10 Αυγ 2020

Λίστα Πέτσα: Ράπισμα ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης γιὰ τo σκάνδαλο τῶν 20.000.000 €

Προκλητικὴ χρηματοδότηση τῶν ΜΜΕ γιὰ τὴν πανδημία 

Κόλαφος εἶναι ἔκθεση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴ λίστα Πετσα καὶ τὶς ἐπιλογὲς τῆς κυβέρνησης σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ χρηματοδότηση τῶν ἑλληνικῶν μέσων ἐνημέρωσης στὴ διάρκεια τῆς κρίσης τοῦ Covid-19, ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στὴ σελίδα τῆς πλατφόρμας τοῦ Συμβουλίου ποὺ δρᾶ «γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν δημοσιογράφων».

Σύμφωνα μὲ ὅσα καταγράφει τὸ ὄργανο λήψης ἀποφάσεων τῆς Ε.Ε. καὶ τὰ ὁποία διασύρουν τὴ χώρα μᾶς ἀνεπανόρθωτα, κατατάσσοντας τὴ στὴ λίστα μὲ τὶς ὑπὸ ἀνάπτυξη χῶρες καὶ ὄχι στὶς ἀναπτυγμένες καὶ εὐνομούμενες, ἀπὸ τὴ λίστα Πέτσα καὶ τὴ χρηματοδότηση ὕψους 20.000.000 εὐρὼ «ἑξαιρέθηκαν τὰ μέσα ποὺ ἀσκοῦν κριτικὴ στὴν κυβέρνηση.

Ἡ ἀνάλυση ἔδειξε, ἀκόμη, πὼς πολλὲς μιντιακὲς ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ἀντιπολιτευτικὲς στὴν Ἑλλάδα ἔλαβαν δυσανάλογα χαμηλότερα ποσὰ ἀπὸ τὴ διαφημιστικὴ πίτα τῆς καμπάνιας γιὰ τὴν εὐαισθητοποίηση τοῦ κοινοῦ σὲ σχέση μὲ τὰ πιὸ φιλικὰ πρὸς τὴν κυβέρνηση μίντια. Καὶ ὅλα αὐτὰ παρὰ τὸ...
γεγονὸς πὼς πολλὰ ἀντιπολιτευτικὰ μέσα ἔχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία καὶ ἀναγνωσιμότητα». Τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ὅμως, δὲν σταματᾶ ἐδῶ. Συνεχίζει ἀποκαλύπτοντας καὶ ἀπογυμνώνοντας ὅλες τὶς προσπάθειες τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης νὰ τονώσει οἰκονομικὰ μόνο τὰ φιλικὰ πρὸς αὐτὴ μέσα καὶ μάλιστα μὲ τὸν πλέον ἀδιαφανῆ τρόπο, σκορπώντας παράλληλα τὰ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀκόμη καὶ σὲ ἀνύπαρκτες, ἠλεκτρονικὲς ἐκδόσεις. 

«Γιὰ νὰ διανεμηθοῦν τὰ κρατικὰ κεφάλαια, ἡ κυβέρνηση προσέλαβε τὴν πολυεθνικὴ διαφημιστικὴ ἐταιρία Initiative Media. Ἐν τῷ μεταξύ, στὴ λίστα ἔκτασης 18 σελίδων μὲ τὰ 1.232 μίντια ποὺ ἔλαβαν οἰκονομικὴ βοήθεια συμπεριλαμβάνονταν πάνω ἀπὸ 200 διαδικτυακοὶ τίτλοι οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπάρχουν στὸ Μητρῶο Ἠλεκτρονικῶν Μέσων της χώρας. Συμπεριλαμβάνονταν ἀκόμη καὶ σάιτ τὰ ὁποία εἶναι ἀνενεργὰ ἢ μπλὸγκ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐλάχιστους ἢ καθόλου ἀναγνῶστες. Ἡ λίστα, μάλιστα, δόθηκε στὴ δημοσιότητα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἔπειτα ἀπὸ διαρκεῖς πιέσεις ἀπὸ τὰ μίντια καὶ τὴν κοινωνία. Τελικά, ἀπὸ τὴ λίστα ἀποκαλύφθηκε πὼς πολλὰ φιλικὰ πρὸς τὴν κυβέρνηση μέσα ἔλαβαν δυσανάλογα ποσά, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε σὲ καταγγελίες ὅτι ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ διαστρεβλώσει τὸ μιντιακὸ τοπίο ὑπονομεύοντας παράλληλα τὴν ἐλευθερία τοῦ Τύπου καὶ τὸν πλουραλισμό». 

Μετὰ τὴν ἔκθεση ἡ μόνιμη ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπία στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἀναγκάστηκε νὰ προβεῖ σὲ μία μᾶλλον… ταπεινωτικὴ ἀλλὰ κυρίως μὴ πειστικὴ ἀπάντηση, ἀκολουθώντας τὴν κυβερνητικὴ ρητορική, καθὼς δὲν καταφέρνει νὰ ἐξηγήσει οὔτε γιατί πῆραν «δυσανάλογα ποσὰ» μέσα ποὺ ἀσκοῦν κριτικὴ στὴν κυβέρνηση οὔτε γιατί χρηματοδοτήθηκαν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα φορολογούμενο ἀνύπαρκτα σάιτ καὶ μπλόγκ. 

Ἡ ἀπάντηση ποὺ δόθηκε δὲν ἐξηγεῖ φυσικὰ οὔτε γιατί ἡ περίφημη ἀλλὰ κυρίως «ἁμαρτωλὴ» λίστα Πέτσα δόθηκε στὴ δημοσιότητα ἔπειτα ἀπὸ πιέσεις οὔτε γιατί δὲν ἔχουν δοθεῖ περαιτέρω στοιχεῖα γιὰ τὴν προβολὴ ποὺ ἔκανε κάθε μέσο γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ οὔτε, τέλος, γιατί δόθηκε ἡ διαχείριση τοῦ κρατικοῦ χρήματος σὲ πολυεθνικὴ διαφημιστικὴ ἐταιρία ἡ ὁποία ἀμείφθηκε μὲ πολλὲς δεκάδες χιλιάδες εὐρώ. Νὰ ὑπενθυμίσουμε πὼς τὸν περασμένο μήνα καὶ τὸ Διεθνὲς Ἰνστιτοῦτο Τύπου εἶχε στείλει ἐπιστολὴ στὸν πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μὲ τὴν ὁποία καλοῦσε τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ δώσει διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὰ κριτήρια ποὺ ἔλαβε ὑπόψη τῆς γιὰ τὴ διανομὴ τῶν κρατικῶν κονδυλίων. 

Στὰ ἄλλα νέα ἀπὸ τὴ χώρα μας, στὸν πρόσφατο «ὀλίγον ἀπὸ ἀνασχηματισμὸ» ὁ κ. Πέτσας κατάφερε νὰ διατηρήσει τὸν ὑπουργικό του θῶκο. Τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ὡστόσο, δὲν μοιάζει νὰ ἔχει καὶ τὴν καλύτερη ἄποψη γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.