12 Αυγ 2020

Θεομηνία ἢ Θεομήνυμα;

Γράφει ὁ Βελισσάριος Γ. Γκεζερλὴς, 
Ἱεροψάλτης, Δρ. Πληροφορικῆς
Συγκλονισμένοι εἴμαστε ὅλο τὸ πανελλήνιο γιὰ τὴν μεγάλη καταστροφὴ ποὺ ἔγινε στὴν Εὔβοια ἐξαιτίας τῆς πολὺ δυνατῆς νεροποντῆς. Δυστυχῶς 7 ἄνθρωποι ἔχασαν τὴ ζωή τους καὶ ἑκατοντάδες οἰκογένειες ἐπέστησαν καταστροφὲς στὸ βίος τους. Εἶδαν μέσα σὲ λίγες ὧρες ὁ ἀγώνας μίας ζωῆς νὰ ἐξανεμίζεται, ἀκόμα καὶ αὐτὴ ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸ κύριο συστατικό της ζωῆς, τὸ νερό!
Ἀμέσως, οἱ δημοσιογράφοι καὶ τὰ κανάλια βρῆκαν εὔκαιρη τροφὴ γιὰ τὰ προπαγανδιστικά τους εἰδησεογραφικὰ σενάρια. «ΘΕΟΜΗΝΙΑ» ἡ λέξη ποὺ κυριαρχεῖ σὲ τέτοιες καὶ ἀνάλογες καταστάσεις. Ἡ λέξη αὐτὴ ποὺ τὴν ἐκφέρουν μὲ τόση ἄνεση καὶ ἱκανοποίηση λὲς καὶ ἔχουν βρεῖ τὸν αἴτιο τῆς καταστροφῆς! Ὁ Θεὸς εἶναι ποὺ φταίει γιὰ ὅλα! Τὸ «μένος» τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ κατὰ τὴν ἑτοιμολογία τῆς λέξης ἡ μανιώδης ὀργὴ τοῦ Θεοῦ! Ὀργίστηκε ὁ Θεὸς καὶ μὲ μανία ἔστειλε τὴν τιμωρία του, τὴν «θεομηνία» γιὰ νὰ καταστρέψει τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὶς πράξεις τους! Βρήκαμε ἐπιτέλους τὸν αἴτιο τῆς καταστροφῆς! Καὶ οἱ πολίτικοί μας μποροῦν νὰ συνεχίζουν ἀνενόχλητοι τὸ «ἐποικοδομητικὸ» ἔργο τοὺς προσπερνώντας ἐλαφρὰ τὴ καρδία τέτοιες...
τραγικὲς καταστάσεις καλυπτόμενοι πίσω ἀπὸ εὐφυεῖς δηλώσεις!!! 

Ἀλήθεια, στὸν 21ο αἰώνα πιστεύουμε ἀκόμη στὶς προπαγανδιστικὲς καὶ συκοφαντικὲς αὐτὲς δηλώσεις ὅτι ὁ Ἀγαθὸς Θεὸς μᾶς εἶναι σὰν τὸν ΔΙΑ, σὰν τὸν ΚΡΟΝΟ ποὺ ὀργιζόντουσαν καὶ ὁ μὲν ἔτρωγε τὰ παιδιὰ τοῦ ὁ δὲ ἔστελνε κεραυνοὺς στὸν κόσμο νὰ τὸν κάψει; Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη συκοφάντηση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ τὸ ἀντίχριστο πνεῦμα ὅλων τῶν ἐποχῶν προσπαθοῦσε καὶ προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸν ἄνθρωπο ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἀγαθὸς ἀλλὰ εἶναι τιμωρός! Ὅμως ἂν ἀνατρέξουμε στὴν ὀρθόδοξη θεολογία μας, ἐδῶ καὶ 1700 περίπου χρόνια τὰ θέματα αὐτὰ εἶναι λυμένα καὶ ξεκάθαρα. Γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος (330-378 μ.Χ.), αὐτὸ τὸ μέγεθος τῆς θεολογίας καὶ τῆς χάριτος, «ὅτι δὲν εἶναι αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, οὔτε ὁ διάβολος, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐπιλέγει τὸ κακό»! 

Εἶναι ξεκάθαρη ἡ θεολογικὴ αὐτὴ ρήση τοῦ Μ. Βασιλείου. Ὁ Θεὸς δὲν θέλει τὸ κακό, δὲν προκαλεῖ τὸ κακό, ἀλλὰ εἶναι ἀγαθός, καλός, εἶναι Ἀγάπη καὶ παιδαγωγεῖ καὶ σὰν τὸν ἥλιο φωτίζει ἀενάως τὸ πλάσμα του, ὥστε ἀπὸ τὸ σκοτάδι νὰ τὸ φέρει στὸ φῶς, ἀπὸ τὸ θάνατο νὰ τὸ φέρει στὴ ζωή, στὴν ἀνάσταση, ἀπὸ τὸ μηδενισμὸ νὰ τὸ φέρει στὴν αὐθεντικότητα! Ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἀντιδρᾶ, δὲν θέλει τὸ φῶς, θέλει τὸ σκοτάδι, τὸ θάνατο, δὲν θέλει τὴν αὐθεντικὴ ζωή, ἀλλὰ τὴν πτώση, τοῦ ἀρέσει ὁ βοῦρκος! Ὁ Θεός, ἀγαπᾶ καὶ περιμένει, μακροθυμεῖ, σεβόμενος τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὸ ὑπέρτατο δῶρο μὲ τὸ ὁποῖο ἔχει προικίσει τὸν ἄνθρωπο τὴν Ἐλευθερία. 

Ἡ περίπτωσή μας εἶναι ἀκριβῶς ὅπως ἕνα μικρὸ παιδάκι ποὺ μόνο τοῦ εἶναι ἀπροστάτευτο, ὅμως ἔχει τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα του. Ὅσο τὸ παιδὶ βρίσκεται κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴ σκέπη, ὄντας ἐλλιπές, ὄντας ἀδύνατο, ὄντας εὐάλωτο στὴν φθορά, τὴν ἀσθένεια, τὴν καταστροφή, τὸ θάνατο, στὴν παραμικρή του ἀπόκλιση ἢ ἀπειλῆ ποὺ θὰ δεχτεῖ σπεύδει ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα καὶ τὸ προστατεύουν, εἴτε ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικούς του κινδύνους, εἴτε ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἀπειλές. Ὅμως, ὅταν αὐτὸ τὸ παιδὶ ἐγωιστικὰ ἀρνεῖται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα του, ἀρνεῖται νὰ εἶναι ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ προστασία τους, ἀρνεῖται τὴν θαλπωρὴ ποὺ τοῦ προσφέρει τὸ θερμοκήπιο τῆς ἀγάπης τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας του καὶ φύγει μακριά τους, τότε ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα λυπούμενοι γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ παιδιοῦ τοὺς βοηθοῦν αὐτὸ μὲ διαφορετικὸ τρόπο, χρησιμοποιώντας καὶ ἀξιοποιώντας μὲ σεβασμὸ τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογή του καὶ περιμένουν ἐναγωνίως τὴν ἐπιστροφὴ μὲ ἀγάπη καὶ ἀγαθοσύνη, ὅπως ὁ στοργικὸς Πατέρας περίμενε τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ. Ὅμως ὁ υἱὸς ἀπομακρυνόμενος ἀπὸ τὸν πατέρα, πέφτει σὲ ταλαιπωρίες καὶ σὲ περιπέτειες ποὺ πολλὲς φορὲς τοῦ κοστίζουν καὶ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴ βιωτή του καὶ τὴ ζωή του. Κάθε πράξη μας ποὺ εἶναι ἀντίθετη καὶ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν σκέπη τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας μας, τῶν ἁγίων μας ἔχει κόστος. 

Μέσα στὴν ἑβδομάδα ὁ κ. Ὑφυπουργὸς πολιτικῆς προστασίας, ἐκπροσωπεύοντας μία ὑπερθετικὰ νοήμονα κυβέρνηση…, ἔσπευσε νὰ προστατέψει γιὰ δεύτερη φορὰ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὸ νεοεμφανιζόμενο αὐτὸ θηρίο τὸν «κορωνοϊὸ» ποὺ τείνει νὰ κατασπαράξει λαοὺς καὶ ἔθνη! Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ λύση ποῦ πρότεινε; Νὰ ἀπαγορεύσει τὶς ἐθνοσωτήριες λιτανεῖες κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας, μεθαύριο ποὺ θὰ εἶναι δεκαπενταύγουστος καὶ ὅλος ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαὸς θὰ θελήσει νὰ σπεύσει νὰ προσκυνήσει μὲ δέος τὴν Χάρη της! Ὄντας πολιτικὸς τόλμησε τὸ ἀπολίτιστο, νὰ ἐπιβάλει γιὰ ἄλλη μία φορὰ παύση στὴν παλλαϊκὴ προσκύνηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅπως τὴν πρώτη φορὰ ἐπέβαλε πρόστιμο στὴ λιτανεία τῆς εἰκόνας της! Τόλμησε νὰ φιμώσει καὶ νὰ ἀπομακρύνει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὴν προστασία καὶ σκέπης της, ἀπὸ τὸ λιμάνι ποὺ καταφεύγουν νὰ ξεκουραστοῦν οἱ ψυχὲς τῶν ταλαιπωρημένων ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τῶν δωρημάτων ποὺ ἁπλόχερα ἡ Θεομήτορα μᾶς προσφέρει, ἀπὸ τὴν ἀκούραστη πρεσβεία πρὸς τὸν Υἱό της, ἀπὸ τὴν καταφυγὴ καὶ τὴ θερμὴ ἀντίληψη γιὰ κάθε πονεμένο ἄνθρωπο. 

Ἀχάριστη ἡ πράξη καὶ ταπεινωτικὴ πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Παναγιᾶς μας, ποὺ σὲ ὅλο τὸ διάβα τῶν αἰώνων σκέπαζε καὶ στήριζε καὶ διαφύλαττε τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων, μὲ τὰ ἄπειρα θαύματά της, ἐναντίων τῶν κατακτητῶν, τῶν ἐπιδημιῶν, τῆς πανώλης, τῆς χολέρας, ἀσθενειῶν ἄλλων, ναὶ καὶ αὐτοῦ του κορωνοϊοῦ, ποὺ ἂς φοράει κορῶνα καὶ ἂς κομπάζει ἀήττητος μπρὸς στὸν Υἱό της, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς μᾶς γλύτωσε μὲ τὰ ἐλάχιστα κρούσματα πρὸ τριῶν μηνῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μᾶς τόσο τὸ 1821, ὅσο καὶ τὸ 1940 καὶ τὴν περίοδο τῶν βαλκανικῶν πολέμων, μὲ τὴν προστασία της σὲ κάθε οἰκογένεια καὶ τὴν προσφορά της στὸ ἔθνος μας! Οὐδεὶς πιὸ ἀχάριστός του εὐεργετηθέντος μᾶς τονίζει ὁ Θουκυδίδης. Ἔτσι καὶ ἐδῶ ἡ πράξη αὐτὴ τῆς ἀχαριστίας πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μᾶς ἦρθε καὶ ἔδεσε μὲ τὴν «ἤξεις ἀφίξεις» διπλωματικὴ στάση τῆς Ἱεραρχίας ποὺ τὴν μὲν πρώτη φορὰ συναίνεσε νὰ μὴν ἀκουστεῖ ὁ παιάνας τῆς ΖΩΗΣ, τὸ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» καὶ νὰ μὴν εὐλογηθεῖ ὁ τόπος μας μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἐπιταφίου!!! Τώρα τὴ δεύτερη φορὰ ἐπαφίεται στὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη νὰ ἀποφασίσει ἂν θὰ γίνει λιτανεία ἡ ὄχι! Δὲν μπορεῖ δηλαδὴ ἡ Ἱεραρχία ὁμόφωνα νὰ ΚΡΑΥΓΑΣΕΙ «ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ» καὶ νὰ ἐμπιστευθεῖ μὲ πίστη καὶ θάρρος τὴν ζωὴ τοῦ ποιμνίου της στὴν Θεομήτορα! 

Ἑπόμενο εἶναι ὅταν ὁ κ. Ὑφυπουργὸς καὶ ἡ Κυβέρνηση σπρώχνουν ἕνα ἔθνος ἔξω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σκέπη καὶ χαριτόβρυτη ὀμπρέλα τῆς Παναγίας μας, νὰ εἴμαστε εὐάλωτοι στὶς φυσικὲς καταστροφὲς καὶ σὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀπειλὲς καὶ τοὺς κορωνοϊούς, ὄντας ἀτελεῖς μὲ κακοτεχνίες στὶς ὑποδομές μας, στὰ γεφύρια μας, στὴ διαχείριση τῶν ὄμβριων ὑδάτων, τῶν ποταμῶν, τῶν ὑποδομῶν δασοπυρόσβεσης, τῶν δρόμων, τῶν συγκοινωνιῶν, τῶν κτιρίων μας, τῶν νοσοκομείων μᾶς κ.λπ. Στὴν προκειμένη περίπτωση τῆς Εὔβοιας, ἀνάλογα καὶ παλαιότερά της Μάνδρας (τότε ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση ψήφισε ὅλες ἐκεῖνες τὶς νομοθεσίες περὶ ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἀλλαγῆς φύλλου τῶν παιδιῶν μας) ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ παρέμβει νὰ μᾶς βοηθήσει ὅπως ἔκανε πάντοτε, διότι σέβεται τὴν ἐλεύθερη ἀπόφασή μας (Κυβέρνησης, Ἱεραρχίας, Λαοῦ) νὰ ἔχουμε ὄχι φόβο Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ κορονοϊοῦ! Μᾶς βοηθάει ὅμως ἐν ἑτέρα μορφή, μᾶς ἀφήνει νὰ ὑποστοῦμε τὴν παιδαγωγία ποὺ εἶναι συνέπεια τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς μας τοῦ νὰ εἴμαστε μακριά του Θεοῦ καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Παναγίας μας. 

Μπορεῖ στὰ λόγια νὰ δείχνουμε ὅτι πιστεύουμε καὶ εἴμαστε ὀρθόδοξοι, ὅμως οἱ πράξεις μᾶς δηλώνουν τὸ ἀνάποδο, ὅτι γίναμε ἄνθρωποι ὄχι τῆς Πίστεως ἀλλὰ τοῦ φόβου καὶ δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ χειρότερη μάσκα μας! Δὲν ἔχουμε πιὰ ἐμπιστοσύνη καὶ ζωντανὴ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ φοβούμαστε μία γρίπη, λουφάζουμε σὰν τὰ ἀπροστάτευτα σκυλιὰ ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴν παγκόσμια μηδενιστικὴ προδρομικὴ προπαγάνδα ποὺ γιὰ νὰ προετοιμάσει τὸν δρόμο τοῦ ἀντίχριστου ποὺ θὰ ὑποδουλώσει ὅλους τους λαούς, ἐμφυτεύει στὸ ΕΙΝΑΙ τῆς κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης τὸν φόβο καὶ τὸν μηδενισμὸ μὲ πρόσχημα τὸν κορονοϊό! Ἔχοντας συνεργάτες τὰ κανάλια καὶ τὶς ἰστοσελίδες τῶν εἰδήσεων, τοὺς σύγχρονους αὐτοὺς κήρυκες τοῦ φόβου καὶ τοῦ θανάτου παρουσιάζει τὸ μυρμήγκι σὰν λιοντάρι, τὴν γάτα σὰν τὴν τίγρη, κλειδώνοντας ἕναν ὁλόκληρο λαὸ στὰ σπίτια του καὶ ἀπομακρύνοντας τὸν ἀπὸ τὸν Χριστό! Γιατί δὲν ἔδειχναν καὶ πέρυσι ἕναν ἕναν τους θανάτους ἀπὸ τῆς ἐποχικὴ γρίπη; Γιατί καὶ πέρυσι δὲν ἀνέφεραν καθημερινὰ τὰ χιλιάδες κρούσματα; Γιατί δὲν δείχνουν ἕναν ἕναν τους 70 περίπου καθημερινοὺς θανάτους ἀπὸ τὸν καρκίνο λόγο τσιγάρου; Γιατί δὲν δείχνουν καθημερινὰ ἕναν ἕναν τους θανάτους ἀπὸ τὰ ναρκωτικά, τὰ τροχαῖα, τὸ ἀλκοόλ, τὶς καταχρήσεις κ.λπ.; Μήπως καὶ αὐτὲς οἱ αἰτίες θανάτου δὲν εἶναι παγκόσμιες; Μήπως τὰ θύματα σὲ αὐτὲς εἶναι πολὺ λιγότερα ἀπὸ τοῦ κορονοϊοῦ; 

Τούτη τὴν ὥρα ἡ Ἱεραρχία μας ἀντὶ νὰ συναινέσει στὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθα ποὺ αὐτὸ ἐπέφερε τὴν περίοδο τῆς Μ. Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα ἢ στὴν χλιαρὴ στάση της στὴν παύση τῶν λιτανειῶν τῆς Παναγίας μας, θὰ ἔπρεπε νὰ προτάξει καὶ νὰ προβάλει τὴν Πίστη στὴν Ἀνάσταση, τὴν Πίστη στὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἔναντί του θανάτου, τὴν Πίστη στὴ Ἁγία Σκέπη τῆς Παναγίας μας ποὺ στὸ παρελθὸν μᾶς γλίτωσε ἀπὸ παντοίους κινδύνους, στὴν ἐξάλειψη τοῦ φόβου ποὺ κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη «ὁ φόβος κόλασιν ἔχει» καὶ νὰ κηρύξει τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστό, στὴν Παναγιά μας καὶ νὰ προτρέψει τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἐμπιστευτεῖ τὴν ὄντως ΑΓΑΠΗ ποὺ ἔξω ἀποβάλει τὸν φόβο. Ἦταν καὶ εἶναι ἡ εὐκαιρία τῶν Ὀρθόδοξων λαῶν νὰ δείξουν καὶ νὰ κραυγάσουν μὲ λειτουργίες, μὲ λιτανεῖες, μὲ ζωντανὸ λόγο, τὸ «Τὶς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἠμῶν» ποὺ δὲν ἀδυνατεῖ στὸν Θεὸ πᾶν ρῆμα καὶ ἔτσι μὲ αὐτὸ τὸ βίωμα ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα νὰ παραδειγματιστεῖ καὶ νὰ ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου καὶ ἡ «θεομηνία» νὰ γίνει ἡ ἀφορμὴ νὰ λάβουμε τὸ ΘΕΟΜΗΝΥΜΑ τῆς αἰωνίου ζωῆς! Καλὴ καὶ εὐλογημένη Παναγιά! 

10/8/2020 
Βελισσάριος Γ. Γκεζερλὴς 
Ἱεροψάλτης, Δρ. Πληροφορικῆς

2 σχόλια:

  1. Τέτοιος λαός πού είμαστε, καλά τά παθαίνουμε,και θά μάς βρούνε πολύ χειρότερα από τόν Σεπτέμβριο...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.