19 Αυγ 2020

Πρωτόκολλο γιὰ τὴ διανομὴ ἀντιδώρου στὴ Μητρόπολη Σικάγο

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἀφύπνιση, λαὲ τοῦ Θεοῦ! Φαίνεται πὼς ἔχουμε μείνει πολὺ πίσω! Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε χαμπάρι, πὼς μεταξὺ τῶν ἄλλων, παροπλίστηκε πλέον ὁ Δεκάλογος τοῦ Μωυσῆ. Κλείστηκε στὸ χρονοντούλαπο ἀπὸ τοὺς ὑπερθεοὺς ἐνδοεκκλησιαστικοὺς προστάτες μας καὶ θὰ μποῦν καὶ πολλὰ ἄλλα τῆς Ἁγίας Παραδόσεως καὶ σύντομα μάλιστα, ἀφοῦ ἔτσι θέλει ἡ Νέα Τάξη. Τώρα ἔχουμε τὸν "Νέο Δεκαπεντάλογο" τῶν ὑπερθεῶν προστατῶν μας! Ἂς τὸν ἀκολουθήσουμε μὲ πλήρη ἐμπιστοσύνη καὶ δὲν ἔχουμε νὰ χάσουμε τίποτε! Θὰ ἐξασφαλίσουμε πολλὰ πλεονεκτήματα, ὅπως μᾶς ἐγγυῶνται, πλὴν ἑνὸς ὅμως, τοῦ κορυφαιότατου, τιθεμένου βεβαίως ἐν ἀμφιβόλω: Τοῦ θέματος τῆς σωτηρίας!... Κύριε ἐλέησον!!!

Ἡ εἴδηση ὅπως τὴ διαβάσαμε στὸ orthodoxianewsagency
Ἐνημέρωση (Update) στὴν ὁδηγία τῆς 3ης Ἰουνίου 2020 σχετικὰ μὲ τὴ διανομὴ ἀντιδώρου καὶ ἄρτων στὴν ἐποχὴ τοῦ κορωνοϊοῦ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη τοῦ Σικάγο. 
Τώρα ποὺ οἱ ἄνθρωποι εἶναι πιὸ ἐξοικειωμένοι μὲ τὴν τήρηση κοινωνικῶν ἀποστάσεων καὶ τὴ χρήση ἐξοπλισμοῦ ἀτομικῆς προστασίας (PPE), τὸ ἀκόλουθο πρωτόκολλο προσφέρεται στὶς ἐνορίες γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν ἐπανεισαγωγὴ τῆς διανομής αντιδωρων καὶ ἀρτοκλασίας. Για ἐνορίες ποὺ προσφέρουν τὴ Θεία Κοινωνία στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας και μόνο ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἄλλος κληρικὸς διαθέσιμος γιὰ τὴ διανομὴ του αντιδώρου, ἕνας ἐνορίτης ποὺ ὁρίζεται ἀπὸ τὸν ἱερέα μπορεῖ νὰ διανείμει τὸ ἀντίδωρο. Τὸ ἄτομο αὐτό, λοιπόν, πρέπει νὰ ἀκολουθήσει τὸ καθορισμένο πρωτόκολλο. 

1. Ἡ κοινωνικὴ ἀπόσταση πρέπει πάντα νὰ τηρεῖται...
ἀπὸ τοὺς πιστούς. Πρέπει νὰ φορᾶτε μάσκα προσώπου ἀνὰ πάσα στιγμή, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λήψη τῆς Θείας Κοινωνίας. 

2.  Μόνο πρόσφορα ἀπὸ καθορισμένα ἄτομα πρέπει νὰ γίνονται δεκτὰ γιὰ διανομὴ στὴν ἐνορία. Τα πρόσφορα ἀπὸ μὴ καθορισμένα ἄτομα θὰ παραμένουν στὸν ναό, θὰ εὐλογοῦνται μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία καὶ θὰ ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι μαζί τους. 

3. Ἕνα καθορισμένο ἄτομο γιὰ κάθε λειτουργία/ἀκολουθία πρέπει νὰ ἀναγνωρίζεται ὅτι λαμβάνει τοὺς ἄρτους ἢ/καὶ το πρόσφορο.  

  • Τὸ ἄτομο πρέπει νὰ ἀπολυμαίνει τὰ χέρια του καὶ νὰ φοράει μάσκα προσώπου πρὶν λάβει τὴν προσφορὰ ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες.
4. Ἕνα καθορισμένο πρόσωπο γιὰ κάθε λειτουργία/ἀκολουθία πρέπει νὰ προσδιορίζεται γιὰ τὴν προετοιμασία του αντιδώρου καὶ τῆς ἀρτοκλασίας για κοπῆ. 

  • Πρὶν καὶ μετὰ τὴν κοπή, τὸ μαχαίρι καὶ τὸ καλάθι πρέπει νὰ ἀπολυμανθοῦν. 
  • Τὸ ἄτομο πρέπει νὰ φορᾶ μάσκα προσώπου καὶ νὰ ἀπολυμαίνει τὰ χέρια τοῦ πρὶν χειριστεῖ τὸ μαχαίρι, πιάσει τὸ καλάθι καὶ τὸ ψωμί.
  • Ἀφοῦ τὰ κομμάτια τοποθετηθοῦν στὸ καλάθι (τά), πρέπει νὰ καλυφθοῦν μὲ ἕνα καθαρὸ πανί, χαρτοπετσέτες ἢ παρόμοιο κάλυμμα. 
5. Ὁ ἱερέας καὶ / ἢ ὁποιοσδήποτε ἄλλος διανέμει αντιδωρο/ἀρτοκλασία πρεπει νὰ ἀπολυμάνει τὰ χέρια τοῦ πρὶν τὴ διανομή. 

6.  Κάθε ἄτομο πρέπει νὰ ἀπολυμαίνει τὰ χέρια τοῦ πρὶν λάβει ἕνα κομμάτι αντιδωρου/ἀρτοκλασίας. 

7.  Τὸ ἀντίδωρο ἢ ὁ ἄρτος πρεπει νὰ τοποθετηθεῖ στὰ χέρια κάθε ἐνορίτη. 

  • Ἐὰν οἱ πιστοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ λάβουν ἐπιπλέον κομμάτια, πρέπει νὰ τοὺς ζητηθεῖ νὰ μὴν φτάσουν στὸ καλάθι γιὰ νὰ πάρουν μόνοι τους. 
  • Γιὰ νὰ μετριαστεῖ ὁ κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης, τὰ καλάθια μὲ τὰ ἀντίδωρα καὶ τοὺς ἄρτους δὲν πρέπει νὰ τοποθετοῦνται σὲ διαφορετικὰ μέρη τῆς ἐκκλησίας ἢ τῆς ἐνορίας. 
8.  Οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ διδάσκονται νὰ μην σέβονται το χέρι τοῦ κληρικοῦ ὅταν λαμβάνουν αντιδωρο/ἀρτοκλασία. 

  • Ἐὰν ἕνας ἐνορίτης ξεχάσει ἢ αἰσθανθεῖ ἔντονα τὴν ἀνάγκη νὰ λάβει εὐλογία φιλώντας ἢ ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἱερέα, ὁ ἱερέας πρέπει νὰ ἀπολυμάνει τὰ χέρια τοῦ πρὶν συνεχίσει τὴ διανομή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.