τρεις φορές ανθρώπους που θα εφεύρεαν το φάρμακο για τον καρκίνο.
  Αλλά και τις τρεις φορές, τους σκότωσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι με τις εκτρώσεις.

  Και ένα εκπληκτικό Ρώσικο βίντεο για όσους δεν το έχουν δει!!

  https://youtu.be/2oTSwfA_VQA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΙΠΕ ΑΥΤΟ Ο γ. ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ;;;;;;

   Διαγραφή
 3. Κάπου το εἶδα, ρωμεϊκο ὁδοιπορικό
  Κάποτε ὁ Μακαριστός Γέροντας Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας προσευχήθηκε μέ πόνο καρδιᾶς στόν Ἅγιο Θεό, γιατί δέν δίνει τό φάρμακο τοῦ καρκίνου στούς ἀνθρώπους.
  Καί ἔλαβε τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Ἅγιο Θεό ὅτι ἔστειλε τρεῖς φορές ἀνθρώπους ποῦ θά ἐφεύρεαν τό φάρμακο γιά τόν καρκίνο.
  Ἀλλά καί τίς τρεῖς φορές, τούς σκότωσαν οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι μέ τίς ἐκτρώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.